Siirry suoraan sisältöön

Nursing

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022
Tunnus
(K72D22S)
Nursing (day time learning) Kemi autumn 2021
Tunnus
(K72D21S)
Nursing (day time learning) Kemi autumn 2019
Tunnus
(K72D19S)
Nursing (day time learning) Kemi autumn 2018
Tunnus
(K72D18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Eija Kehus
 • Anitta Örn
 • Hanne Luosujärvi
 • Kirsi Heikkinen
 • Tanja Kyykkä
Vastuuhenkilö

Hanne Luosujärvi

Opiskelijaryhmät
 • K72D22S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Eija Kehus
 • Päivi Hietala
 • Anitta Örn
 • Hanne Luosujärvi
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Hanne Luosujärvi

Opiskelijaryhmät
 • KT72D22S
  Nursing, Kemi, Autumn 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Susanna Leskinen
 • Johanna Frant
 • Hanne Luosujärvi
 • Anniina Tohmola
 • Sirpa Orajärvi
 • Sinikka Johansson
Vastuuhenkilö

Sinikka Johansson

Opiskelijaryhmät
 • K72D21S
  Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021

Aika ja paikka

19.9-23.10 2022

Oppimateriaalit

Material of Internal Medicine in Skhole

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Satisfactory
Good
Very good
You describe the nursing of medical patients, cancer patients and surgical patients.
You plan and implement the nursing of medical patients, cancer patients and surgical patients under guidance.
You plan, implement and assess the nursing of medical patients, cancer patients and surgical patients under guidance based on research information and evidence.
You describe the risk factors related to national health problems that are significant to the patient’s health.
You apply information on risk factors that cause national health problems and deteriorate health and functional capacity.
You assess and prevent risk factors that cause public health issues and deteriorate health and functional capacity.
You describe the patient’s care needs and the treatment to maintain basic vital functions. You engage and interact with the patient and those close to him/her.
You assess the urgency of patient’s care and initiate treatment to maintain basic vital functions, with due consideration to the patient and those close to him/her.
You assess and plan the care need of a patient who requires urgent care, initiate treatment to maintain basic vital functions and critically assess the efficacy of the treatment with the patient and those close to him/her.
You identify nutritional recommendations in the prevention and treatment of nationally common illnesses.
You apply nutritional recommendations in the prevention and treatment of nationally common illnesses.

You utilise and assess the effect of Finnish nutritional recommendations in the prevention and treatment of nationally common illnesses.

Fail: The student has not achieved a satisfactory level.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.09.2022

Ajoitus

28.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Marita Turulin
 • Marianne Karttunen
Vastuuhenkilö

Marita Turulin

Opiskelijaryhmät
 • K72D22S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Aika ja paikka

aloitusinfo verkossa 28.9.2022, klo 11.45 - 13.15
Kurssin suoritus itsenäisesti ja ryhmätyönä verkko-opintoina.

Oppimateriaalit

Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus
Kanta-palvelut / Potilastiedon arkisto
tietoturva / tietosuoja

Opetusmenetelmät

Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus
Kanta-palvelut / Potilastiedon arkisto
tietoturva / tietosuoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen hänellä ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3).

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahteen teemaan:
Teema 1. Sosiaali-, ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta
Teema 2. Asiakas hoito -, ja palveluprosesseissa

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin materiaali on verkkoalustalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teema 1
Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen opiskelijalla ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3). Opintojakson kokonaisarvosanasta tulee 50% tästä verkkotentistä. Huomaathan, että verkkotentti on yksilötentti. Paras suoritus huomioidaan.
Vähintään 50% oikein: T1
Vähintään 55 % oikein: T2
Vähintään 65% oikein: H3
Vähintään 80% oikein: H4
Vähintään 90% oikein: K5

Teema 2
Case: Erkin ja Eilan tarinaan liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen noin 2-3 hengen ryhmissä.
Ryhmät työstävät Lapin ammattikorkeakoulun esseeohjeiden mukaisen tuotoksen ja palauttavat Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon.
Esseen pituus 5 - 6 sivua + lähdeluettelo. Essee arvioidaan asteikolla hyl - K5 ja se on 50% koko kurssin arvosanasta.

Opintojaksoon kuuluu myös
- Kanta, potilastiedon arkisto, tietojenturvallinen käsittely
- tietoturvan ja tietosuojan ohjeistus Suomessa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Kaisa Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Kaisa Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • KT72D22S
  Nursing, Kemi, Autumn 2022

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Verkkotentti
Ryhmäessee

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.10.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Hanne Luosujärvi
Vastuuhenkilö

Hanne Luosujärvi

Opiskelijaryhmät
 • K72D22S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.02.2023

Ajoitus

07.02.2023 - 13.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Hanne Luosujärvi
Vastuuhenkilö

Hanne Luosujärvi

Opiskelijaryhmät
 • KT72D22S
  Nursing, Kemi, Autumn 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Riikka Partanen
Vastuuhenkilö

Riikka Partanen

Opiskelijaryhmät
 • K72D22S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Tavoitteet

Student develops basic oral and written communication skills at level A1.1-A1.2 (CEFR) and is familiar with main aspects of Finnish culture.

Student gets basic skills in Finnish for simple communication situations in everyday life. Student can introduce him/herself and others, can ask and answer questions about personal details, such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. He/she can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Competences: Internationality and Multiculturalism Competence

Sisältö

Practicing
• reading comprehension
• writing
• listening comprehension
• speaking

in/with following contexts and structures:

Alphabet and pronunciation
Basic greetings and phrases
Personal information
Weekdays, numbers and the clock
Weather, seasons and months
Family and appearance
Housing and living

Personal pronouns and basic conjugation of verb types 1-5
Basic sentence types
Basic cases

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 2
Student
· recognizes some very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can briefly introduce him/herself
· can react to some very basic and clearly expressed questions about personal details such as where he/she lives


Grade 1
Student
· knows few very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can briefly introduce him/herself

Grade 0
Student
· does not reach the objectives of the study unit or does not complete or pass the compulsory assignments

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 4
Student
· can understand and use some familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can introduce him/herself and others
· can ask and answer some questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has
· can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Grade 3
Student
· recognizes some familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can briefly introduce him/herself and others
· can ask and answer some questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has with assistance

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student
· can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can introduce him/herself and others
· can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has
· can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 27.11.2022

Laajuus

8 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Susanna Leskinen
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Susanna Leskinen

Opiskelijaryhmät
 • K72D21S
  Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.04.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 14.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Pipsa Vilen
 • Marianne Karttunen
Vastuuhenkilö

Pipsa Vilen

Opiskelijaryhmät
 • K72D21S
  Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 11.09.2022

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • K72D19S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2019

Aika ja paikka

8.8.-11.9.2022

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation discussions in the middle and end of the practical training

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.04.2023

Ajoitus

13.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Marianne Karttunen
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • K72D22S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Oppimateriaalit

Harjoittelun ohjeet moodlessa.
Moodlemateriaali.
Sähköinen harjoitteluntyökirja (eTyökirja),
Lääkehoitopassi (eLääkehoitopassi)

Opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu TC:lle ja hoitotyöhön harjoittelupaikassaan opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet:
Opiskelija harjaantuu keskeisiin hoitotyön toimintoihin simulaatio- ja autenttisissa hoitoympäristöissä
• Toteuttaa toiminnassaan hoitotyössä yhteisesti sovittuja arvoja ja periaatteita
• Harjaantuu asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen
• Harjaantuu aseptiseen työskentelyyn
• Osallistuu ohjatusti lääkehoidon toteutukseen
• Osallistuu hoitotyön prosessimallin mukaiseen kirjaamiseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Arvioinnin menetelmät: Itsearviointi, ohjaajien arviointi, vertaisarviointi dialogisella keskustelulla.
Arvioinnin osaamisalueet:
Opiskelijan oppimisprosessi
Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla. Oppimisprosessin itse- ja vertaisarviointi sekä ohjaajien palaute.
Eettinen osaaminen
Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö. Yhteistyö ja vuorovaikutus keskittyy yksikön perustehtävään kuuluvaan tavoitteelliseen toimintaan.
Opetus- ja ohjausosaaminen
Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.
Päätöksenteko-osaaminen
Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.
Hoitotyön kliininen osaaminen
Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien ja välineiden käyttäminen. Hoitosuhdetyöskentely. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Ergonomia. Aseptiikka. Neste- ja lääkehoito.
Hylätyn harjoittelun kriteerit
Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:
Ammatilliset valmiudet
Eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
Potilasturvallisuuden vaarantava toiminta
Yhteistyökykyisyys
Yhteistyötaidoissa puutteita
Hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
Epäkollegiaalinen toiminta
Oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
Oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa
Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet
Motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
Harjoittelun suunnittelemattomuus
Oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
Työelämätaidoissa puutteita

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.02.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Susanna Leskinen
 • Sinikka Johansson
Vastuuhenkilö

Sinikka Johansson

Opiskelijaryhmät
 • K72D21S
  Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021

Oppimateriaalit

Studymaterials from earlier studies. Professional guidelines. Lapland University of applied Sciences material about
practical training

Opetusmenetelmät

Training info
-Guided practical training at the ward
-Evaluation discussion between the teacher, student and supervisor, eWorkbook, Medication passport.

Sisällön jaksotus

Clinical practice info (TEAMS) 16.12 2022 at 13.00-14.00 . Practical training 9.1 2023- 12.2 2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The practical training to promote professional competence is evaluated on a simple scale of pass–fail (H–0)
Pass:
- The student observes the shared rules of the unit.
- The students appropriately fills in the practical training documents and returns them.
- The student hands in the requisite exercises in accordance with the agreed upon schedule.
- The student participates in guidance discussions and assessments in accordance with the agreed upon
practices.
- The student’s activities at the unit are responsible and safety to patients.
- The student prepares personal competence goals for the practical training and assesses their attainment.
Fail:
- The student does not observe the shared rules of the unit.
- The student does not hand in the requisite exercises in accordance with the agreed upon schedule.
- The student neglects guidance and assessment discussions.
- The student does not perform nursing tasks in a responsible manner that is safe to patients.
- The student is incapable of receiving guidance.
- The student fails to achieve the goals set for the practical training

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.11.2022

Ajoitus

28.11.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Mira Oinas-Mäenalanen
Vastuuhenkilö

Mira Oinas-Mäenalanen

Opiskelijaryhmät
 • K72D21S
  Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.
• Harjoittelukohtaisten yleisten osaamistavoitteiden saavuttaminen.
• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.
Hylätty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.
• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.
• Ei saavuta harjoittelukohtaisia yleisiä osaamistavoitteita.
• Ei toteuta itsenäisesti harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Lumikko, Lumikontie 2, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Susanna Leskinen
 • Henna Kivipuro
 • Johanna Frant
 • Marianne Karttunen
 • Hanne Luosujärvi
 • Kirsi Heikkinen
 • Sinikka Johansson
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • K72D22S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Oppimateriaalit

Skhole-luennot,
Oppiportin sähköinen materiaali,
ODA eli Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut - hankkeen pilottiraportit.
Hoitotyön ajantasainen kirjallisuus;
Rautavaara-Nurmi, H., westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M: & Vuorinen, S. 2015. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
Tutkimukset ja raportit.
Anatomian ja fysiologian kirjallisuus;
Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., & Lauri, T. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (ei tarvitse olla uusin painos) TAI Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY (ei tarvitse olla uusin painos)
Moodlemateriaali.
Lapin ammattkorkeakoulun kirjallisten tehtävien ohjeet sekä opinnäytetyön malli.

Sairaanhoitajaliitto: cABCDE-työkalu, NEWS-pisteytys.
Iivanainen A & Syväoja P. 2016. Hoida ja kirjaa.
Mykkänen M ym. 2018. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointi Hoitotiede 30 (3), 203-213.
Kinnunen U-M ym. 2019. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttäjäopas FinCC 4.0, 11-47.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Suomidigi. Digiturvallisuuden verkkomateriaalit. https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digitaalinen-turvallisuus/digiturvallisuuden-verkkomateriaalit
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf
Anttila V-J. ym (toim). 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. s. 20-102, 120-159, 410-440.
Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M, Buure T, Ekola S, Partamies S, Sulosaari V & Anttila S. 2019. Kliininen hoitotyö: Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 8., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Hoikka A. 2013. Lääkkeetön kivunhoito. (Anestesiahoitotyön käsikirja) Saatavilla sähköisesti osoitteesta https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=lääkkeetön%20kivun%20hoito > Terveysportti > Lääkkeetön kivunhoito > Lääkkeetön kivunhoito
Kipu. Käypä hoito –suositus 2017.
Paakkari P. 2017. Kipulääkkeet - turvallinen käyttö. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00649
Terveyskylä. Kivunhallintatalo. Miten kivun tunne syntyy? 2018. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/perustietoa-kivusta/miten-kivun-tunne-sy

Opetusmenetelmät

Tieto ja taitopohjan rakentaminen luodaan luennoilla, verkkokursseilla, itsenäisellä työskentelyllä hyödyntämällä hoitotyön digitaalisia kehittämisympäristöjä, erilaisilla harjoituksilla ja workshopeilla, hoitotyön asiantuntijoiden alustuksilla ja käytännön harjoittelulla jne.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anatomia ja fysiologia tentti (0-5).
Hoitotyön taidot ja toiminnot; Kliinisen hoitotyön perusosaamisen tietotesti (Hyväksytty >50% Hylätty <50% kokonaispistemäärästä).
Terveyden edistämisen tehtävät ja rokotusosaamisen -verkkokurssi 2op (Hyväksytty - Täydennettävä)
Säteilyturvallisuus -verkkokurssi (Metropolia) 1op
Eri viikkoteemoihin liityvät ennakkotehtävät (hyväksytty-hylätty)/Skholen ja/tai Oppiportin sähköiset tentit/verkkokurssit.
Simulaatioissa ja harjoituksissa läsnäolo 100%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Pipsa Vilen
 • Marianne Karttunen
Vastuuhenkilö

Pipsa Vilen

Opiskelijaryhmät
 • K72D21S
  Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Satisfactory
Good
Very good
You describe the building and development of positive mental health from a variety of perspectives.
You parse and structure the building and development of positive mental health from a variety of perspectives.
You evaluate the building and development of positive mental health from a variety of perspectives.
You identify the care needs and goals of mental health patients in accordance with the nature of the mental disorder in question.

You structure the care needs and goals of mental health patients in accordance with the nature of the mental disorder in question.

You assess the care needs and goals of mental health patients in accordance with the nature of the mental disorder in question.
You define care-related interaction with mental health and substance abuse patients and those close to them in various care environments in a resource-oriented manner that promotes mental health and prevents disorders.
You implement and justify care-related interaction with mental health and substance abuse patients and those close to them in various care environments in a resource-oriented manner that promotes mental health and prevents disorders.
You initiate and maintain care-related interaction with mental health and substance abuse patients and those close to them in various care environments in a resource-oriented manner that promotes mental health and prevents disorders.
You determine the effect of mental health and substance abuse on individuals and their families and the well-being of the environment, society and cultures.
You apply information about the effect of mental health and substance abuse on individuals and their families and the well-being of the environment, society and cultures.
You link the effect of mental health and substance abuse to individuals and their families and the well-being of the environment, society and cultures.
You identify patients in an acute crisis.
You initiate contact and interact with patients in an acute crisis.
You support patients in an acute crisis.
Fail: The student has not achieved a satisfactory level.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.10.2022

Ajoitus

28.10.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Susanna Leskinen
 • Hanne Luosujärvi
 • Kaisa Tarkiainen
 • Tanja Kyykkä
Vastuuhenkilö

Eija Kehus

Opiskelijaryhmät
 • K72D22S
  Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Oppimateriaalit

Books:
- Cranmer & Nhemchena 2013. Ethics for Nurses: Theory and Practice. Chapters 1-9. e-book
- ICN Code of Ethics 2012. www.ICN.ch

- Weiner, I. & al. 2012. Handbook of Psychology, Developmental Psychology : Developmental Psychology. Chichester Wiley.E-book.


Additional articles and books:
Articles:
Kangasniemi, M., Pakkanen, P. & Korhonen, A. 2014. Professional ethics in nursing: an integrative review
Books:
- Abdelhamid, P., Juntunen, A. & Koskinen, L. Monikulttuurinen hoitotyö. Helsinki: WSOYpro Oy.
- Leino-Kilpi, H.& Välimäki, M. 2015. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: WSOY. e-book

Opetusmenetelmät

- Classroom AC- teaching
- Workshops
- Independent learning
- E-learning

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 5

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 14.02.2023

Ajoitus

15.02.2023 - 29.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Susanna Leskinen
 • Päivi Hietala
 • Hanne Luosujärvi
 • Kaisa Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Hanne Luosujärvi

Opiskelijaryhmät
 • KT72D22S
  Nursing, Kemi, Autumn 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Nursing
Opettaja
 • Anniina Tohmola
Vastuuhenkilö

Anniina Tohmola

Opiskelijaryhmät
 • K72D21S
  Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin. Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt:
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi - Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet - Kehittämis- ja innovaatiotoiminta - Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät - Tutkimustoiminnan peruskäsitteet - Keskeiset kehittämis-, tutkimus-ja analyysimenetelmät - Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku - Tutkimuksellinen kehittäminen Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta - Hanketyöskentely ja projektitoiminta - Tutkimustiedon hyödyntäminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.
Nimeät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.
Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin
Kuvaat arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.
Haet tietoa yleisimmistä oman alasi tietokannoista
Luet ja hyödynnät tieteellisiä julkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.
Käytät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.
Osallistut kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin
Selität arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.
Haet tietoa arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista
Hyödynnät ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sovellat ja hyödynnät tutkimus-ja kehittämistoimintaan liittyviä peruskäsitteitä tutkimusprosessin eri vaiheissa ja tulkitset niihin liittyvät periaatteet ja valinnat
Käytät monipuolisesti hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.
Osallistut kriittisesti arvioiden kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin
Osaat hyödyntää ja tulkita arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.
Haet tietoa kriittisesti arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista
Luet kriittisesti arvioiden tieteellisiä julkaisuja