Siirry suoraan sisältöön

Kuvataiteen koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kuvataiteilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2021
Tunnus
(T26K21S)
Kuvataiteen koulutus (päiväopinnot) Tornio syksy 2019
Tunnus
(T26K19S)
Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2018
Tunnus
(T26K18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat mallintaa säännöllisiä digitaalisia 3D-malleja (esine ja tila) ja valita soveltuvan mallinnusmenetelmän. Tunnet peruskäsitteet. Osaat tuottaa eri käyttötarkoituksiin sopivia malleja. Osaat pinnoittaa ja valaista 3D-mallin.

Sisältö

Mallinnat säännöllisiä digitaalisia 3D-malleja (esineet ja tila) ja valitset soveltuvan mallinnusmenetelmän. Teet eri käyttötarkoituksiin sopivia malleja. Pinnoitat ja valaiset 3D-mallin.

Aika ja paikka

13.9-26.9.2022 MInerva ja Moodle-ympäristö

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit jaetaan Moodlessa sekä tuntien yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Projektiperustainen opintojakso luo perusteet 3D-grafiikan tekemiseen . Oppimisprosessi sisältää tiedonhankintaa, tietotaitojen hankkimista harjoitusten avulla, Opintojaksolla tehdään arvioitavia harjoitustöitä, joiden vaikeusaste kasvaa loppua kohti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-ympäristöön palautettavat harjoitustyöt. Voi uusia yleisten AMK:n ohjeiden mukaisesti tekemällä uuden tehtävän palautuksen sovitussa aikataulussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

3D-mallit (tiedostot), oppimistehtävät.
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valmiista produktiosta.

Osaat tehdä kolmiulotteisia kappaleita ja malleja perustasolla jollain mallinnusmenetelmällä, sekä hallitset peruskäsitteet. Osaat valaista ja pinnoittaa mallin perustasolla. Mallien mittasuhteissa, valaisussa tai rakenteessa on parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää erilaisia digitaalisia mallinnusmenetelmiä. Osaat toteuttaa kolmiulotteisia malleja. Osaat optimoida mallin rakenteen. Osaat hyödyntää ja huomioida valaistuksen ja pintamateriaalit työssäsi. Mallien mittasuhteet ovat kunnossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää ja yhdistää useita erilaisia digitaalisia mallinnusmenetelmiä. Osaat toteuttaa kolmiulotteisia malleja eri käyttötarkoitukset huomioiden. Mallien rakenne on loppuun saakka mietitty. Osaat rakentaa ja hyödyntää luovasti toimivaa valaistusta ja toimivia pintamateriaaleja työssäsi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat opintojakson 3D-orgaanisen mallin - sekä projektiin liittyvien tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 22.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat luoda hahmot animaatioon ja animoidaa liikkeen.
Osaat tehdä animaatioosi äänisuunnitelman ja toteuttaa sen.
Osaat toteuttaa lyhyen lineaarisen 2D animaation käsikirjoituksesi pohjalta.

Sisältö

Teet animaatiot hahmot ja animoit niiden liikkeen. Toteutat äänisuunnitelmasi.
Toteutat lyhyen 2D-anaimaation käsikirjoituksesi pohjalta.

Aika ja paikka

Minerva 1.1.2023-31.5.2023

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit, tehtävät ja lähdemateriaali jaetaan Moodle-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskenty ja luennot. Opintojakson aikana jokainen osallistuja toteuttaa lyhyen 30sek- 1 min. mittaisen digittaalisen animaatioteoksen aikaisemmin laaditun suunnitelman pohjalta. Opiskelijoiden on myös mahdollista tehdä animaatiota pienryhmissä. Valmistuneet animaatiot julkaistaan verkossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollista toteuttaa toimeksiantoina mapa- ja hanketyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä kirjallisia tenttejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOT, osaamisen tunnistaminen, näyttö

Sisällön jaksotus

Alku - teknikoiden, perusteiden ja tuotantovälineiden opettelua
Keskivaihe - animaatioiden toteuttaminen
Loppu - jälkituotanto, animaatioiden julkaiseminen ja katselmointi + palauteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Animaatioteos

Osaat tehdä animaation hahmot. Osaat animoida liikkeen perustasolla. Tunnet digitaalisen animoinnin peruskäsitteet. Osaat hyödyntää sisältösuunnittelun keinoja ja saatat työsi valmiiksi. Julkaiset työsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä animaation hahmot. Osaat animoida useita liikkeitä digitaalisesti animoitaville kohteille. Animaatiossasi on rytmi, teoksen eri osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Osaat hyödyntää sisältösuunnittelun keinoja produktion toteuttamisessa ja saatat työsi valmiiksi. Osaat esitellä työsi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat animoida digitaalisesti liikkeelle jatkumon ja muutoksen. Osaat luoda animaatiolla persoonallisuuden animoitavalle kohteelle. Animaatiossasi on rytmi, teoksen eri osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Osaat käyttää sisältösuunnittelun keinoja monipuolisesti produktion erivaiheissa hallita ajankäyttöäsi. Osaat esitellä ja perustella ratkaisusi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat valmiin animaation sekä projektiin liittyvien tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 10.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat bittikartta- ja vektorigrafiikan perusteet. Osaat valita oikean työvälineen käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttää digitaalisia ohjelmistoja ristiin. Osaat luoda digitaalisia teoksia ja luoda kuvataiteilijan viestintämateriaaleja verkkoon ja fyysiseen muotoon.

Sisältö

Opit käyttämään bittikartta- ja vektorigrafiikka ohjelmia. Opit erottamaan oikean työvälineen käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttämään digitaalisia ohjelmia ristiin sekä luomaan digitaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja verkkoon ja fyysiseen muotoon.

Aika ja paikka

Minerva 1.1-31.5.2023

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ovat Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, työpajat, luennot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hankittavien taitojen avulla opiskelija pystyy tuottamaan kevään näyttelyyn sekä teoksia, että näyttelyn oheismateriaalin, sekä some- ja verkkoviestinnän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä kirjallisia tenttejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOT, osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Oppimistehtävät ja näyttelyn oheismateriaalit

Osaat tehdä ja toteuttaa perustasolla visuaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja perustasolla. Tunnet peruskäsitteet ja erotat bitti- ja vektorigrafiikan toisistaan. Visuaalisessa ilmaisussa on kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä ja toteuttaa perustasolla visuaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja. Hallitset peruskäsitteet ja osaat käyttää bitti- ja vektorigrafiikkaa oikean käyttötarkoituksen mukaan. Visuaalinen ilmaisu on suunniteltua ja toimivaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä ja toteuttaa ammattimaisesti visuaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja. Hallitset käsitteet ja osaat käyttää bitti- ja vektorigrafiikkaa oikein käyttötarkoituksen mukaan. Osaat käyttää työkaluohjelmia ristiin ja valita kulloinkin soveltuvimman ohjelman. Visuaalinen ilmaisu on perusteltua ja persoonallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat opintojakson 3D-orgaanisen mallin - sekä projektiin liittyvien tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 07.02.2023

Ajoitus

08.02.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä
kannalta. Selviytyy kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa viestiä englanniksi
siten, että keskeinen sanoma välittyy.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään
itsensä kannalta. Selviytyy tyydyttävästi kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa
viestiä englanniksi siten, että keskeinen sanoma välittyy kielellisistä puutteista huolimatta. Tarvitsee
opettajan opastusta ja neuvoja viestintätilanteissa. Osaa liikealan englannin perussanastoa ja osaa
ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja
osaa vastata keskeisiin kysymyksiin, osaksi epäröiden. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä
esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Ääntämisessä on toistuvia ongelmia, jotka
voivat häiritä viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään
itsensä kannalta. Selviytyy lähes itsenäisesti kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englannin
kielellä. Osaa viestiä monipuolisesti englanniksi. Hallitsee hyvin keskeisen liikealan englannin
sanaston ja toimintatilanteissa osaa ilmaista itseään hyvin ja ymmärtää toisten viestinnän sekä
ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata kysymyksiin. Osaa itsenäisesti luoda
tilanteenmukaista keskustelua ja osaa sopeuttaa viestintänsä keskustelukumppanin taustan
sopeuttamalla viestintäänsä tilanteen mukaisesti. Hallitsee suullisen ja kirjallisen kielen rakenteet
eivätkä virheet häiritse viestintää. Ääntämisessä voi olla ongelmia, jotka eivät häiritse kuitenkaan
viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään
itsensä kannalta. Hallitsee suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet itsenäisesti ja luontevasti. Osaa
itsenäisesti viestiä oppimansa perusteella. Hallitsee erinomaisesti liikealan englannin sanaston ja
pystyy käyttämään sitä luontevasti ja monipuolisesti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässään.
Ymmärtää viestintäkumppaneidensa viestintäodotukset ja sopeuttaa viestintänsä sen mukaisesti.
Osaa luoda keskustelua myös oma-aloitteisesti eri viestintätilanteissa viestijöiden kulttuuritaustan
huomioon ottaen. Ymmärtää esitetyt kysymykset ja pystyy reagoimaan niihin lähes virheetöntä kieltä
käyttäen. Ääntäminen on luontevaa ja vivahteikasta. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole
kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 06.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

8 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet luonnonvalon havainnointiin ja analysointiin liittyvän terminologian ja osaat käyttää tuloksia muiden töiden ja havaintojesi analysointiin sekä omien töidesi toteuttamiseen.
Tunnet valokuvauksen perinteisiä menetelmiä ja osaat mustavalkoisen valokuvan kuvaamisen, kehittämisen ja skannauksen kuvankäsittelyyn projektisi vaatimusten mukaisesti.
Ymmärrät valokuvakameran havaintojesi tekemisen ja välittämisen välineenä ja pystyt käyttämään tätä taitoa yleisösi hyväksi luodessasi eri laajuisia valokuvakokonaisuuksia.
Osaat tuottaa digitaalisen valokuvan sisällöllisesti, sommittelullisesti ja teknisesti paino- ja printtauskuntoon.
Osaat kuvata ja käsitellä analogisia teoksiasi, niitä mahdollisimman vähän muuttaen, internettiä varten.

Sisältö

Havainnoit ja analysoit luonnonvaloa. Käytät analysointiin liittyvää terminologiaa ja tuloksia.
Opit valokuvauksen perinteisiä menetelmiä ja mustavalkoisen valokuvan kuvaamisen, kehittämisen ja skannauksen kuvankäsittelyyn projektisi vaatimusten mukaisesti.
Käytät valokuvakameraa havaintojesi tekemisen ja välittämisen välineenä ja pystyt käyttämään tätä taitoa yleisösi hyväksi luodessasi eri laajuisia valokuvakokonaisuuksia.
Tuotat digitaalisen valokuvan sisällöllisesti, sommittelullisesti ja teknisesti paino- ja printtauskuntoon. Kuvaat ja käsittelet analogisia teoksiasi, niitä mahdollisimman vähän muuttaen, internettiä varten.
Teet valokuvaportfoliostasi itsearvioinnin ja annat vertaispalautetta ryhmäläisiille heidän porftolioistaan.

Oppimateriaalit

Oppikirjat:
Michael Freeman: Valo
M. Freeman: Valokuvauksen taito
M. Freeman: Miten valokuva toimii
M. Freeman: Parempia valokuvia
Mikko Hietaharju: Kuuntele kuvaa
Peter Ward: Picture Composition
Seppo Rihlama: Värioppi
Fritz Lynn Hersey: Optics & Focus
Mika Karhulahti: Raw työnkulku
Miika Lammela: Värit kohdalleen
Petteri Paananen: Photoshop kuvankäsittely
Harold Davis, Phyllis Davis: Luovuutta digipimiöön
Keränen, Lamberg, Penttinen: Julkaisu & kuvankäsittely
Adam Juniper, David Newton: Videokuvaa järkkärillä
M. Minnaert: Maiseman valot ja värit
Tiina Puputti: PoseE. Fichtelius: Nyhets journalsitik
Lisäksi moodlessa kuvankäsittelyyn videotutoriaalit

Suositeltava kirjallisuus:
Pentti Sammalahti: täällä kaukana
Matti A Pitkänen: Merikalastajat
Piktorialismi Valokuvataiteen synty ( Parvs kustannus )
Edward Weston: Forms of Passion, Passion of Forms
Jalo Porkkala: Köyhä Daguerrotyyppi
Richard Avedon: Woman in the Mirror
Sam Abell: the Life of the photographer
Irving Penn: Still Life
Jaakko Heikkilä: Armenian vaijetut tarinat
Sally Mann: Immediate Family
Matisse par Cartier-Bresson
Karsh: Beyond the Camera
Lambrecht & Woodhouse : Way Beyond Monochrome
Matti Saanio: Yhteinen elämä
Galen Rowell´s Vision
Albrect & Eskola: Silmin kosketeltavaa
Andres Serrano: Ainsi soit-il
Ansel Adams, koko tuotanto
Christer Sjöholm: Post Scriptum
Steve Mc Curry: Looking East
Dorothea Lange: Photographs of a Lifetime
Jouko Lehtola´s Finlandia
Minna Savolainen: Maailman ihanin tyttö
Valokuvataiteen ydin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Havainnosta kuvaksi valokuvauksen osuus suoritetaan 30 kuvan portfoliolla. Kuvat tulee käsitellä jpeg muotoon ja painokuntoon teknisesti eli Adobe RGB väriprofiili, 300 dpi resoluutio ja kuvan kooksi säädetään 4500 pikseliä pidempi sivu. Metadataan tulee täyttää tekijätiedot ja kuvaus, sekä avainsanat.

Tämän lisäksi kokonaisuuteen kuuluu sähköturvallisuus, taide-esineiden kuvaus studiovaloilla, omakuva/henkilökuva ja kirjallinen tehtävä valokuvauksen historiaan liittyen.

Sähköturvallisuus osuuden voi suorittaa sähköturvallisuuskortilla tai tekemällä moodlesta tentin aiheesta. Moodlessa tarvittava materiaali.

Taide-esineen kuvauksessa tulee kiinnittää erityistä huomita värinhallintaan ( harmaakortti ), tasaiseen valaisuun ja riittävään resoluutioon ( tarvittaessa kerrostaminen tai muuten osista koostaminen )

Henkilökuvan kuvaamisessa noudatetaan muotokuvauksen perinteitä esim 5 pistevalaisu ja erilaiset perusposeeraukset. Käsittelyssä ihon käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota

Valokuvan historian kirjallinen tehtävä:
Poimi ensin valokuvan historiasta aikakausi joka kiinnostaa sinua, perustele valintasi. Poimi sen jälkeen kuvaaja jonka tuotannon, tekniikan ja erityispiirteet esittelet kirjallisessa tehtävässäsi. Miten ilmenee hänen asettumisensa valittuun suuntaukseen? Mitä poimit omaan työskentelyysi häneltä?

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Valokuvaportfolio, oppimistehtävät
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valokuvaportfoliosta

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla. Valokuvasarjan otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvasarja toteuttaa pääväittämän niin, että katsojalle syntyy oivallus pääväittämästä kuviin ja niitä tukeviin teksteihin paneutuessa.

Valokuvasarjan otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä. Pääväittämää toteutetaan projektin sisältöä tukevin monipuolisin visuaalisin, teknisin ja sanallisin keinoin. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla.

Taiteilijaesittelyssä on osattu sijoittaa tekijä valokuvataiteen jatkumoon ja projektisesittely sitoo projektin laajemmin yleistettävään asiayhteyteen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan pisteytystaulukolla, jossa maksimi pistemäärä on 100 pistettä.

50 - 59 = 1
60 - 69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 - 100 = 5

Portfolio arvioidaan seuraavilla perusteilla:
0-25=Kuvat on yleisella tasolla käsitelty painokuntoon eli sopivat Adobe RGB/Coated Forgra39 gamuttiin värien ja valoisuuden puolesta, pikselitasolla voi olla pientä poikkeamaa. Metadata on täytetty sovitulla tavalla. Kuvia on 30 kappaletta. Kuvat on kuvattu RAW formaattiin. Kuvien toimitus pilvipalvelimen yli toimii. Kuvat on säädetty oikeaan kokoisiksi ja ne ovat oikeassa formaatissa.

25-35=Kuvat on pikselitasolla käsitelty painokuntoon eli sopivat Adobe RGB/Coated Forgra39 gamuttiin värien ja valoisuuden puolesta. Metadata on täytetty sovitulla tavalla. Kuvia on 30 kappaletta. Kuvat on kuvattu RAW formaattiin. Kuvien toimitus pilvipalvelimen yli toimii. Kuvat on säädetty oikeaan kokoisiksi ja ne ovat oikeassa formaatissa.

35-45=Kuvat on pikselitasolla käsitelty painokuntoon eli sopivat Adobe RGB/Coated Forgra39 gamuttiin värien ja valoisuuden puolesta. Metadata on täytetty sovitulla tavalla. Kuvia on 30 kappaletta. Kuvat on kuvattu RAW formaattiin. Itsearviointilomakkeen hyvän kuvan tunnusmerkit toteutuvat suurimmalta osin. Kuvien toimitus pilvipalvelimen yli toimii. Kuvat on säädetty oikeaan kokoisiksi ja ne ovat oikeassa formaatissa.

45-55= Kuvat on pikselitasolla käsitelty painokuntoon eli sopivat Adobe RGB/Coated Forgra39 gamuttiin värien ja valoisuuden puolesta. Metadata on täytetty sovitulla tavalla. Kuvia on 30 kappaletta. Kuvat on kuvattu RAW formaattiin. Itsearviointilomakkeen hyvän kuvan tunnusmerkit toteutuvat suurimmalta osin. Kuvamateriali ja projektisuunnitelma ovat sellaisessa suhteessa toisiinsa, että sanallistaminen tukee projektin oivaltamista. Kuvien toimitus pilvipalvelimen yli toimii. Kuvat on säädetty oikeaan kokoisiksi ja ne ovat oikeassa formaatissa.

55-65=Kuvat on pikselitasolla käsitelty painokuntoon eli sopivat Adobe RGB/Coated Forgra39 gamuttiin värien ja valoisuuden puolesta. Metadata on täytetty sovitulla tavalla. Kuvia on 30 kappaletta. Kuvat on kuvattu RAW formaattiin. Itsearviointilomakkeen hyvän kuvan tunnusmerkit toteutuvat myös viimeisten kohtien osalta eli kuvat herättävät ajatuksia ja tunteita. Kuvamateriali ja projektisuunnitelma ovat sellaisessa suhteessa toisiinsa, että sanallistaminen tukee projektin oivaltamista.Kuvien toimitus pilvipalvelimen yli toimii. Kuvat on säädetty oikeaan kokoisiksi ja ne ovat oikeassa formaatissa.

Lisäksi muista tehtävistä kertyy pisteitä seuraavasti:

Valokuvan historia 10 pistettä:

Aikakausi osattu erottaa ja perustella miksi se on valittu 0-2 pistettä
Aikakaudesta poimittu siihen kuuluva kuvaaja 1 piste
Kuvaajan tuotanto on esitelty kattavasti ja esimerkein 0-2 pistettä
Kuvaajan käyttämä tekniikka on osattu kuvata selkeästi 0-2 pistettä
Kuvaajan tuotannon erityispiirteet on kuvattu 1 pistettä
Kuvaajan asettuminen valittuun suuntaukseen on osattu kuvata 1 pistettä
Omaan työskentelyyn on löydetty elementtejä suuntauksesta ja kuvaajalta 1-2 pistettä.

Sähköturvallisuus 10 pistettä
Tentissä arviointiperusteet ja palaute. Sähköturvallisuuskortilla 10 pistettä

Riskianlyysi 5 pistettä
Riskianaylyysissä seuraavat kohdat:
1. Paikat, ajat, henkilöt ja toiminta?
2. Kulkeminen paikkoihin?
3. Kalusto ja muu erityinen?
4. Mitä riskejä edellisiin liittyy?
5 Jaottele riskit epätodennäköinen, mahdollinen ja todennäköinen sarakkeisiin
6 Jaottele riskit ei aiheuta pysyvää haittaa, aiheuttaa pysyvän haitan ja on kohtalokas kategorioihin.
7. Tee lista niistä toimista jotka on kiellettyjä
8. Tee toimintaohjeet matriisin mukaan sitä vaativiin kohtiin.

Portfolion suunnitelma 10 pistettä

Aihe/Aiheet osattu kuvata ja asettaa yhteiskuntaan, ihmisen elämään ja taidehistorian jatkumoon. 0-3 pistettä
Oma näkökulma aiheeseen on kuvattu 0-2 pistettä
Esikuvia, esimerkkejä ja samaa aihetta käsitelleet on selvitetty ja esitelty 0-2 pistettä
Kuvauksen aikataulu ja tekniikka, sekä muut järjestelyt selkeästi kuvattu, turvallisuus huomioon ottaen. 0-3 pistettä
5 minuutin hyvä suullinen esitys kuvataiteilijan ammatillisen viestinnän opein 0-3 pistettä

Hylätty (0)

Katso edellä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso edellä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso edellä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso edellä

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 06.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

7 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

72 % Lähiopetus, 28 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat käyttää piirtämistä havaintojesi näkyväksi tekemisessä. Osaat hyödyntää viivaa.
Osaat sommittelun perusteet (pinnan jako, kolmen sääntö, kultainen leikkaus, verikaali, horisontaali ja diagonaali)
Osaat käyttää värejä havaintojesi näkyväksi tekemisessä, osaat väriopin perusteet

Sisältö

Teet havaintoja ympäristöstäsi ja piirrät ja maalaat ne näkyväksi. Hyödynnät sommittelua ja väriopin teorioita tekemisessäsi. Käytät lyijynää ja hiiltä sekä vesiväreja ja akryylejä. Osallistut vertaispalautteisiin, otat vastaan palautetta ja annat sitä.

Aika ja paikka

Opinnot tehdään pääosin kontaktiopetuksessa luokkatiloissa.

Oppimateriaalit

Piirustukseen ja maalaukseen liittyvä kirjallisuus: Väriopin kirjallisuus, Sommiteluun liittyvä kirjallisuus.

Opiskelija hankkii itse perusmateriaalit (luonnoslehtiö/-paperit, vesiväri/akvarellipaperit koko A4, lyijykynät, useita vahvuuksia, vesi/akvarellivärit). Yhteihankintana (materiaalimaksu) litoposterit, suurpaperit (elävä malli), hiilet, kartonki, akryylivärit, ryhmän käyttöön.

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.
Piirustus- ja maalausosio sisältävät Sommittelun ja Väriopin perusteet.
Piirustukseen kuuluvat osina vapaapiirustus, itsenäiset tehtävät, ohjatut tehtävät, asetelmat ja elävämalli. Toteutetaan käsintekemällä
Maalaukseen kuuluvat materiaaleina akvarelli(vesiväri) ja akryyli, vapaat itsenäiset tehtävät, ohjatut maisemat, asetelmat ja ismien kokeilu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija palauttaa työnäytekansion, jolla todentaa väriopin, sommittelun ja perspektiivin käytön osaamisen.
Työnäytekansio sisältää otteita piirustuksista, maalauksista (tekniikka vapaa) ja elävästä mallista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija hankkii osan tarvittavsta materiaalista itse (luonnospaperit, A4 akvarelli/vesiväri paperit, eri vahvuisia lyijykyniä, vesivärit/akvareillit, muut värit) Yhteishankintana hankita osa matriaaleista (materiaalimaksu):

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.
Arviointikohde: Piirustus- ja maalausosaaminen
Arviointi tehdään piirustus- sekä maalaustehtävistä kootusta työnäytekansiosta.
Hallitset sommittelu ja väriopin perusteet. Osaat piirtää ja maalata.
Oppimisen arviointi: Itsenäiset piirustustehtävät - tehtävät palautettu, näkyy kehitystä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.
Osaat sommittelun ja väriopin perusteet, osaat hyödyntää niitä piirustus- ja maalausteoksissa.
Oppimisen arviointi: Itsenäiset piirustustehtävät - tehtävät palautettu, kehitys on nähtävissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.
Osaat käyttää sommittelua ja väriopin perusteita piirustus- ja maalaus teoksissa - osaat perustella valintasi.
Oppimisen arviointi: Itsenäiset piirustustehtävät - tehtävät palautettu, kehitys on huomattava

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikohde: Piirustus- ja maalausosaaminen sekä väriopin ja väriopin perusteet
Piirustuksen ja maalauksen osio arvioidaan moodlessa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Harjoitusten ja tehtävien osalta huomoidaan painotukset.
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valmiista produktiosta.
Hylätty: Valmis produktio palauttamatta tai pisteet jää alle 50
1 = 50 - 59; 2 = 60 - 69; 3= 70 - 79; 4= 80-89; 5= 90 - 100
Yksityiskohtainen pisteytys avataan opintojakson Moodle-ympäristössä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat yleisimmät sähköön ja sen käyttöön liittyvät termit, säännöt ja turvallisuuden Tunnet studiovalaisun perusmetodin ja osaat käyttää sitä tuottaessasi kuvaa.
Osaat käyttää mobiililaitteita tausta- ja markkinointimateriaalin tuottamiseksi eri kanavien ja oman yleisösi sisällöllisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti.
Osaat suunnitella ja tuottaa valokuvaamalla kaiken kuvakollaasin vaatiman materiaalin oikeassa muodossa ja formaatissa, niin, että pystyt yhdistämään ne suunnitelman mukaisesti yhdeksi teokseksi.
Osaat kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen yhdistää kuvakollaasia varten kuvaamasi valokuvat yhdeksi isommaksi teokseksi, jonka ideaa ei olisi voinut toteuttaa ilman tätä tekniikkaa.
Osaat kuvata studio-olosuhteissa taiteilijamuotokuvan ja käsitellä sen sopivaksi portfolio- ja kotisivukäyttöön.
Osaat värihallinnan teoksen eri vaiheissa projektin aloittamisesta, työtilan muokkaamisen kautta valmiin teoksen vedostamiseen asti.

Sisältö

Yleisimmät sähköön ja sen käyttöön liittyvät termit, säännöt ja turvallisuus Studiovalaisun perusmetodit ja käyttö tuottaessasi kuvaa.
Mobiililaitteita tausta- ja markkinointimateriaalin tuottaminen eri kanavien ja oman yleisösi sisällöllisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti.
Suunnittelet ja tuotat valokuvaamalla kaiken kuvakollaasin vaatiman materiaalin oikeassa muodossa ja formaatissa, niin, että pystyt yhdistämään ne suunnitelman mukaisesti yhdeksi teokseksi. Kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen yhdistät kuvakollaasia varten kuvaamasi valokuvat yhdeksi isommaksi teokseksi, jonka ideaa ei olisi voinut toteuttaa ilman tätä tekniikkaa. Kuvata studio-olosuhteissa taiteilijamuotokuvan ja käsittelet sen sopivaksi portfolio- ja kotisivukäyttöön.
Värihallinta teoksen eri vaiheissa projektin aloittamisesta, työtilan muokkaamisen kautta valmiin teoksen vedostamiseen asti.

Oppimateriaalit

Moodlessa pääosa materiaalista

Dawn Ades Photomontage ISBN 0 - 500 - 20208 - 7

Opetusmenetelmät

Pääosin työpajatyyppistä opetusta ja studiossa työskentelyä itsenäisesti tai ohjattuna. Itsenäistä suunnittelu ja toteutustyötä. Itsenäistä tietoperustaan tutustumista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa hyväksytysti toimittamalla kolmesta valokuvamanipulaatiosta suunnitelma, osakuvat ja valmis valokuvamanipulaatio. Lisäksi kolme studiossa kuvattua ja valaistua tuote tai henkilökuvaa. Arvosana 1-3. Katso arviointikriteerit alta.

Tarvittaessa ja hyvää tai kiitettävää arviointia tavoitellessa katso arviointi kohdasta ja tai moodlesta tehtävät ja palauta ne tehtävän annon mukaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteena on tuottaa tulostuskuntoon valokuvista koottu teos. Tähän siis kuvataan kaikki osat itse tai poimitaan osia omista arkistokuvista vaikkpa syksyn kurssilta. Tämän lisäksi opetellaan nettikuvan käsittely ja käytetään niitä markkinoimaan tulevaa kevätnäyttelyänne.

Yhtenä osaamisalueena on valo, sen ymmärtäminen, analysointi ja rekonstruointi studiossa. Tätä tarvitaan valokuvamanipulaation osakuvien toteuttamiseen sekä myöhemmin mediataiteessa ja 3D opintojaksolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Valokuvaportfolio, oppimistehtävät
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valokuvaportfoliosta

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa , laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla. Valokuvasarjan otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä

Taiteilijaesittelyssä on osattu sijoittaa tekijä valokuvataiteen jatkumoon ja projektisesittely sitoo projektin laajemmin yleistettävään asiayhteyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvasarja toteuttaa pääväittämän niin, että katsojalle syntyy oivallus pääväittämästä kuviin ja niitä tukeviin teksteihin paneutuessa.

Valokuvasarjan otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä. Pääväittämää toteutetaan projektin sisältöä tukevin monipuolisin visuaalisin, teknisin ja sanallisin keinoin. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla.

Taiteilijaesittelyssä on osattu sijoittaa tekijä valokuvataiteen jatkumoon ja projektisesittely sitoo projektin laajemmin yleistettävään asiayhteyteen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan pisteytystaulukolla, jossa maksimi pistemäärä on 100 pistettä.

50 - 59 = 1
60 - 69 = 2
70 - 79 = 3
80 - 89 = 4
90 - 100 = 5

Valokuvamanipulaation suunnitelma 10 pistettä
Suunnitelma ja toteutus ovat yhteneviä. Suunnitelma vie toteutusta eteenpäin. Valon suunnat ja luonne on analysoitu niin, että saumaton toteutus on mahdollista. Optinen jatkuvuus on huomioitu. Kuvakulmat on huomioitu.

Valokuvamanipulaation aikataulu ja järjestelyt 5 pistettä
Suunnitelmassa on otettu huomioon paikat, henkilöt, kalusto, vuorokauden ajat/valot, tarpeisto ja kalusto. Suunnitelmassa on huomioitu turvallisuus. Suunnitelma on toteutettavissa annetussa aikataulussa ja olosuhteissa.

Valokuvamanipulaation osakuvat 10 pistettä
Valokuvamanipulaation osakuvat noudattavat suunniteltua. Kuvat on asianmukaisessa formaatissa. Kuvat on käsitelty sellaisiksi, että niistä on mahdollista toteuttaa kokonaisuus.

Valokuvamanipulaation työkuvat 10 pistettä
Valokuvamanipulaation työn kuvat ovat toteutettu ja käsitelty asianmukaiseen formaattiin. Kuvat tukevat taiteilijan omaa brändiä. Kuvilla voidaan markkinoida tulevaa kevätnäyttelyä.

Valokuvamanipulaatio 35 pistettä
Valokuvamanipulaatio on teknisesti saumaton kokonaisuus. Valokuvamanipulaatio on sisällöllisesti tarkoituksenmukainen tällä tekniikalla toteutettavaksi. Valokuvamanipulaatio on asemoitu kuvataiteen tai valokuvauksen jatkumoon. Kuva kommentoi kiinnostavalla tavalla ihmiskunnan tai yhteiskunnan tai ympäristön ilmiöitä.

Studiokuvauksen tehtävä 10 pistettä
Henkilö on valaistu tehtävänannon mukaisesti. Kuva on käsitelty tehtävänannaon mukaisesti. Kuvattu taiteilija on saatu vangittua persoonallisesti.

Suoran valon harjoitus 5 pistettä
Suora valo kohdistuu johonkin kohteeseen ja se on saatu kuvattua ilmaisevalla tavalla. Kuvan käsittely on ohjeen mukainen. Suoraksi valoksi mielletään valo jossa valonlähteen ja kohteen välillä ei havaita minkäänlaista väliainetta.

Suodattuneen valon harjoitus 5 pistettä
Suodattunut valo kohdistuu johonkin kohteeseen ja se on saatu kuvattua ilmaisevalla tavalla. Kuvan käsittely on ohjeen mukainen. Suodattuneeksi valoksi mielletään valo jossa valonlähteen ja kohteen välillä havaitaan valoa läpisevä väliaine.

Heijastuneen valon harjoitus 5 pistettä
Heijastut valo kohdistuu johonkin kohteeseen ja se on saatu kuvattua ilmaisevalla tavalla. Kuvan käsittely on ohjeen mukainen. Heijastuneeksi valoksi mielletään valo jossa valonlähteen ja kohteen välillä havaitaan valo läpisemätön väliaine, eli varjo. Varjossa olevat valot ovat heijastumia.

Henkilökuvan käsittely 5 pistettä
Kuva on käsitelty kuten ohjeessa on sovittu.

Tehtäväkohtainen tavoite ja siitä johdettavia arviointiperusteita avataan lisää tehtävän annon ja alustuksen yhteydessä

Hylätty (0)

Tehtävistä kertyy alle 50 pistettä

Katso kriteerit yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävistä kertyy 50-69 pistettä

Katso kriteerit yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävistä kertyy 70-89 pistettä

Katso kriteerit yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävistä kertyy yli 90 pistettä

Katso kriteerit yllä

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Minerva ja Zoom 31.8-31.12.2022

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali on ilmoitettu Moodle-ympäristössä-

Opetusmenetelmät

Projektiperustainen opintojakso sisältää teoriaosuuksia ja käytännön toteutuksen. Oppimisprosessi sisältää ideointia, tiedonhankintaa, yhteisöllistä työryhmätyöskentelyä sekä itsenäisesti edistettävää kokeellisen teoksen valmistamista. Lisäksi tutustutaan digitaalisuuden avaamiin uusiin mahdollisuuksin ja työmenetelmiin kuvataitelijan näkökannalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioinnin kohde: Kuvallinen osaaminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat opintojakson 3D-orgaanisen mallin - sekä projektiin liittyvien tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 10.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä. Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia. Osaat ideoinnin, kehitysmenetelmät ja tuotteistamisen. Osaat toimia oman alan asiantuntijana monialaisissa tiimeissä.
Osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamistasi ja rakentaa projektin digitaaliseen maailmaan lisäarvoa ja ansiota tuottaen.

Sisältö

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu lukukausisuunnitelmassa, joka on moodle-ympäristössä

Aika ja paikka

Alkusyksyn 2022 aikana verkkototeutuksena: Zoom-tilassa ja Moodle-ympäristössä sekä yhteisöllisillä verkkotyöalustoilla kuten Padlet

Oppimateriaalit

Materiaali Moodle-alustalla
Ideointi- ja suunnittelutyötä varten on koottu työskentelyä ohjaava materiaali Padlet-virtuaaliseinälle, jonka linkki opintojakson Moodle-alustalla.

Opetusmenetelmät

Projektilähtöinen toteutus. Työskentely perustuu Luovat askeleet -malliin (Creative Steps ART)

Oppimisprosessi sisältää ideointia, tiedonhankintaa, kokeellisen taideproduktioidean kehittämistä Luovat askeleet -mallin kautta.

Toteutus tapahtuu kokonaan verkko-opintoina: Zoom-kontaktitunnit, Moodle, ja muut yhteisölliset verkkotyökalut

Moodle-ympäristön kautta pääset tutustumaan sisältöön. Moodle toimii lähinnä ankkuripaikkana, jota kautta pääset prosessia ohjaavalle Padlet-virtuaaliseinälle.

Opintojakson sisältö keskittyy syksyn kokeellisen teoksen suunnitteluun:
- Produktion ideointi- ja suunnittelutyötä viet opintojakson ajan eteenpäin itsenäisesti ja opettajalta ohjausta saaden sekä ryhmän kanssa reflektoiden. Tämä vaatii sinulta aktiivista mukanaoloa yhteisillä kontaktitunneilla sekä itseohjautuvuutta tehtävien edistämisessä.
- Tuloksena sinulla on syksyn muille opintojaksoille selkeä kokeellisen teoksen suunnitelma, jota lähdet toteuttamaan (muilla opintojaksoilla viitataan opintojaksoihin Kokeellinen teos sekä Taiteellinen tutkimus- ja kehittämistyö).

Opintojakso rakentuu Luova askeleet taideprojektin -mallin kautta. Askeleittain etenevän mallin kautta ohjataan ideointi- ja suunnittelutyötä. Erivaiheissa annetut tehtävät palautetaan ohjeiden mukaan sinun omaa prosessia esittelevälle Padlet-virtuaaliseinälle tai muulle valitsemallesi verkkodokumenttipohjalle.

Saat ohjausta ja prosessinaikaista palautetta opintojakson ajan sekä Zoom-kontaktituntien yhteydessä.
- Ohjeistus, ohjaus ja tieto jaetaan verkkotapaamisissa sekä Padlet-virtuaaliseinällä, jossa on askeleittain näkyvillä tehtävien ohjeistukset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ideointi- ja suunnittelutyö perustuu luovaan ja autenttiseen oppimiseen, jossa kehität työelämätaitoja kokeellisen teossuunnitelman tekemisen yhteydessä. Suunnitelma voi olla itse ideoitu tai työelämästä tulleen toimeksiannon kautta tehtävä, mutta siinä on selkeä yhteys työelämätaitojen autenttiseen oppimiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävät eli suunnitteluvaiheiden askeleet on suoritettava pyydetysti. Hylätty opintojakso täydennetään puuttvilta osin. Uusimismahdollisuuksia on amkin-ohjesäännön mukaan kolme.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson valinnaisena tapana voidaan työstää suunnitteluosio itsenäisesti suoritettavana verkkopakettina, jota viedään Luovat askeleet -mallin kautta eteenpäin ja välivaiheet jätetään annettujen ohjeiden kautta sekä valmis esitys palautetaan videomuotoisena. Lisäksi prosessin eri vaiheet kootaan näkyviin sitä varten luodulle virtuaaliseinälle tai verkkodokumenttiin.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suunnitteluvaihe sijoittuu 2.9. - 5.10.2022 välille sekä joulukuussa viikolla 50 teoksen katselmuspäivä. Verkossa tapahtuvat kontaktitunnit pidetään opintojakson ZOOM:tilassa lukujärjestyksen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkemmat arviointikriteerit ja arviointitavat esitellään opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä

Tunnet tieteellisiä menetelmiä ja tiedät miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä.
Tunnet kehittämistoiminnassa käytettäviä taiteen tutkimustuloksia.
Tunnet ideointi- ja kehitysmenetelmiä ja tuotteistamisen.
Osaat toimia oman alasi edustajana monialaisissa tiimeissä.
Tunnet sekä kirjoitus- että puheviestinnässä opiskelu- ja työelämäviestinnän keskeiset tekstilajit ja vuorovaikutustilanteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Osaat käyttää tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.
Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Osaat käyttää ideointi- ja kehitysmenetelmiä ja osaat tuotteistamisen.
Osaat toimia oman alasi asiantutijana monialaisissa tiimeissä.
Osaat toiminnassasi hyödyntää kirjoitus- ja puheviestinnän taitoja opiskelussa, projekteissa ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Osaat käyttää ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.
Osaat käyttää ja soveltaa kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Osaat käyttää ja soveltaa ideointi- ja kehitysmenetelmiä ja osaat tuotteistamisen.
Osaat toimia oman alasi asiantutijana monialaisissa tiimeissä ja johtaa tiimejä.
Osaat laatia tekstilajille ominaisia, tavoitteellisia ja tarkoituksenmukaisia opiskelu- ja työelämätekstejä, joissa selkeys, ymmärrettävyys ja viestivyys toteutuvat.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti, tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti opiskelun ja työelämän puheviestintätilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä
Osaat etsiä ja hyödyntää tietoa ja menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.
Tunnet ideointi- ja kehitysmenetelmiä ja hyödynnät niitä työskentelyssä.
Osaat muodostaa taideproduktion suunnitelman, ja esitellä sen.
Osaat tuoda suunnittelun vaiheet näkyväksi dokumentoimalla ne myös visuaalisesti.
Osaat viestiä vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti.

Hyvä
Osaat etsiä tietoa ja menetelmiä työelämän ja taiteen puolelta sekä osoitat miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä.
Osaat käyttää ideointi- ja kehitysmenetelmiä.
Osaat rakentaa taideproduktion suunnitelman asiantuntevasti ja esitellä sen muille.
Osaat tuoda suunnittelun vaiheet näkyväksi dokumentoimalla ne myös visuaalisesti ja hyödyntää niitä osana kehittämistyötä. Selkeys ja ymmärrettävyys toteutuvat osana suunnittelua.
Osaat toiminnassasi hyödyntää kirjoitus- ja puheviestinnän taitoja opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti.

Kiitettävä
Osaat etsiä, hyödyntää ja soveltaa tietoa ja menetelmiä työelämän ja taiteen puolelta taiteellisessa työskentelyssä.
Osaat käyttää ja soveltaa ideointi- ja kehitysmenetelmiä.
Osaat rakentaa taideproduktion tarkoituksenmukaisen ja tavoitteellisen suunnitelman ja esitellä sen asiantuntevasti muille.
Osaat rakentaa tavoitteellisen suunnitelman ja tuoda suunnittelun vaiheet näkyväksi dokumentoimalla ne myös visuaalisesti. Suunnitelmassa ilmenee sisällön hyödynnettävyys ja soveltamisen mahdollisuus.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti, tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Hyvä
Kiitettävä
Tunnet tieteellisiä menetelmiä ja tiedät miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä.
Osaat käyttää tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.
Osaat käyttää ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.
Tunnet kehittämistoiminnassa käytettäviä taiteen tutkimustuloksia.
Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Osaat käyttää ja soveltaa kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Tunnet ideointi- ja kehitysmenetelmiä ja tuotteistamisen.
Osaat käyttää ideointi- ja kehitysmenetelmiä ja osaat tuotteistamisen.
Osaat käyttää ja soveltaa ideointi- ja kehitysmenetelmiä ja osaat tuotteistamisen.
Osaat toimia oman alasi edustajana monialaisissa tiimeissä.
Osaat toimia oman alasi asiantutijana monialaisissa tiimeissä.
Osaat toimia oman alasi asiantutijana monialaisissa tiimeissä ja johtaa tiimejä.
Tunnet sekä kirjoitus- että puheviestinnässä opiskelu- ja työelämäviestinnän keskeiset tekstilajit ja vuorovaikutustilanteet.
Osaat toiminnassasi hyödyntää kirjoitus- ja puheviestinnän taitoja opiskelussa, projekteissa ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti.
Osaat laatia tekstilajille ominaisia, tavoitteellisia ja tarkoituksenmukaisia opiskelu- ja työelämätekstejä, joissa selkeys, ymmärrettävyys ja  viestivyys toteutuvat.

Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti, tavoitteellisesti ja  vuorovaikutteisesti opiskelun ja työelämän puheviestintätilanteissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Ar, VR, XR - työkaluina

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Minerva ja Zoom 31.8-31.12.2022

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on ilmoitettu opintojakson Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Luennot, ja työpajatyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson voi uusia palauttamalla tehtävät uudelleen opintojakson Moodleen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioinnin kohde: Plastisuuden ja tilan osaaminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat opintojakson 3D-orgaanisen mallin - sekä projektiin liittyvien tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 06.09.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat analysoida omaa taiteellista tekemistäsi.
Osaat rakentaa portfoliosi lukukauden teosten pohjalta (alkaa täältä, kehittyy opintojen aikana)
Tunnet riskianalyysimatriisin ja osaat sitä käyttäen luoda turvallisuussuunnitelman.
Tunnet kuvataiteilijana pohjoisen toimintaympäristön.
Pystyt havainnoimaan yhteiskuntaa, sen arvoja ja ihmisen elämää ja löytämään niistä lähtö- ja yhtymäkohtia muiden kuvataiteilijoiden taiteessa ja omaan taiteeseesi.

Sisältö

Rakennat osaamisportfolion 1. lukukauden töistäsi.
Teet riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelman
Osallistut ryhtmätyöhön, jonka teemana on kuvataiteiljan toimintaympäristö. Havainnoit yhteiskuntaa, sen arvoja ja ihmisen elämää ja löytämään niistä lähtö- ja yhtymäkohtia muiden kuvataiteilijoiden taiteessa ja omaan taiteeseesi.

Aika ja paikka

31.8.-12.12.2022

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit jaetaan Moodlessa sekä tuntien yhteydessä. Osa materiaaleista haetaan itse opintojakson aiheeseen liittyvien osa-alueiden mukaan.

Opetusmenetelmät

Opintojaksossa hyödynnetään itsenäisiä oppimistehtäviä, ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, tiedonhankintaa ja oppimista ohjataan sekä tuetaan.

Opintojakso sisältää taiteilijaidentiteetin rakentamisen perustan, johon liittyy myös suullisia/visuaalisia esityksiä. Opiskelijat tutustuvat alueeseen, kulttuuriin ja taiteeseen sekä hyödyntävät sitä tietomateriaalina opintojakson muissa tehtävissä. Opintojaksoon liittyy henkilökohtainen syksyn töistä rakennettava osaamisportfolio sekä Lappiin suuntautuvan reissun, johon liittyy työpajatyöskentelyä. Opiskelijat työskentelevät myös ryhmissä opintojakson aikaisten tehtävien yhteydessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on mukana Lapin reissun osalta, jossa tutustutaan alueen toimintaympäristöön.

Sisällön jaksotus

Perusteet ja taustatieto 31.8.-3.10.
Lapin kuvausreissu maastoon viikolla 40 4.-6.10.
Porfolion toteuttamisvaiheeseen 21.11.-12.12. jolloin materiaalia aktiivisesti työstetään syksyn osaamisporfoliota varten sekä opintojakson päätteeksi esitellään porfolio.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää Lapin maastoon sijoittuvan kuvausreissun (viikolla 40), johon annetaan tarkemmat ohjeet opintojakson kontaktitunneilla sekä Moodlessa.
Toteutus on jaoteltu koko syksylle, joka jakaa opiskelijan työkuormaa tehtävien osalta.

Huomiona, että kuvamateriaali porfoliota varten kertyy muiden opintojaksojen aikana valmistetuista kuvista, jotka liitetään tämän opintojakson osaamisporfolioon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohteet: Turvallisuussuunnitelma, Portfolio ja sen esitys, Ryhmätehtävä: Kuvataiteilija ja yhteiskunnassa.
Osaat koota osaamisportfolion. Opiskelija osaa aikatauluttaa oman tekemisensä.
Osaat antaa palautetta sekä ottaa palautetta vastaan.
Tunnet pohjoisen alueen kulttuuri ja elinkeinoelämää. Tunnet pohjoisen alueen luonnon olot ja niissä
turvallisen toimimisen. Tunnet pohjoisen alueen luontoresurssit ja niiden kestävän hyödyntämisen
toiminnassasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on koonnut portfolion. Opiskelija osaa noudattaa laatimaansa aikataulua ja esitellä
tekemistään ryhmälle. Osaat antaa palautetta ja ymmärrät palautteen merkityksen.
Pystyt hyödyntämään pohjoisen alueen kulttuuri ja elinkeinoelämää työskentelyssäsi. Osaat tehdä
riskianalyysin ja turvallisuussuunnitelman. Pystyt hyödyntämään pohjoisen alueen luontoresursseja
työssäsi. Työskentelysi on kestävän kehityksen mukaista.
Pystyt hyödyntämään aktisen alueen kulttuurituntemusta työssäsi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on työstänyt portfolion. Opiskelija osaa johtaa omaa ajankäyttöään ja esitellä omaa
tekemistään laaja-alaisesti.
Osaat antaa kehittävää palautetta ja hyödyntää saamaasi palautetta.
Osaat luoda yhteyksiä pohjoisen alueen kulttuuri ja elinkeinoelämään. Osaat johtaa ryhmän
työskentelyä turvallisesti pohjoisen luonnon oloissa. Työsi hyödyntää pohjoisen alueen
luontoresursseja kestävän kehityksen mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:
Oppimista arvioidaan (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arvosteluasteikko on 1-5, hylätty.
Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat opintojakson tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op
arvosana 0, alle 50 pistettä
arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu eikä opintojaksoon osallistumisesta ja prosessista ole näytteitä.
Pisteet jäävät alle 50.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat koota osaamisportfolion. Osaat aikatauluttaa oman tekemisesi.
Osaat antaa palautetta sekä ottaa palautetta vastaan.
Tunnet pohjoisen alueen taide-, kulttuuri- ja elinkeinoelämää. Tunnet pohjoisen alueen luonnonolot ja niissä turvallisen toimimisen. Tunnet pohjoisen alueen luontoresurssit ja niiden kestävän hyödyntämisen toiminnassasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on koonnut portfolion. Osaat noudattaa laatimaasi aikataulua ja esitellä tekemistään ryhmälle.
Osaat antaa palautetta ja ymmärrät palautteen merkityksen.
Pystyt hyödyntämään pohjoisen alueen kulttuuria ja elinkeinoelämää työskentelyssäsi. Pystyt hyödyntämään pohjoisen alueen luontoresursseja työssäsi. Työskentelysi on kestävän kehityksen mukaista. Pystyt hyödyntämään alueen kulttuurituntemusta työssäsi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on työstänyt portfolion. Osaat johtaa omaa ajankäyttöäsi ja esitellä omaa tekemistään laaja-alaisesti.
Osaat antaa kehittävää palautetta ja hyödyntää saamaasi palautetta.
Osaat luoda yhteyksiä pohjoisen alueen kulttuuri ja elinkeinoelämään. Työsi hyödyntää pohjoisen alueen luontoresursseja kestävän kehityksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tiedät mitä on konseptisuunnittelu.
Osaat anatomian perusteet.
Osaat suunnitella (projektiopiirros) ja tehdä kappaleen (veistos)
Tutustut tilan ja perspektiivin kuvaamiseen kuvataiteessa. Harjaannut kolmiulotteisessa ilmaisussa sekä opit käyttämään muotoa, perspektiiviä ja tilaa.

Sisältö

Oppimistehtävät anatomiasta sekä töiden esittely ryhmälle. Konseptisuunnittelu, itsenäinen tehtävä
Teet pienoisveistoksen sovitusta materiaalista. Tavoitteena on mallintaa veistos digitaalisen ympäristöön 3D opintojaksolla.

Aika ja paikka

Suomeksi
Opintojakso toteutetaan osittain etäpakettina (avautuu elokuussa) verkossa. Veistososio tehdään työpajassa.

Oppimateriaalit

http://mlab.taik.fi/~apaterso/projects/eee/pori/iljin_konseptisuunnittelu_2006.pdf
http://www2.uiah.fi/~mmaenpaa/lectures/konseptisuunnittelu_perusteet.pdf
Hahmosuunnittelu: https://prezi.com/571mkhxekxpr/hahmosuunnittelu/
http://www.johannanordblad.com/hahmot
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nar.flashcard&hl=

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.
Osaat konseptisuunnittelun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) perusperiaatteet. Osaat suunnitella ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Tunnet erilaisten hahmojen anatomiaa ja osaat hyödyntää sitä mallisuunnittelussa. Osaat suunnitella ja toteuttaa kolmiulotteisia malleja ja kappaleita yksin tai ryhmässä (pienoisveistos).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija palauttaa portfolion, johon hän koonnut konseptisuunnitteluun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) liittyvän osaamisensa. Osoittaa osaamisensa: suunnitella ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Tuntee erilaisten hahmojen anatomiaa ja osaat hyödyntää sitä mallisuunnittelussa. Osaa suunnitella ja toteuttaa kolmiulotteisia malleja ja kappaleita yksin tai ryhmässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.
Arviointikohde: Anatomiatehtävät , Kappaleen rakentaminen
Osaat konseptisuunnittelun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) perusperiaatteet. Osaat suunnitella ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Tunnet erilaisten hahmojen anatomiaa ja osaat hyödyntää sitä mallisuunnittelussa.
Tunnet tilallisuuden ilmaisukeinot ja kuvaamisen keinot kuvataiteen teoksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat konseptisuunnittelun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) perusperiaatteet ja suunnitella toteutuksen. Osaat suunnitella kolmiulotteisia malleja. Osaat suunnitella ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Osaat erilaisten hahmojen anatomiaa, mittasuhteet ja perspektiivin ja osaat hyödyntää niitä mallisuunnittelussa. Osaat analysoida eri menetelmin tilallisuutta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat konseptisuunnittelun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) perusperiaatteet ja tehdä toteutussuunnitelman. Osaat suunnitella kolmiulotteisia malleja itsellesi tai tilauksesta. Osaat suunnitella ja kehittää ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Osaat erilaisten hahmojen anatomiaa, mittasuhteet ja perspektiivin ja osaat hyödyntää ja kehittää niitä mallisuunnittelussa. Osaat analysoida ja hyödyntää perspektiiviä ja tilallisuuden keinoja luovasti teoksissasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Oppimista arvioidaan (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arvosteluasteikko on 1-5, hylätty.
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valmiista produktiosta.
Hylätty: Valmis produktio palauttamatta tai pisteet jää alle 50
1 = 50 - 59; 2 = 60 - 69; 3= 70 - 79; 4= 80-89; 5= 90 - 100
Yksityiskohtainen pisteytys avataan opintojakson Moodle-ympäristössä.
Arvioinnin kohde; Plastisuuden ja tilan osaaminen, - ymmärrät plastisuuden
- osaat tehdä kolmiulotteisia kappaleita ja malleja
- osaat konseptisuunnitelun ja osaat kuvallisen materiaalin versioinnin
1. Osaat konseptisuunnittelun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) perusperiaatteet.Osaat suunnitella ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Tunnet erilaisten hahmojen anatomiaa ja osaat hyödyntää sitä mallisuunnittelussa.
3. Osaat konseptisuunnittelun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) perusperiaatteet ja suunnitella toteutuksen. Osaat suunnitella kolmiulotteisia malleja.Osaat suunnitella ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Osaat erilaisten hahmojen anatomiaa, mittasuhteet ja perspektiivin ja osaat hyödyntää niitä mallisuunnittelussa.
5. Osaat konseptisuunnittelun (hahmosuunnittelu, luonnos/työpiirros, anatomia ja kuvanveisto) perusperiaatteet ja tehdä toteutussuunnitelman. Osaat suunnitella kolmiulotteisia malleja itsellesi tai tilauksesta.Osaat suunnitella ja kehittää ja luonnostella malleja toteutettavaksi. Osaat erilaisten hahmojen anatomiaa, mittasuhteet ja perspektiivin ja osaat hyödyntää ja kehittää niitä mallisuunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
 • Ilkka Sarpola
Vastuuhenkilö

Ilkka Sarpola

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Sisältö

Viestit suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja opit käyttämään annettuja ohjeita ja malleja. Osallistut erillaisiin viestintätilanteisiin. Osaat toimia osallistujana kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa. Kirjoitat portfolioosi tarvittavat tekstit ja esittelet suullisesti portfoliosi.

Aika ja paikka

Toteutus pääosin verkko-opintoina Zoom-verkkoluokassa ja Moodle-oppimisympäristössä kevätlukukaudella 2023. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luennot, luentomateriaalit ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Zoom-webinaarit päiväaikaan ajoittuen välille klo 9 - 16. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys. Mahdollisesti myös kontaktitapaamisia kampuksella.

Opintojakso sisältää pääosin yksilötöitä, mutta joitain tehtäviä on mahdollista tehdä ryhmätöinä. Opintojaksolla on paljon Moodlesta löytyvää itseopiskelumateriaalia (luennot ja harjoitukset).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä tenttejä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän tehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän tehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän tehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu oppimistehtävistä, jotka arvioidaan joko asteikolla 1 - 5 tai hyväksytty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet suomalaisen taidekentän nykytilan, taiteen rahoitusjärjestelmän, taiteilijan työnkuvan ja tulonlähteet ja osaat tältä pohjalta luoda oman tulonmuodostussuunnitelmasi.
Tunnet taitelijan tulonmuodostukseen liittyvän vero-, eläke- ja muun säännöstön ja osaat ottaa ne huomioon tulonmuodostussuunnitelmassasi. Osaat tehdä apuraha-anomuksen.
Osaat kustannuslaskentaan ja tekijänoikeuksiin perustuvan teostesi ja palvelujesi hinnoittelun.

Sisältö

Tutustut suomalaisen taidekentän nykytilaan, taiteen rahoitusjärjestelmään, taiteilijan työnkuvaan ja tulonlähteisiin ja tältä pohjalta luot oman tulonmuodostussuunnitelmasi.
Tutustut taitelijan tulonmuodostukseen liittyvään vero-, eläke- ja muun säännöstöön ja huomioit tulonmuodostussuunnitelmassasi. Teet apuraha-anomuksen.
Teet kustannuslaskentaan ja tekijänoikeuksiin perustuvan teostesi ja palvelujesi hinnoittelun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Tulonmuodostussuunnitelma, oppimistehtävät
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja tulonmuodostusuunnitelmasta.

Tulonmuodostussuunnitelma ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Tulonmuodostussuunnitelmassa ja oppimistehtävissä on hahmotettu kuvataiteen alan tärkeimmät tulonmuodostuskanavat ja pystytty suunnittelemaan omaa toimintaa niin, että pääasiallinen tulo olisi mahdollista saada kuvataiteen tai soveltavan kuvataiteen alalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tulonmuodostussuunnitelma ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Tulonmuodostussuunnitelmassa ja oppimistehtävissä on hahmotettu kuvataiteen alan tärkeimmät tulonmuodostuskanavat ja pystytty suunnittelemaan omaa toimintaa niin, että pääasiallinen tulo olisi mahdollista saada kuvataiteen tai soveltavan kuvataiteen alalta.

Oppimistehtäviin on paneuduttu niin, että tulonmuodostussuunnitelma on ollut mahdollista tehdä toteuttamiskelpoisena ja selvänä jatkumona oppimistehtäville. Opiskelija on hahmottanut itsensä kuvataiteen tai soveltavan kuvataiteen kentälle ja tunnistaa vaatimukset, joita tästä seuraa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tulonmuodostussuunnitelma ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Tulonmuodostussuunnitelmassa ja oppimistehtävissä on hahmotettu kuvataiteen alan tärkeimmät tulonmuodostuskanavat ja pystytty suunnittelemaan omaa toimintaa niin, että pääasiallinen tulo olisi mahdollista saada kuvataiteen tai soveltavan kuvataiteen alalta.

Oppimistehtäviin on paneuduttu niin, että tulonmuodostussuunnitelma on ollut mahdollista tehdä toteuttamiskelpoisena ja selvänä jatkumona oppimistehtäville. Opiskelija on hahmottanut itsensä kuvataiteen tai soveltavan kuvataiteen kentälle ja tunnistaa vaatimukset, joita tästä seuraa.

Tulonmuodostussuunnitelmassa ja oppimistehtävissä on pystytty oivaltavaan tai tuoreeseen ajatteluun suhteessa kuvataiteilijan tulonmuodostukseen pysytellen kuitenkin kuvataiteen tai soveltavan kuvataiteen kentässä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Tunnet luovien alojen yritysmuotoja. Tunnet luovien alojen rahoitusmallit, tiedät apurahajärjestelmät. Tunnet luovien alojen ansaintalogiikkaa. Apurahahaku, näyttelytoiminta, teosmyynti, prosenttiperiaate, toimeksiannot, ammatillinen jårjestäytyminen, työuran suunnittelu ja työnhaku, yrittäjyys, harjoitteluun ohjaaminen, jatko-opinnot

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Zoom tapaamiset kevät semesterin aikana

Oppimateriaalit

Itse tuottamasi tulonmuodostussuunnitelma opintojaksolta Kuvataiteilijan tulonmuodostus. Tekemäsi tehtäv 6 eli verkostoitumistehtävä opintojaksolta Tuotteistaminen, brändäys ja markkinointi. Oma verkkoportfoliosi.

Opetusmenetelmät

Itsenäistä työskentelyä ja verkkotapaamisia, paljon vertaispalautetta ja kokemusasiantuntijuutta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla sparrataan suunnitelmiasi, verkosto-osaamistasi ja materiaaliasi siihen muotoon että KV vaihto, harjoittelupaikan saaminen tai opinnäytetyöpaikan saaminen on mahdollista. Tavoite on saada näistä tukea seuraavalle tasolle eli tasaiseen tulonmuodostukseen valitsemallasi suunnalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioinnin kohde: Yrittäjämäisen toiminnan osaaminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytössä 100 pisteen systeemi

50-59=1

60-69=2

70-79=3

80-89=4

90-100=5

Tehtävistä on saatavissa 30 pistettä kustakin niissä kerrotuin perustein ja keskustelualeelta 10 pistettä.


Kaiva esiin tulonmuodostussuunnitelmasi, tehtävä 6 tuotteistaminen ja kotisivusi linkki ja tarkastele niitä. Onko suunnitelmasi selvä vai pitääkö sitä muokata? Tukeeko tehtävä 6 selvitys tulonmuodostussuunnitelmaasi vai pitääkö sitä muokata? Käy kotisivusi läpi ja muokkaa sitä tarvittaessa Vaikuttaako kotisivusi sellaiselta että suunnitelmissasi mainitut tahot ymmärtävät sitä ja kiinnostuvat osaamisestasi? Onko kaikki turhat rönsyt ja kiertelyt poistettu kaikista?
Tee yksi muokattu tiedosto näistä ja lisää pohdinta mitä pitää kehittää?
1-10 pistettä: tulonmuodostussuunnitelma, tuotteistamissuunnitelma ja julkinen portfolio on palautettu
1-10 pistettä: Tavoite ja kehittämisuunnitelma ovat linjassa
1-10 pistettä tulonmuodostussuunnitelma, tuotteistamisuunnitelma ja kotisivut on muokattu tavoiteen mukaiseen kuntoon.

TEE:
1. Artist Statement. Määrittele tekemisesi/näkökulma omaan taiteeseesi kahdella lauseella suomeksi ja englanniksi ( vaikeaa ) ( 1-5 pistettä )
2. CV jossa siis a) koulutus b) näyttelyt/työkokemus c) julkaisut ja mahdolliset kokoelma ostot d) jos haet työpaikkaa niin erikoisosaaminen ( ohjelmat, ehkä ajokorttikin, jos on työssä tarpeen ) f) kansainvälinen kokemus ( residenssit, harjoittelut, vaihto-opinnot, näyttelyt...) Putsaa pois sellaiset joista ei ole hyötyä. Muista että jos haet työpaikkaa niin työkokemus katsotaan eduksi, olipa miltä alalta vain. ( 1-5 pistettä )
3. Bio eli lyhyt kuvaus elämäsi taipaleesta tähän asti. Kirjoita tämä sille yleisölle jota tavoittelet, joka on tärkeä tulojesi kannalta. ( 1-5 pistettä )
4. Portfolio ( jossa siis on kaikki tuo edellä ollut JA työnäytteet ) ( 1-5 pistettä )
5. Kotisivut ( jossa siis on kaikki edellä ollut JA yhteystiedot ) ( 1-5 pistettä )
6. Vimeo kuntoon ( jossa siis on linkki kotisivuillesi ja toisinpäin ) ( 1-5 pistettä yhteensä tästä ja 7 kohdasta )
7. Someta duuniin osio 3 osaamismerkin mukaisesti somekanavat kuntoon ( jos niitä käytät )
Koosta näistä tiedosto josta kaikki käy ilmi ja palauta tehtäväalueelle. Muista kaikissa oikeakielisyys.

Tee kymmenen henkilön yhteystiedoista lista. Näihin otat seuraavaksi yhteyttä.
Kirjoita ensin suunnitelma mitä haluat kontaktihenkilöltäsi, mieti sitten mikä olisi hänen motiivinsa suostua tähän? Koska asian pitäisi toteutua? Mitä se maksaa ja mistä rahoitus? Voitko muuttaa/matkustaa? Miten otat yhteyttä kuhunkin henkilöön? Koska voit tavata hänet kasvokkain ja miten ja missä? Mitä sinulla on tapaamisessa mukanasi ( Portfolio, käyntikortti....) Mitä muuta pitää ottaa huomioon?
Ota sitten yhteys jokaiseen henkilöön ja kirjoita muistiin mitä tapahtui. Miksi näin tapahtui?
1-10 pistettä yhteystiedoista
1-10 pistettä suunnitelmasta
1-10 pistettä kontaktiraportista

Keskustelualue

Vapaa keskustelualue, jota myös opettaja seuraa ja osallistuu tarvittaessa. Mikä on tulevaisuutesi, kuullostaako suuunnitelmat realistisilta, onko kellään vinkkejä, mikä on haaste, mitä kuuluu, miten olet onnistunut? Ja kaikkea muuta mikä vain aiheeseen sopii. Edellisen tehtävän tapahtumaraportin eteneminen kirjataan myös tälle keskustelualueelle, jokainen kontakti omaksi alueekseen sitä mukaa kun niitä kertyy, voidaan yhdessä puida mitä seuraavaksi. Jokaisesta näistä kontaktointiin liittyvistä avauksista saat yhden pisteen.

Hylätty (0)

Tehtävistä kertyy alle 50 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävistä kertyy ylläkuvatuin kriteerein alle 70 pistettä

Suunnitelmasi toteutumisen todennäköisyys kv vaihtopaikan tai harjoittelupaikan/opinnäyteyöpaikan saamiseksi on heikko

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävistä kertyy ylläkuvatuin kriteerein alle 90 pistettä

Suunnitelmasi toteutuminen kv vaihtopaikan tai harjoittelupaikan/opinnäyteyöpaikan saamiseksi on todennäköistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävistä kertyy ylläkuvatuin kriteerein yli 90 pistettä


Suunnitelmasi toteutuminen kv vaihtopaikan tai harjoittelupaikan/opinnäyteyöpaikan saamiseksi on erittäin todennäköistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

08.02.2023 - 24.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Hallitset näyttelyn laajuisen kuvajoukon ideoimisen, suunnittelun, budjetoinnin, valmistelun, prosessimaisen tuottamisen, jälkikäsittelyn, kirjalliset pohdinnat, dokumentit ja esittelyt, tulostuksen, kehystyksen, hinnoittelun, myynnin ja nimeämisen sekä ripustuksen yleisön näkökulmasta elämykselliseksi kokonaisuudeksi.

Osaat analysoida kuva-analyysin keinoin olemassa olevaa kuvaa ja osaat käyttää kuva-analyysin keinoja arvioidessasi omaa tekemistäsi. Osaat ottaa vastaan ja hyödyntää saamaasi palautetta (jurytys)

Osaat rakentaa ryhmässä näyttelyn, tunnet näyttelyn rakentamisen perusidean.

Sisältö

Osallistut näyttelyyn omilla töilläsi. Osaat valita näyttelyä varten työsi ja tuoda ne esille kuratointia ja jurytystä varten perustellen. Järjestät yhdessä ryhmän kanssa näyttelyn. Saat näyttelyorganisaation roolisi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Et osallistu näyttelyyn tai sen järjestelyihin.

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi. Osallistut näyttelyyn.
Tunnistat itsesi nykytaiteen kentässä.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi ja perustella omaa tekemistäsi. Osaat valita teoksistasi työt näyttelyyn.
Tunnistat itsesi taiteilijana nykytaiteen kentässä.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn ja toimintasi on aktiivista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi ja analysoida tekemistäsi oman kehittymisesi näkökulmasta. Osaat perustellen valita teoksia näyttelyyn (jurytys).
Osaat sijoittaa itsesi taitelijana nykytaiteen kenttään.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn ja toimintasi on aktiivista sekä yhteistyötä ja tavoitetta edistävää.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

07.02.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus

Tavoitteet

Hallitset näyttelyn laajuisen kuvajoukon ideoimisen, suunnittelun, budjetoinnin, valmistelun, prosessimaisen tuottamisen, jälkikäsittelyn, kirjalliset pohdinnat, dokumentit ja esittelyt, tulostuksen, kehystyksen, hinnoittelun, myynnin ja nimeämisen sekä ripustuksen yleisön näkökulmasta elämykselliseksi kokonaisuudeksi.

Osaat analysoida kuva-analyysin keinoin olemassa olevaa kuvaa ja osaat käyttää kuva-analyysin keinoja arvioidessasi omaa tekemistäsi. Osaat ottaa vastaan ja hyödyntää saamaasi palautetta (jurytys)

Osaat rakentaa ryhmässä näyttelyn, tunnet näyttelyn rakentamisen perusidean.

Sisältö

Osallistut näyttelyyn omilla töilläsi. Osaat valita näyttelyä varten työsi ja tuoda ne esille kuratointia ja jurytystä varten perustellen. Järjestät yhdessä ryhmän kanssa näyttelyn. Saat näyttelyorganisaation roolisi.

Opetusmenetelmät

Päivölän opiskeljoille

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Et osallistu näyttelyyn tai sen järjestelyihin.

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi. Osallistut näyttelyyn.
Tunnistat itsesi nykytaiteen kentässä.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi ja perustella omaa tekemistäsi. Osaat valita teoksistasi työt näyttelyyn.
Tunnistat itsesi taiteilijana nykytaiteen kentässä.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn ja toimintasi on aktiivista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi ja analysoida tekemistäsi oman kehittymisesi näkökulmasta. Osaat perustellen valita teoksia näyttelyyn (jurytys).
Osaat sijoittaa itsesi taitelijana nykytaiteen kenttään.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn ja toimintasi on aktiivista sekä yhteistyötä ja tavoitetta edistävää.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K17S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2017
 • T26K18S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2018
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Suomeksi
Taiteellisesta osasta ja tutkielmasta koostuvalla opinnäytetyölläsi osoitat taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistasi: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Osaat koota, tutkia ja analysoida empiiristä aineistoa perustellusti suhteessa opinnäytetyöaiheeseesi. Pystyt tutkimaan ja analysoimaan kuvataiteellisia teoksia ja tuotteita sekä omaa työprosessiasi visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Osaat tehdä taiteellista työtäsi tutkivasti ja kehittää työskentelytapojasi sekä teoksiasi, ja osaat suhteuttaa niitä ala- ja ajankohtaiseen taiteeseen sekä tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja opinnäytetyölläsi osoitat myös kykysi viestiä osaamistasi kirjallisesti ja suullisesti.
Opinnäytetyöseminaarit: opinnäytetyön kriteerit ja ohjeet, työprosessin ohjaus, vertaiskommentointi ja palaute. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen sekä aihekohtaiset mahdollisuudet. Toteutat hankkeistettuna tai itsenäisesti kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista sekä kirjoitat siihen liittyvän tutkielman / työprosessiselvityksen tieteellistä ja taiteellista viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.
Opinnäytetyön voi aloittaa suoritettuaan 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), Tutkin ja kehitän - opintojakso suoritettu hyväksytysti. Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin ja vähintään yhteen opinnäytetöiden esitystilaisuuteen opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa tai aikana. Opinnäytetyön idea ja idean kehittäminen, suunnittelu, toteutus sekä esittäminen ja kansitus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti henkilökohtaista ohjausta hyödyntäen. Opinnäytetyön esityspäivänä kirjoitetaan omaa opinnäytetyöaihetta käsittelevä kypsyysnäyte.

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta erikseen arvioitavasta osasta

T26K42OJ-3001-1 Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5
T26K42OJ-3001-2 Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5
T26K42OJ-3001-3 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5

Aika ja paikka

Syksyn aikana Ac-tiloissa sekä Moodle-ympäristössä

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja kirjallisuus löytyy Moodlen kirjallisuus osiosta.
Yleistä tutkimiseen liittyvää kirjallisuutta ja aineistoa
Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko & Sajavaara Paula: Tutki ja kirjoita
Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille
Jyväskylän materiaali Koppa:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana
Vilkka Hanna & Airaksinen Tiina: Toiminnallinen opinnäytetyö
Tutkin ja kehitän -opintojakson materiaalit

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Taiteellisesta osasta ja tutkielmasta koostuvalla opinnäytetyölläsi osoitat taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistasi: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Osaat koota, tutkia ja analysoida empiiristä aineistoa perustellusti suhteessa opinnäytetyöaiheeseesi. Pystyt tutkimaan ja analysoimaan kuvataiteellisia teoksia ja tuotteita sekä omaa työprosessiasi visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Osaat tehdä taiteellista työtäsi tutkivasti ja kehittää työskentelytapojasi sekä teoksiasi, ja osaat suhteuttaa niitä ala- ja ajankohtaiseen taiteeseen sekä tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja opinnäytetyölläsi osoitat myös kykysi viestiä osaamistasi kirjallisesti ja suullisesti.
Opinnäytetyöseminaarit: opinnäytetyön kriteerit ja ohjeet, työprosessin ohjaus, vertaiskommentointi ja palaute. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen sekä aihekohtaiset mahdollisuudet. Toteutat hankkeistettuna tai itsenäisesti kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista sekä kirjoitat siihen liittyvän tutkielman / työprosessiselvityksen tieteellistä ja taiteellista viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.
Opinnäytetyön voi aloittaa suoritettuaan 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), Tutkin ja kehitän - opintojakso suoritettu hyväksytysti. Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin ja vähintään yhteen opinnäytetöiden esitystilaisuuteen opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa tai aikana. Opinnäytetyön idea ja idean kehittäminen, suunnittelu, toteutus sekä esittäminen ja kansitus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti henkilökohtaista ohjausta hyödyntäen. Opinnäytetyön esityspäivänä kirjoitetaan omaa opinnäytetyöaihetta käsittelevä kypsyysnäyte.
Opintojakson toteutus jakautuu kolmeen osaan:
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi op
Kokonaisuus sisältää verkkoluentoja, verkossa taphtuvia ohjaustappamisia sekä itsenäistä työskentelyä. Osien mukaiset tehtävät ja lopullinen opinnäytetyö palautetaan Wihi - oppimisympäristöön.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö voidaan tehdä hankkeistettuna.

Sisällön jaksotus

Opintojakson toteutus jakautuu kolmeen osaan:
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää Tutkin ja Kehitän opintojaksolta hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerien perustella. Arviointkiriteerit löytyvät LapinAMK:n verkkosivuilta.
T26K42OJ-3001-3 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerien perustella. Arviointkiriteerit löytyvät LapinAMK:n verkkosivuilta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerien perustella. Arviointkiriteerit löytyvät LapinAMK:n verkkosivuilta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson osat:
T26K42OJ-3001-1 Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5
T26K42OJ-3001-2 Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5
Arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/Hylätty.
Arvioitikriteerit on avattu Moodle oppimisympäristössä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osat :
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi op
Arvioidaan hyväksytty/Hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytettä koskevan arviointikriteeristön pohjalta 0 - 5

Esitietovaatimukset

Opintojakso tutkin ja kehitän suoritettu hyväksyttävästi

Lisätiedot

Ennen alottamista: Tutkin ja kehitän - opintojakso suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
 • T26K18S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2018
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Suomeksi
Taiteellisesta osasta ja tutkielmasta koostuvalla opinnäytetyölläsi osoitat taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistasi: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Osaat koota, tutkia ja analysoida empiiristä aineistoa perustellusti suhteessa opinnäytetyöaiheeseesi. Pystyt tutkimaan ja analysoimaan kuvataiteellisia teoksia ja tuotteita sekä omaa työprosessiasi visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Osaat tehdä taiteellista työtäsi tutkivasti ja kehittää työskentelytapojasi sekä teoksiasi, ja osaat suhteuttaa niitä ala- ja ajankohtaiseen taiteeseen sekä tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja opinnäytetyölläsi osoitat myös kykysi viestiä osaamistasi kirjallisesti ja suullisesti.
Opinnäytetyöseminaarit: opinnäytetyön kriteerit ja ohjeet, työprosessin ohjaus, vertaiskommentointi ja palaute. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen sekä aihekohtaiset mahdollisuudet. Toteutat hankkeistettuna tai itsenäisesti kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista sekä kirjoitat siihen liittyvän tutkielman / työprosessiselvityksen tieteellistä ja taiteellista viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.
Opinnäytetyön voi aloittaa suoritettuaan 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), Tutkin ja kehitän - opintojakso suoritettu hyväksytysti. Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin ja vähintään yhteen opinnäytetöiden esitystilaisuuteen opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa tai aikana. Opinnäytetyön idea ja idean kehittäminen, suunnittelu, toteutus sekä esittäminen ja kansitus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti henkilökohtaista ohjausta hyödyntäen. Opinnäytetyön esityspäivänä kirjoitetaan omaa opinnäytetyöaihetta käsittelevä kypsyysnäyte.

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta erikseen arvioitavasta osasta

T26K42OJ-3001-1 Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5
T26K42OJ-3001-2 Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5
T26K42OJ-3001-3 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5

Aika ja paikka

Luennot ja suullinen palaute kevään aikana Zoom-työtilassa sekä Moodle-ympäristössä. Kirjallinen palaute ja arvioinnit Wihi-ympäristössä.
Opiskelija esittää työnsä suullisesti joko Zoom tai Teams-tilassa.
Kypsyysnäyte kirjoitetan Moodlessa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja kirjallisuus löytyy Moodlen kirjallisuus osiosta.
Yleistä tutkimiseen liittyvää kirjallisuutta ja aineistoa
Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko & Sajavaara Paula: Tutki ja kirjoita
Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille
Jyväskylän materiaali Koppa:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana
Vilkka Hanna & Airaksinen Tiina: Toiminnallinen opinnäytetyö
Tutkin ja kehitän -opintojakson materiaalit

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Taiteellisesta osasta ja tutkielmasta koostuvalla opinnäytetyölläsi osoitat taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistasi: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Osaat koota, tutkia ja analysoida empiiristä aineistoa perustellusti suhteessa opinnäytetyöaiheeseesi. Pystyt tutkimaan ja analysoimaan kuvataiteellisia teoksia ja tuotteita sekä omaa työprosessiasi visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Osaat tehdä taiteellista työtäsi tutkivasti ja kehittää työskentelytapojasi sekä teoksiasi, ja osaat suhteuttaa niitä ala- ja ajankohtaiseen taiteeseen sekä tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja opinnäytetyölläsi osoitat myös kykysi viestiä osaamistasi kirjallisesti ja suullisesti.
Opinnäytetyöseminaarit: opinnäytetyön kriteerit ja ohjeet, työprosessin ohjaus, vertaiskommentointi ja palaute. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen sekä aihekohtaiset mahdollisuudet. Toteutat hankkeistettuna tai itsenäisesti kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista sekä kirjoitat siihen liittyvän tutkielman / työprosessiselvityksen tieteellistä ja taiteellista viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.
Opinnäytetyön voi aloittaa suoritettuaan 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), Tutkin ja kehitän - opintojakso suoritettu hyväksytysti. Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin ja vähintään yhteen opinnäytetöiden esitystilaisuuteen opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa tai aikana. Opinnäytetyön idea ja idean kehittäminen, suunnittelu, toteutus sekä esittäminen ja kansitus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti henkilökohtaista ohjausta hyödyntäen. Opinnäytetyön esityspäivänä kirjoitetaan omaa opinnäytetyöaihetta käsittelevä kypsyysnäyte.
Opintojakson toteutus jakautuu kolmeen osaan:
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi op
Kokonaisuus sisältää verkkoluentoja, verkossa taphtuvia ohjaustappamisia sekä itsenäistä työskentelyä. Osien mukaiset tehtävät ja lopullinen opinnäytetyö palautetaan Wihi - oppimisympäristöön.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö voidaan tehdä hankkeistettuna.

Sisällön jaksotus

Opintojakson toteutus jakautuu kolmeen osaan:
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää Tutkin ja Kehitän opintojaksolta hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerien perustella. Arviointkiriteerit löytyvät LapinAMK:n verkkosivuilta.
T26K42OJ-3001-3 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerien perustella. Arviointkiriteerit löytyvät LapinAMK:n verkkosivuilta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerien perustella. Arviointkiriteerit löytyvät LapinAMK:n verkkosivuilta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson osat:
T26K42OJ-3001-1 Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5
T26K42OJ-3001-2 Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5
Arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/Hylätty.
Arvioitikriteerit on avattu Moodle oppimisympäristössä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osat :
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
Opinnäytetyö, toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi op
Arvioidaan hyväksytty/Hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytettä koskevan arviointikriteeristön pohjalta 0 - 5

Esitietovaatimukset

Opintojakso tutkin ja kehitän suoritettu hyväksyttävästi

Lisätiedot

Ennen alottamista: Tutkin ja kehitän - opintojakso suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat tehdä orgaanisia digitaalisia 3D-malleja (ihmiset, eläimet jne.) edistyneillä mallinnusmenetelmillä. Tunnet ja hallitset edistyneitä mallinnusmenetelmiä esim. kuvapohjainen mallintaminen ja digitaalinen veistäminen. Osaat muokata mallin pintarakenteesta toimivan.
Osaat asettaa 3D-teoksesi yleisön saataville sekä fyysisesti, että digitaalisesti.

Sisältö

Teet orgaanisia digitaalisia 3D-malleja (ihmiset, eläimet jne.) eri mallinnusmenetelmillä. Muokkaat hahmon pintarakenteesta toimivan ja kiinnität luut hahmoon. Liikutat hahmon haluttuun asentoon. Hallitset siirtymät analogisen ja digitaalisen välillä (kuvasta tai fyysisestä esineestä digitaalinen malli, digitaalisesta mallista fyysinen kappale). 3D-teoksista rakennetaan fyysinen ja digitaalinen näyttely, mikä on avoinna yleisölle.

Aika ja paikka

1.9.-13.12.2022

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit jaetaan Moodlessa sekä tuntien yhteydessä. 3d-tulostusaikojen varaaminen tapahtuu Moodle-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Projektiperustainen opintojakso sisältää kaksi osuutta, jotka liittyvät yhteen näyttelyprojektina. Oppimisprosessi sisältää ideointia, tiedonhankintaa, yhteisöllistä työryhmätyöskentelyä sekä itsenäisesti edistettävää omaa hahmon valmistamista ja muun näyttelymateriaalin valmistamista.

- 3D-projektin osuus kulkee koko syksyn ajan opettajan ohjauksella ja tuella edistettävänä projektisisältönä, jossa on mukana itsenäisesti- sekä projektiryhmien yhteistyössä edistettävää sisältöä.

- Orgaanisen 3D-mallinnuksen osuus sisältää 3D-hahmon valmistuksen ja 3D-tulostuksen. 3D-työskentely on käytännön läheistä.

Opintojaksossa osa opinnoista järjestetään verkonvälityksellä Zoom-tilassa, jossa yhteisöllinen työskentely on osa projektin edistämistä. Opiskelijat järjestävät 3D-näyttelyn, josta tulee virtuaalinen ja fyysinen näyttely.

Näyttelyjärjestelyistä näyttelyyn liittyvän materiaalin valmistaminen sekä pystytys ja purku tapahtuu Kemi-Tornion alueella. 3D-mallin tulostus tapahtuu fyysisesti luokkatilassa opettajan valvonnassa ja ohjauksessa. Osa erikoisvlineistöä vaativista työvaiheista järjestetään kampuksella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on mukana näyttelypaikan osalta. Näyttely järjestetään sovitun näyttelypaikan kanssa. Syntyneet teokset ovat yleisön nähtävillä 1-2kk.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osuudet kulkevat rinnakkain ja sisältö etenee projektia tukevalla tavalla.
3D-projekti etenee
suunnitteluvaiheen 1.9.-1.11. ja
toteuttamisvaiheen 1.11.-13.12. kautta

Orgaanisen 3D-mallin -osuus sisältää 3D-mallin valmistuksen. 3D-tulostus ajoittuu 1.11.-30.11 välille opiskelijan Moodlessa varaamana ajankohtana. Työpajojen aikana opiskelija saa tarvittavat tiedot, taidot ja osaamisen projektin toteuttamiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

3D-projektin osuus tapahtuu pääasiassa verkon välityksellä Zoom-työtilassa. Näyttelyn valmistaminen, pystytys ja purku tapahtuu fyysisesti Kemi-Tornion alueella.

Orgaanisen 3D-mallin -tulostus tapahtuu Torniossa Minervan tiloissa. Jokainen opiskleija varaa oman tulostusaikansa ja hoitaa tarvittavat järjestelyt sekä valvoo tulostuksen paikan päällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: 3D-malli (teos), digitaalisesti tuotettu ja muokattu fyysinen kappale, näyttely

Osaat toteuttaa orgaanisia muotoja sisältävän 3D-mallin jollain edistyneistä menetelmistä ja tulostat sen fyysiseen muotoon. Mallin rakenteessa ja anatomiassa on parannettavaa. Toimitat työsi ajoissa näyttelyyn. Teoksen esillepano on puutteellinen tai sitä ei ole mietitty loppuun saakka.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat toteuttaa orgaanisia muotoja sisältävän 3D-mallin edistyneillä menetelmillä ja tulostaa sen fyysiseen muotoon. Mallin rakenne ja anatomia on tarkoitukseen soveltuva. Osallistut näyttelyn toteuttamiseen. Teoksesi esillepano on toimiva.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää useita orgaanisia mallinnusmenetelmiä. Osaat optimoida mallin rakenteen monikäyttöiseksi ja hallitset anatomiset mittasuhteet myös digitaalisessa ympäristössä. Osallistut aktiivisesti näyttelyn toteuttamiseen. Valmiin teoksen esillepanossa osoitat luovuutta ja ammattimaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat opintojakson 3D-orgaanisen mallin - sekä projektiin liittyvien tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Kuvataiteen harjoittelu kesäopintoina.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat määritellä osaamistasi ja ammattitaitosi kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle sekä osaat analysoida tavoitteiden toteutumista, osaamisesi ja työmenetelmien kehittymistä ja omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä.
Osaat dokumentoida harjoittelusi Lapin ammattikorkeakoulun yleisten ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Osaat tehdä oman alan työtehtäviä ja kehittää sekä arvioida omaa osaamistasi harjoittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.02.2023

Ajoitus

08.02.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat viestiä ruotsinkielellä suullisesti ja kirjallisesti. Omaat ammattikorkeakouluasetuksen mukaisen kielitaidon.

Sisältö

Ruotsi:
- minä ja opintoni, ennen ja nyt ( jag och mina studier, förr och nu)
- koulutukseni, alani digitaalinen kuvataiden ( min utbildning och bransch inom digital bildkonst)
- työnhaku, cv, hakemus, työtilaisuudet ja tehtävät ( arbete och uppgifter, cv och ansökan)
- kirjallista viestintää s-postista mainontaan (skriva meddelanden) från e-post till att göra reklam)
- suullinen ja kirjallinen kielitaito opinnoista osaamisensa markkinointiin ( muntlig och skriftlig språkkunskap från sina studier till att marknadsföra sitt kunnande)

Aika ja paikka

Tornio, Minerva, kevät 2023.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali eri lähteistä.

Opetusmenetelmät

Lukujärjestyksen mukaiset tunnit/luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan noin 80% arvioitavan suullisen kielitaidon kehittymisen vuoksi. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä.
Tunneille pyritään saamaan vähintään yksi vieraileva luennoitsija.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Arvioinnin kohteet:Kansainvälisyysosaaminen, ruotsi

Osaat kommunikoida autettuna ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti. Selviydyt sanastollisesti autettuna omaan alaasi liittyen ammatinharjoittajana ja osoitat kiinnostusta uuden oppimiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä

Osaat kommunikoida asianmukaisesti ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat käyttää sanastoa ymmärrettävästi omaan alaasi liittyen sekä ammatin harjoittajana että elinikäisenä oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä

Osaat kommunikoida monipuolisesti ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat käyttää sanastoa monipuolisesti omaan alaasi liittyen sekä ammatin harjoittajana että elinikäisenä oppijana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson kontaktitunneille vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen ja omaan kuvataidealaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen ja omaan kuvataidealaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä ja kuvataidealaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen ja kuvataidealan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen ja omaan digitaaliseen kuvataiteeseen liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 10.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
 • Eija Rajalin
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat käyttää dramaturgiaa käsikirjoituksesi pohjana luodessasi yleisöllesi epämielihyvää tai mielihyvää tuottavan videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation. Ymmärrät esitystavan merkityksen suunnittelussa.

Sisältö

Teet videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelman sekä käsikirjoitukset teoksiin. Teet äänisuunnitelman.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kokeellisen elokuva tai videotaideteoksen ja animaation toteutussuunnitelmat ja käsikirjoitukset sekä äänisuunnittelu.

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Suunnitelmassa on pystytty synkronoimaan eri aistimukset, kuvan ja äänen elementit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Suunnitelmissa on pystytty synkronoimaan eri aistimukset, kuvan ja äänen elementit.

Suunnitelmissa on hyödynnetty dramaturgiaa yleisön oivallusten synnyttämiseksi.

Ilmoittautumisaika

13.05.2022 - 24.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Tunnet taiteella tutkimisen menetelmät ja taiteen tutkimustuloksia ja osaat soveltaa ja käyttää niitä omaan taitellisen ilmaisusi kehittämisessä ja avaamisessa sekä taiteellisissa projekteissasi. Osaat raportoida projektisi.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan osittain verkossa.

Oppimateriaalit

Väriopin kirjallisuus, Sommittelun kirjallisuus
Analyysi: Formalistinen analyysi, Semioottinen analyysi
Taiteeseen liittyvä kirjallissuus ja artikkelit
Taidehistoria yleisteokset
Nykytaiteen yleisteokset
Taiteelliseen ja taiteella tutkimiseen liittyvät artikkelit ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.
Toteutuksen tarkemmat tiedot ja aikataulut on kuvattu opintojakson suunnitelmassa, joka on moodle-ympäristössä
Opiskelija osallistuu palautekeskusteluun.

Opiskelija hyödyntää opintojaksojen T26K64OJ Kokeelliset työtavat ja T26K65OJ Kokeellinen teos teosta tutkimisen kohteena tai välineenä.
Opiskelija tekee pienimuotoisen tutkielman taiteellisen/toiminnallisen opinnäytteen välineillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija palauttaa pienimuotoisen taiteellisen tutkimuksen.

Lisätietoja opiskelijoille

Taiteellinen tutkimus/Taiteella tutkiminen - johdatusta kuvataiteilijan opinnäytetyöhön, taiteen tutkimuksen metodologiaa ja taiteilija tutkijana - tutkija taiteilijana ongelman asettelun avaamista. Lisäksi ohjausta kohti oman projektin loppuun saattamista

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioinin kohde: Kuvataiteen tutkimus ja kehittämisosaaminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valmiista produktiosta.
Hylätty: Valmis produktio palauttamatta tai pisteet jää alle 50
1 = 50 - 59; 2 = 60 - 69; 3= 70 - 79; 4= 80-89; 5= 90 - 100
Yksityiskohtainen pisteytys avataan opintojakson Moodle-ympäristössä.
Oppimista arvioidaan (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arvosteluasteikko on 1-5, hylätty.
Arvioinnin kohde: Tutkielma
1) Osaat raportoida taidelähtöisen tieteellisen kehittämistyön/-tehtävän. Tunnet tieteellisiä menetelmiä ja tiedät miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä. Tunnet kehittämistoiminnassa käytettäviä taiteen tutkimustuloksia.
3) Osaat raportoida taidelähtöisen tieteellisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön.Osaat käyttää tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä. Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
5) Osaat raportoida taidelähtöisen tieteellisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Uskallat kokeilla uusia ratkaisuja käyttötarkoitukseen. Osaat käyttää ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.Osaat käyttää ja soveltaa kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1) Osaat raportoida taidelähtöisen tieteellisen kehittämistyön/-tehtävän. Tunnet tieteellisiä menetelmiä ja tiedät miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä. Tunnet kehittämistoiminnassa käytettäviä taiteen tutkimustuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat raportoida taidelähtöisen tieteellisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön.Osaat käyttää tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä. Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat raportoida taidelähtöisen tieteellisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Uskallat kokeilla uusia ratkaisuja käyttötarkoitukseen. Osaat käyttää ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.Osaat käyttää ja soveltaa kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
 • Panu Pohjola
 • Eija Rajalin
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän.
Opintojakso sisältää suomenkielen ja viestinnän osion, raportointi

Sisältö

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu lukukausisuunnitelmassa, joka on moodle-ympäristössä

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on opintojakson Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.
Toteutuksen tarkemmat tiedot ja aikataulut on kuvattu lukukausisuunnitelmassa, joka on moodle-ympäristössä.
Opintojakso sisältää kuvatateilijan ammatillisen viestinnän opintoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö.

Lisätietoja opiskelijoille

Panu Pohjolan osuus alkaa käänteisen aikataulutuksen menetelmään syventymällä. Tämä aikataulu, sen eri päivitykset, päivitykseen johtavat syyt ja niiden vaikutuksen analyysi sekä pohdinta omasta työtavasta tämän ja taloudellisten realiteettien valossa, ovat toinen arviointikohta, jota Panu Pohjola tarkastelee. Hyödynnät Kokeelliset digitaaliset kuvaratkaisut kurssin tuotoksia tässä aikataulussa.
Toinen kohta on dokumentointi. Opettelemme matkapuhelimella tehtävän projektin dokumentoinnin ja tarkastelemme myös muita mahdollisuuksia ja tapoja olla dialogissa itsensä ja työryhmän sekä ympäristönsä kanssa. Raportti jossa dokumentit ja työn vaiheet ja, edelliseen liittyen, pohdinta omasta työtavasta, on esitetty, on toinen arviointikohta, jota Panu Pohjola tarkastelee. Dokumentoinnin tuotoksia hyödynnetään tuotteistaminen, brändäys ja markkinointi kurssin ( T26K26 ) suorittamisessa.
Tarkastelussa otetaan huomioon suorituksen teko ajallaan, selkeys, kattavuus, hyödynnettävyys ja pohdinnan taso. Pohdinnan on tarkoitus ensinnäkin tehdä itsellesi selväksi miten ja missä ajassa pystyt suoriutumaan asiantuntijatason tehtävistä itsenäisesti. Toiseksi sen tarkoitus on viilata työtapasi mahdollisimman hyvin sinua ja projektia hyödyttäväksi. Kolmanneksi pohdinnan olisi hyvä myös nostaa projektin tasoa ja pohdinnassa voisit avata miten tämä tapahtui ja miten onnistuit? Arvosana on vain yksi osa kokonaisarviota, muut kollegat antavat oman arviointinsa ja näiden keskiarvo muodostaa arvosanan.
Panu Pohjola käy läpi myös filmille kuvaamisen prosessin. Tämä ei ole pakollinen osuus, jos projektisi aikataulutukseen se ei sovi. Päivät ja niiden sisältö on moodlessa. Huomio skannaus, sitä voi hyödyntää myös muussa kuin valokuvien digitoinnissa.
Printtaus on kaikille yhteinen, syvennytään siihen niin, että pystyt tuomaan itse digitaalisia töitäsi analogiseen maailmaan tai toimimaan alan yritysten kanssa yhteisellä kielellä. Voimme tarvittaessa printata projektisi osia testinä tai sen vaatimusten mukaan. Osaamistasi arvioidaan kuvan säätämisen printtauskuntoon ja CMYK muunnoksen prosessin ymmärtämisen suhteen asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty.
Jari Penttinen - Digitalisaation trendit ja nousevat teknologiat osiossa tutustut uusiin tapoihin tuottaa ja levittää digitaalista taidetta (esim. AR- ja VR- maalaukseen ja veistoon). Käytössäsi on myös Eye Tracking teknologia, jos/kun haluat analysoida teoksesi tarkastelua katseen seurannan avustuksella). Käymme läpi olemassa olevia digitaalisen taiteen kaupallisia verkkolevitysalustoja, jotka on rakennettu tekijänoikeudet huomioiden digitaalisten teosten levittämiseen ja taideteosten oikeuksien jakamiseen tietoverkoissa (yritykset, julkiset kohteet, galleriat, yksityishenkilöt jne.).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Osaat suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän. Sekä raportoida sen Lapin ammattikorkekoulun tavoitteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Sekä raportoida sen Lapin ammattikorkekoulun tavoitteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tyydyttävä
Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Uskallat kokeilla uusia ratkaisuja käyttötarkoitukseen. Sekä raportoida sen Lapin ammattikorkekoulun tavoitteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valmiista produktiosta.
Hylätty: Valmis produktio palauttamatta tai pisteet jää alle 50
1 = 50 - 59; 2 = 60 - 69; 3= 70 - 79; 4= 80-89; 5= 90 - 100
Yksityiskohtainen pisteytys avataan opintojakson Moodle-ympäristössä.
Oppimista arvioidaan (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arvosteluasteikko on 1-5, hylätty.
1) Osaat suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän. Tunnet tieteellisiä menetelmiä ja tiedät miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä. Tunnet kehittämistoiminnassa käytettäviä taiteen tutkimustuloksia.
3) Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön.Osaat käyttää tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä. Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
5) Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Uskallat kokeilla uusia ratkaisuja käyttötarkoitukseen. Osaat käyttää ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.Osaat käyttää ja soveltaa kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
The Common European Framework of Reference for Languages will be applied for evaluation of English language:
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Hyvä
Kiitettävä
Osaat suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän.
Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön.
Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Uskallat kokeilla uusia ratkaisuja käyttötarkoitukseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 06.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Henri Hagman
Vastuuhenkilö

Henri Hagman

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet länsimaisen kuvataiteen jatkumon ja nykytaiteen ilmiöitä, osaat sijoittaa oman tekemisesi tähän jatkumoon.
Tunnet valokuvauksen historiaa ja teknistä kehitystä, sekä suomalaisen valokuvataiteen päävaiheet, myös suhteessa taidehistoriaan, ja osaat sijoittaa itsesi tai projektisi tähän jatkumoon.

Sisältö

Länsimaisen kuvataiteen historia ja nykytaiteen ilmiöitä.
Valokuvauksen historia ja suomalaisen valokuvataiteen päävaiheet

Oppimateriaalit

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu lukukausisuunnitelmassa, joka on moodle-ympäristössä.
Valokuvauksen historian ja nykytilan tuntemukseen ja jäsentämiseen liittyvät infograafit löytyvät vetäjän nimellä Pinterestistä. Näihin liittyvä kirjallisuus esitellään opintojaksolla, tai on itsenisesti hankittavissa infograafien pohjalta.

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.
Valokuvauksen historian ja nykytilan osaamisen osuus on pääosin luento-opetusta ja sitä tukevaan materiaaliin tutustumista. Tämä tieto tuodaan esiin digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn toteutusosan portfolion esittelyssä ja itsearvioinnissa sekä vertaisarvioinnissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: valokuvan historia: Valokuvaportfolioon tehty taiteilijaesittely ja projektiesittely
Länsimaisen kuvataiteen jatkumon ymmärtäminen: Tunnet länsimaisen kuvataiteen jatkumon
Nykytaiteen ilmiöt ja yhteikunnallinen merkitys: Tunnistat nykytaiteen ilmiöitä
Taitelijaesittelystä käy nykypäivän tradition mukaisella tavalla ilmi perustiedot portfolion tekijästä, projekti on esitelty niin, että esittelyn ja kuvien välille syntyy dialogi, joka voi johtaa oivalluksiin yleisössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Länsimaisen kuvataiteen jatkumon ymmärtäminen: Tiedät länsimaisen kuvataiteen jatkumon ja sen
merkityksen.
Nykytaiteen ilmiöt ja yhteiskunnallinen merkitys: Tunnistat nykytaiteen ilmiöitä ja osaat hyödyntää
niitä omassa tekemisessäsi.
Taiteilija on osannut avata suhdettaan projektiin ja omia motiivejaan sen tekoon perustietojen lisäksi, projekti on osattu sijoittaa valokuvataiteen jatkumoon, ja sen esittely voi synnyttää oivalluksia yleisössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Länsimaisen kuvataiteen jatkumon ymmärtäminen: Tiedät länsimaisen kuvataiteen jatkumon ja
osaat suhteuttaa oman tekemisesi siihen.
Nykytaiteen ilmiöt ja yhteiskunnallinen merkitys:
Tunnistat nykytaiteen ilmiöitä ja osaat hyödyntää niitä omassa tekemisessäsi
Taiteilija on löytänyt henkilökohtaisen syyn projektin kokoiseen havainnointiin, osaa eritellä sitä ja itseään taiteilijana ja havainnon tekijänä, hän osaa avata tekniikan ja projektin sisällön välistä suhdetta ja sijoittaa projektinsa valokuvataiteen jatkumoon sekä yhteiskuntaan niin että yleisön oivalluksille ja tulkinnoille on mahdollisuus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimista arvioidaan (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arvosteluasteikko on 1-5, hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Tunnet luovien alojen yritysmuotoja. Tunnet luovien alojen rahoitusmallit, tiedät apurahajärjestelmät. Tunnet luovien alojen ansaintalogiikkaa. Osaat markkinoida, tuotteistaa ja brändätä sekä hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin. Osaat verkostoitua ja rakentaa taiteilijaminän, tiedät kuvataiteilijan identiteetin rakentumisen yksityisestä julkiseksi.

Sisältö

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu lukukausisuunnitelmassa, joka on moodle-ympäristössä

Oppimateriaalit

Lisäideoita voi hankkia kirjasta Dorie Clark:Stand Out, Portfoilio/Penguin 2015, ISBN 978-0-241-24701-3

Lisätietoja opiskelijoille

Tämän opintojakson tavoitteena on

1.Löytää ensisijainen osaamisesi ja/tai tuotteesi eli se mihin ansiotoimintasi voisi perustua.
2.Löytää sinulle kohderyhmä joka tarvitsee osaamistasi
3.Rakentaa sinulle verkkopresens, jolla esittelet osaamisesi kohderyhmällesi
4.Hankkia lisätietoa kuvataiteilijan ammatista oman ansiotoimintasi tueksi

Verkossa oleva ammattiportfolio tulee avata viimeistään 12.12.2022 .

yöskentelemme zoomissa, tehtävien palautteissa vertaisarviointi ja muiden ideoiden kautta omien idoiden kehittäminen on tärkeä osa opintojaksoa, joten toivon laajaa osallistumista opintojaksolle.

Näiden tehtävien tuotosten perusteella jatkamme kevätlukukaudella uraohjauksen opintokokonaisuudessa harjoittelupaikan, opinnäytteen ja valmistumisen jälkeisen uran suunnittelua.

Muistele myös tulonmuodostussuunnitelmaasi ja siihen kerättyä tietoperustaa opintojaksolta Kuvataiteilijan tulonmuodostus.

Lisäideoita voi hankkia kirjasta Dorie Clark:Stand Out, Portfoilio/Penguin 2015, ISBN 978-0-241-24701-3

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Tunnet luovien alojen rahoitusmallit, tiedät apurahajärjestelmät. Tunnet luovien alojen yritysmuotoja.
Osaat markkinoida, tuotteistaa ja hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin.
Osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamistasi.
Osaat verkostoitua ja rakentaa taiteilijaminän, tiedät kuvataiteilijan identiteetin rakentumisen yksityisestä julkiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Osaat käyttää luovien alojen rahoitusmalleja. Osaat valita itsellesi sopivan luovan alan yritysmuodon.
Osaat markkinoida, tuotteistaa ja hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin ja tarjouksen.
Tunnistat vahvuutesi ja osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamistasi oikeissa kanavissa.
Osaat verkostoitua ja osaat rakentaa taiteilijaminän, osaat rakentaa kuvataiteilijan identiteetin yksityisestä julkiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Osaat käyttää luovien alojen rahoitusmalleja ja kehittää uusia rahoitusmalleja. Osaat valita itsellesi sopivan luovan alan yritysmuodon.
Osaat markkinoida, tuotteistaa ja hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin, tarjouksen ja laskun.
Tunnistat vahvuutesi ja osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamistasi oikeissa kanavissa ja osaat suunnitella myös muille.
Osaat verkostoitua ja osaat rakentaa taiteilijaminän, osaat rakentaa kuvataiteilijan identiteetin yksityisestä julkiseksi myös muille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi

Tehtävät arvioidaan pisteytystaulukolla, jossa maksimi pistemäärä on 100 pistettä.

50 - 59 = 1

60 - 69 = 2

70 - 79 = 3

80 - 89 = 4

90 - 100 = 5

Opetussuunnitelman kuvaus

Tunnet luovien alojen yritysmuotoja. Tunnet luovien alojen rahoitusmallit, tiedät apurahajärjestelmät. Tunnet luovien alojen ansaintalogiikkaa. Osaat markkinoida, tuotteistaa ja brändätä sekä hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin. Osaat verkostoitua ja rakentaa taiteilijaminän, tiedät kuvataiteilijan identiteetin rakentumisen yksityisestä julkiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnet luovien alojen rahoitusmallit, tiedät apurahajärjestelmät. Tunnet luovien alojen yritysmuotoja.
Osaat markkinoida, tuotteistaa ja hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin.
Osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamistasi.
Osaat verkostoitua ja rakentaa taiteilijaminän, tiedät kuvataiteilijan identiteetin rakentumisen yksityisestä julkiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat käyttää luovien alojen rahoitusmalleja. Osaat valita itsellesi sopivan luovan alan yritysmuodon.
Osaat markkinoida, tuotteistaa ja hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin ja tarjouksen.
Tunnistat vahvuutesi ja osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamistasi oikeissa kanavissa.
Osaat verkostoitua ja osaat rakentaa taiteilijaminän, osaat rakentaa kuvataiteilijan identiteetin yksityisestä julkiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää luovien alojen rahoitusmalleja ja kehittää uusia rahoitusmalleja. Osaat valita itsellesi sopivan luovan alan yritysmuodon.
Osaat markkinoida, tuotteistaa ja hinnoitella tekemisesi sekä osaat tehdä kustannusarvioin, tarjouksen ja laskun.
Tunnistat vahvuutesi ja osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamistasi oikeissa kanavissa ja osaat suunnitella myös muille.
Osaat verkostoitua ja osaat rakentaa taiteilijaminän, osaat rakentaa kuvataiteilijan identiteetin yksityisestä julkiseksi myös muille.

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.11.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 18.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
 • T26K18S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2018
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan tutkimussuunnitelman. (0-5)
Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (Hyväksytty/Hylätty)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin.

Aika ja paikka

01.11.2022 - 18.01.2023
Moodlessa / Zoom-verkkoluokka

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksolla perehdytään laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin.

Opiskelija itsenäisesti käy materiaaleja läpi ja suorittaa niihin liittyviä tenttejä sekä tehtäviä Moodle-alustalla. Lisäksi opiskelija laatii opintojakson aikana alustavan tutkimussuunnitelman, jonka laatimista auttaa annetut vapaaehtoiset välitehtävät. Välitehtävien ja alustavaon opinnäytetyön suunnitelman laatimiseen järjestetään sparrauskertoja, jolla varmistetaan ohjausapu etenemisessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön alustava suunnitelman aihe on kuvataiteen ammatillisesta näkökulmasta työelämäläheinen, jossa on tutkiva ja kehittävä ote omaan kuvataiteen ammatilliseen kenttään. Opinnäytetyön aihe voi tulla myös harjoittelusta tai työelämäyhteistyön kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit suoritetaan annetun suositusaikataulun mukaan tai opintojakson päättymispäivään mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäisesti suoritettava kokonaisuus; materiaaleihin tutustuminen, tentit, tehtävät, alustava opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

Sisällön jaksotus

3 OP, tutkimus ja kehittämismentelmät
2 OP, henkilökohtainen suunnitelma

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän

2
Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

4
Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tutkimus- tai kehittämistehtäväsi suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointi noudattaa opintojakson arviointikriteerejä.

1 Tunnistat, määrittelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän
2 Perustelet, määrittelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.
3 Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä
4 Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän
menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat
5 Teet perustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen tutkimus- tai kehittämissuunnitelman
HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY: Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat hyödyntää olemassa olevia verkkojulkaisualustoja ja tehdä verkkoon sisältöjä

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan osittain verkkoluentoina ja osittain kontaktitunteina luokassa.

Oppimateriaalit

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu lukukausisuunnitelmassa, joka on moodle-ympäristössä.

Verkkosivujen käsikirjoittamiseen liittyvä kirjallisuus
Valittuun alustaan liittyvät ohjeet ja oppaat.

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.
Opiskelija rakentaa ammatillisen portfolion pohjan tämän opintojakson aikana.
Opiskelija osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Opintojakson voi myös tehdä tilaustyönä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso mahdollistaa "tilaustyön tekemisen" mahdolliselle asiakkaalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija palauttaa ammattiportfolionsa (linkin portfolioon) sekä tekee työprossikuvauksen, jossa perustelee portfolion materiaali valinnat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Tiedät mitä on interaktiivisuus osana taiteellista/tuotannollista teosta. Osaat tehdä responsiivisia verkkosivuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Osaat hyödyntää interaktiivisuutta osana taiteellista/tuotannollista teosta. Osaat tehdä ja käsikirjoittaa responsiivisen verkkosivuston.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Osaat interaktiivisuuden osana taiteellista/tuotannollista teosta. Osaat suunnitella ja toteuttaa responsiivisen verkkosivuston ja käyttää monipuolisesti elementtejä sivustolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimista arvioidaan (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) koko opintojakson ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arvosteluasteikko on 1-5, hylätty.
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valmiista produktiosta.
Hylätty: Valmis produktio palauttamatta tai pisteet jää alle 50
1 = 50 - 59; 2 = 60 - 69; 3= 70 - 79; 4= 80-89; 5= 90 - 100
Yksityiskohtainen pisteytys avataan opintojakson Moodle-ympäristössä.
Arvioinnin kohde: Interaktiivisuuden hyödyntäminen osana taiteellista/tuotannollista teosta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat purkaa käsikirjoituksen budjetiksi, toteutussuunnitelmaksi ja teosesittelyksi.
Osaat toteuttaa videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan suunnitelmasi valmiiksi teokseksi ja levittää sen oikeassa kanavassa kanavan vaatimusten mukaisesti.
Osaat käyttää montaasia ja kuvakokojärjestelmiä, vieraannuttamisen ja eläytymisen keinoja kuvatessasi ja leikatessasi kokeellista elokuvasi tai videotaideteostasi.

Sisältö

Purat käsikirjoituksen budjetiksi, toteutussuunnitelmaksi ja teosesittelyksi.
Toteuttaa videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan suunnitelmasi valmiiksi teokseksi ja levität sen oikeassa kanavassa kanavan vaatimusten mukaisesti.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ovat opintojakson Moodelessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, projektioppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan kevään näyttelyn teoksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOT ja/tai osaamisen näyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kokeellinen elokuva tai videotaideteos, oppimistehtävät

Videoteos tai kokeellinen elokuva, sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Videoteos tai kokeellinen elokuva, sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Videotaideteoksessa tai kokeellisessa elokuvassa, sekä oppimistehtävissä on hahmotettu mediataiteen traditioita ja ilmaisua ja pystytty suunnittelemaan oma teos niin, että se toimii suhteessa traditioon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Videoteos tai kokeellinen elokuva, sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Videotaideteoksessa tai kokeellisessa elokuvassa, sekä oppimistehtävissä on hahmotettu mediataiteen traditioita ja ilmaisua ja pystytty suunnittelemaan oma teos niin, että se toimii suhteessa traditioon.

Videoteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä oppimistehtävien toteutus on oivaltavassa suhteessa sisältöön. Myös oheismateriaali auttaa yleisöä oivaltamaan taiteilijan tavoitteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet ja pisteiden jakautuminen eri tehtävien välillä on ilmoitettu opintojakson Moodlessa.