Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus, Tornio

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot),Tornio, syksy 2020
Tunnus
(T31L20S)
Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio kevät 2019
Tunnus
(T31L19K)

Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019
Tunnus
(T31L19S)
Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio kevät 2018
Tunnus
(T31L18K)

Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2018
Tunnus
(T31L18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Minttu Merivirta
Vastuuhenkilö

Minttu Merivirta

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Sisältö

* tietolähteiden hyödyntäminen ja lähdepohjaisen asiatekstin tuottaminen
* asiantuntijaviestinä
* viestintävälineiden käyttö monipuolista
* tietolähteiden hyödyntäminen
* oppimistehtävien tuottaminen ohjeiden mukaisesti

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Zoom-verkkoluokassa ja Moodle-oppimisympäristössä 18.8. - 6.11.2022. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luennot, luentomateriaalit ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Zoom-webinaarit iltaisin klo 16 - 19.45. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä tenttejä.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 33 - 44 seuraavasti:
* Kirjallinen asiantuntijaviestintä ja tiedonhankinta: viikot 33 - 40
* Liikekirjeenvaihto: viikot 33 - 42
* Suullinen asiantuntijaviestintä: viikot 33 - 44
* Asiantuntijaviestinnän eri osa-alueet: viikot 33 - 44

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu oppimistehtävistä, jotka arvioidaan joko asteikolla 1 - 5 tai hyväksytty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Minttu Merivirta
Vastuuhenkilö

Minttu Merivirta

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Sisältö

* tietolähteiden hyödyntäminen ja lähdepohjaisen asiatekstin tuottaminen
* asiantuntijaviestinä
* viestintävälineiden käyttö monipuolista
* tietolähteiden hyödyntäminen
* oppimistehtävien tuottaminen ohjeiden mukaisesti

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Zoom-verkkoluokassa ja Moodle-oppimisympäristössä kevätlukukaudella 2022. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luennot, luentomateriaalit ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Zoom-webinaarit päiväaikaan ajoittuen välille klo 9 - 16. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.

Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä tenttejä.

Sisällön jaksotus

* Kirjallinen asiantuntijaviestintä ja tiedonhankinta
* Liikekirjeenvaihto
* Suullinen asiantuntijaviestintä
* Asiantuntijaviestinnän eri osa-alueet soveltuvin osin

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu oppimistehtävistä, jotka arvioidaan joko asteikolla 1 - 5 tai hyväksytty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 09.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Toimipiste

Minerva, Kauppakatu 58, Tornio

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

On successful completion of the course, student recognizes business possibilities of applications.
You understand the principles of application outsourcing. You can use the sprint process in defining the purpose and functionalities of application. You can specify the requirements for application development. You understand the process of SCRUM in application development.

Aika ja paikka

Weeks 12,13 and 14 (2023 spring)
Lectures are carried out every Tuesday, Wednesday and Friday 9:00 - 11:30
Campus days: 23.3 - 24.3.2023

Oppimateriaalit

The material consists of the teacher's presentation materials used in lectures and recommended literature
________________________________________________________________________________
Blanchard, Benjamin S., and John E. Blyler. System Engineering Management, John Wiley & Sons, Incorporated, 2016. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=4413733.

Especially chapters:
2.2 System Requirements (Needs Analysis)
3.1 Development of Design Requirements and Design-To Criteria
6.3 Determination of Outsourcing Requirements
_______________________________________________________________________________
eBook:
Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban
Andrew Stellman, Jennifer Greene
https://books.google.fi/books?id=XLxUBQAAQBAJ&dq=agile+kanban&hl=fi
________________________________________________________________________________
Aguanno, Kevin, and Ori Schibi. Agile Business Analysis: Enabling Continuous Improvement of Requirements, Project Scope, and Agile Project Results, J. Ross Publishing, 2018. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=5762202.
________________________________________________________________________________
Check also:
UML use case diagram
Peter Checkland: Rich picture

Opetusmenetelmät

Teaching method:
Contact lessons via Zoom and also in classroom during campus days in Tornio
Independent and teamwork
Lectures: teacher presenting material and answering student questions that arise.
Guided instructions: Direct instruction that includes extensive instructor modeling and student practice time
Case-based Learning: Students apply course knowledge to problems or dilemmas presented in a realistic story or situation

Kansainvälisyys

This course is offered also for our exchange students.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes the variety of application business and the practical needs for outsourcing the application development. Student understand the meaning of sprint process and its role in application ideation and definition and is able to participate in it in a sufficient way. Student recognizes the need for requirement specification in application development. Student understands the meaning of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the variety of application business and understands the principles of the key business models. Student recognizes the role of application development outsourcing and key principles of using it in practical business situation. Student recognizes the content of sprint process and is able to participate in the process. Student recognizes the role of requirement specification in application development. Student understands the meaning and content of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student understands the key application business models. Student understands the principles of application development outsourcing and knows how to apply these principles in practical business situation. Student knows the sprint process and is able to participate in it in order to ideate and define an application. Student is able to specify the requirements for application development. Student understands the process of SCRUM in application development and recognizes the role and actions of different parties in it.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Grade 1 - 2

Student recognizes the variety of application business and the practical needs for outsourcing the application development. Student understand the meaning of sprint process and its role in application ideation and definition and is able to participate in it in a sufficient way. Student recognizes the need for requirement specification in application development. Student understands the meaning of SCRUM process in application development.

Grade 3 - 4

Student recognizes the variety of application business and understands the principles of the key business models. Student recognizes the role of application development outsourcing and key principles of using it in practical business situation. Student recognizes the content of sprint process and is able to participate in the process. Student recognizes the role of requirement specification in application development. Student understands the meaning and content of SCRUM process in application development.

Grade 5

Student understands the key application business models. Student understands the principles of application development outsourcing and knows how to apply these principles in practical business situation. Student knows the sprint process and is able to participate in it in order to ideate and define an application. Student is able to specify the requirements for application development. Student understands the process of SCRUM in application development and recognizes the role and actions of different parties in it.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student recognizes the variety of application business and the practical needs for outsourcing the application development. Student understand the meaning of sprint process and its role in application ideation and definition and is able to participate in it in a sufficient way. Student recognizes the need for requirement specification in application development. Student understands the meaning of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student recognizes the variety of application business and understands the principles of the key business models. Student recognizes the role of application development outsourcing and key principles of using it in practical business situation. Student recognizes the content of sprint process and is able to participate in the process. Student recognizes the role of requirement specification in application development. Student understands the meaning and content of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student understands the key application business models. Student understands the principles of application development outsourcing and knows how to apply these principles in practical business situation. Student knows the sprint process and is able to participate in it in order to ideate and define an application. Student is able to specify the requirements for application development. Student understands the process of SCRUM in application development and recognizes the role and actions of different parties in it.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät asiakaskokemuksen elementit ja sen muotoilun periaatteet. Tiedostat asiakaskokemuksen vaikutuksen yrityksen strategiaan ja toimintaan. Tunnet palvelumuotoilun yleisiä periaatteita ja työkaluja asiakaskokemuksen johtamisessa. Tunnistat asiakkaan roolin liiketoimintaverkostossa, asiakaskokemuksen merkityksen liiketoiminnalle sekä erilaisia asiakaskokemuksen mittareita ja mittaamistapoja.

Sisältö

* asiakaskokemuksen elementit
* muotoilun periaatteet
* mittarit ja mittaamistavat

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja. Osa oppimateriaalista voi olla englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.

Tämä on nonstop toteutus. Opintojakson suoritus voi alkaa aikaisintaan 9.1.2023 ja päättyy 31.4.2023 klo 23.55. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät ja tentit voi suorittaa milloin vain kurssiajan puitteissa.

Ne arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä:
6.2.2023, 6.3.2023, 27.3.2023 ja 30.4.2023.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita. Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat, asiakaskokemuksen elementit ja muotoilun perusperiaatteet. Tunnistat, miten asiakaskokemus vaikuttaa yrityksen toimintaan ja strategiaan. Osaat mitata asiakaskokemusta ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää ja kuvata, mistä asiakaskokemus koostuu. Osaat raportoida palvelumuotoilun periaatteet. Osaat kuvata, miten asiakaskokemus vaikuttaa yrityksen strategiaan sekä liiketoimintaan. Osaat mitata asiakaskokemusta ja raportoida tutkimuksen tuloksia hyvällä tasolla..

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analyyttisesti mistä asiakaskokemus koostuu. Osaat kuvata erinomaisesti, miten asiakaskokemus vaikuttaa yrityksen strategiaan ja liiketoimintaan. Osaat soveltaa erinomaisesti muotoilun perusperiaatteita oppimistehtävissä. Osaat mitata asiakaskokemusta ja analysoida sekä raportoida tutkimuksen tuloksia erinomaisella tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakkaan monikanavaisen ja digitaalisen ostopäätösprosessin ja asiakaskokemuksen merkityksen myynnin ja liiketoiminnan kannalta. Osaa käyttää asiakaskokemuksen kuvaamiseen liittyviä menetelmiä. Osaa suunnitella asiakkaan kannalta mielekkään asiakaskokemuksen. Tunnistaa asiakaskokemuksen mittarit ja mittaamisen periaatteet.

Sisältö

- asiakaskokemus
- ostopäätösprosessi
- asiakaskokemuksen menetelmät
- asiakaskokemuksen mittarit

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja. Osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.

Kirjallisuuslista: https://luc.finna.fi/lapinamk/List/983744

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.

Tämä on nonstop toteutus. Opintojakson suoritus voi alkaa aikaisintaan 9.1.2023 ja päättyy 31.4.2023 klo 23.55. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät ja tentit voi suorittaa milloin vain kurssiajan puitteissa.

Ne arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä:
6.2.2023, 6.3.2023, 27.3.2023 ja 30.4.2023.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Sisällön jaksotus

Asiakaskokemuksen keskeiset käsitteet
Asiakaspersoona
Arvolupaus
Asiakaskokemuksen mallintaminen
Asiakaskokemuksen kehittäminen
Asiakaskokemuksen mittaaminen

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT (SUOSITUS)
Työvälineosaaminen
Markkinoinnin ja myynnin perusteet
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ymmärrät asiakaskokemuksen ja ostopäätösprosessin merkityksen. Osaat kuvata yleisellä tasolla asiakaskokemuksen eri vaiheita yksinkertaista menetelmää käyttäen. Tunnistat asiakaskokemuksen heikkoja kohtia. Ymmärrät asiakaskokemuksen mittaamisen merkityksen ja tunnistat keskeisiä mittaustapoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät asiakaskokemuksen ja ostopäätösprosessin merkityksen ja tunnistat sen käytännön monimuotoisuuden. Osaat kuvata yksityiskohtaisesti asiakaskokemuksen eri vaiheita jossain määrin todellisuuteen pohjautuen. Osaat käyttää tässä relevanttia menetelmää. Osaat huomioida asiakaskokemuksen kehittämisen joitain keskeisiä näkökulmia. Osaat mitata asiakaskokemusta keskeisiltä osin ja ymmärrät tulosten merkityksen liiketoiminnan kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät asiakaskokemuksen ja ostopäätösprosessin merkityksen ja osaat hallita sen monikanavaisuutta. Osaat kuvata yksityiskohtaisesti ja luotettavasti asiakaskokemuksen eri vaiheita. Osaat soveltaa tässä käytettyjä vaativia menetelmiä itsenäisesti. Osaat kehittää asiakaskokemusta eri näkökulmia hyödyntäen. Osaat mitata asiakaskokemusta kattavasti ja luotettavasti ja osaat hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämisessä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ryhmäsuorituksiin (työskentely ja lopputulos) liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 25.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat käyttää esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstikäsittelyohjelmia. Osaat tuottaa esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja. Osaat käyttää mallipohjia tehtävissä. Osaat käyttää kuvankäsittelyohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Osaat laatia käyttäjälähtöisen, toimivan ja ulkoasultaan viimeistellyn verkkosivuston (PLE).

Sisältö

Esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmien oikeaoppinen ja tehokas käyttö liiketoiminnan tehtävissä.
Julkaisujärjestelmän peruskäyttö.

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Zoom:ssa ja Moodle-työtilassa 22.8. - 25.9.2022.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Verkko-luennot, iltaisin klo 16.00 - 19.45. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 34 - 38 seuraavasti:
* Veppisivut: viikot 34
* Kuvankäsittely: viikot 35
* Esitysgrafiikka: viikot 35
* Tekstinkäsittely: viikot 36
* Taulukkolaskenta: viikot 37.

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää sujuvasti erilaisia mallipohjia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat käyttää esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstikäsittelyohjelmia. Osaat tuottaa esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja. Osaat käyttää mallipohjia tehtävissä. Osaat käyttää kuvankäsittelyohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Osaat laatia käyttäjälähtöisen, toimivan ja ulkoasultaan viimeistellyn verkkosivuston (PLE).

Sisältö

Esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmien oikeaoppinen ja tehokas käyttö liiketoiminnan tehtävissä.
Julkaisujärjestelmän peruskäyttö.

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 16.1. - 5.2.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 11.30. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä tenttejä.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 3 - 5 seuraavasti:
* Veppisivut: viikot 3
* Kuvankäsittely: viikot 3
* Esitysgrafiikka: viikot 4
* Tekstinkäsittely: viikot 4 - 5
* Taulukkolaskenta: viikot 5.

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää sujuvasti erilaisia mallipohjia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

On successful completion of the course, student will develop knowledge and skills on how to create storytelling to exploit the business opportunities of brand promise and brand. Student will understand how to use brand storytelling to energize value proposition and brand promise and how to create and innovate experiences that resonates with key customers. Student will also know how to use digital channel storytelling techniques to design marketing messages.

Sisältö

Successful brand stories
Storytelling techniques
Communicating stories in digital channels

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes some principles and concepts of storytelling and understands the of storytelling in brand communications. The storytelling materials are aligned with brand customers. The materials can be mostly used in digital channels.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the key principles and concepts of storytelling and is able to use in connection with a brand. The storytelling materials are targeted to brand customers and are creative. Storytelling materials can be used in digital channels.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student recognizes the principles and concepts of storytelling and is able to apply them practical brand communications. The storytelling materials resonate with brand customers and are creative and innovative. Storytelling utilizes possibilities of digital channels and use suitable techniques.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 18.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää brändin merkityksen liiketoiminnassa. Osaa käyttää brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyviä periaatteita ja menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnan tilanteissa. Tunnistaa brändin keskeiset visuaaliset elementit.

Sisältö

* brändiin liittyvät keskeiset teoriat ja mallit
* brändi-imago ja imagon mittaamiseen liittyvät periaatteet

Oppimateriaalit

Brändikäsikirja : näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen!
https://luc.finna.fi/lapinamk/Record/luc_electronic_amk.994723914306246

Brändin ilmeen johtaminen
https://luc.finna.fi/lapinamk/Record/luc_electronic_amk.994625123806246

Muu oppimateriaali täydentyy Moodleen

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita. Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Markkinoinnin ja myynnin perusteet
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ymmärrät karkealla tasolla brändin merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat joiltakin osin brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-identiteettiä ja brändi-imagoa joiltain osin. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta joiltakin osin. Osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä joiltain osin. Tunnet brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Hän tuntee brändi-imagon mittaamisen periaatteet. Kannat vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät brändin merkityksen liiketoiminnassa. Tunnet brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-imagoa sekä brändistrategiaa. Osaat laatia brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Osaat hyvin brändi-imagon mittaamisen periaatteet sekä osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa, otat vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jaat osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät erinomaisesti brändin merkityksen liiketoiminnassa sekä ymmärrät erittäin hyvin brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta erittäin hyvin. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-imagoa sekä brändistrategiaa erinomaisesti. Osaat laatia erinomaisesti brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Osaat erinomaisesti brändi-imagon mittaamisen periaatteet. Osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä erinomaisesti. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, otat oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

On successful completion of the course, student will know the principles of and instruments for building responsible business. Student can identify the most important stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate resbonsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present corporate resbonsibility elements and evaluate the meanings to company, environment and society. Student can tell how corporate responsibility can be managed and reported. Student can explore how sustainability is used as a sales argument and in advertising.

Sisältö

* corporate responsibility

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes some principles and concepts of building responsible business. Student can identify the key stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate responsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present corporate responsibility elements. Student can tell how corporate responsibility can be managed and reported. Student understands how sustainability can be used as a sales argument and in advertising.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the principles of and instruments for building responsible business. Student can identify the most important stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate responsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present corporate responsibility elements and evaluate the meanings to company, environment and society. Student can tell how corporate responsibility can be managed and reported. Student can explore how sustainability is used as a sales argument and in advertising.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student recognizes the principles of and instruments for building responsible business. Student can identify the most important stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate responsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present and analyze corporate responsibility elements and evaluate the meanings to company, environment and society. Student can identify how corporate responsibility can be managed and reported and suggest improvements. Student can explore how sustainability is used as a sales argument and in advertising.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 07.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Toimipiste

Minerva, Kauppakatu 58, Tornio

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Mika Saloheimo

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

On successful completion of the course, student can recognize different sources of customer information. Student can build a relevant customer persona/profile based on different data and research. Student can utilize quantitative and qualitative methods. Student can combine different kinds of information to gain customer insight. Student understand the role and meaning of service design. Student can utilize the service design and co-creation processess and methods. Student can design a simple usability test.

Sisältö

* relevant customer persona/profile
* quantitative and qualitative methods
* service design and co-creation processess and methods.
* test

Aika ja paikka

Lessons and guidance sessions are during daytime.
Spring 2023 in Tornio Campus.

Oppimateriaalit

Learning materials will be available in course Moodle.
List of useful literature: https://luc.finna.fi/lapinamk/List/1213924

Opetusmenetelmät

Hybrid lessons in class room and Zoom simultaneously.
Guidance sessions in Zoom.
Workshop on Campus Days 27.4.2023 and 28.4.2023 in Tornio.
Independent work on assigments.
Exercises on qualitative and quantitative research techniques.
Written assignments.
Group learning project.
Peer feedback for other groups
Self-assessment of group work results and process.
Course feedback.

Kansainvälisyys

This course is offered also for our exchange students.

Sisällön jaksotus

Methods of describing the customer
Customer data and information sources
Quantitative Survey research
Qualitative interview research
Service design methods
Usability testing
Reporting of research findings

Lisätietoja opiskelijoille

Prior knowledge:
Basics of marketing
Knowledge of Customer Experience is useful, but not necessary
Office tools

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes some different sources of customer information. Student knows how to collect data and information using a relevant method. Student knows how to form a simple but relevant customer persona/profile. Student recognizes some key processes and methods of service design and co-creation and their role in business development. Student understands the idea of usability testing and knows some practical testing methods.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes some key sources of customer information. Student can collect data and information using a relevant method and assess the reliability of results. Student can use different kinds of information to form a detailed customer persona/profile. Student recognizes the key processes and methods of service design and co-creation and knows how to apply them practically. Student knows the method and process of usability testing and can design a simple usability test.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student recognizes relevant sources of customer information. Student can collect data and information using different methods in reliable way. Student can combine information to gain customer insight to form a customer persona/profile for practical business problem solving. Student can apply service design and co-creation processes and methods in practical business situation. Student can design a simple usability test and knows how to use the results in improving the usability of application or website.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on assignments and demonstrations of compentence. These are based on the competence goals of the course. Descriptions, submission dates and evaluation criteria are available on course Moodle. Group assignments require self-assessment of group results and work process.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 27.04.2023

Ajoitus

28.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Mika Saloheimo

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

On successful completion of the course, student is able to utilize the key practises and tools of collecting, analysing and reporting business data. Student is able to support business decision making with relevant and professionally visualized data. Student is able to utilize web analytics tools to enhance marketing activities.

Sisältö

Google Analytics or other similar tool
Google Data Studio, MS PowerBI or other similar tool

Aika ja paikka

Spring 2023 in Tornio Campus. 28.4.2023 - 15.5.2023.
Lessons and guidance sessions are during daytime.

Oppimateriaalit

Learning materials will be available in course Moodle.
Google Digital Garage lessons and courses
Google Skill Shop lessons and courses
Hubspot Academy lessons and courses
List of useful literature: https://luc.finna.fi/lapinamk/List/1131886

Opetusmenetelmät

Hybrid lessons in class room and Zoom simultaneously.
Guidance sessions in Zoom.
Workshop on Campus Days 27.4.2023 and 28.4.2023 in Tornio TO BE CONFIRMED
Independent work on assigments.
Exercises on data analysis and web analytics
Google Skill Shop Analytics Certification
Group learning project.
Peer feedback for other groups
Self-assessment of group work results and process.
Course feedback.

Kansainvälisyys

This course is offered also for our exchange students.

Sisällön jaksotus

Business and marketing data
Web analytics
Supporting decision making and business activities
Data analysis in business context
Data reporting and visualization

Lisätietoja opiskelijoille

Prior knowledge:
Basics of marketing
Basics of business mathematics and statistical mathematics
Office tools

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes the variety of business data sources and general methods of collecting it from them. Student recognizes the need for combining data from different sources. Student can use some features of a analytical tool to manipulate business data. Student can produce visual reporting for business decision makers. Student is able to utilize the some features of web analytics tools to find potential problems in marketing activities.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the key sources of business data and methods of collecting it from them. Student recognizes the need and principles for combining data from different sources. Student can use a relevant analytical tool to manipulate data related to business decision making. Student can produce clear and visual reporting for business decision makers. Student is able to utilize the key features of web analytics tools to find potential problems in marketing activities.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students recognizes the different business data sources and methods of collecting and combining data from them in practical way. Student can use key analytical tools to manipulate data in order to support business decision making. Student can produce relevant and professionally visualised data reporting in order to communicate with different stakeholders. Student is able to utilize web analytics tools to suggest improvements in marketing activities.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on assignments and demonstrations of compentence. These are based on the competence goals of the course. Descriptions, submission dates and evaluation criteria are available on course Moodle. Group assignments require self-assessment of group results and work process.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 04.04.2023

Ajoitus

05.04.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digitalisoitumisen mahdollisuudet liiketoiminnassa. Ymmärtää erilaisia digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja sekä osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnan tilanteissa. Ymmärtää liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyvät keskeiset seikat. Tunnistaa verkkopalvelun yhteydet muihin liiketoiminnan järjestelmiin. Osaa tehdä kustannuslaskelmia ja investointilaskelmia verkkopalveluun liittyen.

Sisältö

- digitaaliset liiketoimintamallit
- verkkopalvelun toteutus
- investointilaskut ja kustannuslaskelmat

Oppimateriaalit

Oppimismateriaali ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opintojakson opetus toteutetaan verkkoluentoina (verkkoluennot tallennetaan). Tämä lisäksi opintojaksolla hyödynnetään opetustallenteita. Oppimistehtävät tehdään ryhmätöinä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat keskeisiä digitaalisia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Osaat soveltaa niitä joiltain osin käytännön liiketoimintaan. Osaat muodostaa yksinkertaisen digitaalisen liiketoimintamallin. Tunnistat joitain tärkeitä liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyviä periaatteita ja osaat hahmotella karkealla tasolla hankinnan toteuttamista. Tunnistat erilaisten liiketoiminnan järjestelmien roolit ja tarpeen yhdistää niitä toisiinsa. Osaat arvioida karkealla tasolla verkkopalveluun liittyviä kustannuksia, kannattavuutta ja investointeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat keskeisiä digitaalisia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja. Osaat soveltaa niitä käytännön liiketoimintaan järkevällä tavalla. Osaat muodostaa perustellun digitaalisen liiketoimintamallin. Tunnistat liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyvät keskeiset periaatteet ja osaat suunnitella hankinnan toteuttamista. Tunnistat verkkopalvelun yhteydet muihin liiketoiminnan järjestelmiin ja huomioida niitä joiltain osin hankinnassa. Osaat tehdä verkkopalveluun liittyviä kustannus-, kannattavuus- ja investointilaskelmia melko tarkasti. .

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistat laajasti digitaalisia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja. Osaat soveltaa niitä käytännön liiketoimintaan järkevällä ja innovatiivisella tavalla. Osaat muodostaa yksityiskohtaisen ja perustellun digitaalisen liiketoimintamallin, jossa on toteuttamiskelpoisia piirteitä. Tunnistat liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyvät periaatteet ja osaat suunnitella kattavasti hankinnan toteuttamista. Tunnistat verkkopalvelun yhteydet muihin liiketoiminnan järjestelmiin ja huomioida niitä hankinnassa. Osaat tehdä verkkopalveluun liittyviä yksityiskohtaisia ja tarkkoja kustannus-, kannattavuus- ja investointilaskelmia.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Tarja Teixeira
Vastuuhenkilö

Tarja Teixeira

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija oppii käyttämään liiketoimintaan ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti eri käyttötilanteissa. Opiskelijat lukevat liiketoimintaan ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kulttuurienvälisiä viestintätaitoja, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti nykypäivän moni-ilmeisissä liiketoimintaympäristöissä. Opiskelija oppii soveltamaan asianmukaisia viestintästrategioita ja käyttämään erilaisia sähköisiä työvälineitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kansainvälisessä liike-elämässä toimiessaan.

Sisältö

Opiskeltava asiakokonaisuus: yrityksen sisäisten ja ulkoisten suhteiden ja asiakassuhteiden hoitaminen kirjallisesti ja suullisesti: kokousten ja neuvotteluiden suunnittelu ja pitäminen kasvokkain ja virtuaalisesti sekä niihin liittyvä kirjallinen viestintä; erilaisten alustusten ja esitysten valmistelu ja pitäminen; yritysvieraiden vastaanottaminen (Kansainvälinen liiketoiminta); messuihin osallistuminen (Kansainvälinen liiketoiminta)

Aika ja paikka

Kokoontumiskerrat keskiviikkoisin Zoomin välityksellä ovat seuraavat:

Syyskuu
14,21,28
Lokakuu
5,12,26
Marraskuu
2,9,16,23

Oppimateriaalit

Isaacs, C.Pesso, P.Rasimus, R&Rönkä, I.2019
Eye for Business. Edita.
Digitaalinen oppikirja,jonka saat käyttöösi opiskelusi
ajaksi ammattikorkeakoulun hankkimalla lisenssillä
kirjautumalla Haka-käyttäjätunnuksillasi.

Kappaleet : 1,2,3,7 ja 11

Opetusmenetelmät

Opetusjakson 10:nen kontaktiopetuskertaa keskiviikkoisin sisältävät pari-ja ryhmätyöskentelyä
kommunikointia painottaen.

Opiskelu edellyttää myös itsenäistä työskentelyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen 16.11.
Kirjallinen 23.11.

Sisällön jaksotus

Kokoontumiskerrat keskiviikkoisin Zoomin välityksellä ovat seuraavat:

Syyskuu
14,21,28
Lokakuu
5,12,26
Marraskuu
2,9,16,23

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy tyydyttävästi kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa viestiä englanniksi siten, että keskeinen sanoma välittyy kielellisistä puutteista huolimatta. Tarvitsee opettajan opastusta ja neuvoja viestintätilanteissa. Osaa liikealan englannin perussanastoa ja osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata keskeisiin kysymyksiin, osaksi epäröiden. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Ääntämisessä on toistuvia ongelmia, jotka voivat häiritä viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy lähes itsenäisesti kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englannin kielellä. Osaa viestiä monipuolisesti englanniksi. Hallitsee hyvin keskeisen liikealan englannin sanaston ja toimintatilanteissa osaa ilmaista itseään hyvin ja ymmärtää toisten viestinnän sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata kysymyksiin. Osaa itsenäisesti luoda tilanteenmukaista keskustelua ja osaa sopeuttaa viestintänsä keskustelukumppanin taustan sopeuttamalla viestintäänsä tilanteen mukaisesti. Hallitsee suullisen ja kirjallisen kielen rakenteet eivätkä virheet häiritse viestintää. Ääntämisessä voi olla ongelmia, jotka eivät häiritse kuitenkaan viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Hallitsee suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet itsenäisesti ja luontevasti. Osaa itsenäisesti viestiä oppimansa perusteella. Hallitsee erinomaisesti liikealan englannin sanaston ja pystyy käyttämään sitä luontevasti ja monipuolisesti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässään. Ymmärtää viestintäkumppaneidensa viestintäodotukset ja sopeuttaa viestintänsä sen mukaisesti. Osaa luoda keskustelua myös oma-aloitteisesti eri viestintätilanteissa viestijöiden kulttuuritaustan huomioon ottaen. Ymmärtää esitetyt kysymykset ja pystyy reagoimaan niihin lähes virheetöntä kieltä käyttäen. Ääntäminen on luontevaa ja vivahteikasta. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.
Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin

1-2. Ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy tyydyttävästi kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa viestiä englanniksi siten, että keskeinen sanoma välittyy kielellisistä puutteista huolimatta. Tarvitsee opettajan opastusta ja neuvoja viestintätilanteissa. Osaa liikealan englannin perussanastoa ja osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata keskeisiin kysymyksiin, osaksi epäröiden. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Ääntämisessä on toistuvia ongelmia, jotka voivat häiritä viestintää.

3-4. Ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy lähes itsenäisesti kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englannin kielellä. Osaa viestiä monipuolisesti englanniksi. Hallitsee hyvin keskeisen liikealan englannin sanaston ja toimintatilanteissa osaa ilmaista itseään hyvin ja ymmärtää toisten viestinnän sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata kysymyksiin. Osaa itsenäisesti luoda tilanteenmukaista keskustelua ja osaa sopeuttaa viestintänsä keskustelukumppanin taustan sopeuttamalla viestintäänsä tilanteen mukaisesti. Hallitsee suullisen ja kirjallisen kielen rakenteet eivätkä virheet häiritse viestintää. Ääntämisessä voi olla ongelmia, jotka eivät häiritse kuitenkaan viestintää.

5. Ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Hallitsee suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet itsenäisesti ja luontevasti. Osaa itsenäisesti viestiä oppimansa perusteella. Hallitsee erinomaisesti liikealan englannin sanaston ja pystyy käyttämään sitä luontevasti ja monipuolisesti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässään. Ymmärtää viestintäkumppaneidensa viestintäodotukset ja sopeuttaa viestintänsä sen mukaisesti. Osaa luoda keskustelua myös oma-aloitteisesti eri viestintätilanteissa viestijöiden kulttuuritaustan huomioon ottaen.
Ymmärtää esitetyt kysymykset ja pystyy reagoimaan niihin lähes virheetöntä kieltä käyttäen. Ääntäminen on luontevaa ja vivahteikasta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy tyydyttävästi kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa viestiä englanniksi siten, että keskeinen sanoma välittyy kielellisistä puutteista huolimatta. Tarvitsee opettajan opastusta ja neuvoja viestintätilanteissa. Osaa liikealan englannin perussanastoa ja osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata keskeisiin kysymyksiin, osaksi epäröiden. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Ääntämisessä on toistuvia ongelmia, jotka voivat häiritä viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 07.02.2023

Ajoitus

08.02.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija oppii käyttämään liiketoimintaan ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti eri käyttötilanteissa. Opiskelijat lukevat liiketoimintaan ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kulttuurienvälisiä viestintätaitoja, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti nykypäivän moni-ilmeisissä liiketoimintaympäristöissä. Opiskelija oppii soveltamaan asianmukaisia viestintästrategioita ja käyttämään erilaisia sähköisiä työvälineitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kansainvälisessä liike-elämässä toimiessaan.

Sisältö

Opiskeltava asiakokonaisuus: yrityksen sisäisten ja ulkoisten suhteiden ja asiakassuhteiden hoitaminen kirjallisesti ja suullisesti: kokousten ja neuvotteluiden suunnittelu ja pitäminen kasvokkain ja virtuaalisesti sekä niihin liittyvä kirjallinen viestintä; erilaisten alustusten ja esitysten valmistelu ja pitäminen; yritysvieraiden vastaanottaminen (Kansainvälinen liiketoiminta); messuihin osallistuminen (Kansainvälinen liiketoiminta)

Aika ja paikka

Kevät 2023, Tornio (Zoom)

Keskiviikkoaamuisin klo 9.00-11.30 -> 8.2, 15.2, 22.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4, 19.4, 3.5, 10.5.

Oppimateriaalit

Oppikirja:
Isaacs, C. Pesso, P. Rasimus, R. & Rönkä, I. 2022 Eye for Business. Edita.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu 30 Zoom tunnin kontaktiopetuksesta käsittävät pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella.
Läsnäolo ja osallistustuminen tuntien tehtäviin mahdollista jatkuvan arvioinnin ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella ja oppia kieltä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallista ja puhuttua ilmaisutaitoa arvioidaan jatkuvasti oppitunneilla.
Kurssin lopussa on kirjallinen ja suullinen loppukokeet, jotka tulee olla suoritettuun onnistuneesti kurssin loppuun mennessä.
Opiskelijat saavat tehdä kokeet uudelleen kahdesti saadakseen hyväksytyn arvosanan.

Sisällön jaksotus

Opiskelijat hankkivat liiketoimintasanaston ja oppivat monipuolisen englannin kielitaidon liike-elämässä voidakseen kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa olosuhteissa.
Kurssi sisältää ryhmätyön ja itsenäisen opiskelun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy tyydyttävästi kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa viestiä englanniksi siten, että keskeinen sanoma välittyy kielellisistä puutteista huolimatta. Tarvitsee opettajan opastusta ja neuvoja viestintätilanteissa. Osaa liikealan englannin perussanastoa ja osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata keskeisiin kysymyksiin, osaksi epäröiden. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Ääntämisessä on toistuvia ongelmia, jotka voivat häiritä viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy lähes itsenäisesti kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englannin kielellä. Osaa viestiä monipuolisesti englanniksi. Hallitsee hyvin keskeisen liikealan englannin sanaston ja toimintatilanteissa osaa ilmaista itseään hyvin ja ymmärtää toisten viestinnän sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata kysymyksiin. Osaa itsenäisesti luoda tilanteenmukaista keskustelua ja osaa sopeuttaa viestintänsä keskustelukumppanin taustan sopeuttamalla viestintäänsä tilanteen mukaisesti. Hallitsee suullisen ja kirjallisen kielen rakenteet eivätkä virheet häiritse viestintää. Ääntämisessä voi olla ongelmia, jotka eivät häiritse kuitenkaan viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Hallitsee suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet itsenäisesti ja luontevasti. Osaa itsenäisesti viestiä oppimansa perusteella. Hallitsee erinomaisesti liikealan englannin sanaston ja pystyy käyttämään sitä luontevasti ja monipuolisesti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässään. Ymmärtää viestintäkumppaneidensa viestintäodotukset ja sopeuttaa viestintänsä sen mukaisesti. Osaa luoda keskustelua myös oma-aloitteisesti eri viestintätilanteissa viestijöiden kulttuuritaustan huomioon ottaen. Ymmärtää esitetyt kysymykset ja pystyy reagoimaan niihin lähes virheetöntä kieltä käyttäen. Ääntäminen on luontevaa ja vivahteikasta. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosanat perustuu jatkuvaan arviointiin joka pohjautuu CEFRL:in
https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 05.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat soveltaa kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Tiedät esimiehen perustehtävät toiminnan muutostilanteissa. Tunnistat oman esimiestyön kehittämistarpeita. Tunnistat erilaisia ihmistyyppejä ja erilaisia toimintatapoja.

Sisältö

* esimiestyön toimintamallit
* muutostilanteiden hallinta
* työyhteisön ihmistyypit
* esimiestyön ja esimiehen kehittämiskohteet

Aika ja paikka

Verkko-opetus lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien opinnon aihepiirejä ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluista.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu lisäksi itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opinnon aihealueet ovat tuttuja aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeiset aihealueet mm. esimiestyön toimintamallit, muutostilanteiden hallinta, työyhteisön ihmistyypit, esimiestyön ja esimiehen kehittämiskohteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Tunnistat erilaisia ihmistyyppejä ja osaat kuvata toimintaasi eri esimiestyöhön liittyvissä tilanteissa. Tunnistat, että sinulla on esimiestaitoihin liittyviä kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat kuvata esimiestyön toimintamallit ja periaatteet. Osaat tunnistaa erilaisia ihmistyyppejä sekä
osaat kuvata soveltaen toimintaasi eri esimiestyöhön liittyvissä tilanteissa. Osaat selittää oman esimiestyöhön liittyviä kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Osaat analysoida erilaisia ihmistyyppejä sekä
osaat kuvata analyyttisesti toimintaasi eri esimiestyöhön liittyvissä tilanteissa. Osaat kertoa analyyttisesti oman esimiestyöhön liittyviä kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja perusteet viedään Moodle-työtilaan

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.08.2022

Ajoitus

10.08.2022 - 05.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnistat organisaatioviestinnän periaatteet. Osaat valita viestintätavan ja -kanavan tilanteen mukaisesti. Osaat havainnoida ja analysoida työntekijän työkäyttäytymistä eri tilanteissa. Tiedät mitä on valmentavaan vuorovaikutukseen liittyvät esimiestoiminnan periaatteet. Hallitset esimies-alaistyössä tarvittavia vuorovaikutteisuuteen ja palautteen antamiseen liittyviä malleja sekä ymmärrät niistä aiheutuvaa toimintaa ja seurauksia.

Sisältö

* organisaation viestintä
* vuorovaikutteinen viestintä
* viestintätilanteiden hallinta (etäviestintä, some ym.)
* hyvä työkäyttäytyminen
* palautteen antaminen

Aika ja paikka

Verkko-opetus lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien opinnon aihepiirejä ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluista.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu lisäksi itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opinnon aihealueet ovat tuttuja aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeinen sisältö koostuu mm. aihepiireistä: organisaation viestintä, vuorovaikutteinen viestintä, viestintätilanteiden hallinta, hyvä työkäyttäytyminen, palautteen antaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita sekä esimiehen käyttäytymistä muutostilanteissa. . Tunnistat esimiehen toimintatavat muutoksessa. Tiedostat, erilaisia viestintäkanavia ja toimintatapoja liittyen esimiehen viestintään Tunnistat kehittämiskohteita viestijänä sekä kehittämiskohteita esimiesvalmiuksissasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita sekä esimiehen käyttäytymistä muutostilanteissa. Osaat määritellä erilaisia viestintäkanavia ja toimintatapoja liittyen esimiehen viestintään. Osaat kertoa erilaisia esimiehen toimintatapoja muutoksessa ja osaat valita niistä sopivia toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin. Osaat anlysoida kehittämiskohteita viestijänä sekä kehittämiskohteita esimiesvalmiuksissasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa erinomaisesti kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Osaat selittää analysoivalla otteella esimiehen käyttäytymistä muutostilanteissa. Osaat analysoida erilaisia viestintäkanavia ja toimintatapoja liittyen esimiehen viestintään. Tiedät esimiehen toimintatavat muutoksessa. Osaat analysoida toimintaasi viestijänä ja osaat kehittää esimiesvalmiuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja perusteet viedään Moodle-työtilaan

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

On successful completion of the course, student understands the principles of growth hacking and lean marketing in startup and application business. Student can utilize the key processes and tools of growth hacking.

Sisältö

Lean startup thinking
Principles of Growth Hacking
Product-Market Fit
Hacking Growth
Virality
Retention and optimization

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes the meaning of lean startup business and marketing. Student recognizes the meaning of growth hacking and some of its key practical elements and tools.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the elements of lean startup and marketing thinking and the practical value of them. Student recognizes the key processes and tools of growth hacking and their practical applications

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student understands the meaning and contents of lean startup business and marketing and their role in practical business situation. Student understand the growth hacking process and can utilize key tools in practical business situation

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 30.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät henkilöstösuunnittelun merkityksen ja sen liittymisen liiketoimintastrategiaan. Opit kuinka henkilöstövoimavaroja kehitetään ja sidotaan organisaation strategiaan. Tunnistat erilaisia tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä, sopeuttamistilanteita ja rekrytointitarpeita. Osaat käyttää henkilöstösuunnittelun menetelmiä. Osaat tehdä työhönopastuksen ja perehdyttämisen. Kykenet arvioimaan organisaation henkilöstöstrategiaa ja tekemään niihin liittyviä kehitysehdotuksia.

Sisältö

* henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöstrategia,
* henkilöstösuunnittelun käytännöt
* sopeuttamistilanteet,
* rekrytointiprosessi,
* perehdyttäminen työelämämuutos

Aika ja paikka

Verkko-opinnot lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaiheisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Materiaalina opiskelijan omavalintainen painettu ja painamaton kirjallisuus liittyen opinnon aiheisiin.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla kontaktitunnit muodostuvat luennoista ja harjoitustehtävistä. Lisäksi itsenäisiä ja pienryhmien harjoitustehtäviä. Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle -oppimisympäristöön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisen osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämässä, voit tehdä pelkästään arvioitavat oppimistehtävät tai sopia osaamisen näytöstä ennen opinnon alkua.

Sisällön jaksotus

Opinto koostuu henkilöstövoimavarojen johtamiseen ja henkilöstösuunnitteluun liittyviin aiheisiin. Sisältö koostuu mm. : henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelun käytännöt, sopeuttamistilanteet, rekrytointiprosessi, perehdyttäminen, työelämämuutos

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat henkilöstöstrategian merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat valintamenetelmiä liittyen rekrytointiin ja sekä osaat hahmottaa tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä. Tunnistat miten toimitaan henkilöstön sopeuttamistilanteissa ja työsuhteen erilaisissa tilanteissa. Osaat tehdä perusasiat huomioiden työhönopastuksen ja perehdyttämisen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat käytännössä henkilöstöstrategian merkityksen liiketoiminnassa. Osaat ottaa käyttöön erilaisia valintamenetelmiä liittyen rekrytointiin ja sekä tunnistat tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä. Toimit asiantuntevasti henkilöstön sopeuttamistilanteissa ja erilaisissa työsuhteen tilanteissa. Osaat tehdä työhönopastuksen ja perehdyttämisen kehittävällä otteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa henkilöstöstrategiaa yrityksen liiketoimintaan. Osaat ottaa käyttöön erilaisia valintamenetelmiä liittyen rekrytointiin ja sekä osaat ottaa huomioon laaja-alaisesti tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä. Toimit asiantuntevasti ja kehittävällä otteella henkilöstön sopeuttamistilanteissa ja erilaisissa työsuhteen tilanteissa. Osaat tehdä työhönopastuksen ja perehdyttämisen huomioiden laaja-alaisesti perehdyttämiseen liittyvää teoriatietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arvioitavat tehtävät, arviointimenetelmät ja -perusteet löytyvät toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.10.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Juhamatti Konttaniemi
Vastuuhenkilö

Juhamatti Konttaniemi

Opiskelijaryhmät
 • T31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus),Tornio, syksy 2020
 • TA31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Sinä osaa hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoimintaan. Osaat hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet liiketoiminnan luomisessa ja osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä. Ymmärrät mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan ja osaat toimia yrittäjämäisellä tavalla.

Sisältö

Ries, E. (2011). Lean Startup. How constant innovation creates radically successful businesses.
Parantainen, J. (2011). Tuotteistaminen. (Finnish)
Moodlessa oleva yhteinen materiaali; ideakohtainen materiaali.

Aika ja paikka

Verkossa lukujärjestyksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, ohjaukset, itsenäinen työskentely, esitykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Arviointikohde:
- Innovointimenetelmien hallinta
- Toimintaympäristötiedon soveltamistaito
- Yrittäjyysosaaminen

Hallitsee innovointimenetelmien prosessin ja tunnistaa tulokset sekä osaa hankkia niihin liittyvää toimintaympäristötietoa. Osaa ottaa kantaa tulosten liiketoiminnalliseen kannattavuuteen.
Tietää yrittäjältä edellytettävät valmiudet ja osaa selittää niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Arviointikohde:
- Innovointimenetelmien hallinta
- Toimintaympäristötiedon soveltamistaito
- Yrittäjyysosaaminen

Osaa perustella tulosten toteuttamiskelpoisuutta toimintaympäristötiedolla.
Tunnistaa, mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Arviointikohde:
- Innovointimenetelmien hallinta
- Toimintaympäristötiedon soveltamistaito
- Yrittäjyysosaaminen

Osaa hyödyntää innovointimenetelmiä mahdollisuuksien kartoittamiseen. Osaa kriittisesti tarkastella tuloksia ja tehdä kestäviä ja taloudellisia valintoja.
Tunnistaa yritystoiminnassa valitussa tilanteessa vaadittavan osaamisen ja osaa arvioida mikä on yrittäjän tärkein rooli.

Hylätty (0)

Osaamistavoitteita ei saavutettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Arviointikohde:
- Innovointimenetelmien hallinta
- Toimintaympäristötiedon soveltamistaito
- Yrittäjyysosaaminen

Hallitsee innovointimenetelmien prosessin ja tunnistaa tulokset sekä osaa hankkia niihin liittyvää toimintaympäristötietoa. Osaa ottaa kantaa tulosten liiketoiminnalliseen kannattavuuteen.
Tietää yrittäjältä edellytettävät valmiudet ja osaa selittää niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä
Arviointikohde:
- Innovointimenetelmien hallinta
- Toimintaympäristötiedon soveltamistaito
- Yrittäjyysosaaminen

Osaa perustella tulosten toteuttamiskelpoisuutta toimintaympäristötiedolla.
Tunnistaa, mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Arviointikohde:
- Innovointimenetelmien hallinta
- Toimintaympäristötiedon soveltamistaito
- Yrittäjyysosaaminen

Osaa hyödyntää innovointimenetelmiä mahdollisuuksien kartoittamiseen. Osaa kriittisesti tarkastella tuloksia ja tehdä kestäviä ja taloudellisia valintoja.
Tunnistaa yritystoiminnassa valitussa tilanteessa vaadittavan osaamisen ja osaa arvioida mikä on yrittäjän tärkein rooli.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 27.10.2022

Ajoitus

03.11.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Elisa Orajärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Elisa Orajärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja elinkeinolainsäädännön. Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvauslainsäädännön. Osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista säätelyä. Osaat kuluttajalainsäädännön perusteet.

Sisältö

* yrityksen toimintaa säätelevä lainsäädäntö
* yritystoimintaan liittyvä sopimusoikeus
* kuluttajalainsäädäntö
* vahingonkorvauslainsäädäntö liiketoimintarikkomusten näkökulmasta

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Zoom-verkkoluokassa ja Moodle-oppimisympäristössä 3.11. - 11.12.2022. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luennot, luentomateriaalit ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Zoom-webinaarit ilta-aikaan klo 16 - 19.30. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
+ Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 44-49 seuraavassa järjestyksessä:

* Yritysmuodot ja niiden oikeudellinen säätely
* Sopimusoikeus
* Kuluttajaoikeus ja markkinointia koskeva oikeudellinen säätely
* Vahingonkorvausoikeus


Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen liittyvät lainsäädännön.
Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Tiedät markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.
Tiedät, mitä tarkoitetaan vahingonkorvauslainsäädännöllä.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä aloittavalla tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa aloittavalla tasolla ,elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Ymmärrät aloittavalla tasolla elinkeinon harjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.
Osaat huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnissa ja myynnissä.
Osaat aloittavalla tasolla soveltaa vahingonkorvauslainsäädäntöä.
Osaat hakea ja soveltaa ymmärrettävästi oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset elinkeinon harjoittamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädännön soveltamisen. Osaat soveltaa lainsäädäntöä käytännön tehtävissä.
Osaat arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä ja oikeudellisia vastuita
ja osaat soveltaa niitä perustellen.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä monipuolisesti ja osaat yhdistellä eri tietolähteiden tietoa erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.
Arvosanan muodostaa: 60 % kirjallinen työ (yksilö) ja 40 % oppimistehtävä (ryhmissä/yksilö).

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Elisa Orajärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Elisa Orajärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja elinkeinolainsäädännön. Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvauslainsäädännön. Osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista säätelyä. Osaat kuluttajalainsäädännön perusteet.

Sisältö

* yrityksen toimintaa säätelevä lainsäädäntö
* yritystoimintaan liittyvä sopimusoikeus
* kuluttajalainsäädäntö
* vahingonkorvauslainsäädäntö liiketoimintarikkomusten näkökulmasta

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Zoom-verkkoluokassa ja Moodle-oppimisympäristössä 27.3. - 7.5.2023. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luennot, luentomateriaalit ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Zoom-webinaarit klo 14.00 - 17.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
+ Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 13-16 seuraavassa järjestyksessä:

* Yritysmuodot ja niiden oikeudellinen säätely
* Sopimusoikeus
* Kuluttajaoikeus ja markkinointia koskeva oikeudellinen säätely
* Vahingonkorvausoikeus


Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen liittyvät lainsäädännön.
Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Tiedät markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.
Tiedät, mitä tarkoitetaan vahingonkorvauslainsäädännöllä.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä aloittavalla tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa aloittavalla tasolla ,elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Ymmärrät aloittavalla tasolla elinkeinon harjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.
Osaat huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnissa ja myynnissä.
Osaat aloittavalla tasolla soveltaa vahingonkorvauslainsäädäntöä.
Osaat hakea ja soveltaa ymmärrettävästi oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset elinkeinon harjoittamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädännön soveltamisen. Osaat soveltaa lainsäädäntöä käytännön tehtävissä.
Osaat arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä ja oikeudellisia vastuita
ja osaat soveltaa niitä perustellen.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä monipuolisesti ja osaat yhdistellä eri tietolähteiden tietoa erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.
Arvosanan muodostaa: 60 % kirjallinen työ (yksilö) ja 40 % oppimistehtävä (ryhmissä/yksilö).

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

Sisältö

Teemat:
Talousmatematiikka
Tilastomatematiikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärrät tulosten merkityksen.


Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

:
Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

Sisältö

Teemat:
Talousmatematiikka
Tilastomatematiikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärrät tulosten merkityksen.


Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

:
Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.09.2022

Ajoitus

06.10.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Sisältö

* kansatalouden kokonaisuuden hahmottaminen liiketalouteen
* yrityksen toimintaympäristön analysointi
* yrittäjyyteen perehtyminen
* vastuullisuus liiketoiminnassa

Aika ja paikka

Virtuaali-istunnot kello 16.00 - 19.45. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely.

Oppimateriaalit

Materiaalit ja vaadittava kirjallisuus opintojakson moodlessa.

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentelyä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvioitavien tehtävien palautuspäivät 20.11

Sisällön jaksotus

* kansatalouden kokonaisuuden hahmottaminen liiketalouteen
* yrityksen toimintaympäristön analysointi
* yrittäjyyteen perehtyminen
* vastuullisuus liiketoiminnassa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Tunnistat asioita yrityksen toimintaympäristöstä. Tunnistat yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Ymmärrät kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Ymmärrät yrityksen toimintaympäristöä ja osaat kuvata kokonaisuutta. Tiedät yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat erinomaisella tasolla hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaat analysoida kattavasti yrityksen toimintaympäristöä ymmärtäen laajoja asiakokonaisuuksia. Osaat kuvata yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan osaamistavoitteita:

1. Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden.
2. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä.
3. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin.
4. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

23.02.2023 - 09.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Sisältö

* kansatalouden kokonaisuuden hahmottaminen liiketalouteen
* yrityksen toimintaympäristön analysointi
* yrittäjyyteen perehtyminen
* vastuullisuus liiketoiminnassa

Aika ja paikka

Zoom verkko-opetus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlen työtilassa

Opetusmenetelmät

Luennot Zoomissa
Oppimistehtäviä tehdään itsenäisesti ja ryhmissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Tunnistat asioita yrityksen toimintaympäristöstä. Tunnistat yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Ymmärrät kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Ymmärrät yrityksen toimintaympäristöä ja osaat kuvata kokonaisuutta. Tiedät yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat erinomaisella tasolla hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaat analysoida kattavasti yrityksen toimintaympäristöä ymmärtäen laajoja asiakokonaisuuksia. Osaat kuvata yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 04.08.2022

Ajoitus

11.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • T31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus),Tornio, syksy 2020
 • TA31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

Tunnet riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet. Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Osaat kartoittaa liiketoiminnan riskejä ja tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja.

Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen
Teemat:
Riskienhallinta, kartoitus ja keinot
Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Sisältö

Teemat:
Riskienhallinta, kartoitus ja keinot
Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Virtuaali-istunnot klo 16.00 - 19.45 välisenä aikana. Tarkempi aikataulu päivittyy lukujärjestykseen.

Sisällön jaksotus

Teemat:
Riskienhallinta, kartoitus ja keinot
Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja osaat kartoittaa liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot. Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot sekä arvioida niitä kriittisesti. Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa osana liiketoiminnan johtamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja osaat kartoittaa liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot. Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot sekä arvioida niitä kriittisesti. Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa osana liiketoiminnan johtamista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 20.10.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää yrityksen ydinprosessit ja toimintakokonaisuuden. Tietää kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan perusteet ja osaa valita sopivan yritysmuodon. Ymmärtää yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Ymmärtää liiketoiminnan eri rahoitusmuodot sekä liiketoiminnan riskejä.

Sisältö

* yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, perustaminen,
yhtiömuoto, rahoitus, BMC
* yrityksen perusprosessit; asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut
organisaatio, riskit ja verkostot
* liiketoiminnan kannattavuuden peruselementit

Aika ja paikka

Oppitunnit itsenäisesti sekä ohjatusti erillisen aikataulutuksen sekä lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa.
Opinnon yhteinen aloitus ensimmäisellä verkkokerralla, jossa käydään läpi opinnon suorittaminen.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien liiketoimintaosaamista ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla itsenäiset oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja välitenteistä. Opinnon soveltava osaaminen osoitetaan liiketoimintasuunnitelman muodossa pienryhmissä. Lukujärjestyksen mukaiset tunnit koostuvat yhteisestä aloituksesta ja ohjaustunneista. Lisäksi varatut ohjaustunnit.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opinnon aihealueet ovat tuttuja aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon teorialuennot koskien keskeisiä aihealueita:
yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, perustaminen, yhtiömuoto, rahoitus, yrityksen perusprosessit, asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut, organisaatio, riskit ja verkostot, liiketoiminnan talouden rakenne ja kannattavuuden peruselementit

Välitentit ja soveltavan tehtävän välipalautus sekä opponointi erillisen aikataulun mukaisesti Moodlessa. Soveltavan tehtävän loppupalautus sekä itse- ja vertaisarviointi opinnon lopussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tunnistat yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tunnistat liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Teidät yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät ja osaat kuvata kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tiedät yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analysoiden yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Osaat kuvata erinomaisella tasolla kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Osaat esittää analyyttisesti yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata kattavasti liiketoiminnan eri rahoitusmuotoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arvioitavat tehtävät, arviointimenetelmät ja -perusteet löytyvät toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 27.03.2023

Ajoitus

22.03.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää yrityksen ydinprosessit ja toimintakokonaisuuden. Tietää kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan perusteet ja osaa valita sopivan yritysmuodon. Ymmärtää yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Ymmärtää liiketoiminnan eri rahoitusmuodot sekä liiketoiminnan riskejä.

Sisältö

* yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, perustaminen,
yhtiömuoto, rahoitus, BMC
* yrityksen perusprosessit; asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut
organisaatio, riskit ja verkostot
* liiketoiminnan kannattavuuden peruselementit

Aika ja paikka

Oppitunnit itsenäisesti sekä ohjatusti erillisen aikataulutuksen sekä lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa.
Opinnon yhteinen aloitus ensimmäisellä verkkokerralla, jossa käydään läpi opinnon suorittaminen.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien liiketoimintaosaamista ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opinto toteutetaan teoriaosuuksien osalta itsenäisesti verkossa ja soveltavan osuuden osalta pienryhmissä, lisäksi ryhmillä on ryhmäkohtaista ohjausta.
Opintojaksolla itsenäiset osuudet muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja välitenteistä. Opinnon soveltava osaaminen osoitetaan liiketoimintasuunnitelman muodossa pienryhmissä.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli osaat opinnon aihealueet aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon teorialuennot koskien keskeisiä aihealueita:
yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, perustaminen, yhtiömuoto, rahoitus, yrityksen perusprosessit, asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut, organisaatio, riskit ja verkostot, liiketoiminnan talouden rakenne, hinnoittelu ja kannattavuuden peruselementit

Välitentit ja soveltavan tehtävän välipalautus sekä opponointi erillisen aikataulun mukaisesti Moodlessa. Soveltavan tehtävän loppupalautus sekä itse- ja vertaisarviointi opinnon lopussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tunnistat yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tunnistat liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Teidät yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät ja osaat kuvata kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tiedät yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analysoiden yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Osaat kuvata erinomaisella tasolla kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Osaat esittää analyyttisesti yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata kattavasti liiketoiminnan eri rahoitusmuotoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arvioitavat tehtävät, arviointimenetelmät ja -perusteet löytyvät toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.11.2022

Ajoitus

23.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Mika Saloheimo

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee asiakasdatan muodot ja merkityksen markkinoinnin toteuttamisessa. Osaa suunnitella ja toteuttaa automatisoitua ja personoitua markkinointiviestintää ja osaa hyödyntää A/B-testauksen mahdollisuuksia. Tunnistaa digitaalisen suoramarkkinoinnin pelisäännöt. Osaa mitata digitaalisen suoramarkkinoinnin tuloksellisuutta. Ymmärtää tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet markkinoinnissa

Sisältö

- asiakasdata
- automatisoitu markkinointiviestintä
- tuloksellisuuden mittaus
- tekoäly ja koneoppiminen

Aika ja paikka

Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin.
Opintojakson jokin osa voidaan sijoittaa syksyn aikana Torniossa järjestettäville kampuspäiville.
Lähiopetus alkaa viikolla 47 ja päättyy viikolla 50. Arvioinnit ja palaute 4 viikkoa tehtävien palauttamisesta. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautetta viikon 1/2023 loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.
KIRJALLISUUS
Kirjallisuuslista täydentyy
Komulainen M. (2018): Menesty digimarkkinoinnilla. Kauppakamari. (sähköpostimarkkinointiin liittyvät osuudet)
MUU MATERIAALI
Hubspot Academy -materiaalit
Kuluttaja- ja kilpailuviraston materiaalit
Asiakkuusmarkkinointiliiton materiaalit

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Sovellusten käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Oppimisprojektien ja -tehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja niiden vertaispalautteen antaminen
Osa materiaaleista on englanniksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Kansainvälisyys

LapinAMK:n kansainvälinen viikko on viikolla 48 (30.11. ja 1.12.) Osallistuminen kv-vieraiden luennoille voidaan huomioida opintojakson oppimistehtävissä.

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Työvälineosaaminen
Markkinoinnin ja myynnin perusteet
Markkinoinnin suunnittelu
Asiakaskokemuksen kehittäminen
Sisältömarkkinointi
Myynnin johtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat laatia perusmuotoisen asiakasdataan kytkeytyvän suoramarkkinointikampanjan ja tunnistat sen tuloksellisuuden keskeisiä mittareita. Ymmärrät markkinoinnin automaation mahdollisuuksia yleisellä tasolla ja osaat laatia yksinkertaisen automaation työnkulun. Tiedät A/B-testauksen periaatteen suoramarkkinoinnissa. Tiedät keskeiset sähköisen suoramarkkinoinnin pelisäännöt. Tunnistat tekoälyn ja koneoppimisen merkityksen markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivan, asiakasdataan kytkeytyvän suoramarkkinointikampanjan ja osaat mitata sen tuloksellisuutta. Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivia markkinoinnin automaation työnkulkuja. Osaat toteuttaa A/B-testauksen suoramarkkinoinnissa. Osaat noudattaa sähköisen suoramarkkinoinnin pelisääntöjä. Osaat arvioida tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivan, asiakasdataan kytkeytyvän ja sisällöllisesti laadukkaan suoramarkkinointikampanjan ja osaat mitata sen tuloksellisuutta. Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivia markkinoinnin automaation työnkulkuja, jotka muodostavat kokonaisuuden. Osaat toteuttaa A/B-
testauksen suoramarkkinoinnissa. Osaat noudattaa sähköisen suoramarkkinoinnin pelisääntöjä. Osaat arvioida innovatiivisesti tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta. Arvioinnin painotukset täsmennetään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.08.2022

Ajoitus

09.08.2022 - 18.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua osaat markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärrät asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa. Tunnistat yrityksen asiakkaat ja hahmottaa asiakassegmenttejä ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärrät yrityksen keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. Tunnistat asiakaspalvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet.

Sisältö

* markkinoinnin peruskäsitteet
* asiakassegmentit
* ostokäyttäytyminen
* markkinoinnin kilpailukeinot

Aika ja paikka

Kurssiympäristö avautuu viikolla 32, tiistaina 9.8.2022.
Kick-off tapaaminen 9.8. klo 12.15-14.15 AC:ssa.
Keskustelutehtävä on käynnissä viikot 33-34.
Lopputentti tulee tehdä viikolla 36, määräaika 11.9.2022 klo 23.59 mennessä.

Oppimateriaalit

Bergström, S. (2018). Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Löytyy myös e-kirjana Lapin amk:n kirjastosta https://luc.finna.fi/lapinamk/Record/juolukka.434772

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi viikoilla 32-36. Verkkomateriaalien (videot, tekstit) itsenäinen opiskeleminen, keskustelutehtävät/ vertaispalautteet ja tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu on tarkka, kurssin kokonaiskesto on viisi (5) viikkoa. Mikäli opiskelija ei palauta suorituksiaan kurssiympäristössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä, siirtyy opintojakson suorittaminen seuraavalle toteutukselle (kevät 2023).

Arvosanan korottamisen tai hylätyn arvosanan muuttamiseksi hyväksytyksi seurataan Lapin amkin tutkintosäännön ohjeita.

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti annetussa aikataulussa. Mikäli jompikumpi tehtävistä hylätään, siirtyy opintojakson suorittaminen seuraavalle toteutukselle. Tentin voi uusia kaksi kertaa viikon 36 aikana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin eri osa-alueet ja markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin suunnittelussa

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperuste numeraalinen 1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija tarvitsee laajaa ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (2)

Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija tarvitsee ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoja pääosin asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja palauttaa suoritukset annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit - hyvä (4)

Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa tietoa
erittäin hyvin. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua osaat markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärrät asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa. Tunnistat yrityksen asiakkaat ja hahmottaa asiakassegmenttejä ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärrät yrityksen keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. Tunnistat asiakaspalvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet.

Sisältö

* markkinoinnin peruskäsitteet
* asiakassegmentit
* ostokäyttäytyminen
* markkinoinnin kilpailukeinot

Aika ja paikka

Kurssiympäristö avautuu viikolla 1, perjantaina 6.1.2023.
Kick-off tapaaminen 12.1.2023 klo 16-17 AC:ssa.
Keskustelutehtävä on käynnissä viikot 4-5.
Lopputentti tulee tehdä viikolla 9, määräaika 5.3.2023 klo 23.59 mennessä.

Oppimateriaalit

Bergström, S. (2018). Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Löytyy myös e-kirjana Lapin amk:n kirjastosta https://luc.finna.fi/lapinamk/Record/juolukka.434772

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi viikoilla 2-9. Verkkomateriaalien (videot, tekstit) itsenäinen opiskeleminen, keskustelutehtävät/ vertaispalautteet ja tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu on tarkka, kurssin kokonaiskesto on kahdeksan (8) viikkoa. Mikäli opiskelija ei palauta suorituksiaan kurssiympäristössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä, siirtyy opintojakson suorittaminen seuraavalle toteutukselle (syksy 2023).

Arvosanan korottamisen tai hylätyn arvosanan muuttamiseksi hyväksytyksi seurataan Lapin amkin tutkintosäännön ohjeita.

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti annetussa aikataulussa. Mikäli jompikumpi tehtävistä hylätään, siirtyy opintojakson suorittaminen seuraavalle toteutukselle. Tentin voi uusia kaksi kertaa viikon 9 aikana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin eri osa-alueet ja markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin suunnittelussa

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperuste numeraalinen 1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija tarvitsee laajaa ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (2)

Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija tarvitsee ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoja pääosin asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja palauttaa suoritukset annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit - hyvä (4)

Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa tietoa
erittäin hyvin. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.10.2022

Ajoitus

12.10.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja kehittää yrityksen markkinointistrategiaa ja arvioida markkinointipäätösten vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kilpailutilanteeseen. Hän oppii laatimaan markkinointistrategiaan perustuvan markkinointisuunnitelman. Hän osaa ottaa suunnittelussa huomioon markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumist

Sisältö

* markkinointistrategia
* kilpailutilanteet
* markkinointisuunnitelma

Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa: Adobe Connect, MS Teams ja muut verkkotyökalut.
Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Oppimistehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja vertaispalautteen antaminen.
Ryhmätyöskentelyn ja tulosten itse- ja vertaisarviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä. Laadimme tapausyritykselle markkinointisuunnitelman. Mahdollinen vierailu yritykseen seminaaripäivillä ja yrityksen vierailu luennoilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee osittain markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Opiskelija tuntee markkinointistrategioiden keskeisimmät sisällöt. Hän hahmottaa markkinoinnin suunnitteluprosessin ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa markkinointisuunnitelmien merkityksen. Hän osaa jonkin verran seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin. Hän pystyy valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa laatia markkinointistrategiaan perustuvan ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee ja ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin erittäin hyvin. Hän pystyy perustellusti valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa innovoida ja kehittää uusia markkinointiratkaisuja. Hän osaa laatia kilpailukykyisen ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman markkina- ja asiakastilanteen mukaisesti. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista erinomaisesti. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ryhmäsuorituksiin liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.04.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja kehittää yrityksen markkinointistrategiaa ja arvioida markkinointipäätösten vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kilpailutilanteeseen. Hän oppii laatimaan markkinointistrategiaan perustuvan markkinointisuunnitelman. Hän osaa ottaa suunnittelussa huomioon markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumist

Sisältö

* markkinointistrategia
* kilpailutilanteet
* markkinointisuunnitelma

Opetusmenetelmät

Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita. Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita. Laadimme tapausyritykselle markkinointisuunnitelman.

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee osittain markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Opiskelija tuntee markkinointistrategioiden keskeisimmät sisällöt. Hän hahmottaa markkinoinnin suunnitteluprosessin ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa markkinointisuunnitelmien merkityksen. Hän osaa jonkin verran seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin. Hän pystyy valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa laatia markkinointistrategiaan perustuvan ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee ja ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin erittäin hyvin. Hän pystyy perustellusti valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa innovoida ja kehittää uusia markkinointiratkaisuja. Hän osaa laatia kilpailukykyisen ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman markkina- ja asiakastilanteen mukaisesti. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista erinomaisesti. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ryhmäsuorituksiin liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia sosiaalisen median strategian ja siihen perustuvan sosiaalisen median suunnitelman. Opiskelija tunnistaa eri sosiaalisen median kanavien erityispiirteitä. Opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa ammattimaista sisältöä sosiaaliseen mediaan. Opiskelija tunnistaa eri tapoja hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa.

Sisältö

* sosiaalisen median strategia
* somesuunnitelma
* somekanavat
* sisältöä someen

Aika ja paikka

Lähiopetus verkossa: Adobe Connect, MS Teams ja muut verkkotyökalut.
Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Oppimistehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja vertaispalautteen antaminen.
Ryhmätyöskentelyn ja tulosten itse- ja vertaisarviointi

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään sosiaalisen median markkinoinnin kirjallisuutta ja verkkoaineistoja.
Osa oppimateriaalista ja oppimistehtävistä on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.

KIRJALLISUUS
Komulainen, M. (2018). Menesty digimarkkinoinnilla. Helsinki: Kauppakamari.
Kananen, J. 2018. Yrittäjän sosiaalisen median strategiaopas: 20 päivässä some-osaajaksi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Virtanen, S. 2020. Somemarkkinoinnin työkirja. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.
Sosiaaliseen mediaan liittyvä muut kirjallisuus: https://luc.finna.fi/lapinamk/List/877789

Muu oppimateriaali täydentyy Moodleen.

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Sovellusten käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Osa materiaaleista on englanniksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita. Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on sosiaalisen median kanavien käyttö. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoiden omia olemassa olevia kanavia työskentelyssä tai perustetaan uusi kanava opintojakson työskentelyä varten.

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Sisältömarkkinointi 5op
Sisällönsuunnittelu ja tuotanto
Visuaalinen osaaminen 1: kuva 5op
Visuaalinen osaaminen 2: video 5op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnet sosiaalisen median strategisen suunnittelun prosessit karkealla tasolla. Osaat tehdä jonkin verran sosiaalisen median toimintasuunnitelmaa sekä tuottaa somesisältöä. Osaat hankkia jonkin verran näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Tunnistat eri somekanavien erityispiirteitä. Osoitat jossain määrin omaksuneensa käsiteltävät asiat. Kannat vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat laatia sosiaalisen median strategian. Osaat tehdä kattavan ja toteuttamiskelpoisen sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa erilaista somesisältöä. Osaat hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Osaat eritellä hyvin eri somekanavien erityispiirteitä. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa, otat vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä. Osoitat omaksuneesi käsiteltävät asiat hyvin ja osaat jossain määrin myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat laatia erottuvan sosiaalisen median strategian. Osaat tehdä erinomaisen ja luovan sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa mielenkiintoista ja monipuolista somesisältöä. Osaat hankkia monipuolisesti näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Osaat eritellä erinomaisesti somekanavien erityispiirteitä. Osoitat omaksuneesi käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaat soveltaa oppimaansa erinomaisesti. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, otat oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jaat osaamistaan tiimissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ryhmäsuorituksiin liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.10.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa B2B-myynnin johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Osaa laatia monikanavaisen myyntisuunnitelman. Tunnistaa keskeisiä myynnin psykologisia tekijöitä. Tietää CRM-järjestelmän perustoiminnallisuudet ja roolin myynnin suunnittelussa. Tunnistaa asiakassuhteiden kannattavuuden periaatteet ja erilaisia asiakassuhteiden hoitomalleja. Osaa huomioida tietosuojan myyntitoiminnassa. Tunnistat myyntitoiminnan keskeiset mittarit.

Sisältö

- myyntiinliittyvät psykologiset tekijät
- myyntisuunnitelma
- CRM
- tietosuoja
- asiakassuhteiden tuloksellisuus/mittarit

Aika ja paikka

Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin.
Opintojakson jokin osa voidaan sijoittaa syksyn aikana Torniossa järjestettäville kampuspäiville.
Lähiopetus alkaa viikolla 44 ja päättyy viikolla 47. Arvioinnit ja palaute 4 viikkoa tehtävien palauttamisesta. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautetta viikon 48 loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.
KIRJALLISUUS
Kirjallisuuslista täydentyy
Parvinen, P. (2013). Myyntipsykologia: Näin meille myydään. Docendo.
Cialdini, R. B. k. (2021). Influence: The psychology of persuasion (New and expanded.). Harper Business.
MUU MATERIAALI
Hubspot Academyn Sales Software Certification -materiaali.
Opintojakson Moodlessa on saatavilla oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Sovellusten käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Oppimisprojektien ja -tehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja niiden vertaispalautteen antaminen
Osa materiaaleista on englanniksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Kansainvälisyys

LapinAMK:n kansainvälinen viikko on viikolla 48 (30.11. ja 1.12.) Osallistuminen kv-vieraiden luennoille voidaan huomioida opintojakson oppimistehtävissä.

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Työvälineosaaminen
Markkinoinnin ja myynnin perusteet
Markkinoinnin suunnittelu
Sisältömarkkinointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat laatia myyntisuunnitelman, joka pohjautuu jossain määrin B2B-myynnin keskeisiin periaatteisiin ja jolla on yhteyksiä käytännön liiketoimintaan. Tunnistat joitain myyntiin liittyviä keskeisiä psykologisia tekijöitä. Tunnistat CRM-järjestelmän merkityksen myynnin kannalta ja osaa käyttää joitain sen perustoimintoja. Tunnistat asiakaskannattavuuden merkityksen asiakassuhteessa. Tunnistat joidenkin keskeisten asiakassuhteiden hoitomallien merkityksen ja niiden yhteyden käytännön liiketoimintaan. Tunnistat tietosuojan keskeiset vaatimukset. Opiskelija Tunnistat joitain keskeisiä myyntitoiminnan mittareita ja niiden yhteyden käytännön liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat laatia B2B-myynnin keskeisiin periaatteisiin perustuvan käytännöllisen myyntisuunnitelman, joka huomioi monikanavaisuuden. Tunnistat myyntiin liittyviä keskeisiä psykologisia tekijöitä ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat CRM-järjestelmän keskeisiä myyntityötä tukevia ominaisuuksia ja osaa käyttää niitä. Tunnistat asiakaskannattavuuden keskeisiä periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat keskeisiä asiakassuhteiden hoitomalleja ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat tietosuojan keskeiset vaatimukset ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat myyntitoiminnan keskeisiä mittareita ja osaa kytkeä niitä käytännön liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa B2B-myynnin periaatteita ja laatia yksityiskohtaisen, monikanavaisuutta hyödyntävän ja käytännön liiketoiminnan kannalta toteutuskelpoisen myyntisuunnitelman. Tunnistat laajasti psykologisten tekijöiden hyödyntämisen mahdollisuuksia käytännön myyntitoiminnassa. Tunnistat CRM-järjestelmän mahdollisuudet osana myyntiä ja osaat käyttää sen perustoimintoja. Osaat huomioida laajasti tietosuojan käytännön myyntitoiminnassa. Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta sopivia asiakassuhteiden hoitomalleja ja osaat arvioida asiakassuhteiden kannattavuutta. Osaat mitata myyntitoiminnan tuloksellisuutta sopivilla mittareilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Tarkemmat tiedot oppimistehtävistä ja niiden arvioinnin painotuksista löytyvät Moodlesta.

Ryhmäsuorituksiin (työskentely ja lopputulos) liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Satu Valli
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • T31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus),Tornio, syksy 2020
 • TA31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020
 • TA31L19S
  Liiketalouden koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio syksy 2019
 • T31L19S
  Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti sekä osaa hyödyntää tarjolla olevaa ohjausta tarpeidensa mukaan.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Opetusmenetelmät

Ohjattua työskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä ohjaavan opettajan johdolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön sisältö on hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Satu Valli
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • T31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus),Tornio, syksy 2020
 • TA31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020
 • TA31L19S
  Liiketalouden koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio syksy 2019
 • T31L19S
  Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytetyön esitettäväksi ja arvioitavaksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön raportti
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Englanninkielinen abstrakti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi ja itsearviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyö on arkistoitu ja julkaistu

Opetusmenetelmät

Ohjattua työskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä ohjaavan opettajan johdolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • TA31L19S
  Liiketalouden koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytetyön esitettäväksi ja arvioitavaksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön raportti
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Englanninkielinen abstrakti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi ja itsearviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyö on arkistoitu ja julkaistu

Opetusmenetelmät

Ohjattua työskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä ohjaavan opettajan johdolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit (arviointi opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti)
- Opinnäytetyö arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti
- Opinnäytetyö on esitelty
- Kypsyysnäyte tehty hyväksytysti
- Opinnäytetyö on arkistoitu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat työoikeuden ja työsopimusjärjestelmän peruskäsitteet. Osaat palkanlaskennan perusteet ja osaat käyttää palkanlaskennan järjestelmää.

Sisältö

*työsopimus ja työsopimusjärjestelmä
*palkanlaskenta; tuntipalkat, kuukausipalkka, ylityöt
*palkanverotuksen periaatteet
*palkan sivukulut, yrityksen ja palkansaajan näkökulma

Aika ja paikka

Tunnit verkossa lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien palkanlaskentaa ja työsuhdetietoutta. Tehtäväharjoitukset tulevat Moodle-oppimisympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäisiä ja yhteisiä luentoja sekä harjoitustehtäviä. Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Ennen Zoom-sessioita opiskelijan tulee itsenäisesti tutustua annetun ohjeistuksen mukaan tiettyihin aihepiireihin ja harjoitustehtäviin. Opinnon tarkempi aikataulu Moodlen työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opinnon aihealueet ovat tuttuja aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeinen sisältö koostuu aiheista:
Työsuhteen muodot, sopiminen, määräytyminen ja päättyminen.
Palkanlaskenta sekä sisältöihin liittyvä teoriatietous (mm. palkkaus, verotus, vähennykset, matkakustannusten korvaukset, työaika, luontoisedut)
Henkilöstökulujen budjetointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla. Laskelmissa havaittavissa puutteita.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat tehdä yrityksen palkanmaksuun liittyvät laskelmat ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Ymmärrät ja osaat aloittavalla tasolla soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioitavien tehtävien arviointikohteet ja -kriteerit viedään opinnon Moodle-oppimisympäristöön.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 03.04.2023

Ajoitus

04.04.2023 - 04.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat työoikeuden ja työsopimusjärjestelmän peruskäsitteet. Osaat palkanlaskennan perusteet ja osaat käyttää palkanlaskennan järjestelmää.

Sisältö

*työsopimus ja työsopimusjärjestelmä
*palkanlaskenta; tuntipalkat, kuukausipalkka, ylityöt
*palkanverotuksen periaatteet
*palkan sivukulut, yrityksen ja palkansaajan näkökulma

Aika ja paikka

Tunnit verkossa lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien palkanlaskentaa ja työsuhdetietoutta. Tehtäväharjoitukset tulevat Moodle-oppimisympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opinnolla opitaan laskemaan erilaisia palkkoja ja perehdytään palkkahallintoon liittyviin asioihin.
Opintojakso sisältää itsenäisiä ja yhteisiä luentoja sekä harjoitustehtäviä. Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Ennen Zoom-sessioita opiskelijan tulee itsenäisesti tutustua annetun ohjeistuksen mukaan tiettyihin aihepiireihin ja harjoitustehtäviin. Opinnon tarkempi aikataulu Moodlen työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opinnon aihealueet ovat tuttuja aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeinen sisältö koostuu aiheista:
Työsuhteen muodot, sopiminen, määräytyminen ja päättyminen.
Palkanlaskenta sekä sisältöihin liittyvä teoriatietous (mm. palkkaus, verotus, vähennykset, matkakustannusten korvaukset, työaika, luontoisedut)
Henkilöstökulujen budjetointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla. Laskelmissa havaittavissa puutteita.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat tehdä yrityksen palkanmaksuun liittyvät laskelmat ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Ymmärrät ja osaat aloittavalla tasolla soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioitavien tehtävien arviointikohteet ja -kriteerit viedään opinnon Moodle-oppimisympäristöön.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa markkinointia ja myyntiä toteuttavaa, suostuttelevaa ja kielellisesti laadukasta tekstisisältöä verkkoon. Osaa tuottaa sisältömarkkinointia toteuttavaa asiantuntijuutta osoittavaa ja lukijaa auttavaa tekstiä. Osaa tuottaa brändiä ja myyntiä tukevaa audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Tuntee sisällön uudelleen käytettävyyden mahdollisuudet.

Sisältö

- tekstintuotannon eri lajit
- audiovisuaalinen sisältö

Oppimateriaalit

Tarkemmin kuvattuna Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa: Adobe Connect, MS Teams ja muut verkkotyökalut.
Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja vertaispalautteen antaminen.
Ryhmätyöskentelyn ja tulosten itse- ja vertaisarviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita. Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tuottaa markkinointiin ja myyntiin liittyvää verkkoympäristöön tarkoitettua tekstisisältöä, jossa on joitain suostuttelevia piirteitä ja kielellisesti melko laadukasta. Osaat tuottaa sisältömarkkinointiin liittyvää tekstisisältöä, joka jossain määrin auttaa lukijaa. Osaat tuottaa brändiä ja myyntiin liittyvää perustason audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Tunnistat sisällön uudelleen käytön mahdollisuuksia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tuottaa markkinointia ja myyntiä toteuttavaa, suostuttelevaa ja kielellisesti laadukasta tekstisisältöä erilaisiin verkkoympäristöihin. Osaat tuottaa sisältömarkkinointia toteuttavaa tekstisisältöä, joka osoittaa asiantuntemusta ja auttaa lukijaa. Osaat tuottaa brändiä ja myyntiä tukevaa audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Osaat käyttää sisältöjä uudelleen osana sisällön tuotantoprosessia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tuottaa erinomaista markkinointia ja myyntiä toteuttavaa, suostuttelevaa ja kielellisesti laadukasta tekstisisältöä erilaisiin verkkoympäristöihin. Osaat tuottaa sisältömarkkinointia toteuttavaa tekstisisältöä, joka osoittaa erinomaisesti asiantuntemusta ja jota lukija voi suoraan hyödyntää. Osaat tuottaa erinomaista brändiä ja myyntiä tukevaa audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Osaat käyttää sisältöjä uudelleen sisällön tuotannon tehostamiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.08.2022

Ajoitus

09.08.2022 - 18.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Maija Tapojärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Maija Tapojärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja erilaisten sisältöjen merkityksen asiakkaan ja myynnin kannalta. Tunnistaa myyntiä tukevien sisältöjen erilaiset muodot. Osaa laatia sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaa luoda laskeutumissivuja eri tarkoituksiin ja kerätä liidejä verkkopalvelussa. Osaa mitata sisältöjen toimivuutta ja tuloksellisuutta myynnin kannalta.

Sisältö

* A/B-testaus
* sisältömarkkinointi
* sisältöstrategia ja suunnitelma
* mittausmenetelmät

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään sisältömarkkinoinnin kirjallisuutta ja verkkoaineistoja.
Osa oppimateriaalista ja oppimistehtävistä on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.

KIRJALLISUUS
Rummukainen, M., Hakola, I. & Hiila, I. (2019). Sisältömarkkinoinnin työkalut. Helsinki: Alma Talent.
Kananen, J. 2018. Strateginen sisältömarkkinointi: Miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotannossa? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Muu oppimateriaali täydentyy Moodleen

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Sovellusten käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Osa materiaaleista on englanniksi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita. Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Markkinoinnin ja myynnin perusteet
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Asiakaskokemuksen kehittäminen
Brändin rakentaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat joitain inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteita ja niiden ilmenemistä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat joitain sisällön muotoja ja niiden käyttötapoja osana markkinointia ja myyntiä. Osaat laatia yksinkertaisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman, jossa on käytännöllisiä piirteitä. Osaat luoda yksinkertaisia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä. Tunnistat joitain sisältöjen tuloksellisuuden mittauksen ja testaamisen keskeisiä periaatteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat keskeiset inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat keskeisiä sisällön muotoja ja osaa kytkeä niitä markkinoinnin ja myynnin eri vaiheisiin. Osaat laatia yksityiskohtaisen ja käytännöllisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaat luoda toimivia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä. Tunnistat keskeisiä sisältöjen tuloksellisuuden ja testaamisen mittareita ja työkaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistat inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat erilaisten sisältöjen muodot ja luonteen ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja myynnissä. Osaat laatia yksityiskohtaisen, loogisen, luovan ja innovatiivisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaat luoda erinomaisia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä ja edistetään konversiota. Tunnistat sisältöjen tuloksellisuuden mittaamisen ja testaamisen periaatteet ja työkalut.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Tavoitteet

Osaat hyödyntää digitaalisia urataitoja. Osaat määrittää omat vahvuutesi sekä osaamisesi ja muodostaa niistä pohjan omalle urallesi. Osaat käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikkoja oman ammatillisen imagosi luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Osaat luoda verkostoja ja etsiä omaa osaamistasi tukevia piilotyöpaikkoja.

Sisältö

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan itsenäisesti, täysin automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi:
1. Minäkö oman onneni seppä? -moduulissa tutustut digiaikakauden työmarkkinoiden, rekrytoimisen ja työnhaun muutoksiin sekä kehitystrendeihin.
2. Intohimosta uraksi -moduulissa perehdyt oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteittesi tunnistamiseen sekä uravaihtoehtojen jäsentämiseen.
3. Minäkö brändi? -moduulissa opit tunnistamaan omat uratavoitteet ja muuntamaan oman osaamisen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi.
4. Minäkö media? -moduulissa opit valjastamaan suunnitelmallisen brändiviestinnän osaajaverkostoitumiseen, uraverkostojen hallitsemiseen ja osaajaprofiilin kasvattamiseen.

Ohessa linkki, jonka kautta pääset tutustumaan opintojen rakenteeseen ja oppituntien sisältöihin: https://youtu.be/GRa33J1HM6s.

Aika ja paikka

6.10. - 6.12.2022 (suoritusaika)
Aloitusinfo Teamsissa to 7.10.22. klo 15-16 (**erillinen kutsu)
Suorituspaikka: https://sometaduuniin.fi/opinnot/

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat oppimateriaalit löytyvät digitaalisessa muodossa em. MOOC-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan täysin itsenäisesti, automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä (Massive Open Online Course). Opiskelija itse aikatauluttaa ja rytmittää opintonsa. MOOC-opintoautomaatti on käytettävissä joustavasti 24/7.
Opinnot koostuvat neljän opintomoduulikokonaisuuden sisältämien oppituntien vaihteleviin oppimateriaaleihin ja -elementeihin tutustumisesta, itsenäisistä oppimistehtävistä ja monivalintaverkkotenteistä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa MOOC-oppitunnit itsenäisesti ja omassa tahdissa suorittamalla oppituntien lomaan suoritetut monivalintatentit. Tavoitteena on läpäistä kaikki oppitunnit ja niiden monivalintatentit sekä kerätä siten jokaisesta neljästä opintomoduulikokonaisuudesta osaamismerkit. Oppituntien monivalintatentit voi uusia heti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi.
Moduulit ovat:
1. Minäkö oman onneni seppä?
2. Intohimosta uraksi
3. Minäkö brändi?
4. Minäkö media?

Lisätietoja opiskelijoille

MOOC-opintoautomaatti edellyttää, että ennen aloittamista rekisteröidyt opintojen suorittajaksi oheisen linkin kautta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/register/ .
Käytä rekisteröitymisessä jatkuvassa käytössä olevaa sähköpostiosoitettasi sekä virallista nimeäsi (etu- ja sukunimi). Lisää vielä sukunimesi perään tunniste: -S2022. Tallenna tunnistautumistiedot itsellesi.
Sinun tulee kirjautua aina järjestelmään rekisteröimälläsi tunnuksella. Kirjaudu sivulta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/login/ .
Kaikki neljä osaamismerkkiä kerättyäsi, meilaa niistä kopiot vastuuopettajalle (anthony.okuogume@lapinamk.fi) saadaksesi suoritusmerkinnän 5:n opintopisteen arvoisesta SometaDuuniin -opintojaksosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.

Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty. Itseopinnot on jaettu neljäksi opintomoduuliksi, jotka koostuvat oppitunneista. MOOC-järjestelmä arvioi oppituntien perään sijoitetut monivalintatentit automaattisesti. Läpäisteksesi oppitunnin tentin, on Sinun saatava monivalintatentistä vähintään 80% oikein.

Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.

Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.09.2022

Ajoitus

01.10.2022 - 01.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Marika Tuomela-Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Marika Tuomela-Pyykkönen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T19K
  Tietojenkäsittelyn koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio kevät 2019
 • T31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus),Tornio, syksy 2020
 • TA42T20K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, kevät 2020
 • TA31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021
 • T31L19K
  Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio kevät 2019
 • TA31L19S
  Liiketalouden koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio syksy 2019
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Aika ja paikka

Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti lokakuun 2022 aikana siten, että itsenäisesti tehtävä raportti palautetaan Moodlen työtilaan 11.11.2022 mennessä.

Oppimateriaalit

Iloranta K., Pajunen-Muhonen, H. 2015 tai uudempi. Hankintojen johtaminen. Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan. Tietosanoma. ISBN: 9789518854183.

Tanskanen, K. 2021. Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma. ISBN: 978-957-885-470-1.

Nieminen, S. 2016. Hyvä hankinta – parempi business. Alma Talent. ISBN: 9789521427633

Osa kurssilla käytettävästä oppimateriaalista on vain englannin kielellä.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää strategisen hankintajohtamisen roolin organisaatiossa ja osaa suunnitella hankintastrategian tukemaan organisaation strategisia tavoitteita. Lisäksi opiskelija osaa huomioida kokonaisvaltaisen hankintaosaamisen merkityksen hankintaorganisaation kehittämisessä.

Opintojakson sisältö: Operatiivisen, taktisen ja strategisen hankintatoimen merkitys ja erot. Hankintastrategia ja sen eri elementit. Kokonaisvaltainen hankintaosaaminen ja hankintaorganisaation perustaminen ja kehittäminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 05.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yrityksen strategisen johtamisen kokonaisuuden ja sen ydinhaasteet. Osaat käyttää yrityksen johtamisen ydinhaasteisin sopivia strategiatyökaluja ja –malleja. Osaat kerätä relevanttia tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä tarkoituksenmukaisimman strategiavalinnan tekemiseksi. Osaat laatia suunnitelman osallistavasta strategiaprosessista. Ymmärrät, kuinka sitoutat sidosryhmiä yrityksen strategiaan.

Sisältö

*strategiset työkalut ja mallit
*strategiaprosessi
* tietojen kerääminen ja analysointi

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu tallennettavilla verkkoluennoilla. Oppimistehtävät toteutetaan ryhmätyönä ja itsenäisenä työnä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Tiedät, miten laaditaan suunnitelma strategiaprosessista. Osaat kerätä tietoa strategiavalinnan tekemiseksi. Tunnistat asioita, miten sitoutetaan sidosryhmät strategiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Osaat laatia suunnitelman strategiaprosessista ja osaat käyttää yrityksen johtamisen ydinhaasteisin strategiatyökaluja ja –malleja.
Osaat kerätä tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä strategiavalinnan tekemiseksi. Tiedät miten sitoutetaan sidosryhmät strategiaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analyyttisesti yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Osaat laatia analyyttisen suunnitelman osallistavasta strategiaprosessista ja osaat käyttää erinomaisesti yrityksen johtamisen ydinhaasteisin sopivia strategiatyökaluja ja –malleja. Osaat kerätä relevanttia tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä tarkoituksenmukaisimman strategiavalinnan tekemiseksi. Kykenet sitouttamaan sidosryhmät strategiaan.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsi:
- minä ja opintoni, ennen ja nyt ( jag och mina studier, förr och nu)
- koulutukseni, liiketalouden ala (min utbildning och bransch inom företagsekonomi)
- työnhaku, cv, hakemus, työtilaisuudet ja tehtävät (arbete och uppgifter, cv och ansökan)
- kirjallista viestintää s-postista liikekirjeisiin (skriftlig kommunikation från e-post till affärsdokument)
- suullinen ja kirjallinen kielitaito opiskelijasta ammattilaiseksi omalla alalla (muntlig och skriftlig språkkunskap från sina studier till expert i affärslivet)
Lisäksi Pohjoismaat, kaupankäynti ja neuvotteluja alalla.

Aika ja paikka

Zoom-opetus ja etukäteen ilmoitetut ns. seminaarikohtaamiset paikan päällä Minervassa Torniossa.
Ajankohta on syksy 2022.

Oppimateriaalit

Gå med vinst! 2014 tai uudempi painos - EDITA ( Hanska-Aare - Keränen - Lehtoviita - Pirttilä). Kirjaa on lainattavissa kirjastoista.
Gå med vinst!-materiaali löytyy myös verkkomateriaalina, mm. muutaman kuukauden lisenssillä.

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan vähintään 80%. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä.
Opintojaksoon liittyy myös ns. seminaaripäiviä eli tapaamisia, joiden aikataulusta informoidaan hyvissä ajoin opiskelijoille.

Sisällön jaksotus

Opinnoista tulee 50% suullinen ja 50% kirjallinen arviointi tutkintotodistukseesi. Osia ei voi keskenään kompensoida. Zoom- ja seminaarikontakti-tunneilla on pääpaino suullisessa kielitaidon kehittämisessä ja Moodle-ympäristössä on pääpaino kirjallisen kielitaidon kehittämisessä harjoitusten avulla. Moodlen kautta lähetetään myös suulliset työt Zoom-tuntien ohella.
Osallistuminen virkamiestason opintojaksolle edellyttää joko lukion oppimäärän tai ammatillisen 2. asteen ruotsin kielen taitoa. Jos sinulla on vapautus aiemmilta asteilta, haet vapautusta myös tällä asteella. Hyväksilukuasioissa saat ohjeita opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.
.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson AC-luentoihin vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsi:
- minä ja opintoni, ennen ja nyt ( jag och mina studier, förr och nu)
- koulutukseni, liiketalouden ala (min utbildning och bransch inom företagsekonomi)
- työnhaku, cv, hakemus, työtilaisuudet ja tehtävät (arbete och uppgifter, cv och ansökan)
- kirjallista viestintää s-postista liikekirjeisiin (skriftlig kommunikation från e-post till affärsdokument)
- suullinen ja kirjallinen kielitaito opiskelijasta ammattilaiseksi omalla alalla (muntlig och skriftlig språkkunskap från sina studier till expert i affärslivet)
Lisäksi Pohjoismaat, kaupankäynti ja neuvotteluja alalla.

Aika ja paikka

Zoom-välineellä toteutettava kontaktiopetus, joka on vuorovaikutteista kommunikaatiota.
Suositellaan kameran käyttöä tunneilla välttämättömän toimivan mikrofonin lisäksi.
Ajankohta on kevät 2023.

Oppimateriaalit

Gå med vinst! 2014 tai uudempi painos - EDITA ( Hanska-Aare - Keränen - Lehtoviita - Pirttilä). Kirjaa on lainattavissa kirjastoista.
Gå med vinst!-materiaali löytyy myös verkkomateriaalina, mm. muutaman kuukauden lisenssillä.

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan noin 80% arvioitavan suullisen kielitaidon kehittymisen vuoksi. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä.
Luennoilla käy myös vähintään yksi vieraileva luennoitsija opettajan suunnittelemana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. katso Sisällön jaksotus. Opiskelija voi uusia tentit tutkintosäännön ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opinnoista tulee 50% suullinen ja 50% kirjallinen arviointi tutkintotodistukseesi. Osia ei voi keskenään kompensoida. Zoom- kontaktitunneilla on pääpaino suullisessa kielitaidon kehittämisessä ja Moodle-ympäristössä on pääpaino kirjallisen kielitaidon kehittämisessä harjoitusten avulla. Moodlen kautta lähetetään myös suulliset työt Zoom-tuntien ohella.
Osallistuminen virkamiestason opintojaksolle edellyttää joko lukion oppimäärän tai ammatillisen 2. asteen ruotsin kielen taitoa. Jos sinulla on vapautus aiemmilta asteilta, haet vapautusta myös tällä asteella. Hyväksilukuasioissa saat ohjeita opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.
.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson Zoom-luentoihin, opetukseen vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat tehdä yrityksen kirjanpidon ja laskea arvonlisäverot. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen. Osaat käyttää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä.

Sisältö

Kirjanpidon teoria, peruskäsitteet ja -kirjaukset
Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Tilinpäätöksen laatiminen ja jaksotukset
Tilinpäätösraportit; tuloslaskelman ja taseen rakenne ja perustulkinta osana ulkoisen laskentatoimen raportteja
Arvonlisäverotuksen menettely
Tulon verotus ja verovelvollisuus

Aika ja paikka

Verkkoluennot lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle -oppimisympäristöön.
Pohjana käytetään teoksia: Tomperi S. & Keskinen V. Käytännön kirjanpito. Edita: Helsinki. Oheismateriaali opiskelijan valinnan mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla kontaktitunnit muodostuvat teorialuennoista ja harjoitustehtävien tekemisestä. Lisäksi itsenäisiä harjoitustehtäviä ja nauhoitteita. Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle -oppimisympäristöön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut vaaditun osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämässä, voit tehdä pelkän arvioitavan oppimistehtävän tai sopia osaamisen näytöstä ennen opinnon alkua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla oppiminen kehittyy seuraavin askelin:
- kirjanpidon peruskäsitteet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, tositteet ja tililuettelo
- jaksotukset
- osto- ja myyntireskontrat, arvonlisävero, palkat ja henkilösivumenot, muut erityiskirjaukset
- eri yritysmuotojen pääoman ja tilikauden voiton/tappion määrittely ja kirjaukset
- tilinpäätöskirjaukset ja -asiakirjat
- välittömän verotuksen perusteet ja kirjaukset
- sähköinen/digitaalinen taloushallinto
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen analysointi ja kehittämiskohteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat yksilöoppimistehtävät (välitentit ja lopputehtävät) viedään Moodlen työtilaan. Arvioitava loppuyksilöoppimistehtävä tehdään kirjanpidon sovelluksella (tai taulokkolaskentasovelluksella), jonka lisäksi palautetaan raportti yrityksen talouden tilasta sekä tilikauden tuloksen ja tilipäätöksen pohjalta yritykselle suositelluista kehittämiskohteista. Tehtävässä ei käytetä osakirjanpitoja, kuten laskutus ja reskontrat tai varastot. Palauta päivä- ja pääkirja, tuloslaskelma ja tase sekä analysointi- ja kehittämisraportti. Kukin opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen opintojakson lopuksi.

Hylätty: Tehtävää ei ole palautettu tai hyväksytyn tason vaatimuksia ei saavuteta.
T1: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet.
T2: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja yrityksen kirjanpitoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.
H3: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön.
H4: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti.
K5: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 20.03.2023

Ajoitus

21.03.2023 - 13.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat tehdä yrityksen kirjanpidon ja laskea arvonlisäverot. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen. Osaat käyttää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä.

Sisältö

Kirjanpidon teoria, peruskäsitteet ja -kirjaukset
Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Tilinpäätöksen laatiminen ja jaksotukset
Tilinpäätösraportit; tuloslaskelman ja taseen rakenne ja perustulkinta osana ulkoisen laskentatoimen raportteja
Arvonlisäverotuksen menettely
Tulon verotus ja verovelvollisuus

Aika ja paikka

Verkkoluennot lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto, muu materiaali ja harjoitustehtävät Moodle -oppimisympäristössä.
Pohjana käytetään teoksia: Tomperi S. & Keskinen V. Käytännön kirjanpito. Edita: Helsinki. Oheismateriaali opiskelijan valinnan mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla kontaktitunnit muodostuvat teorialuennoista ja harjoitustehtävien tekemisestä. Lisäksi itsenäisiä harjoitustehtäviä ja nauhoitteita. Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle -oppimisympäristöön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisen osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämässä, voit tehdä pelkät arvioitavat oppimistehtävät tai sopia osaamisen näytöstä ennen opinnon alkua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla oppiminen kehittyy seuraavin askelin:
- kirjanpidon peruskäsitteet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, tositteet ja tililuettelo
- jaksotukset
- osto- ja myyntireskontrat, arvonlisävero, palkat ja henkilösivumenot, muut erityiskirjaukset
- eri yritysmuotojen pääoman ja tilikauden voiton/tappion määrittely ja kirjaukset
- tilinpäätöskirjaukset ja -asiakirjat
- välittömän verotuksen perusteet ja kirjaukset
- sähköinen/digitaalinen taloushallinto
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen analysointi ja kehittämiskohteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat yksilöoppimistehtävät (välitentit ja lopputehtävät) viedään Moodlen työtilaan. Arvioitava loppuoppimistehtävä tehdään kirjanpidon sovelluksella, jonka lisäksi palautetaan raportti yrityksen talouden tilasta sekä tilikauden tuloksen ja tilipäätöksen pohjalta yritykselle suositelluista kehittämiskohteista.

Hylätty: Tehtävää ei ole palautettu tai hyväksytyn tason vaatimuksia ei saavuteta.

T1: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet.

T2: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja yrityksen kirjanpitoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

H3: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön.

H4: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti.

K5: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Toimipiste

Minerva, Kauppakatu 58, Tornio

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 66

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet. Osaat käyttää tiimitoimintaa edistäviä työmenetelmiä. Ymmärrät osallistavan johtamisen työmenetelmät. Osaat kehittää tiimitoimintaa ja toimia tiimissä. Ymmärrät, miten saavutetaan tiimien ja yksilöiden avulla asetetut tavoitetilat.

Sisältö

*tiimityötaidot ja tiimien johtaminen
*tuloksellinen tiimityö
*tiimin oppimista edistävät työkalut
*osallistava johtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvata tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä. Tunnistat osallistavan johtamisen työmenetelmiä. Tunnistat toimintatapoja, miten saavutetaan saavutetaan tiimin tavoitteet. Tunnistat tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat ottaa käyttöön tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä. Osaat ottaa käyttöön osallistavan johtamisen työmenetelmiä, joilla saavutetaan saavutetaan tiimin tavoitteet. Osaat hyödyntää hyvällä tasolla tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat selittää analyyttisesti tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet. Osaat käyttää tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä ja ottaa käyttöön osallistavan johtamisen työmenetelmiä. Osaat kehittää tiimitoimintaa ja toimia tiimissä. Osaat valita erilaisia kehittäviä toimintatapoja, miten saavutetaan tiimin tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

26.08.2022 - 21.11.2022

Ajoitus

28.11.2022 - 15.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
 • Satu Valli
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • T31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus),Tornio, syksy 2020
 • TA31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020
 • T31L19S
  Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

1. Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan tutkimussuunnitelman. (0-5)
2. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (Hyväksytty/Hylätty)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin. Toteutus jakautuu kahteen osaan. Aluksi käsitellään tutkimus ja kehittämismenetelmiä ja vahvistat siihen liittyvää osaamista (laajuus 3 opintopistettä). Toteutus on verkkopohjainen, ja etenee opiskelijavetoisesti. Tämän 3 opintopisteen suorittamisen jälkeen opiskelija käynnistää oman, alustavan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjaajien ohjauksessa ja tukemana (laajuus 2 opintopistettä)

Toteutuksia 3 kpl vuodessa:
- 1. Toteutus: tammi-helmikuu.
- 2. Toteutus: huhti-toukokuu
- 3. Toteutus: elo-syyskuu

Opetusmenetelmät

Verkossa ohjausta ja itsenäistä työkentelyä.

Sisällön jaksotus

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin. Toteutus jakautuu kahteen osaan. Aluksi käsitellään tutkimus ja kehittämismenetelmiä ja vahvistat siihen liittyvää osaamista (laajuus 3 opintopistettä). Toteutus on verkkopohjainen, ja etenee opiskelijavetoisesti. Tämän 3 opintopisteen suorittamisen jälkeen opiskelija käynnistää oman, alustavan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjaajien ohjauksessa ja tukemana (laajuus 2 opintopistettä)

Toteutuksia 2 kpl vuodessa:
- 1. Toteutus: joulukuu-marraskuu ohjausta ryhmässä (opinnäytetyö valmistuu toukokuussa)
- 2. Toteutus: huhti-toukokuu ohjausta ryhmässä (opinnäytetyö valmistuu joulukuussa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1

Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

2

Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3

Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

4

Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5

Tutkimus- tai kehittämistehtäväsi suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Hylätty (0)

Et saavuta arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistat, määrittelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän. Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä. Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teet perustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen tutkimus- tai kehittämissuunnitelman. Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.11.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anne Puro
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnistat keskeisiä työnhyvinvointiin liittyviä menetelmiä ja toimintatapoja. Ymmärrät esimiehen roolin työyhteisön työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Ymmärrät työntekijän hyvinvoinnin merkityksen työn tuottavuuteen ja työhyvinvoinnin vaikutukset yrityksen kilpailutekijänä. Osaat arvioida työhyvinvoinnin toimivuutta tunnistat kehittämiskohteita. Kykenet toimimaan esimiehenä eri-ikäisten työntekijöiden työyhteisössä.

Sisältö

* työnhyvinvointi
* työnimu
* työn tuottavuus
* eri-ikäisten työntekijöiden työkykyjohtaminen

Aika ja paikka

Verkko-opetus lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien opinnon aihepiirejä ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluista.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu lisäksi itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opinnon aihealueet ovat tuttuja aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeisinä aihealueina mm. työnhyvinvointi, työnimu, työn tuottavuus, eri-ikäisten työntekijöiden työkykyjohtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat työhyvinvointiin liittyviä käsitteitä ja kokonaisuuksia sekä ymmärtää niiden vaikutukset työn tuottavuuteen. Osaat selittää sosiaalisenpääoman merkityksen osana työnhyvinvointia. Osaat havainnoida työympäristöstä kehittämiskohteita ja tietää miten kehitetään työnhyvinvointia. Osaat tehdä aloittavalla tasolla yritykseen työnhyvinvointisuunnitelman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa käyttää raportoinnissa työnhyvinvointiin liittyviä käsitteitä. Osaat yhdistää työnhyvinvoinnin vaikutuksen työntuottavuuteen. Osaat tehdä suunnitelman työympäristön kehittämiskohteista ja tiedostat niiden vaikutuksista työnhyvinvointiin. Osaat hyödyntää edellä mainittuja asioita työnhyvinvointisuunnitelmassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää asiantuntevasti työnhyvinvointiin liittyviä käsitteitä. Osaat analysoiden perustella miten työnhyvinvointi vaikuttaa työntuottavuuteen. Osaat tehdä suunnitelman työympäristön kehittämiskohteista ja osaat yhdistää niiden vaikutuksista työnhyvinvointiin. Osaat tehdä kehittävällä otteella ajankohtaista tietoa hyödyntäen työnhyvinvointisuunnitelman, joka ottaa huomioon tulevaisuuteen liittyviä asioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja perusteet viedään Moodle-työtilaan

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mari Vähäkuopus
Vastuuhenkilö

Mari Vähäkuopus

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Tiedostat työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Osaat muotoilla työntekijäpolun ja tunnistat kehittämiskohteita. Tiedät kuinka työntekijäkokemusta mitataan ja analysoidaan.

Sisältö

* työntekijäkokemus
* työntekijäpolun muotoilu
* mittaaminen ja analysointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvata esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Osaat kertoa työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Tunnistat työntekijäpolun sekä sen kehittämiskohteita. Osaat mitata työntekijäkokemusta ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Osaat kertoa yleistäen työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Osaat kuvata työntekijäpolun sekä huomioida laajemmasta näkökulmasta siihen liittyviä kehittämiskohteita. Osaat mitata työntekijäkokemusta ja raportoida tulokset kehittävällä otteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat analysoiden raportoida esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Osaat kertoa analysoiden työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Osaat muotoilla työntekijäpolun ja osaa kertoa perustellun kriittisesti erilaisia kehittämiskohteita. Osaat mitata työntekijäkokemusta ja analysoida tuloksia analyyttisesti hyödyntäen teoriatietoa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua tunnistat keskeisiä muutosajureita organisaation toiminnassa.Osaat kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta olennaista tietoa toimintaympäristöstä. Kykenet hyödyntämään tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Opit käyttämään eri menetelmiä ja toimintatapoja liittyen organisaation uudistamiseen.

Sisältö

* tiedonhankinta yrityksen toimintaympäristöstä
* muutosajurit
* menetelmät

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaaan tallennettavina verkkoluentoina. Oppimistehtävät tehdään ryhmätöinä ja itsenäisinä töinä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvata muutosajureita organisaation toiminnassa.
Tunnistat, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Tunnistat, että tarvitset tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat selittää mitä eri menetelmiä ja toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää ja kuvata asiantuntevasti muutosajureita organisaation toiminnassa.
Osaat raportoida, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat käyttää raportoinnissa kerättyä tietoa hyväksi yrityksen toiminnan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat valita oikeita menetelmiä ja toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat selittää ja kuvata kehittävästi muutosajureita organisaation toiminnassa.
Osaat raportoida analysoivalla otteella, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat käyttää raportoinnissa kerättyä relevanttia tietoa hyväksi yrityksen toiminnan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat valita oikeita ja kohdennettuja menetelmiä sekä toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 09.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät yrityksen yhteiskuntavastuun periaatteet ja mistä yrityksen vastuulllisuusperiaatteet rakentuvat. Tunnistat esimiestoiminnan vaikutuksen organisaatioon ja tiedät miten toimitaan esimiestyössä vastuullisesti. Osaat analysoida esimiehen toimintatapoja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi.

Sisältö

* yrityksen yhteiskuntavastuu
* vastuullisuusperiaatteet
* vastuullinen esimiestyö ja työyhteisö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat vastuullisen esimiestyön käsitteet ja osa-alueet. Tunnistat, mitä on aineeton pääoma organisaatiossa sekä miten toimitaan vastuullisesti esimiehen roolissa. Osaat kehitttää esimiestyötä vastuullisesti. Tunnistat hiljaisella tiedon merkityksen organisaatiossa. Osaat analysoida aloittavalla tasolla esimiehen toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää vastuullisen esimiestyön käsitteet, osa-alueet ja mitä on aineeton pääoma organisaatiossa. Osaat raportoida, miten toimitaan vastuullisesti esiemiehen roolissa. Osaat selittää, miten esimiestyötä kehitetään vastuullisesti. Osaamisessa näkyy, että osaat käyttää hyväksi hiljaista tietoa organisaatiossa. Osaat analysoida esimiehen toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät ja osaat analysoidsa, mitkä ovat vastuullisen toiminnan vaikutukset organisaatioon. Tiedät, miten toimitaan esimiestyössä vastuullisesti. Osaamisessa näkyy, että ymmärrät hiljaisen tiedon merkityksen organisaatiossa Osaat analysoida esimiehen toimintatapoja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi. Ymmärrät esimiestyössä, miten kestävä kehitys, yrityksen yhteiskuntavastuu sekä sosiaalinenvastuu määrittävät esimiestoimintaa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 02.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Ani Ruusila
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Mika Saloheimo

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan ja sen eri toiminnallisuudet. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen ja konversion periaatteet. Osaat tuottaa sisältöä verkkopalveluun ja lisätä myytäviä tuotteita sekä niiden kuvauksia verkkokauppaan. Tunnistat eri tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan. Tunnistat verkkopalvelun toiminnan mittareita. Osaat käyttää verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja. Osaat hyödyntää asiakaspalveluun liittyviä toimintoja. Ymmärrät verkkopalvelun tietoturvaan liittyvät keskeiset asiat.

Sisältö

* hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta
* konversio ja konversio-optimointi
* web-analytiikan perusteet

Aika ja paikka

Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin (9:00-11:30 aamupäivällä tai 12:15-14:30 iltapäivällä)
Seminaaripäivät Tornion kampuksella vko 17 (to 27.4.2023 ja pe 28.4.2023)
Lähiopetus verkossa alkaa viikolla 16 ja päättyy viikolla 21. Arvioinnit ja palaute 4 viikkoa tehtävien palauttamisesta. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautetta viikon 22 loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään verkkokaupan toteutukseen liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja. Osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.
Oppimateriaalia on saatavilla opintojakson Moodlessa.
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://www.mycashflow.fi/oppaat
https://www.paytrail.com/tietopankki
https://www.shopify.com/blog/topics/guides
Google Digital Garagen tai Google Skillshopin aiheeseen liittyvät materiaalit
Hubspot Academyn aiheeseen liittyvät materiaalit.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa: Zoom, MS Teams ja muut verkkotyökalut.
Lähiopetus seminaaripäivillä Tornion kampuksella vko 17 (to 27.4.2023 ja pe 28.4.2023)
WordPress- ja Woocommerce-järjestelmien (tai vastaavien) käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Googlen työkalujen käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Verkkokaupan toimintoihin liittyvät kirjalliset tuotokset.
Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Itsenäinen työskentely oppimistehtävien parissa.
Oppimistehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja vertaispalautteen antaminen.
Ryhmätyöskentelyn ja tulosten itse- ja vertaisarviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita ja työelämän edustajia. Vierailijoita ja yritysvierailuja on seminaaripäivillä.

Sisällön jaksotus

Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan käyttäjäkokemus
Verkkokaupan tekninen toteutus
Verkkokaupan tietoturva
Verkkokaupan markkinointi ja myynnin edistäminen
Verkkokaupan hakukoneoptimointi
Verkkokaupan mainostaminen hakukoneessa
Verkkokaupan asiakaspalvelu
Verkkokaupan analytiikka

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT (SUOSITUS)
Työvälineosaaminen
Visuaalinen osaaminen 1: kuva
Asiakaskokemuksen kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan keskeisiä osia. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen merkityksen ja sen ilmenemisen keskeisiä muotoja. Tunnistat konversion merkityksen ja sen ilmenemisen keskeisiä muotoja. Osaat tuottaa sisältöä verkkopalveluun. Osaat lisätä tuotteita verkkokauppaan ja laatia niille kuvauksia. Tunnistat erilaisia tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan. Tunnistat verkkopalvelun toiminnan mittaamisen merkityksen ja joitain mittareita. Osaat käyttää joitain verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja. Tunnistat tietoturvan merkityksen liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan keskeisimmät osat käytännöllisellä tavalla. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen keskeisimmät periaatteet ja osaat soveltaa niitä jossain määrin käytännössä. Tunnistat konversion keskeisimmät periaatteet ja osaa soveltaa niitä jossain määrin käytännössä.Osaat tuottaa selkeää sisältöä verkkopalveluun. Osaat lisätä tuotteita verkkokauppaan ja laatia niille selkeitä kuvauksia. Tunnistat erilaisia tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan ja ymmärrät niiden keskeisiä toimintaperiaatteita. Tunnistat verkkopalvelun toiminnassa käytettyjä keskeisiä mittareita kattavasti ja joiltain osin käytännöllisesti. Osaat käyttää verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja. Tunnistat verkkopalvelun yleisimmät tietoturvariskit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan kattavasti ja käytännöllisellä tavalla. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Tunnistat konversion periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat tuottaa laadukasta sisältöä verkkopalveluun. Osaat lisätä virheettömästi tuotteita verkkokauppaan ja laatia niille myyntiä edistäviä kuvauksia. Tunnistat erilaisia tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan ja näiden tapojen toimintaperiaatteet käytännöllisesti. Tunnistat verkkopalvelun toiminnassa käytetyt mittarit kattavasti ja käytännöllisesti. Osaat käyttää verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja virheettömästi. Tunnistat kattavasti verkkopalvelun tietoturvariskejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ryhmäsuorituksiin (työskentely ja lopputulos) liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvallisen ilmaisun ja visuaalisen suunnittelun perusteet. Tuntee digitaalisen valokuvauksen hyvät käytännöt ja ketterät menetelmät sekä osaa käyttää keskeisiä sovelluksia. Osaa luoda brändin visuaalista ilmettä toteuttavia kuvamateriaaleja. Osaa tuottaa ja käsitellä kuvamateriaalia verkkopalveluun, verkkokauppaan ja sosiaaliseen mediaan eri tarkoituksia varten. Osaa hankkia kuvamateriaalia ja grafiikkaa sekä osaa huomioida tekijänoikeudet.

Sisältö

- kuvallinen ilmaisu
- digitaalinen valokuvaus
- kuvamateriaali verkkopalveluun
- tekijänoikeudet

Aika ja paikka

Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin. Arvioinnit ja palaute 4 viikkoa tehtävien palauttamisesta. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautetta.
Opintojakso kytkeytyy Torniossa järjestettäviin kampuspäiviin.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus on Moodle-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Sovellusten käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen
Oppimisprojektien ja -tehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja niiden vertaispalautteen antaminen
Osa materiaaleista on englanniksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hankitun osaamisen tunnustaminen (HOT) ja/tai näyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisia kuvaelementtejä perustasolla. Sisältö on valitun kanavan kannalta pääosin toimivaa. Sisältö on liitettävissä brändiin. Tunnet visuaalisen sisällön hankkimisen periaatteet. Tiedät kuvamateriaalin tekijänoikeuksiin liittyvät keskeiset seikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisia kuvaelementtejä hyvällä tasolla. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Sisältö on brändin kannalta relevanttia. Tunnet sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat. Osaat huomioida kuvamateriaalin tekijänoikeudet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisia kuvaelementtejä erinomaisesti. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Osaat luoda luovia visuaalisia sisältöjä, jotka tukevat brändiä ja sen tavoitteita. Tunnet kattavasti sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat. Osaat huomioida kuvamateriaalin tekijänoikeudet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digitaalisen videotuotannon hyvät käytännöt ja ketterät menetelmät ja osaa käyttää keskeisiä sovelluksia. Osaa tuottaa videosisältöä verkkopalveluun ja sosiaaliseen mediaan. Tuntee videosisällön tuotannon prosessit ja osaa ulkoistaa tuotantoa.

Sisältö

- digitaalinen videotuotanto
- videosisällön tuotannon prosessit
- alihankinta tuotanto

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ovat Moodle-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot. videotallenteet ja työpaja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää hankkeissa ja työelämäprojekteissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOT, näyttö

Lisätietoja opiskelijoille

Mobiililaite digitaalisen videon tuotanto osiossa opettelet käyttämään mobiililaitteita yksinkertaisten nettivideoiden tuotannossa. Opit myös työnkulun suunnittelusta valmiin materiaalin arkistointiin. Osion tavoitteena on tehdä lyhyt video nettiin, valitsemaasi kanavaan, kanavan vaatimukset huomioiden. Videon aiheen valitset itse, teet kuvalistan ja kuvaat tarvittavat kuvat. Sen jälkeen leikkaat videon ja palautat sen palautusalueelle. Annat kahdelle ryhmäläiselle vertaipalautetta läpikäytyjen sääntöjen onnistumisesta ja mahdollisia kehittämisehdotuksia.

Tarvitset oman älypuhelimen jossa 1080x1920 30p resoluution kuvaustoiminto.

Työskentelet pääosin itsenäisesti

PC-osiossa tarvitset kannettavan tai pöytätietokoneen ja hiiren. Käyttöjärjestelmänä voi olla Windows. Linux tai OsX. PC-osio muodostuu harjoituksista, luennoista ja osaamistestistä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalista videosisältöä perustasolla. Sisältö on valitun kanavan kannalta pääosin toimivaa. Sisältö on liitettävissä brändiin. Tunnet videosisällön hankkimisen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalista videosisältöä hyvällä tasolla. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Sisältö on brändin kannalta relevanttia. Tunnet sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisista videosisältöä erinomaisesti. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Osaat luoda luovia visuaalisia sisältöjä, jotka tukevat brändiä ja sen tavoitteita. Tunnet kattavasti sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi

Tehtävät arvioidaan pisteytystaulukolla, jossa maksimi pistemäärä on 100 pistettä.

50 - 59 = 1

60 - 69 = 2

70 - 79 = 3

80 - 89 = 4

90 - 100 = 5

Mobiililaite digitaalisen videon tuotannossa yhteensä 50 pistettä

Arviointikriteerit on jokaisen tehtävän ohjeesta johdettavissa.

Visuaalinen suunnittelu ja visuaalisen materiaalin tuottaminen PC:llä yhteensä 50 pistettä

Opetussuunnitelman kriteerit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digitaalisen videotuotannon hyvät käytännöt ja ketterät menetelmät ja osaa käyttää keskeisiä sovelluksia. Osaa tuottaa videosisältöä verkkopalveluun ja sosiaaliseen mediaan. Tuntee videosisällön tuotannon prosessit ja osaa ulkoistaa tuotantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1- 2
Tuotat ja käsittelet digitaalista sisältöä. Sisällössä on virheitä ja puutteita .Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalista videosisältöä perustasolla. Sisältö on valitun kanavan kannalta pääosin toimivaa. Sisältö on liitettävissä brändiin. Tunnet videosisällön hankkimisen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3 -4
Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalista videosisältöä hyvällä tasolla. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Sisältö on brändin kannalta relevanttia. Tunnet sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisista videosisältöä erinomaisesti. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Osaat luoda luovia visuaalisia sisältöjä, jotka tukevat brändiä ja sen tavoitteita. Tunnet kattavasti sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat.