Siirry suoraan sisältöön

Maanmittaustekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka

Laajuus:
240 op

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Tunnus
(R51M22S)
Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Tunnus
(R51M21S)
Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2020
Tunnus
(R51M20S)
Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2019
Tunnus
(R51M19S)
Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2018
Tunnus
(R51M18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa. 

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Yhtälöiden muodostaminen ja ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot. Verrannollisuus ja mittakaavat. Trigonometria. Taso- ja avaruusgeometria.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Suositeltavaa kirjallisuutta: Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka. Henttonen, Peltomäki, Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta noin 56 h. Oppitunneilla varmistetaan opintojakson aihepiirien perusasioiden hallinta harjoitustehtävien avulla. Lisäksi opiskelija saa tunneilla ohjausta hieman laajempiin, soveltaviin tehtäviin, jotka arvioidaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyt kokeet voi uusia kerran toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Hylätyt kokeet voi uusia kaksi kertaa toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja kahdesta välikokeesta tai loppukokeesta. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten.

Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen tai loppukokeeseen sekä harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien osuus noin 50 %. Arviointiasteikko 0 - 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa. 

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Yhtälöiden muodostaminen ja ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot. Verrannollisuus ja mittakaavat. Trigonometria. Taso- ja avaruusgeometria.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Oppimisympäristönä on Moodle-työtila ja Zoom. Opetus järjestetään arki-iltaisin klo 17:15 alkaen. Oppitunnit tallennetaan.

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Suositeltavaa oheiskirjallisuutta: Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka. Henttonen, Peltomäki, Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetusta Zoom-ympäristössä noin 36 h. Oppitunneilla lasketaan tehtäviä, jotka varmistavat opintojakson aihepiirien perusasioiden hallinnan. Lisäksi opiskelija saa tunneilla ohjausta soveltaviin tehtäviin, jotka arvioidaan. Osa aiheista voidaan opiskella itsenäisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikaväli, jolla verkkotentin voi suorittaa, sovitaan ensimmäisellä opetuskerralla. Tentin voi uusia opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja tentistä. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten.

Arviointi perustuu noin 50 % palautettaviin harjoitustehtäviin ja noin 50 % tenttiin. Arviointiasteikko on 0 - 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat:
toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.


Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (ammattiharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen
- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)
- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit ja täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus).

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia konetekniikan alan työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat:
toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.


Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (ammattiharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen
- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)
- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit ja täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus).

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia konetekniikan alan työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida paikkatietoja paikkatieto-ohjelmien avulla. Opiskelija osaa mitata ja tulkita kaukokartoitusaineistoja.
Teemat:
- Paikkatietoanalyysit paikkatieto-ohjelmien avulla
- Kaukokartoitusaineistojen mittaus ja tulkinta
Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Koulun atk-luokat lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Ilmestyy moodleen.

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä Zoom ja kampustilat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytetään työelämässäkin käytössä olevia aineistoja ja palvelimia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtäviä voi pääasiassa tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti kevään 2023 aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi
Itsearviointi
Ryhmäarviointi
Tuotosarviointia tuotosten laadun ja oikeellisuuden perusteella
Tuotoksiin on arviointikriteerit asteikolla 0-5 (Moodle)

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida paikkatietoja paikkatieto-ohjelmien avulla. Opiskelija osaa mitata ja tulkita kaukokartoitusaineistoja.
Teemat:
- Paikkatietoanalyysit paikkatieto-ohjelmien avulla
- Kaukokartoitusaineistojen mittaus ja tulkinta
Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Pääasiassa Zoom iltaisin lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmestyy moodleen.

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä Zoom ja kampustilat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytetetään työelämässäkin käytössä olevia aineistoja ja palvelimia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtäviä voi pääasissa tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti kevään 2023 aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi
Itsearviointi
Ryhmäarviointi
Tuotosarviointia tuotosten laadun ja oikeellisuuden perusteella
Tuotoksiin on arviointikriteerit asteikolla 0-5 (Moodle)

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää differentiaali- ja integraalilaskennan periaatteet, rakenteet, menetelmät, terminologian ja merkintätavat sekä osaa soveltaa niitä ammattialansa ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Funktio-käsitteen täydennys, siirrot ja peilaukset koordinaatistossa
- Parametriset käyrät
- Derivaatta ja sen sovelluksia
- Kokonaisdifferentiaali virheen arvioinnissa
- Integraalifunktio ja määrätty integraali
- Integraalilaskennan sovelluksia
- Numeerisia menetelmiä

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).
Osa oppitunneista voidaan toteuttaa Zoom-verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Oheislukemisena voi käyttää esimerkiksi teosta:
Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta.
Differentiaali- ja integraalilaskenta : Ojalain laskuopit
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016121320092

Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Harjoitustehtävien suoritus itsenäisesti tai ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyn tentin voi uusia kerran. Uusintatenttejä järjestetään tarvittaessa kaksi kertaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti kevätlukukaudelle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti differentiaali- ja integraalilaskennan sovellustehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu noin 50 % tehtäviin ja 50 % kokeisiin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää differentiaaliyhtälöiden periaatteet, rakenteet, menetelmät, terminologian ja merkintätavat sekä osaa soveltaa niitä ammattialansa ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Tavalliset differentiaaliyhtälöt (ODE)
- Numeeriset Euler ja Runge-Kutta -menetelmät
- Tietokonealgebran käyttö
- Oman ammattialan sovellukset

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Insinöörin matematiikka, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Grossman: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations, Third Edition.Chapter 10, Ordinary Differential Equations (ODE).

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden (2 kpl) ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Kokeiden uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista differentiaaliyhtälöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti differentiaaliyhtälöiden sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaaliyhtälöihin liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Pajula
 • Juha Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Mikko Pajula

Opiskelijaryhmät
 • R51M19S
  Maanmittaustekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • RA51M19S
  Maanmittaustekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään paikkatieto-ohjelmien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa englannin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa englannin opinnoissa. Opiskelija kehittää puheviestinnän taitojaan, puheen sujuvuutta ja ääntämistä. Hän kehittää kuullunymmärtämisen taitojaan ja oppii löytämään kuulemastaan oleellisen sisällön. Hän laajentaa sanavarastoaan ja parantaa kirjoittamisen taitojaan englanniksi.

Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan, ja motivoituu arvioimaan
kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta.

Sisältö

- Englannin kielen perusrakenteiden kertaus
- Yleiskielisen sanavaraston laajentaminen
- Opiskeluun ja työelämään liittyvää sanastoa
- Suullisia ja kirjallisia harjoituksia
- Kuullunymmärtämisen harjoituksia
- Luetunymmärtämisen harjoituksia
- Vinkkejä englannin opiskeluun ja oppimisen tukemiseen, mm. sanakirjojen käyttö ja internetin hyödyntäminen.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali
Suositeltava kirjallisuus: Gateway to Engineering English

Opetusmenetelmät

AC-luennot, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelutehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty-hylätty.

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan näyttöön eli aktiiviseen osallistumiseen opetukseen sekä annettujen tehtävien tekemiseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää ne maapallon rakenteeseen, painovoimakenttään, pyörimisliikkeeseen, magneettikenttään ja ilmakehään liittyvät fysikaaliset ja geofysikaaliset ominaisuudet ja ilmiöt, joilla on merkitystä maanmittaustekniikan näkökulmasta. Hän ymmärtää ja osaa analysoida aineistoja, jotka liittyvät geofysikaalisiin ilmiöihin. Opiskelija osaa soveltaa fysiikan lakeja geofysikaalisten ilmiöiden, esimerkiksi maanjäristysten, laskennalliseen tarkasteluun. Hän osaa ottaa huomioon geofysiikan ilmiöt geodeettisissa ja kaukokartoituksen mittauksissa ja maankäytön suunnittelussa.

Sisältö

Opintojakson teemat ovat:
- Maan rakenne ja muoto, koordinaattijärjestelmät
- Painovoimalaki ja sen seurauksia lähiavaruudessa
- Maapallon pyörimisliike ja sen vaikutukset
- Maankuoren liikkeet
- Sähkömagneettinen säteily, Maan magneettikenttä ja avaruussää
- Ilmastohistoria ja ennakoitu ilmastonmuutos

Aika ja paikka

Rantavitikka (Jokiväylä 11), Rovaniemi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjattu harjoitustehtävien tekeminen

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu koko kevätlukukaudelle. Sisällön alustava sijoittuminen lukujärjestystunteihin ilmoitetaan Moodlessa, ja sitä päivitetään ryhmän etenemisen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää geofysiikan ilmiöitä ja niihin liittyviä fysiikan lakeja. Hän osaa soveltaa fysiikan lakeja joidenkin geofysikaalisten ilmiöiden laskennallisessa tarkastelussa. Hän osaa tulkita geofysiikan tieteenalaan liittyviä aineistoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää geofysiikan ilmiöitä ja niihin liittyviä fysiikan lakeja. Hän osaa soveltaa fysiikan lakeja geofysikaalisten ilmiöiden laskennallisessa tarkastelussa. Hän osaa tulkita geofysiikan aihepiiriin kuuluvia aineistoja ja etsiä itsenäisesti tietoa geofysiikan ilmiöistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää geofysiikan ilmiöitä, niihin liittyviä fysiikan lakeja ja niiden välisiä yhteyksiä. Hän osaa soveltaa fysiikan lakeja monipuolisesti geofysikaalisten ilmiöiden laskennallisessa tarkastelussa. Hän osaa tulkita erilaisia geofysiikan aihepiiriin kuuluvia aineistoja. Hän osaa etsiä, esittää ja analysoida tietoa geofysiikan ilmiöistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu noin 50 % harjoitustehtäviin ja 50 % kokeisiin. Arviointiasteikko 0 - 5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää ne maapallon rakenteeseen, painovoimakenttään, pyörimisliikkeeseen, magneettikenttään ja ilmakehään liittyvät fysikaaliset ja geofysikaaliset ominaisuudet ja ilmiöt, joilla on merkitystä maanmittaustekniikan näkökulmasta. Hän ymmärtää ja osaa analysoida aineistoja, jotka liittyvät geofysikaalisiin ilmiöihin. Opiskelija osaa soveltaa fysiikan lakeja geofysikaalisten ilmiöiden, esimerkiksi maanjäristysten, laskennalliseen tarkasteluun. Hän osaa ottaa huomioon geofysiikan ilmiöt geodeettisissa ja kaukokartoituksen mittauksissa ja maankäytön suunnittelussa.

Sisältö

Opintojakson teemat ovat:
- Maan rakenne ja muoto, koordinaattijärjestelmät
- Painovoimalaki ja sen seurauksia lähiavaruudessa
- Maapallon pyörimisliike ja sen vaikutukset
- Maankuoren liikkeet
- Sähkömagneettinen säteily, Maan magneettikenttä ja avaruussää
- Ilmastohistoria ja ennakoitu ilmastonmuutos

Aika ja paikka

Etäopetusta Zoomissa arki-iltaisin klo 17.15-20.30.
Luennoista tulee tallenne.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali on saatavilla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opetus järjestetään verkko-opetuksena Zoomin välityksellä.
Opetustunneilla perehdytään opintojakson teemoihin esimerkkien avulla ja lasketaan tehtäviä, jotka sisällytetään opintojakson arviointiin.
Opintojaksoon kuuluu myös tentti, jonka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti Moodle-ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää geofysiikan ilmiöitä ja niihin liittyviä fysiikan lakeja. Hän osaa soveltaa fysiikan lakeja joidenkin geofysikaalisten ilmiöiden laskennallisessa tarkastelussa. Hän osaa tulkita geofysiikan tieteenalaan liittyviä aineistoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää geofysiikan ilmiöitä ja niihin liittyviä fysiikan lakeja. Hän osaa soveltaa fysiikan lakeja geofysikaalisten ilmiöiden laskennallisessa tarkastelussa. Hän osaa tulkita geofysiikan aihepiiriin kuuluvia aineistoja ja etsiä itsenäisesti tietoa geofysiikan ilmiöistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää geofysiikan ilmiöitä, niihin liittyviä fysiikan lakeja ja niiden välisiä yhteyksiä. Hän osaa soveltaa fysiikan lakeja monipuolisesti geofysikaalisten ilmiöiden laskennallisessa tarkastelussa. Hän osaa tulkita erilaisia geofysiikan aihepiiriin kuuluvia aineistoja. Hän osaa etsiä, esittää ja analysoida tietoa geofysiikan ilmiöistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnista noin puolet perustuu tenttiin ja noin puolet tehtäviin (laskutehtäviä tai lyhyitä kirjallisia tehtäviä). Tentissä arvioidaan käsitteiden ja perusasioiden hallintaa, laskutehtävissä opitun soveltamista, ja kirjallisissa tehtävissä opintojakson teemoihin liittyvän tiedon hakua ja käsittelyä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään Itsensä johtamiseen ja osaamisen johtamiseen.
Teemat:
- Itsensä johtaminen
- Osaamisen johtaminen
- Esimiestyö

Sisältö

Itsensä johtaminen
Organisaatiot
Rekrytointi
Esimiehen tehtävät ja rooli
Johtamisjärjestelmä
Laatujohtaminen

Aika ja paikka

Kevät 2023. Lukujärjestyksen mukaan.
Totetuteaan ONLINE: Luennot ZOOMissa ja muu materiaali MOODLEssa.

Oppimateriaalit

Uusi-Rauva, Haverila. Teollisuustalous, 6. tai uudempi painos.
Martinsuo, Mäkinen, Suomala. Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa
S. Hokkanen; O. Strömberg . IHMISTEN JOHTAMINEN
Hokkanen Simo; Strömberg Oiva. LAATUUN JOHTAMINEN
Lecklin. Laatu yrityksen menestystekijänä.
Lecklin. Laadunkehittäjän työkalupakki.
Anttila, Lecklin. Menestyksen työkalut yrittäjille ja esimiehille.
Saarinen, Työsuhdeasioiden käsikirja,
Kahri, Työsopimuslaki,
Laatunen, Yhteistoimintalaki,
Tuominen, Muutoshallinnan mestari,

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla sovelletaan tiimioppimisen menetelmiä, osallistujamäärän mukaan. Toteutus on yhteistoiminnallinen, vuorovaikutuksellinen jossa kaikki tiimin jäsenet vaikuttavat oppimiseen. Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhteisestä oppimisesta. Tiimioppiminen muistuttaa työelämän toimintatapoja, koska yhä useammassa työtehtävässä tarvitaan yhteistyö-, johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Tiimioppimisessa vastuu oppimisesta on jokaisella tiimin jäsenellä. Opettaja toimii oppimisen tukijana ja tiimin valmentajana.
Monimuotototeutuksessa on mahdollisuus myös yksilölliseen oppimispolkuun. Sovitaan opintojakson alussa.
Virtuaalisena oppimisympäristönä MOODLE ja Adobe Connect.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuus integroida työelämäprojektiin esimerkiksi omalle työpaikalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, ellei erikseen sovita.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tarvittaessa.
Yksilöllinen oppimispolku on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

1. Itsensä johtaminen
2. Organisaatiot
3. Rekrytointi
4. Esimiehen tehtävät ja rooli
5. Johtamisjärjestelmä
6. Laatujohtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen oppimistehtävien suorittamista ja aikataulujen noudattamista.
Kokonaisarvosana muodostuu 1/3 x itsearvioinnista ja vertaisarvioinnista, 1/3 x oppimistehtävistä 1/3 x tentti.
Kokonaisarvosana: T1-K5
Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ohjatusti. Opiskelija osaa perusasiat itsensä johtamisesta ja tietää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa esimiehen ja alaisen perustehtävät. Opiskelija tietää perusteet organisaation toiminnan ja laadun kehittämisestä.
Hyvä (3)
Opiskelija osaa hyödyntää ohjatusti esimiestyössä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa tiimitoiminnan periaatteet ja osoittaa sen toiminnallaan. Opiskelija tuntee esimiestyössä tarvittavan lainsäädännön.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa esimiehen rooliin kuuluvat tehtävät ja osoittaa osaamisensa oppimisprojektissa.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet ja osaa soveltaa osaamistaan oppimisprojekteissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Karppinen
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kaivosten yleis- ja tuotannon suunnittelun yleiset periaatteet sekä avo- ja maanalaisen kaivoksen tuotantosuunnitelmat. Opiskelija tuntee kaivosten 3D-suunnittelu-ohjelmistojen tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija tietää rakennus-, teollisuus- ja kaivosmittauksen peruskäsitteistön ja määritelmät. Opiskelija osaa kaivosmittauksen tyypilliset mittaukset. Opiskelija tunnistaa kaivosympäristön mittaustyölle asettamat erityisvaatimukset ja osaa huomioida ne toiminnassaan.
Opintojakson teemat ovat:
- Kaivosmittaus
- Kaivossuunnittelu

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

07.01.2023-30.4.2023. Rovaniemi

Oppimateriaalit

Opettajan Moodlessa osoittama materiaali.

Kirjallisuus:
Kaivos- ja louhintatekniikka
Lappalainen, Pekka, 1944-, toimittaja ; Hakapää, Antero, 1940-, toimittaja ; Paalumäki, Tauno, 1947-, toimittaja ; Kaivosteollisuus (yhdistys) ; Opetushallitus ; Kaivosteollisuus ; Opetushallitus
Opetushallitus : Kaivosteollisuus FinnMin 2015 3. uud. p.

Laurila, Pasi.
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet / [Rovaniemi] : Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2012 - (Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 1239-775X ; 3.).ISBN 978-952-5923-42-1 (nid.).

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.

Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joka yksilö tai ryhmä ohjauksena.

Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.

Oppimisympäristönä toimii AC-luokka ja opiskelijoiden koti tai muu vastaava tila

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tehdään harjoitustehtävien perusteella. Pisteet kustakin tehtävästä (0-5). Palautettavana ja arvioitavana tuotoksena oppimispäiväkirja, johon raportoinnit harjoitustehtävistä ja luennoilta on sisällytettävä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee kaivosmittauksen ja -suunnittelun kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan kaivoksilla rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee tiedot kaivosmittauksesta ja -suunnittelusta

Hallitsee kaivosmittauksen ja -suunnittelun kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kaivostyömailla ja -suunnittelussa toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot kaivosmittauksesta ja -suunnittelusta, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot kaivosmittauksesta ja -suunnittelusta, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Ruokanen
 • Timo Karppinen
Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tietää kartan tuottamisen ja maastomallinnuksen sekä projektitoiminnan keskeiset ohjeet ja säännökset. Opiskelija osaa kartan tuottamiseen liittyvät mittaajan keskeiset työtehtävät. Opiskelija osaa tuottaa kartan käyttäen maanmittausalan sovellusohjelmia (3D-Win, ACAD). Opiskelija osaa tehdä kartan tuottamiseen liittyvät mittaustehtävät takymetrilla ja GNSS-laitteistolla. Opiskelija tietää projektiviestinnän vaiheet, roolit ja foorumit sekä osaa kuvailevan tason raportoinnin tuottaessaan projektiin kuuluvia dokumentteja. Opiskelija osaa toimia projektimaisessa ympäristössä.

Sisältö

Teemat:

Kartan tuottamisen ja maastomallinnuksen ohjeet ja säännökset
Kartoitusmittaustehtävät takymetrillä ja GNSS-laitteistoilla
Verkosta ladattavan paikkatietoaineiston ja mittalaitteilla mitatun aineiston jalostaminen ja hyödyntäminen karttatuotannossa
Projektimaisen toiminnan harjoitteleminen projektiryhmissä
Erilaiset viestijät ja viestintäkulttuurit projekteissa
Projektin viestintäsuunnitelma sisältäen sisäisen ja ulkoisen viestinnän
Maanmittaustekniikan projektidokumentaation mallit

Aika ja paikka

23.01.2023-28.4.2023. Rovaniemi.

Oppimateriaalit

- Laitteiden ohjekirjat/ohjeet
- Teemakauden muiden opintojen materiaalit
- Aikaisempien opintojaksojen materiaalit
- Opintojakson ohjeistus -materiaalit
- Lapin AMKin asiakirjamallit
- Projektidokumentaation mallit (maanmittaus)

Opetusmenetelmät

Projektimuotoisesti toteutettava opintojakso. Suomen kieli ja viestintä on integroitu toteutukseen (projektiviestintä). Projektisuunnitelma, viikoittaista raportointia, palavereita, selvityksiä, maastotöitä, aineiston muokkaamista eri ohjelmistoilla, seminaareja, ohjausta, tuotos, loppuraportti, seminaariesitys
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joka yksilö tai ryhmä ohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä toimivat Moodle- ja Zoom-työtilat ja opiskelijoiden koti tai muu vastaava tila.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Maanmittauslaitos
Rovaniemen kaupunki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan opintojaksolla asetettujen rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellista ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee tiedot kartan tuottamisen ja projektitoiminnan ohjeista. Projektin viestintä ja dokumentointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. 

Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kartantuottamisprojektilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot kartan tuottamisesta ja projektitoiminnasta. Projektin viestintä ja dokumentointi on analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Dokumennoinnista välittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot opintojakson teemoista, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektisuunnitelma (arvioidaan hyväksytty/hylätty)
Projektiraportti arvioidaan asteikolla 0-5.
Seminaariesitelmä arvioidaan asteikolla 0-5.
Käytänteiden noudattaminen, aikataulussa pysyminen
Tuotos ja sen laatu, Itsearviointi ja vertaisarviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan opintojaksolla asetettujen rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellista ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee tiedot kartan tuottamisen ja projektitoiminnan ohjeista. Projektin viestintä ja dokumentointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä.Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kartantuottamisprojektilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot kartan tuottamisesta ja projektitoiminnasta. Projektin viestintä ja dokumentointi on analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Dokumennoinnista välittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot opintojakson teemoista, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Ruokanen
 • Timo Karppinen
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tietää kartan tuottamisen ja maastomallinnuksen sekä projektitoiminnan keskeiset ohjeet ja säännökset. Opiskelija osaa kartan tuottamiseen liittyvät mittaajan keskeiset työtehtävät. Opiskelija osaa tuottaa kartan käyttäen maanmittausalan sovellusohjelmia (3D-Win, ACAD). Opiskelija osaa tehdä kartan tuottamiseen liittyvät mittaustehtävät takymetrilla ja GNSS-laitteistolla. Opiskelija tietää projektiviestinnän vaiheet, roolit ja foorumit sekä osaa kuvailevan tason raportoinnin tuottaessaan projektiin kuuluvia dokumentteja. Opiskelija osaa toimia projektimaisessa ympäristössä.

Sisältö

Teemat:

Kartan tuottamisen ja maastomallinnuksen ohjeet ja säännökset
Kartoitusmittaustehtävät takymetrillä ja GNSS-laitteistoilla
Verkosta ladattavan paikkatietoaineiston ja mittalaitteilla mitatun aineiston jalostaminen ja hyödyntäminen karttatuotannossa
Projektimaisen toiminnan harjoitteleminen projektiryhmissä
Erilaiset viestijät ja viestintäkulttuurit projekteissa
Projektin viestintäsuunnitelma sisältäen sisäisen ja ulkoisen viestinnän
Maanmittaustekniikan projektidokumentaation mallit

Aika ja paikka

23.01.2023-28.4..2023. Zoom

Oppimateriaalit

- Laitteiden ohjekirjat/ohjeet
- Teemakauden muiden opintojen materiaalit
- Aikaisempien opintojaksojen materiaalit
- Opintojakson ohjeistus -materiaalit
- Lapin AMKin asiakirjamallit
- Projektidokumentaation mallit (maanmittaus)

Opetusmenetelmät

Projektimuotoisesti toteutettava opintojakso. Suomen kieli ja viestintä on integroitu toteutukseen (projektiviestintä). Projektisuunnitelma, viikoittaista raportointia, palavereita, selvityksiä, maastotöitä, aineiston muokkaamista eri ohjelmistoilla, seminaareja, ohjausta, tuotos, loppuraportti, seminaariesitys
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joka yksilö tai ryhmä ohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä toimivat Moodle- ja Zoom-työtilat ja opiskelijoiden koti tai muu vastaava tila.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Maanmittauslaitos
Rovaniemen kaupunki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan opintojaksolla asetettujen rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellista ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee tiedot kartan tuottamisen ja projektitoiminnan ohjeista. Projektin viestintä ja dokumentointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. 

Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kartantuottamisprojektilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot kartan tuottamisesta ja projektitoiminnasta. Projektin viestintä ja dokumentointi on analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Dokumennoinnista välittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot opintojakson teemoista, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektisuunnitelma (arvioidaan hyväksytty/hylätty)
Projektiraportti arvioidaan asteikolla 0-5.
Seminaariesitelmä arvioidaan asteikolla 0-5.
Käytänteiden noudattaminen, aikataulussa pysyminen
Tuotos ja sen laatu, Itsearviointi ja vertaisarviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan opintojaksolla asetettujen rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellista ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee tiedot kartan tuottamisen ja projektitoiminnan ohjeista. Projektin viestintä ja dokumentointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä Hallitsee kartan tuottamiseen ja projektitoimintaan sekä projektiviestintään liittyvät kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kartantuottamisprojektilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot kartan tuottamisesta ja projektitoiminnasta. Projektin viestintä ja dokumentointi on analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Dokumennoinnista välittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot opintojakson teemoista, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Enbuska
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää kartoitus -ja infrahankkeilla sovellettavat alakohtaiset ohjeet ja määräykset, sekä mittaajan työtehtävät kartoitus- ja infrahankkeilla. Opiskelija osaa suunnitella kartoitushankkeen.
Opintojakson teemat ovat:
- Kartoitushankkeen vaiheet
- Konsultin valinta
- Kilpailutus julkisissa hankinnoissa
- Kaavan pohjakartan laatimisen periaatteet
- Työsuunnitelman laatiminen ja tarkastaminen
- Mittaajan työtehtävät infrahankkeilla

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

01.8.2021-31.12.2021. Rovaniemi, Rantavitikka

Oppimateriaalit

Moodlessa ja oppitunneilla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joka yksilö tai ryhmä ohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristönä toimii AC-luokka ja opiskelijoiden koti tai muu vastaava tila.

Sisällön jaksotus

Teemat:
Kartoitushankkeissa sovellettavat alakohtaiset ohjeet ja määräykset
Kartoitushankkeen vaiheet ja eteneminen
Konsultin valinta ja kilpailutus julkisissa hankinnoissa
Kaavan pohjakartan laatimisen periaatteet. Mittausten  dokumentointi ja tarkastaminen
Työsuunnitelman laatiminen ja tarkastaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tehdään harjoitustehtävien perusteella. Pisteet kustakin tehtävästä (0-5). Palautettavana ja arvioitavana tuotoksena oppimispäiväkirja, johon raportoinnit harjoitustehtävistä on sisällytettävä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Enbuska
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää kartoitus -ja infrahankkeilla sovellettavat alakohtaiset ohjeet ja määräykset, sekä mittaajan työtehtävät kartoitus- ja infrahankkeilla. Opiskelija osaa suunnitella kartoitushankkeen.
Opintojakson teemat ovat:
- Kartoitushankkeen vaiheet
- Konsultin valinta
- Kilpailutus julkisissa hankinnoissa
- Kaavan pohjakartan laatimisen periaatteet
- Työsuunnitelman laatiminen ja tarkastaminen
- Mittaajan työtehtävät infrahankkeilla

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

01.8.2022-31.12.2022. Rovaniemi, Rantavitikka

Oppimateriaalit

Moodlessa ja oppitunneilla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joka yksilö tai ryhmä ohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristönä toimii AC-luokka ja opiskelijoiden koti tai muu vastaava tila.

Sisällön jaksotus

Teemat:
Kartoitushankkeissa sovellettavat alakohtaiset ohjeet ja määräykset
Kartoitushankkeen vaiheet ja eteneminen
Konsultin valinta ja kilpailutus julkisissa hankinnoissa
Kaavan pohjakartan laatimisen periaatteet. Mittausten  dokumentointi ja tarkastaminen
Työsuunnitelman laatiminen ja tarkastaminen ilmakuvaushankkeilla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tehdään harjoitustehtävien perusteella. Pisteet kustakin tehtävästä (0-5). Palautettavana ja arvioitavana tuotoksena oppimispäiväkirja, johon raportoinnit harjoitustehtävistä on sisällytettävä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee toimitustuotannon taustalla vaikuttavan lainsäädännön ja osaa hahmottaa maanmittausinsinöörin työn oikeudelliset puitteet. Opiskelija tuntee rakentamista ja ympäristön suunnittelua koskevan lainsäädännön ja osaa keskeiset lupa- ja muutoksenhakuprosessit
Opintojakson teemat ovat:
- Sopimukset
- Naapuruussuhteet
- Kirjaaminen
- Maankäytön luvat

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023 työjärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

LAINSÄÄDÄNTÖ:

Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) [Finlex]

Hallintolaki (434/2003) [Finlex]

KIRJALLISUUS:

Hyvönen, Veikko: Kiinteistömuodostamisoikeus I (1998); Sivut 34-51 (Luento 2 oheismateriaali)

Majamaa Vesa, Markkula Markku: Kiinteistönmuodostamislaki (2016) [LUC Finna];
Yleistä, sivut 9-14
Oikeudenkäynti ja muut oikaisukeinot kiinteistötoimitusasioissa, sivut 195-214
Kiinteistörekisteri, sivut 195-214

Vitikainen Arvo: Kiinteistötekniikan perusteet (2014) [pdf]; Sivut 1-83
(löytyy työtilasta)

Muu Moodle-työtilan materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, seminaariesitys
Opiskelija tuntee toimitustuotannon taustalla vaikuttavan lainsäädännön ja osaa hahmottaa maanmittausinsinöörin työn oikeudelliset puitteet. Opiskelija tuntee rakentamista ja ympäristön suunnittelua koskevan lainsäädännön ja osaa keskeiset lupa- ja muutoksenhakuprosessit
Opintojakson teemat ovat:
Sopimukset
Naapuruussuhteet
Kirjaaminen
Maankäytön luvat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (65 %); arvostelu 0-5
- Oikeustapausseminaari (35 %); arvostelu 0-5
- Tehtävät (suoritettava); arvostelu Hyväksytty/Hylätty
Kaikki opintojakson tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee monipuoliset yleistiedot sekä kognitiiviset ja käytännön perustaidot, joita vaaditaan, jotta pystyy hyödyntämään näitä tietoja tehtävien suorittamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee oman työ- tai opintoalansa tietoperustan laajoissa asiayhteyksissä sekä tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot sekä ilmaisukyvyn ja hyödyntää näitä tietoja ja taitoja ratkaistaessa oman alan erityisongelmia ja suorittaessaan alan tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee oman alansa laaja-alaisen ja/tai erikoistuneen tietoperustan sekä kognitiiviset ja käytännön taidot sekä ilmaisukyvyn ja hyödyntää näitä tietoja ja taitoja ratkaistessaan luovasti abstrakteja ongelmia ja suorittaessaan alan tehtäviä. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden sekä alan ja eri alojen rajapinnat ja yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee toimitustuotannon taustalla vaikuttavan lainsäädännön ja osaa hahmottaa maanmittausinsinöörin työn oikeudelliset puitteet. Opiskelija tuntee rakentamista ja ympäristön suunnittelua koskevan lainsäädännön ja osaa keskeiset lupa- ja muutoksenhakuprosessit
Opintojakson teemat ovat:
- Sopimukset
- Naapuruussuhteet
- Kirjaaminen
- Maankäytön luvat

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023
Zoom-luennot työjärjestyksen mukaan
Lähipäivät erillinen aikataulu

Oppimateriaalit

LAINSÄÄDÄNTÖ:

Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) [Finlex]

Hallintolaki (434/2003) [Finlex]

KIRJALLISUUS:

Hyvönen, Veikko: Kiinteistömuodostamisoikeus I (1998); Sivut 34-51 (Luento 2 oheismateriaali)

Majamaa Vesa, Markkula Markku: Kiinteistönmuodostamislaki (2016) [LUC Finna];
Yleistä, sivut 9-14
Oikeudenkäynti ja muut oikaisukeinot kiinteistötoimitusasioissa, sivut 195-214
Kiinteistörekisteri, sivut 195-214

Vitikainen Arvo: Kiinteistötekniikan perusteet (2014) [pdf]; Sivut 1-83

MOOLDE-TYÖTILAN MATERIAALI:

Lähituntien luentomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot etänä ja lähipäivillä, seminaariesitys etänä
Opiskelija tuntee toimitustuotannon taustalla vaikuttavan lainsäädännön ja osaa hahmottaa maanmittausinsinöörin työn oikeudelliset puitteet. Opiskelija tuntee rakentamista ja ympäristön suunnittelua koskevan lainsäädännön ja osaa keskeiset lupa- ja muutoksenhakuprosessit
Opintojakson teemat ovat:
Sopimukset
Naapuruussuhteet
Kirjaaminen
Maankäytön luvat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (65 %); arvostelu 0-5
- Oikeustapausseminaari (35 %); arvostelu 0-5
- Tehtävät (suoritettava); arvostelu Hyväksytty/Hylätty
Kaikki opintojakson tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee monipuoliset yleistiedot sekä kognitiiviset ja käytännön perustaidot, joita vaaditaan, jotta pystyy hyödyntämään näitä tietoja tehtävien suorittamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvän lainsäädännön perusteet sekä hahmottaa työn oikeudelliset puitteet. Opiskelija osaa lupa- ja muutoksenhakuprosessit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyvin rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvän lainsäädännön sekä hahmottaa työn oikeudelliset puitteet. Opiskelija osaa toimia ammattimaisesti lupa- ja muutoksenhakuprosesseihin liittyvissä asioissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • R51M19S
  Maanmittaustekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • RA51M19S
  Maanmittaustekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy toteutusajankohdan mukaisiin kiinteistöopin ajankohtaisteemoihin. Tämän vuoksi opintojakson tavoitteita tarkennetaan toteutussuunnitelmissa.
Mahdollisia teemoja:
- Maankäyttö ja sopimusoikeus
- Kiinteistöjärjestelmä
- Pohjoisen ulottuvuuden kiinteistötekniset erityiskysymykset
- Kiinteistövaikutukset

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Arki-iltaisin verkossa lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Ilmestyy moodleen.

Opetusmenetelmät

Etäopetus. Luentoja ja harjoitustöitä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytetään vierailevaa luennoitsijaakin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävät voi suorittaa myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti syksyn mittaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi harjoitustöiden perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Maanmittaustekniikan koulutus AMK
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin kuuluva Kiinteistötalous-opintojakso syventää pakollisissa ammattiopinnoissa käsiteltyjen asioiden tarkastelua seuraavien teemojen osalta:
- Kiinteistötoimen johtaminen
- Kiinteistöliiketoiminta
- Kiinteistöarviointi
- Maapolitiikka
- Kiinteistöjalostus

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Teemojen arviointi oppimistehtävien ja kokeiden perusteella:

Tyydyttävä (1-2)
Tuntee perusasiat ja tekee vaaditut tehtävät ohjaajan opastuksella

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Tekee vaaditut tehtävät ja raportoi tulokset lähes virheettömästi ohjeiden perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Tekee vaaditut tehtävät ja raportoi tulokset virheettömästi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen kiinteistötietojärjestelmän sisällön ja tietää että miksi ja miten maanmittaustoimituksia tehdään. Opiskelija osaa tuottaa aihepiiriin liittyviä yksinkertaisia asiakirjoja.

Opiskelija tuntee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavahierarkian, kaavoitusprosessin sekä rakentamisen luvituksen perusteet. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön esimerkkitapauksissa.

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

Aihealueet ja teemat:

Kiinteistötietojärjestelmä
Kiinteistörekisteri
Saantokirjat
Maanmittaustoimitukset
Kaavahierarkia
Kaavoitusprosessi
Eri tasoiset maankäytön suunnitelmat

Aika ja paikka

Koulun atk-luokat lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tulee moodle-alustalle.
Kirjallisuuslinkit tulevat moodleen.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu pääasiassa oppitunneilla harjoitustöitä ohjatusti tehden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävän annoissa jäljitellään työelämän ongelmanratkaisutilanteita.
Käytetään mm. Maanmittauslaitoksen aineistoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Uusinnasta voi sopia opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävät voi tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti syksyn mittaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia kiinteistötekniikkaan liittyviä tuotoksia ohjatusti. Opiskelija ymmärtää maankäyttöön liittyvien suunnitelmien laadinnan puutteellisesti. Tuotoksissa on virheitä ja laatu täyttää vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia kiinteistötekniikkaan liittyviä tuotoksia ohjeiden mukaisesti. Opiskelija ymmärtää, että miten ja miksi maankäyttöä suunnitellaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa kiinteistötekniikkaan liittyviä asiakirjoja. Tuotoksissa ei ole virheitä. Opiskelija osaa käyttää alan ammattikieltä sujuvasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen kiinteistötietojärjestelmän sisällön ja tietää että miksi ja miten maanmittaustoimituksia tehdään. Opiskelija osaa tuottaa aihepiiriin liittyviä yksinkertaisia asiakirjoja.

Opiskelija tuntee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavahierarkian, kaavoitusprosessin sekä rakentamisen luvituksen perusteet. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön esimerkkitapauksissa.

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

Aihealueet ja teemat:

Kiinteistötietojärjestelmä
Kiinteistörekisteri
Saantokirjat
Maanmittaustoimitukset
Kaavahierarkia
Kaavoitusprosessi
Eri tasoiset maankäytön suunnitelmat

Aika ja paikka

Etäopetus iltaisin lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tulee moodle-alustalle.
Kirjallisuuslinkit tulevat moodleen.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu pääasiassa oppitunneilla harjoitustöitä ohjatusti tehden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävän annoissa jäljitellään työelämän ongelmanratkaisutilanteita.
Käytetään mm. Maanmittauslaitoksen aineistoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Uusinnasta voi sopia opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävät voi tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti syksyn mittaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia kiinteistötekniikkaan liittyviä tuotoksia ohjatusti. Opiskelija ymmärtää maankäyttöön liittyvien suunnitelmien laadinnan puutteellisesti. Tuotoksissa on virheitä ja laatu täyttää vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia kiinteistötekniikkaan liittyviä tuotoksia ohjeiden mukaisesti. Opiskelija ymmärtää, että miten ja miksi maankäyttöä suunnitellaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa kiinteistötekniikkaan liittyviä asiakirjoja. Tuotoksissa ei ole virheitä. Opiskelija osaa käyttää alan ammattikieltä sujuvasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi maanmittaustekniikan alalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen maanmittaustekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä rakennustekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat
- Tekniikan alan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
- Maanmittaustekniikan englanninkielinen terminologia

Sisältö

- Maanmittaustekniikan insinöörin koulutus
- Maanmittaustekniikan ala ja maamittausinsinöörin insinöörin tehtävät
- Puhelin- ja sähköpostiviestintä
- Ammattialan esityksen pitäminen
- Kokoukset ja neuvottelut
- Tekniikan alan keskeisten dokumenttien kirjoittaminen
- Maanmittaustekniikan tekstit ja terminologia
- Englannin opintojakson sisältöjä voidaan integroida kausiprojektiin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtila

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson aikana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Tyydyttävä (1)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Tyydyttävä (2)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä ymmärrettävästi apuvälineitä käyttäen. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin sekä jatkuvaan kirjalliseen ja suulliseen näyttöön, mikä edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta vähmimmäistavoitteita.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi maanmittausalalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen maanmittaustekniikan aiheesta. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Opiskelija tuntee hankintaprosessin ja siihen liittyvää liikeviestintää. Hän pystyy edustamaan alansa yritystä messuilla ja osaa esitellä alansa prosesseja, projekteja, järjestelmiä, tuotteita ja laitteita englanniksi. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää oman alansa tekstejä ja osaa käyttää maanmittausalan terminologiaa. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.
Teemat
- Insinöörin ja maanmittausalan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
- Ammattialan englanninkielisen terminologian syventäminen ja geoinformatiikan terminologiaan perehtyminen
Opintojakson sisältöjä integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

- Teknologiayrityksen hankintaprosessi ja liikekirjeenvaihto
- Tekniikan alan messuille osallistuminen
- Tekniikan alan dokumenttien kirjoittaminen
- Opinnäytetyön abstraktin kirjoittaminen
- Kokoukset ja neuvottelut sekä kokousasiakirjojen kirjoittaminen
- Maanmittausalan tekstit, ammattikielen ja terminologian syventäminen
Englannin opintojakson sisältöjä integroidaan kausiprojektiin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtila

Opetusmenetelmät

lähiopetus ja itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.
Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.
Tyydyttävä (1)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito rajoittaa viestintää.
Tyydyttävä (2)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella esitystä apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Tuntee ja käyttää vaativampaakin tekniikan ja maanmittaustekniikan termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen jäsentyneesti ja asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti vaativampaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen lyhyelläkin valmistautumisella jäsentyneesti ja vakuuttavasti asianmukaisella tyylillä.
Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti vaativaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin ja jatkuvaan suulliseen ja kirjalliseen näyttöön, mikä edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista opetukseen ja suullisten ja kirjallisten tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta minimivaatimuksia B2 tasolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.
Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.
Tyydyttävä (1)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito rajoittaa viestintää.
Tyydyttävä (2)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella esitystä apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi maanmittaustekniikan alalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen maanmittaustekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä rakennustekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat
- Tekniikan alan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
- Maanmittaustekniikan englanninkielinen terminologia

Sisältö

- Maanmittaustekniikan insinöörin koulutus
- Maanmittaustekniikan ala ja maamittausinsinöörin insinöörin tehtävät
- Puhelin- ja sähköpostiviestintä
- Ammattialan esityksen pitäminen
- Kokoukset ja neuvottelut
- Tekniikan alan keskeisten dokumenttien kirjoittaminen
- Maanmittaustekniikan tekstit ja terminologia
- Englannin opintojakson sisältöjä voidaan integroida kausiprojektiin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtila

Opetusmenetelmät

Zoom luennot ja itseopiskelu
Lähiopetusjakso.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti ja suullinen näyttö lähijaksolla viikko 11.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Tyydyttävä (1)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Tyydyttävä (2)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä ymmärrettävästi apuvälineitä käyttäen. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu kirjalliseen tenttiin ja jatkuvaan suulliseen ja kirjalliseen näyttöön.Tämä edellyttääa aktiivista osallistumista opetukseen ja kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi maanmittausalalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen maanmittaustekniikan aiheesta. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Opiskelija tuntee hankintaprosessin ja siihen liittyvää liikeviestintää. Hän pystyy edustamaan alansa yritystä messuilla ja osaa esitellä alansa prosesseja, projekteja, järjestelmiä, tuotteita ja laitteita englanniksi. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää oman alansa tekstejä ja osaa käyttää maanmittausalan terminologiaa. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.
Teemat
- Insinöörin ja maanmittausalan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
- Ammattialan englanninkielisen terminologian syventäminen ja geoinformatiikan terminologiaan perehtyminen
Opintojakson sisältöjä integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

- Teknologiayrityksen hankintaprosessi ja liikekirjeenvaihto
- Tekniikan alan messuille osallistuminen
- Tekniikan alan dokumenttien kirjoittaminen
- Opinnäytetyön abstraktin kirjoittaminen
- Kokoukset ja neuvottelut sekä kokousasiakirjojen kirjoittaminen
- Maanmittausalan tekstit, ammattikielen ja terminologian syventäminen
Englannin opintojakson sisältöjä integroidaan kausiprojektiin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlen työtilassa

Opetusmenetelmät

Zoom ja lähiopetuspäivät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.
Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.
Tyydyttävä (1)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito rajoittaa viestintää.
Tyydyttävä (2)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella esitystä apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Tuntee ja käyttää vaativampaakin tekniikan ja maanmittaustekniikan termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen jäsentyneesti ja asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti vaativampaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen lyhyelläkin valmistautumisella jäsentyneesti ja vakuuttavasti asianmukaisella tyylillä.
Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti vaativaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti,suullinen näyttö
Aktiivinen osallistuminen opetukseen eli jatkuva näyttö.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta minimivaatimuksia tai näyttöjä puuttuu muuten.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.
Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.
Tyydyttävä (1)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito rajoittaa viestintää.
Tyydyttävä (2)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella esitystä apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää.
Englanniksi
Tieto puuttuu

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Tuntee ja käyttää vaativampaakin tekniikan ja maanmittaustekniikan termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen jäsentyneesti ja asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti vaativampaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen lyhyelläkin valmistautumisella jäsentyneesti ja vakuuttavasti asianmukaisella tyylillä.
Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti vaativaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lineaarialgebran perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää lineaarialgebran menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa.

Sisältö

Vektorilaskennan perusteet ja sovelluksia. Analyyttisen geometrian perusteet. Matriisilaskennan perusteet ja sovelluksia. Yhtälöryhmien muodostaminen ja ratkaiseminen. Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset ja sovellukset. Numeerisen laskennan perusteita.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11)

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Oheiskirjallisuutena voi käyttää: J. Henttonen, J. Peltomäki, S. Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1 ja 2; A. Tuomenlehto, E. Holmlund, M. Huuskonen, H. Makkonen, J. Surakka: Insinöörin matematiikka.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut laskuharjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien lukumäärä ja ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti kevätlukukaudelle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävissä ja tenteissä annettuun näyttöön osaamisesta opetussuunnitelman mukaisissa tavoitteissa. Noin 50 % arvioinnista perustuu harjoitustehtäviin ja 50 % tenttiin/tentteihin. Arviointiasteikko on 0-5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lineaarialgebran perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää lineaarialgebran menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa.

Sisältö

Vektorilaskennan perusteet ja sovelluksia. Analyyttisen geometrian perusteet. Matriisilaskennan perusteet ja sovelluksia. Yhtälöryhmien muodostaminen ja ratkaiseminen. Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset ja sovellukset. Numeerisen laskennan perusteita.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023. Oppimisympäristönä on Moodle-työtila ja Zoom. Opetus järjestetään arki-iltaisin klo 17:15 alkaen. Oppitunnit tallennetaan.

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Oheiskirjallisuutena voi käyttää: J. Henttonen, J. Peltomäki, S. Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1 ja 2; A. Tuomenlehto, E. Holmlund, M. Huuskonen, H. Makkonen, J. Surakka: Insinöörin matematiikka.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetusta Zoom-ympäristössä noin 32 h. Osa aiheista voidaan opiskella itsenäisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla. Harjoitustehtäviä voi suorittaa itsenäisesti tai ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikaväli, jolla verkkotentin voi suorittaa, sovitaan ensimmäisellä opetuskerralla. Hyväksytyn suorituksen voi uusia kerran. Uusintoja järjestetään kaksi kertaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja tentistä. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävissä ja tentissä annettuun näyttöön osaamisesta opetussuunnitelman mukaisissa tavoitteissa. Noin 50 % arvioinnista perustuu harjoitustehtäviin ja 50 % tenttiin. Arviointiasteikko on 0-5.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee vektorien peruslaskutoimitukset ja niiden perussovellukset. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja determinantin laskemisen. Opiskelija osaa käyttää vektoreita pisteiden, suorien ja tasojen tutkimiseen kolmiulotteisessa avaruudessa.

Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä kehittyneillä matriisilaskennan menetelmillä ja hallitsee matriisien käytön kiertojen, graafien ja verkkojen esittämisessä sekä taloustieteessä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa.

Sisältö

- Opintojaksossa tarvittavat algebran, geometrian ja trigonometrian käsitteet ja rakenteet sekä kompleksilukujen eri esitysmuodot
- Vektorien peruslaskutoimitukset: summa, erotus, skalaaritulo, vektoritulo ja skalaarikolmitulo, sekä niiden tärkeimmät sovellukset
- Vektorien esitysmuodot: napakoordinaatit ja komponenttimuoto
- Vektoriyhtälön ratkaiseminen
- Pisteet, suorat ja tasot kolmiulotteisessa avaruudessa

- Matriisien laskutoimitukset: summa, erotus, tulo, käänteismatriisi, determinantti
- Matriisien käyttö lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisemisessa ja esimerkiksi kiertojen/graafien/verkkojen/kytkentöjen esittämisessä sekä taloustieteessä
- Gauss-Jordan eliminointi
- Yhtälöryhmien rivimuunnoksien esitys alkeismatriisien avulla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Kustantaja: Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden (2 kpl) ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Kokeiden uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija oppii yhdyskuntasuunnittelun prosessin, suunnittelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja alaan liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa hyödyntää erilaista paikkatietoa maankäytön suunnittelussa.
Opiskelija oppii maapolitiikan ja yleiskaavoituksen (maankäyttöpolitiikka) vaikuttavuuden hallitun yhdyskuntakehityksen turvaamisessa, asuntopolitiikan ja yrityspolitiikan edistämisessä ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamisessa.
Opintojakson käytyään opiskelijalle on selkeä näkemys maankäytön suunnittelusta ja maapolitiikasta eri alan toimijoiden näkökulmasta.
Opintojakson teemat ovat:
- Maapolitiikka

- Maankäytön suunnittelu


Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija oppii yhdyskuntasuunnittelun prosessin, suunnittelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja alaan liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa hyödyntää erilaista paikkatietoa maankäytön suunnittelussa.
Opiskelija oppii maapolitiikan ja yleiskaavoituksen (maankäyttöpolitiikka) vaikuttavuuden hallitun yhdyskuntakehityksen turvaamisessa, asuntopolitiikan ja yrityspolitiikan edistämisessä ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamisessa.
Opintojakson käytyään opiskelijalle on selkeä näkemys maankäytön suunnittelusta ja maapolitiikasta eri alan toimijoiden näkökulmasta.
Opintojakson teemat ovat:
- Maapolitiikka

- Maankäytön suunnittelu


Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
 • Tanja Kyykkä
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Projektiopintojen yleisinä tavoitteina ovat, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.
Tarkoitus on, että opiskelija vahvistaa maankäytön ammattiosaamistaan käytännön projektin kautta. Projekti on lukukauden kestävä opintojakso, johon integroidaan kyseisen lukukauden muita opintojaksoja.
Kokoustekniikan tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia kokouksen puheenjohtajana oman alansa kokouksissa myös verkkoympäristössä ja hallitsee kokouskäytänteet ja -dokumentoinnin.
Projektiin sisältyy luentotyyppistä projektitoiminnan menettelytapoihin ja suomen kieleen ja viestintään liittyvää opetusta.
Integroitavat opintojaksot:
- Maankäyttö ja maapolitiikka

- Rakentaminen ja infrasuunnittelu

- Rakennusmittaus

Opintojakson teemat ovat:
- Projektityö

- Suomen kieli ja viestintä: Kokoustekniikka

Sisältö

Projektissa integroidaan kolme erillistä opintojaksoa:
* Maankäyttö ja maapolitiikka (asemakaavan muutosprosessi eri vaiheineen, käynnistämis- ja maankäyttösopimus)
* Rakentaminen ja infrasuunnittelu (katu- ja piha-alueiden suunnittelu)
* Rakennusmittaus (tonttijaon laskeminen, YIV-ohjeet yleissuunnittelun osalta)

Kyseessä on asemakaavan muutos- ja laajennusalue haastavassa ympäristössä (selvitystarpeet, maanomistus).
Maankäyttö ja maapolitiikka -projektin kohdealue sijaitsee Rovaniemellä.

Suomen kieli ja viestintä -teeman sisältöä:
- Kokouksen kulku, kokousvirkailijoiden tehtävät, äänestystavat, kokousasiakirjat
- Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät kokoukset
- Kokousten seuraaminen ja analysointi, kokousteknisten taitojen harjoittelu.
- Digitaalinen viestintä: Etäkokoukset verkkoympäristössä
-Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutus kuntien kaavoitusmenettelyssä
- Kuulemiset ja niihin valmistautuminen
- Verkko-osallistumisen mahdollisuudet kaavoituksen tukena

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Projektiopintojen yleisinä tavoitteina ovat, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.
Tarkoitus on, että opiskelija vahvistaa maankäytön ammattiosaamistaan käytännön projektin kautta. Projekti on lukukauden kestävä opintojakso, johon integroidaan kyseisen lukukauden muita opintojaksoja.
Kokoustekniikan tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia kokouksen puheenjohtajana oman alansa kokouksissa myös verkkoympäristössä ja hallitsee kokouskäytänteet ja -dokumentoinnin.
Projektiin sisältyy luentotyyppistä projektitoiminnan menettelytapoihin ja suomen kieleen ja viestintään liittyvää opetusta.
Integroitavat opintojaksot:
- Maankäyttö ja maapolitiikka

- Rakentaminen ja infrasuunnittelu

- Rakennusmittaus

Opintojakson teemat ovat:
- Projektityö

- Suomen kieli ja viestintä: Kokoustekniikka

Sisältö

Projektissa integroidaan kolme erillistä opintojaksoa:
* Maankäyttö ja maapolitiikka (asemakaavan muutosprosessi eri vaiheineen, käynnistämis- ja maankäyttösopimus)
* Rakentaminen ja infrasuunnittelu (katu- ja piha-alueiden suunnittelu)
* Rakennusmittaus (tonttijaon laskeminen, YIV-ohjeet yleissuunnittelun osalta)

Kyseessä on asemakaavan muutos- ja laajennusalue haastavassa ympäristössä (selvitystarpeet, maanomistus).
Maankäyttö ja maapolitiikka -projektin kohdealue sijaitsee Rovaniemellä.

Suomen kieli ja viestintä -teeman sisältöä:
- Kokouksen kulku, kokousvirkailijoiden tehtävät, äänestystavat, kokousasiakirjat
- Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät kokoukset
- Kokousten seuraaminen ja analysointi, kokousteknisten taitojen harjoittelu.
- Digitaalinen viestintä: Etäkokoukset verkkoympäristössä
-Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutus kuntien kaavoitusmenettelyssä
- Kuulemiset ja niihin valmistautuminen
- Verkko-osallistumisen mahdollisuudet kaavoituksen tukena

Oppimateriaalit

Moodlessa

Opetusmenetelmät

Projektimuotoisesti toteutettava opintojakso pääsääntöisesti verkossa. Maankäytön projekti sidotaan työelämälähtöiseen aiheeseen: asemakaavan muutos- ja laajennusalue haastavassa ympäristössä (selvitystarpeet, maanomistus). Maankäyttö ja maapolitiikka -projektin kohdealue sijaitsee Rovaniemellä, jonne tehdään maastokäynti lähijaksolla.
Projektissa integroidaan kolme erillistä opintojaksoa:
* Maankäyttö ja maapolitiikka (asemakaavan muutosprosessi eri vaiheineen, käynnistämis- ja maankäyttösopimus)
* Rakentaminen ja infrasuunnittelu (katu- ja piha-alueiden suunnittelu)
* Rakennusmittaus (tonttijaon laskeminen, YIV-ohjeet yleissuunnittelun osalta).
Suomen kieli ja viestintä on integroitu toteutukseen (kokoustekniikka ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutus kuntien kaavoitusmenettelyssä).
Projektityöskentelyyn: projektisuunnitelma, viikkoraportointi ja seminaariesitys.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu lukukauden muiden opintojen sisällä, väliseminaareissa, erikseen sovituissa ohjaustilaisuuksissa ja sähköisiä järjestelmiä hyväksi käyttäen. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta esim. väliseminaareissa ja kontaktitunneilla. Palaute voi olla joko suullista tai kirjallista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektisuunnitelma (hyväksytty/täydennettävä)
Projektimainen työskentely sisältäen itse- ja vertaisarvioinnin. Ryhmän työskentely arvioidaan ryhmänä sekä henkilökohtainen itsearviointi henkilötasolla. (0-5).
Viikkoraportointi
Analysointitehtävä kokoustekniikasta yksilötyönä (0-5)
Kaavaluonnosten esittelyt yleisötilaisuutena (0-5)
Seminaariesitys (0-5)
Tarkat arviointikriteerit ovat Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 22.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
 • Tanja Kyykkä
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalle on selkeä näkemys maanmittausalasta eri alan toimijoiden näkökulmasta, kuten mittaamisesta ja karttatuotannosta, maankäytöstä, toimitustuotannosta, paikkatiedosta, mallintamisesta ja kiertotaloudesta sekä kunnalla, valtiolla, yksityisellä tai yrittäjänä toimimisesta. Opiskelija osaa toimia ryhmässä hyvien ryhmäviestinnän periaatteiden mukaisesti, harjaantuu asiatyyliin ja yhteisölliseen kirjoittamiseen. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää alansa tietoa kriittisesti, hyödyntää asiakirjastandardia ja Lapin AMKin lähde- ja viitemerkintöjä opiskelukirjoitteissaan ja osaa referoida kirjallisesti ja suullisesti oman alan tiedonlähteitä.

Projektiopintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.

Sisältö

Teemat:

Maanmittausala eri toimijoiden näkökulmasta
Ryhmässä toimiminen, ryhmäviestinnän periaatteet, ryhmädynamiikka
Lapin AMKn asiakirjapohjat ja asiakirjastandardi
Eri tekstilajit: kommentoiva referointi, ryhmäessee
Lapin AMKin lähteiden ja viitteiden merkintätavat
Yhteisöllinen kirjoittaminen verkkoympäristössä
Rekrytointiprosessi: CV, Video-CV
Projektiopintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.
Projektitoiminnan perusteet

Oppimateriaalit

Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy seminaareja ja ryhmätyön edistymistä tarkastelevia katselmointeja.
Opintojakson käytyään opiskelijalle on selkeä näkemys maanmittausalasta eri alan toimijoiden näkökulmasta.
Opiskelija osaa toimia ryhmässä hyvien ryhmäviestinnän periaatteiden mukaisesti, harjaantuu asiatyyliin ja yhteisölliseen kirjoittamiseen.
Opiskelija osaa hyödyntää asiakirjastandardia opiskelukirjoitteissaan ja osaa referoida kirjallisesti ja suullisesti oman alan tiedonlähteitä.

Ryhmätyöt
Tietoiskut
Viikkoraportointi
Työelämäyhteistyö: omaehtoinen tutustuminen alan toimijoihin
Itse- ja vertaisarviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan maanmittausalalta. Opiskelija osaa nimetä ryhmäkeskustelujen keskeiset menettelytavat ja toimia keskustelun osallistujana niiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa keskustelutaidon piirteitä ja osaa arvioida niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia eri maanmittausalan toimijoiden näkökulmista. Tieto on hyvin tiivistetty, rakenne on selkeä sekä kieli ja tyyli hyvä. Opiskelija toimii aloitteellisena ryhmän jäsenenä ja vastuullisena keskustelun vetäjänä. Opiskelija osaa edistää omalla toiminnallaan keskustelun tavoitteiden saavuttamista ja myönteistä ilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia kattavasti ja monipuolisesti eri maanmittausalan toimijoiden näkökulmista. Tieto on erinomaisesti jäsennelty ja tiivistetty ja kieli ja tyyli on hallittua. Opiskelija esiintyy vakuuttavasti, innostavasti ja vuorovaikutteisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä monipuolisesti. Opiskelija osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa ohjata, johtaa ja vaikuttaa kielellä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmäessee (arviointi 0-5)
Seminaariesitys (arviointi 0-5)
Ryhmässä työskentelytaidot (arviointi 0-5)
Tarkat arviointikriteerit ovat Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Matilainen
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Leena Ruokanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalle on selkeä näkemys maanmittausalasta eri alan toimijoiden näkökulmasta, kuten mittaamisesta ja karttatuotannosta, maankäytöstä, toimitustuotannosta, paikkatiedosta, mallintamisesta ja kiertotaloudesta sekä kunnalla, valtiolla, yksityisellä tai yrittäjänä toimimisesta. Opiskelija osaa toimia ryhmässä hyvien ryhmäviestinnän periaatteiden mukaisesti, harjaantuu asiatyyliin ja yhteisölliseen kirjoittamiseen. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää alansa tietoa kriittisesti, hyödyntää asiakirjastandardia ja Lapin AMKin lähde- ja viitemerkintöjä opiskelukirjoitteissaan ja osaa referoida kirjallisesti ja suullisesti oman alan tiedonlähteitä.

Projektiopintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.

Sisältö

Teemat:

Maanmittausala eri toimijoiden näkökulmasta
Ryhmässä toimiminen, ryhmäviestinnän periaatteet, ryhmädynamiikka
Lapin AMKn asiakirjapohjat ja asiakirjastandardi
Eri tekstilajit: kommentoiva referointi, ryhmäessee
Lapin AMKin lähteiden ja viitteiden merkintätavat
Yhteisöllinen kirjoittaminen verkkoympäristössä
Rekrytointiprosessi: CV, Video-CV
Projektiopintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.
Projektitoiminnan perusteet

Oppimateriaalit

Kauppinen A., Nummi J. & Savola T. 2010. Tekniikan viestintä.
Moodleen täydennettävä aineisto.

Opetusmenetelmät

Seminaarityöskentely lähijaksoilla. Ohjaustunnit etänä. Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä.
Työkaluina Moodle ja Zoom.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan maanmittausalalta. Opiskelija osaa nimetä ryhmäkeskustelujen keskeiset menettelytavat ja toimia keskustelun osallistujana niiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa keskustelutaidon piirteitä ja osaa arvioida niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia eri maanmittausalan toimijoiden näkökulmista. Tieto on hyvin tiivistetty, rakenne on selkeä sekä kieli ja tyyli hyvä. Opiskelija toimii aloitteellisena ryhmän jäsenenä ja vastuullisena keskustelun vetäjänä. Opiskelija osaa edistää omalla toiminnallaan keskustelun tavoitteiden saavuttamista ja myönteistä ilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia kattavasti ja monipuolisesti eri maanmittausalan toimijoiden näkökulmista. Tieto on erinomaisesti jäsennelty ja tiivistetty ja kieli ja tyyli on hallittua. Opiskelija esiintyy vakuuttavasti, innostavasti ja vuorovaikutteisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä monipuolisesti. Opiskelija osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa ohjata, johtaa ja vaikuttaa kielellä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosteltavat tuotokset: ryhmäessee & seminaariesitys.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Matilainen
Vastuuhenkilö

Janne Matilainen

Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii hyödyntämään kartan teossa tarvittavia sovellusohjelmia.

Opiskelija osaa Autocad- ja 3D-Win perusteet sekä pystyy hyödyntämään kyseisiä ohjelmia karttatuotannossa ja tuottamaan valmiita karttadokumentteja

Sisältö

Autocad perusosaaminen

3D-Win peruskäyttö ja maastomallinnuksen perusteet

Oppimateriaalit

AutoCAD- ja 3D-Win-ohjelmien opetusmateriaalit.
Avoimet internetohjeet.
Harjoituskohtaiset ohjeet.

Opetusmenetelmät

Kampuksen IT-tiloissa suoritettavat 3D-Win ja AutoCAD-harjoitukset. Opintojakso tukee myös lukukauden projektia (kartan tuottaminen).
Harjoitustehtävät tukevat oppimista, joka osoitetaan osaamisperustaisella ja vapaamuotoisella osaamisen osoittamisen tehtävällä.
Ohjaus tapahtuu kontaktitunneilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä kampustilat sekä Moodle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hallitsee kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan sovellusohjelmien peruskäytössä rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee sovellusohjelmien käytössä tarvittavat tiedot

Hallitsee maanmittausalan ohjelmien peruskäytön kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kartan tuottamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot maanmittausalan sovellusohjelmien peruskäytöstä, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot maanmittausalan sovellusohjelmien peruskäytöstä, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Määrämuotoisten tehtävien arvioinnin sijasta osaaminen osoitetaan vapaamuotoisella osaamisen osoittamisen tehtävällä. Opintojaksolla suoritetaan myös hylätty/täydennettävä/hyväksytty -asteikolla arvioitavia harjoitustehtäviä osaamisen kartuttamiseksi. Tarkemmat arviointiperusteet päivitetään Moodle-työtilaan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Matilainen
Vastuuhenkilö

Janne Matilainen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii hyödyntämään kartan teossa tarvittavia sovellusohjelmia.

Opiskelija osaa Autocad- ja 3D-Win perusteet sekä pystyy hyödyntämään kyseisiä ohjelmia karttatuotannossa ja tuottamaan valmiita karttadokumentteja

Sisältö

Autocad perusosaaminen

3D-Win peruskäyttö ja maastomallinnuksen perusteet

Oppimateriaalit

AutoCAD- ja 3D-Win-ohjelmien opetusmateriaalit.
Avoimet internetohjeet.
Harjoituskohtaiset ohjeet.

Opetusmenetelmät

Zoom-luentojen yhteydessä suoritettavat 3D-Win ja AutoCAD-harjoitukset. Opintojakso tukee myös lukukauden projektia (kartan tuottaminen).
Harjoitustehtävät tukevat oppimista, joka osoitetaan osaamisperustaisella ja vapaamuotoisella osaamisen osoittamisen tehtävällä.
Ohjaus tapahtuu kontaktitunneilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä Zoom, kampustilat sekä Moodle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hallitsee kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan sovellusohjelmien peruskäytössä rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee sovellusohjelmien käytössä tarvittavat tiedot

Hallitsee maanmittausalan ohjelmien peruskäytön kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kartan tuottamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot maanmittausalan sovellusohjelmien peruskäytöstä, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot maanmittausalan sovellusohjelmien peruskäytöstä, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Määrämuotoisten tehtävien arvioinnin sijasta osaaminen osoitetaan vapaamuotoisella osaamisen osoittamisen tehtävällä. Opintojaksolla suoritetaan myös hylätty/täydennettävä/hyväksytty -asteikolla arvioitavia harjoitustehtäviä osaamisen kartuttamiseksi. Tarkemmat arviointiperusteet päivitetään Moodle-työtilaan.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
 • Markus Enbuska
 • Tanja Kyykkä
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Projektiopintojen yleisinä tavoitteina ovat, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat. Tarkoitus on, että opiskelija vahvistaa ammattiosaamistaan käytännön projektien kautta. Projektit ovat koko lukuvuoden kestäviä suorituksia. Projekteihin voi sisältyä myös luentotyyppistä projektitoiminnan menettelytapoihin ja suomen kieleen ja viestintäänliittyvää opetusta. Maanmittaustekniikan yrittäjyysprojektien aiheet liittyvät maanmittausalan yrittäjyyteen ja hanketoimintaan.
Markkinointiviestinnän tavoitteena on, että opiskelija osaa organisaatioviestinnän tavoitteet ja keinot sekä mediaesiintymisen esimies- ja johtamistyössä. Opiskelija osaa hyödyntää projektin ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erilaisia viestintäkanavia ja -välineitä sekä osaa kehittävän kirjallisen ja suullisen raportoinnin.
Integroitavat opintojaksot:
- Yrittäjyys
- Kartoitus- ja suunnitteluhankkeet
- Svenska för lantmäteriingenjörer
Teemat:
- Projektityö
- Suomi ja viestintä: markkinointiviestintä

Sisältö

Suomi ja viestintä: organisaatio- ja markkinointiviestintä
- organisaatioviestintä, ulkoinen, sisäinen, viestintästrategia, konfliktien hallinta, kriisiviestintä
- viestintäkanavat ja-teknologiat ja niiden tarkoituksenmukainen valinta (verkkoviestintä osana ulkoista viestintää)
- kehittävä raportointi

Oppimateriaalit

Materiaali on Moodlessa
Suositeltava viestinnän materiaali:
1) Kortetjärvi-Nummela, S. & Murtola, K. 2015. Areena, Yritysviestinnän käsikirja
2) Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan projektimuotoisesti. Opintojaksoon sisältyy seminaareja ja projektin etenemistä seuraavia katselmointitilaisuuksia. Opiskelijan ohjaus tapahtuu lukukauden muiden opintojen sisällä, väliseminaareissa, erikseen sovituissa ohjaustilaisuuksissa ja sähköisiä järjestelmiä hyväksi käyttäen. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta esim. väliseminaareissa ja kontaktitunneilla. Palaute voi olla joko suullista tai kirjallista.
Yrittäjyysprojektin aiheena on laatia annettua tarjouspyyntöä vastaava tarjous ja työsuunnitelma UAV-kuvaukseen Rovaniemen Lampelan kaupunginosaan. Lisäksi on laadittava hankkeeseen kuuluvat muut tuotokset. Kukin projektiryhmä laatii tarjouksen työsuunnitelmineen.
Yrittäjyysprojektiin integroitu Suomi ja viestintä koostuu organisaatio- ja markkinointiviestinnästä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Lampelan alueen asukkaiden tiedottamisen UAV-kuvauksesta. Lisäksi opiskelijat toteuttavat kriisiviestintätilaisuuden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti liittyy Rovaniemen kaupunkialueen kehittämiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarjous ja siihen liittyvä työsuunnitelma (0-5)
Projektimainen työskentely sisältäen itse- ja vertaisarvioinnin (0-5)
Projektin raportointi (0-5)
Mediatiedote alueen asukkaille ( 0-5)
Kriisiviestinnän esitykset (0-5)
Markkinointisuunnitelma (0-5)
Tarkat arviointikriteerit ovat Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
 • Markus Enbuska
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Projektiopintojen yleisinä tavoitteina ovat, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat. Tarkoitus on, että opiskelija vahvistaa ammattiosaamistaan käytännön projektien kautta. Projektit ovat koko lukuvuoden kestäviä suorituksia. Projekteihin voi sisältyä myös luentotyyppistä projektitoiminnan menettelytapoihin ja suomen kieleen ja viestintäänliittyvää opetusta. Maanmittaustekniikan yrittäjyysprojektien aiheet liittyvät maanmittausalan yrittäjyyteen ja hanketoimintaan.
Markkinointiviestinnän tavoitteena on, että opiskelija osaa organisaatioviestinnän tavoitteet ja keinot sekä mediaesiintymisen esimies- ja johtamistyössä. Opiskelija osaa hyödyntää projektin ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erilaisia viestintäkanavia ja -välineitä sekä osaa kehittävän kirjallisen ja suullisen raportoinnin.
Integroitavat opintojaksot:
- Yrittäjyys
- Kartoitus- ja suunnitteluhankkeet
- Svenska för lantmäteriingenjörer
Teemat:
- Projektityö
- Suomi ja viestintä: markkinointiviestintä

Sisältö

Suomi ja viestintä: organisaatio- ja markkinointiviestintä
- organisaatioviestintä, ulkoinen, sisäinen, viestintästrategia, konfliktien hallinta, kriisiviestintä
- viestintäkanavat ja-teknologiat ja niiden tarkoituksenmukainen valinta (verkkoviestintä osana ulkoista viestintää)
- kehittävä raportointi

Oppimateriaalit

Materiaali on Moodlessa.
Suositeltava viestinnän materiaali:
1) Kortetjärvi-Nummela, S. & Murtola, K. 2015. Areena, Yritysviestinnän käsikirja
2) Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan projektimuotoisesti. Opintojaksoon sisältyy seminaareja ja projektin etenemistä seuraavia katselmointitilaisuuksia. Opiskelijan ohjaus tapahtuu lukukauden muiden opintojen sisällä, väliseminaareissa, erikseen sovituissa ohjaustilaisuuksissa ja sähköisiä järjestelmiä hyväksi käyttäen. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta esim. väliseminaareissa ja kontaktitunneilla. Palaute voi olla joko suullista tai kirjallista.
Yrittäjyysprojektin aiheena on laatia annettua tarjouspyyntöä vastaava tarjous ja työsuunnitelma UAV-kuvaukseen Rovaniemen Lampelan kaupunginosaan. Lisäksi on laadittava hankkeeseen kuuluvat muut tuotokset. Kukin projektiryhmä laatii tarjouksen työsuunnitelmineen.
Yrittäjyysprojektiin integroitu suomi ja viestintä koostuu organisaatio- ja markkinointiviestinnästä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Lampelan alueen asukkaiden tiedottamisen UAV-kuvauksesta. Lisäksi opiskelijat toteuttavat kriisiviestintätilaisuuden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti liittyy Rovaniemen kaupunkialueen kehittämiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarjous ja siihen liittyvä työsuunnitelma (0-5)
Projektimainen työskentely sisältäen itse- ja vertaisarvioinnin (0-5)
Projektin raportointi (0-5)
Mediatiedote alueen asukkaille ( 0-5)
Kriisiviestinnän esitykset (0-5)
Markkinointisuunnitelma (0-5)
Tarkat arviointikriteerit ovat Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää mekaniikan tärkeimmät suureet ja niiden yksiköt, sekä mekaniikan peruslait.

Hän osaa soveltaa peruslakeja tyypillisten ongelmien ratkaisussa ja esittää ratkaisut käyttäen oikeita merkintätapoja (symbolit, yksiköt, visualisointi). Opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa ja oman alansa kehityksessä.

Sisältö

Mekaniikan suureet ja SI-yksikköjärjestelmä
Kinematiikan perussuureet, tasaisesti kiihtyvä liike, vino heittoliike.
Dynamiikan peruslait, voimatasapaino, tukivoimat, kitkavoima, voimat kaltevalla tasolla.
Työ, teho ja energia, mekaanisen energian lajit ja säilymislaki, energiaperiaate
Liikemäärä ja impulssi, impulssiperiaate ja liikemäärän säilymislaki, törmäykset
Momentti, kappaleen hitausmomentti, energiaperiaate ja liikemäärämomentin säilymislaki

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on Moodlessa.

Oheiskirjallisuutena voi käyttää: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka Osa 1, Suvanto: Tekniikan fysiikka 1.

Opetusmenetelmät

Opetustunneilla perehdytään opintojakson teemoihin esimerkkien avulla ja ratkaistaan tehtäviä, jotka sisällytetään opintojakson arviointiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu noin 50 % harjoitustehtäviin ja 50 % kokeisiin. Arviointiasteikko 0 - 5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää mekaniikan tärkeimmät suureet ja niiden yksiköt, sekä mekaniikan peruslait.

Hän osaa soveltaa peruslakeja tyypillisten ongelmien ratkaisussa ja esittää ratkaisut käyttäen oikeita merkintätapoja (symbolit, yksiköt, visualisointi). Opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa ja oman alansa kehityksessä.

Sisältö

Mekaniikan suureet ja SI-yksikköjärjestelmä
Kinematiikan perussuureet, tasaisesti kiihtyvä liike, vino heittoliike.
Dynamiikan peruslait, voimatasapaino, tukivoimat, kitkavoima, voimat kaltevalla tasolla.
Työ, teho ja energia, mekaanisen energian lajit ja säilymislaki, energiaperiaate
Liikemäärä ja impulssi, impulssiperiaate ja liikemäärän säilymislaki, törmäykset
Momentti, kappaleen hitausmomentti, energiaperiaate ja liikemäärämomentin säilymislaki

Aika ja paikka

Etäopetusta Zoomissa arki-iltaisin klo 17.15-20.30.
Luennoista tulee tallenne.

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on Moodlessa.

Oheiskirjallisuutena voi käyttää: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka Osa 1, Suvanto: Tekniikan fysiikka 1.

Opetusmenetelmät

Opetus järjestetään verkko-opetuksena Zoomin välityksellä.
Opetustunneilla perehdytään opintojakson teemoihin esimerkkien avulla ja lasketaan tehtäviä, jotka sisällytetään opintojakson arviointiin.
Opintojaksoon kuuluu myös tentti, jonka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti Moodle-ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu noin 50 % harjoitustehtäviin ja 50 % kokeeseen/kokeisiin. Arviointiasteikko 0 - 5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää maaston ja ympäristön mallinnustekniikat ja visualisoinnin menetelmät ja esitystavat. Opiskelija osaa mallintaa ja visualisoida maastoa ja ympäristöä.
Opintojakson teemat ovat:
- Maaston ja ympäristön mallintaminen

- BIM (tietomallit)


Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

07.01.2023-30.04.2023. Rovaniemi

Oppimateriaalit

BIM- ja virtuaalimalli -ohjelmien oppaat
Internetistä löytyvät materiaalit
Erilliset ohjeet harjoituskohtaisesti
Mahdolliset ohje videot

Opetusmenetelmät

Luokka/laboratorio opetus. Opintojakso on yksi osa lukukauden projektia (Mallintamisen projekti)
Oppimistehtävänä on oppia mallintamiseen liittyvää käsitteistöä ja ohjeistusta, BIM-mallintamista, virtuaalimallintamista jacpistepilvi-aineiston käsittelyä, jotka toteutetaan harjoitusten kautta.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö tai ryhmä ohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristönä toimii luokka/laboratorio -tila

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustöiden ja tentin perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 16.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää maaston ja ympäristön mallinnustekniikat ja visualisoinnin menetelmät ja esitystavat. Opiskelija osaa mallintaa ja visualisoida maastoa ja ympäristöä.
Opintojakson teemat ovat:
- Maaston ja ympäristön mallintaminen

- BIM (tietomallit)


Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

07.01.2023-30.4.2023. Rovaniemi.

Oppimateriaalit

BIM- ja virtuaalimalli -ohjelmien oppaat
Internetistä löytyvät materiaalit
Erilliset ohjeet harjoituskohtaisesti
Mahdolliset ohje videot

Opetusmenetelmät

Luokka/laboratorio opetus. Opintojakso on yksi osa lukukauden projektia (Mallintamisen projekti)
Oppimistehtävänä on oppia mallintamiseen liittyvää käsitteistöä ja ohjeistusta, BIM-mallintamista, virtuaalimallintamista ja pistepilvi-aineiston käsittelyä, jotka toteutetaan harjoitusten kautta.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö tai ryhmä ohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristönä toimii luokka/laboratorio -tila

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustöiden ja tentin perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Projektiopintojen yleisinä tavoitteina ovat, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.
Mallintamisen projektissa opiskelija vahvistaa mallintamisen ammattiosaamistaan käytännön projektin kautta. Projekti on lukukauden kestävä opintojakso, johon integroidaan kyseisen lukukauden muita opintojaksoja.
Projektiin voi sisältyä myös luentotyyppistä projektitoiminnan menettelytapoihin ja suomen kieleen ja viestintään liittyvää opetusta.
Mallintaminen projektin aiheena on virtuaalikaupunki.
Projektiin integroitavat opintojaksot:
- Mallintaminen kartoitus- ja rakennushankkeissa
- Data Analysis for GIS and Remote Sensing
- Geophysics
- Land Surveying English
Opintojakson teemat ovat:
- Projektityö
- Suomi ja viestintä

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Projektihallinnan kirjallisuus. Avoimiin paikkatietoaineistoihin ja -ohjelmistoihin sekä paikkatietojen yhteiskäyttöön liittyvät lait, asetukset ja internet-sivustot.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan projektimenetelmällä. Opintojakso toimii kokoavana opintojaksona. Liittyvät opintojaksot ovat:
- Land Surveying English
- Data Analysis for GIS and Remote Sensing
- Mallintaminen kartoitus- ja rakennushankkeissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Projektin hallinnolliset dokumentit: Arviointi 0-1.
2) Esitelmä/tulosten esittely: Arviointi 0-2.
3) Tekninen raportti: Arviointi 0-3.

Opintojakson arvosana on kohtien 1), 2) ja 3) summa, kuitenkin siten, että maksimi on 5. Ryhmätöiden osalta tuotoksia arvioidaan myös suhteessa ryhmän kokoon. Raportointikielenä joko suomi tai englanti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Projektiopintojen yleisinä tavoitteina ovat, että opiskelija tuntee perusasiat ihmisten, osaamisen ja projektien johtamisesta ja oppii projektityöskentelyn menettelytavat.
Mallintamisen projektissa opiskelija vahvistaa mallintamisen ammattiosaamistaan käytännön projektin kautta. Projekti on lukukauden kestävä opintojakso, johon integroidaan kyseisen lukukauden muita opintojaksoja.
Projektiin voi sisältyä myös luentotyyppistä projektitoiminnan menettelytapoihin ja suomen kieleen ja viestintään liittyvää opetusta.
Mallintaminen projektin aiheena on virtuaalikaupunki.
Projektiin integroitavat opintojaksot:
- Mallintaminen kartoitus- ja rakennushankkeissa
- Data Analysis for GIS and Remote Sensing
- Geophysics
- Land Surveying English
Opintojakson teemat ovat:
- Projektityö
- Suomi ja viestintä

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Projektihallinnan kirjallisuus. Avoimiin paikkatietoaineistoihin ja -ohjelmistoihin sekä paikkatietojen yhteiskäyttöön liittyvät lait, asetukset ja internet-sivustot.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan projektimenetelmällä. Opintojakso toimii kokoavana opintojaksona. Liittyvät opintojaksot ovat
- Land Surveying English
- Data Analysis for GIS and Remote Sensing
- Mallintaminen kartoitus- ja rakennushankkeissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Projektin hallinnolliset dokumentit: Arviointi 0-1.
2) Esitelmä/tulosten esittely: Arviointi 0-2.
3) Tekninen raportti: Arviointi 0-3.

Opintojakson arvosana on kohtien 1), 2) ja 3) summa, kuitenkin siten, että maksimi on 5. Ryhmätöiden osalta tuotoksia arvioidaan myös suhteessa ryhmän kokoon. Raportointikielenä joko suomi tai englanti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Ruokanen
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeiset tutkimusmenetelmät ja tutkimuksellisen kirjoittamisen periaatteet.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Oman koulutuksen opinnäytetöihin perehtyminen tutkimusmetodiikan kannalta
- Koulutuksen opinnäytetyöprosessi
- Lapin ammattikorkeakoulun ja koulutuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimusongelman asettaminen
- Tekniikan alan keskeiset tutkimusmenetelmät: laadullinen ja määrällinen tutkimus sekä niiden prosessi
- Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti
- Aineiston hankinta ja informaatiolukutaito: tiedon tyypit ja tuottamistavat, tiedonlähteet, tekijänoikeudet, lähteiden ja viitteiden merkintä, plagiointi ja tutkimuseettiset periaatteet
- Aineiston analyysi ja tulosten esittäminen
- Tulosten käsittely, raportointi ja tulkinta
- Tutkimuksellisen tekstin kirjoittamisen vaiheet
- Tutkimuksellinen kieli, tyyli, argumentointi
- Tekstin ulkoasu, rakenne, otsikointi
- Palautteen hankkiminen

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Helsinki: Tammi.
- Lapin AMKin opinnäytetyöohjeet ja mallipohjat
- Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opetus on verkkototeutuksena Moodle-oppimisympäristöissä. Lukujärjestykseen ei tule näin ollen tunteja.

Opintojakson tavoitteena on antaa työkaluja oman opinnäytetyön tekemiseen. Moodlessa on videotallenteina aiheisiin liittyviä tietoiskuja, niitä tukevia harjoituksia ja esityksiä. Oppimistehtävässä opiskelijat perehtyvät oman alan tutkimusaiheisiin tieteellisten julkaisujen ja opinnäytetöiden avulla ja arvioivat niitä.

Opiskelija saa jatkuvaa palautetta Moodlessa. Palaute voi olla joko suullista tai kirjallista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lapin AMKin ja maanmittaustekniikan TKI

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus on verkkototeutuksena Moodle-oppimisympäristöissä. Lukujärjestykseen ei tule näin ollen tunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Yksilöarviointi
- Tuotosarviointia kirjallisten tuotosten perusteella
- Tuotoksiin on arviointikriteerit asteikolla hyväksytty/täydennettävä Moodlessa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Matilainen
 • Timo Karppinen
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää Mittauskojeet- ja menetelmät -opintojaksolla opittujen teemojen hallintaa sekä lisätä ymmärrystä mittausten suunnittelun ja virheiden hallinnan merkityksestä mittaustoiminnassa. Opiskelija osaa käyttää tavanomaisia mittauskojeita niin, että niillä saavutetaan kartoitus- ja merkintämittauksissa paras mahdollinen tarkkuus. Opiskelija hallitsee keskeiset mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyvät matemaattiset perusteet. Opiskelija tietää keskeiset mittaus- ja kartoitustekniikan ohjeet ja säännöt.

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

Teemat:

- Kartoitusmittausten menetelmät ja suunnittelu
- Mittausten virheiden ja tarkkuuden hallinta
- Geodeettinen laskenta
- Kartoitusmittausten ohjeet ja säännöt
- Käytännön mittaustehtävien suorittamien mittauskojeilla.

Aika ja paikka

07.01.2023-10.5.2023. Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Opettajien materiaalit Moodlessa.

Laurila, Pasi.
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet / [Rovaniemi] : Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2012 - (Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 1239-775X ; 3.).
ISBN 978-952-5923-42-1 (nid

Opetusmenetelmät

Opetus ja oppiminen muodostuvat verkkoluennoista, mittausharjoituksista ja laskentaharjoituksista sekä itsenäisestä opiskelutyöstä.
Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristönä toimii Zoom-työtila ja Lapin AMK:n tila

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitustehtävissä rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee tiedot mittaus- ja kartoitustekniikkaan ohjeista ja määräyksistä.

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitushankkeilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot mittaus- ja kartoitustekniikan sekä geodeettisen laskennan ohjeistuksesta, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kartoitusmittausten ohjeistuksen, mittaustekniikan ja geodeettisen laskennan kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi arvioitavaa osaa: geodeettinen laskenta ja kojeharjoitukset. Kummankin osan painoarvo arvioinnissa on 1/2. Geodeettisen laskennan tehtävät ovat henkilökohtainen suoritus. Muut suoritukset tehdään ryhmissä. Suoritukset arvioidaan asteikolla hylätty (0) - kiitettävä (5). Opintojakson arvosana on osasuoritusten keskiarvo.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitustehtävissä rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee tiedot mittaus- ja kartoitustekniikkaan ohjeista ja määräyksistä.

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitushankkeilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot mittaus- ja kartoitustekniikan sekä geodeettisen laskennan ohjeistuksesta, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kartoitusmittausten ohjeistuksen, mittaustekniikan ja geodeettisen laskennan kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Matilainen
 • Timo Karppinen
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää Mittauskojeet- ja menetelmät -opintojaksolla opittujen teemojen hallintaa sekä lisätä ymmärrystä mittausten suunnittelun ja virheiden hallinnan merkityksestä mittaustoiminnassa. Opiskelija osaa käyttää tavanomaisia mittauskojeita niin, että niillä saavutetaan kartoitus- ja merkintämittauksissa paras mahdollinen tarkkuus. Opiskelija hallitsee keskeiset mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyvät matemaattiset perusteet. Opiskelija tietää keskeiset mittaus- ja kartoitustekniikan ohjeet ja säännöt.

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Sisältö

Teemat:

- Kartoitusmittausten menetelmät ja suunnittelu
- Mittausten virheiden ja tarkkuuden hallinta
- Geodeettinen laskenta
- Kartoitusmittausten ohjeet ja säännöt
- Käytännön mittaustehtävien suorittamien mittauskojeilla.

Aika ja paikka

07.01.2023-10.5.2023. Rovaniemi

Oppimateriaalit

Moodlessa esitettävä materiaali.

Kirjallisuus:

Laurila, Pasi.
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet / [Rovaniemi] : Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2012 - (Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 1239-775X ; 3.).
ISBN 978-952-5923-42-1 (nid

Opetusmenetelmät

Opetus ja oppiminen muodostuvat verkkoluennoista, mittausharjoituksista ja laskentaharjoituksista sekä itsenäisestä opiskelutyöstä.
Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristönä toimii Zoom-työtila ja Lapin AMK:n tila

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitustehtävissä rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee tiedot mittaus- ja kartoitustekniikkaan ohjeista ja määräyksistä.

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitushankkeilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot mittaus- ja kartoitustekniikan sekä geodeettisen laskennan ohjeistuksesta, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kartoitusmittausten ohjeistuksen, mittaustekniikan ja geodeettisen laskennan kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi arvioitavaa osaa: geodeettinen laskenta ja kojeharjoitukset. Kummankin osan painoarvo arvioinnissa on 1/2. Geodeettisen laskennan tehtävät ovat henkilökohtainen suoritus. Muut suoritukset tehdään ryhmissä. Suoritukset arvioidaan asteikolla hylätty (0) - kiitettävä (5). Opintojakson arvosana on osasuoritusten keskiarvo.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitustehtävissä rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee tiedot mittaus- ja kartoitustekniikkaan ohjeista ja määräyksistä.

Hallitsee kartoitusmittausten ohjeista, mittaustekniikasta ja geodeettisesta laskennasta kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan mittaus- ja kartoitushankkeilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen mittaus- ja kartoitustekniikkaan liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot mittaus- ja kartoitustekniikan sekä geodeettisen laskennan ohjeistuksesta, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Hallitsee laaja-alaiset kartoitusmittausten ohjeistuksen, mittaustekniikan ja geodeettisen laskennan kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi opintojakson tehtävien ratkaisemiseksi.

Kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omaa ja muiden suorituksia.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Enbuska
Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maastomittausten yleisimmät mittausvälineet ja osaa käyttää vaaituskojetta, takymetriä ja satelliittipaikanninta tavanomaisten kartoitus- ja merkintämittausten suorittamiseksi sekä osaa näihin mittauksiin liittyvät laskennat. Opiskelija tuntee Suomen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät sekä mittausten virhelähteitä.

Sisältö

Mittauskojeiden peruskäyttö, mittausteknisen laskennan perusteet, mittausmenetelmien perusteet.

Aika ja paikka

Syksy 2022, Rovaniemi, Rantavitikka.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin käytetään oppikirjana Laurila 2012: Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet. Kirjan painettu versio on loppunut, mutta sähköinen versio on saatavilla ilmaiseksi. Kirjaa täydentävää oppimateriaalia on saatavilla opintojakson Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus muodostuu luennoista, lasku-, koje- ja atk-harjoituksista. Itsenäinen työ on oppimateriaaleihin perehtymistä, harjoitustehtävien tekemistä ja niiden raportointia. Tehtäviä tehdään sekä ryhmissä että itsenäisesti.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunneilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, sekä yksilö- että ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunneilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Kojeharjoituksissa on läsnäolovelvoite tai on osoitettava muuten kojeiden (vaaituskoje, tasolaser, satelliittipaikannin, takymetri) käyttötaito. Tavoitteena on, että tämän opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kyseisten kojeiden peruskäytön.
Oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen luokkatilat ja maanmittaustekniikan laboratorio. Kojeharjoituksia tehdään ulkona ja mahdollisesti oppilaitoksen kellaritilassa.
Opintojakso on integroitu Maanmittausalaan tutustuminen -projektiin. Opintojakso osoittaa osaltaan millaista mittausteknistä ja matemaattista osaamista maanmittaualan työtehtävissä tarvitaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opastetusti käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten perusperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) sekä opastetusti että itsenäisesti ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten periaatteet sekä niiden merkityksen tavanomaisissa maasto- ja rakennusmittauksissa. Opiskelija osaa tarkastella perusmittausuorituksia kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) itsenäisesti ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten periaatteet sekä niiden merkityksen tavanomaisten maasto- ja rakennusmittausten ja valtakunnallisten sijaintimittausten osalta. Opiskelija osaa myös tarkastella perusmittaussuorituksia kriittisesti ja soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtävien suorittamiseen ja niiden raportointiin sekä kojeiden käytön osaamisen osalta toiminnalliseen tenttiin. Arviointi on yksilöarviointia asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Ei suorituksia tai suoritukset eivät täytä minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Matilainen
 • Markus Enbuska
 • Maanmittaustekniikan koulutus AMK
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maastomittausten yleisimmät mittausvälineet ja osaa käyttää vaaituskojetta, takymetriä ja satelliittipaikanninta tavanomaisten kartoitus- ja merkintämittausten suorittamiseksi sekä osaa näihin mittauksiin liittyvät laskennat. Opiskelija tuntee Suomen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät sekä mittausten virhelähteitä.

Sisältö

Mittauskojeiden peruskäyttö, mittausteknisen laskennan perusteet, mittausmenetelmien perusteet.

Aika ja paikka

Syksy 2022, Rovaniemi, Rantavitikka.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin käytetään oppikirjana Laurila 2012: Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet. Kirjan painettu versio on loppunut, mutta sähköinen versio on saatavilla ilmaiseksi. Kirjaa täydentävää oppimateriaalia on saatavilla opintojakson Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opetus muodostuu luennoista, lasku-, koje- ja atk-harjoituksista. Itsenäinen työ on oppimateriaaleihin perehtymistä, harjoitustehtävien tekemistä ja niiden raportointia. Tehtäviä tehdään sekä ryhmissä että itsenäisesti.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunneilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, sekä yksilö- että ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunneilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Kojeharjoituksissa on läsnäolovelvoite tai on osoitettava muuten kojeiden (vaaituskoje, tasolaser, satelliittipaikannin, takymetri) käyttötaito. Tavoitteena on, että tämän opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kyseisten kojeiden peruskäytön.
Oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen luokkatilat ja maanmittaustekniikan laboratorio. Kojeharjoituksia tehdään ulkona ja mahdollisesti oppilaitoksen kellaritilassa.
Opintojakso on integroitu Maanmittausalaan tutustuminen -projektiin. Opintojakso osoittaa osaltaan millaista mittausteknistä ja matemaattista osaamista maanmittaualan työtehtävissä tarvitaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opastetusti käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten perusperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) sekä opastetusti että itsenäisesti ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten periaatteet sekä niiden merkityksen tavanomaisissa maasto- ja rakennusmittauksissa. Opiskelija osaa tarkastella perusmittausuorituksia kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) itsenäisesti ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten periaatteet sekä niiden merkityksen tavanomaisten maasto- ja rakennusmittausten ja valtakunnallisten sijaintimittausten osalta. Opiskelija osaa myös tarkastella perusmittaussuorituksia kriittisesti ja soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtävien suorittamiseen ja niiden raportointiin sekä kojeiden käytön osaamisen osalta toiminnalliseen tenttiin. Arviointi on yksilöarviointia asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Ei suorituksia tai suoritukset eivät täytä minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään ohjelmointitekniikkaan erityisesti paikkatietojen hyödyntämisen näkökulmasta.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2021, Rantavitikka

Oppimateriaalit

Sähköiset ohje- ja oppimateriaalit, yksilöidään tarkemmin Moodlessa

Opetusmenetelmät

Harjoitukset sekä näitä tukevat luennot. Ohjelmointia harjoitellaan käyttäen Python-ohjelmointikieltä.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunneilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä toimivat AC-luokka ja Lapin AMK:n tilat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi
Itsearviointi
Tuotosarviointia tuotosten laadun ja oikeellisuuden perusteella
Yksittäisiin tuotoksiin esitetään arviointikriteerit Moodlessa

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Ei suorituksia tai suoritukset eivät täytä minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa usean paikkatietosovelluksen peruskäytön sekä osaa hyödyntää eri internetpalvelimien aineistoja. Opiskelija osaa ratkoa käytännön ongelmia paikkatietoanalyysien avulla. Opiskelija tuntee paikkatiedon peruskäsitteet ja ymmärtää teorian ja käytännön toisiinsa kytkeytymisen.

Sisältö

Aihealueet ja teemat:

Paikkatieto
Paikkatietoanalyysi
Avoimet aineistot
Avoimen lähdekoodin ohjelmat

Aika ja paikka

ATK-luokka lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Harjoitustöiden tehtävänannot löytyvät moodlesta ennen oppitunteja.

Opetusmenetelmät

Pääasiassa opetus tapahtuu ATK-luokassa yhdessä tekemällä harjoitustöitä.
Ohjaus tapahtuu oppitunneilla.
Palautetta harjoitustöistä annetaan suullisesti oppitunneilla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytetään työelämässäki käytössä olevia sovelluksia ja aineistoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtäviä voi tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti kevään mittaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa monipuolisia karttatuotoksia ohjatusti. Tuotoksissa on virheitä ja laatu täyttää vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa monipuolisia karttatuotoksia ohjeiden mukaisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisesti paikkatietoanalyysejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa tehtävänantojen mukaiset tuotokset. Tuotoksissa ei ole virheitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja kokeilee ohjelmien toimintoja itsenäisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisesti laadukkaita paikkatietoanalyysejä sekä pystyy itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy harjoitustöiden mukaan.
Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon opiskelijan tuotosten laadun paraneminen opintojakson aikana sekä itseohjautuvuus.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa usean paikkatietosovelluksen peruskäytön sekä osaa hyödyntää eri internetpalvelimien aineistoja. Opiskelija osaa ratkoa käytännön ongelmia paikkatietoanalyysien avulla. Opiskelija tuntee paikkatiedon peruskäsitteet ja ymmärtää teorian ja käytännön toisiinsa kytkeytymisen.

Sisältö

Aihealueet ja teemat:

Paikkatieto
Paikkatietoanalyysi
Avoimet aineistot
Avoimen lähdekoodin ohjelmat

Aika ja paikka

Zoom lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Harjoitustöiden tehtävänannot löytyvät moodlesta ennen oppitunteja.

Opetusmenetelmät

Pääasiassa opetus tapahtuu Zoomissa yhdessä tekemällä harjoitustöitä.
Ohjaus tapahtuu oppitunneilla.
Palautetta harjoitustöistä annetaan suullisesti oppitunneilla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytetään työelämässäki käytössä olevia sovelluksia ja aineistoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtäviä voi tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti kevään mittaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa monipuolisia karttatuotoksia ohjatusti. Tuotoksissa on virheitä ja laatu täyttää vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa monipuolisia karttatuotoksia ohjeiden mukaisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisesti paikkatietoanalyysejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa tehtävänantojen mukaiset tuotokset. Tuotoksissa ei ole virheitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja kokeilee ohjelmien toimintoja itsenäisesti. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisesti laadukkaita paikkatietoanalyysejä sekä pystyy itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy harjoitustöiden mukaan.
Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon opiskelijan tuotosten laadun paraneminen opintojakson aikana sekä itseohjautuvuus.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja alan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja alan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Karppinen
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää rakennus-, teollisuus- , kaivos- ja inframittauksen peruskäsitteistön ja määritelmät ja mittaajaan kohdistuvat erityisvaatimukset. Opiskelija tietää laserkeilauksen tekniikat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet rakennus- ja maanmittausaloilla. Opiskelija osaa rakennustyömaan tyypilliset mittaukset ja osaa käsitellä laserkeilauksen aineistoja. Opiskelija osaa koneohjausmallinnuksen perusteet. Opiskelija tietää rakennus-ja inframittauksen keskeiset määräykset ja ohjeet.
Opintojakson teemat ovat:
- Talonrakentamisen mittaukset

- Infrarakentamisen mittaukset

- Laserkeilaus

- Koneohjaus


Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Maastomallin laatiminen ja tarkastaminen, pituus -ja poikkileikkausten laatiminen, koordinaatistomuunnokset, infra-rakentamisen ja -mittamisen ohjeet, laserkeilaus ja keilausaineiston käsittely, koneohjausmallin laatimisen perusteet.
Peruskäsitteet rakennusmittuksen eri osa-alueista
- Tiemittaukset
- Ratamittaukset
- Sillanmittaukset
- Teollisuusrakennusmittaukset
- Kaivosmittaukset
- Rakennusvalvontamittaukset

Aika ja paikka

01.01.2022-20.5.2022. Rovaniemi, Rantavitikka.

Oppimateriaalit

Moodlessa ja luennoilla jaettava materiaali.

Kirjallisuus:

Laurila 2012: Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet
YIV 2019

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmätyöt, sekä näitä tukevat luennot.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joka yksilö tai ryhmä ohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunnilla harjoitusten edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristönä toimii AC-luokka ja opiskelijoiden koti tai muu vastaava tila.
Arviointi tehdään harjoitustehtävien perusteella. Pisteet kustakin tehtävästä (0-5). Palautettavana ja arvioitavana tuotoksena oppimispäiväkirja, johon raportoinnit harjoitustehtävistä on sisällytettävä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan teemakohtaisten harjoitustöiden, sekä näistä yhteenvetona palautettavan oppimispäiväkirjan perusteella siten, että kustakin teemasta voi maksimissaan saada 5 pistettä

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee talon- ja infrarakentamisen yleiset periaatteet, peruskäsitteet ja rakentamisen kustannusten muodostumisen periaatteet ja suuruusluokan. Opiskelija tuntee maalajien geotekniset ominaisuudet ja maaperätutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa arvioida rakennuspaikan rakennettavuuden. Opiskelija osaa kunnallistekniikan ja tien suunnittelun ja rakentamisen perusteet tietomallipohjaisessa rakentamisessa. Opiskelija osaa tulkita erilaisia rakennussuunnitelmia ja -piirustuksia.
Teemat
- Talon- ja infrarakentamisen yleiset periaatteet

- Tietomallipohjainen infrarakentaminen

- Rakentamisen suunnitelmat ja asiakirjat


Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Projektityö, jossa rakentamiseen liittyvät osiot. Määritellään tarkemmin tehtävänannossa.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto Moodlessa.

InfraRYL, RT-kortit ja muu yleinen ohjeistus.

Opetusmenetelmät

Luennot ja projekti. Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päätteeksi. Uusinnat sovitaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty (0) - Kiitettävä (5)

Projektityön ja tentin osuudet arvioinnista tarkemmin tehtävänannossa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee talon- ja infrarakentamisen yleiset periaatteet, peruskäsitteet ja rakentamisen kustannusten muodostumisen periaatteet ja suuruusluokan. Opiskelija tuntee maalajien geotekniset ominaisuudet ja maaperätutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa arvioida rakennuspaikan rakennettavuuden. Opiskelija osaa kunnallistekniikan ja tien suunnittelun ja rakentamisen perusteet tietomallipohjaisessa rakentamisessa. Opiskelija osaa tulkita erilaisia rakennussuunnitelmia ja -piirustuksia.
Teemat
- Talon- ja infrarakentamisen yleiset periaatteet

- Tietomallipohjainen infrarakentaminen

- Rakentamisen suunnitelmat ja asiakirjat


Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Projektityö, jossa rakentamiseen liittyvät osiot. Määritellään tarkemmin tehtävänannossa.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022

Oppimateriaalit

Luentoaineisto Moodlessa,

InfraRYL, RT-kortit ja muu yleinen ohjeistus.

Opetusmenetelmät

Luennot ja projekti. Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päätteeksi. Uusinnat sovitaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty (0) - Kiitettävä (5)

Projektityön ja tentin osuudet arvioinnista tarkemmin tehtävänannossa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa ruotsin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa ruotsin opinnoissa. Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään ruotsin kieltä. Hän kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan ja laajentaa sanavarastoaan niin että selviytyy käytännön viestintätilanteista. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan ja motivoituu arvioimaan kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella asteikolla.

Sisältö

Opiskelijan taustaan, opiskeluun, palvelutilanteisiin ja työelämään liittyviä aiheitaSuullisia ja kirjallisia harjoituksiaKuullun- ja tekstinymmärtämisen harjoituksiaPerusrakenteiden kertaustaOpiskelutaitojen harjoittamista, mm. sanakirjojen sekä internet-lähteiden käyttöä

Aika ja paikka

Rovaniemi, viikot 2-13, Moodle avataan aikaisemmin lähtökyselyä ja sisältöön tutustumista varten

Oppimateriaalit

Kirjana Jokisalo-Minni: REFLEX- uppdatera din svenska (2011 painos tai uudempi; saatavana myös Lapin amkin kirjastosta) ja Moodle-materiaali
Oheiskirjalllisuutta / linkkejä:
* Ruotsin peruskielioppi, esim. Harkoma, Jukarainen, Rosenberg-Wolff: Abi ruotsi
* https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/ ruotsin valmentava kielikurssi ruotsin perusteitten kertaamiseen
* http://www3.hamk.fi/bud ruotsia kertaava Internet-oppimisympäristö ammattikorkeakouluopiskelijoille
* http://kielikeskus.helsinki.fi/spraknat/ ruotsia yliopisto-opiskelijoille.

Opetusmenetelmät

Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa ruotsin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa ruotsin opinnoissa. Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään ruotsin kieltä. Hän kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan ja laajentaa sanavarastoaan niin että selviytyy käytännön viestintätilanteista. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan ja motivoituu arvioimaan kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella asteikolla.
Sisältö: Opiskelijan taustaan, opiskeluun, palvelutilanteisiin ja työelämään liittyviä aiheita
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun- ja tekstinymmärtämisen harjoituksia, perusrakenteiden kertausta, opiskelutaitojen harjoittamista, mm. internet-lähteiden käyttöä
Muuta: ZOOMissa n. 7 x 3 h.
1-2 palautettavaa kirjallista ja suullista harjoitustyötä /(kirjalliset palautetaan Moodleen ja suulliset pidetään ZOOMissa)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä vaan palautetavat kertaustehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle avataan aiemmin lähtökyselyä ja sisältöön tutustumista varten

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

•Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen
•Suullisten ja kirjallisten harjoitusten tekeminen hyväksytysti
•Itseopiskelutehtävien tekeminen ja lähitunneille valmistautuminen
Arviointiasteikko
•Hyväksytty - Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen osana ammattitaitoaan. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön.
Opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (kielilaki 424/2003) määritellyn suullisen ja kirjallisen taidon. Tavoitteena on sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (A352/2003, 8§).
Opintojakson teemat ovat:
- Ruotsin suullinen taito
- Ruotsin kirjallinen taito

Sisältö

Tausta ja koulutus, työelämän tilanteita, tavallisimpia liikekirjeitä ja maanmittauslan liikekirjeitä, neuvottelu, työnhaku, yritys- tai posteriesitys, maanmittausalan sanasto

Aika ja paikka

Rovaniemellä syksyllä 2022

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali
Lisämateriaali:
Verkkokurssit: Nätfräsch, Bud bygg upp din svenska, Språknåt
Kirjoja: Flexteknik, Flexhandel, Kontakt- Teknisk svenska, Perspektiv - svenska för högskolestudenter
Sanastoja ja oppaita: Fastighetsteknisk ordlista (sisältää myös mami-sanastoa), Kokous- ja neuvottelutaidon käsikirja, Liikeviestinnän käsikirja- viestit vaihtoon 7 kielellä

Lisätietoja opiskelijoille

Tehkää lähtökysely ennen opntojakson alkua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen)ja merkitään päättötodistuksen liitteelle. Arvosanat 1-3 vastaavat suullisen ja kirjallisen taidon tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa. Teemojen arviointi: Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt sekä jatkuva näyttö. Osaamiskuvaukset liittyvät ammatillisen osaamisen esittelyyn, tiedonhankintaan ja työelämän viestintään. Ruotsin suullisen ja kirjallisen arvioinnin taitotasokuvaukset tarkemmin linkissä: Ruotsin taitotasokuvaukset.
Tyydyttävä (1)
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Tyydyttävä (2)
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä hakee tietoa ruotsinkielisistä lähteistä.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja aloitteellisesti asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut suulliset (2) ja kirjalliset harjoitustyöt (1-2), tentti sekä jatkuva näyttö. Arviointiasteikko 0-5. Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen). Arvosanat 1-3 vastaavat tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa.
Arviointi perustuu:
- Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
- Tentti
- Jatkuva arviointi
- Opintojakson sekä suullisen ja kirjallisen taidon arviointi perustuu eurooppalaisen viitekehykseen pohjautuviin kuvauksiin: Ruotsin taitotasokuvaukset

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen osana ammattitaitoaan. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön.
Opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (kielilaki 424/2003) määritellyn suullisen ja kirjallisen taidon. Tavoitteena on sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (A352/2003, 8§).
Opintojakson teemat ovat:
- Ruotsin suullinen taito
- Ruotsin kirjallinen taito

Sisältö

Tausta ja koulutus, työelämän tilanteita, tavallisimpia liikekirjeitä ja maanmittauslan liikekirjeitä, neuvottelu, työnhaku, yritys- tai posteriesitys, maanmittausalan sanasto

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali
Lisämateriaali:
Verkkokurssit: Nätfräsch, Bud bygg upp din svenska, Språknåt
Kirjoja: Flexteknik, Flexhandel, Kontakt- Teknisk svenska, Perspektiv - svenska för högskolestudenter
Sanastoja ja oppaita: Fastighetsteknisk ordlista (sisältää myös mami-sanastoa), Kokous- ja neuvottelutaidon käsikirja, Liikeviestinnän käsikirja- viestit vaihtoon 7 kielellä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen)ja merkitään päättötodistuksen liitteelle. Arvosanat 1-3 vastaavat suullisen ja kirjallisen taidon tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa. Teemojen arviointi: Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt sekä jatkuva näyttö. Osaamiskuvaukset liittyvät ammatillisen osaamisen esittelyyn, tiedonhankintaan ja työelämän viestintään. Ruotsin suullisen ja kirjallisen arvioinnin taitotasokuvaukset tarkemmin linkissä: Ruotsin taitotasokuvaukset.
Tyydyttävä (1)
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Tyydyttävä (2)
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä hakee tietoa ruotsinkielisistä lähteistä.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja aloitteellisesti asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut suulliset (2) ja kirjalliset harjoitustyöt (1-2), tentti sekä jatkuva näyttö. Arviointiasteikko 0-5. Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen). Arvosanat 1-3 vastaavat tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa.
Arviointiin vaikuttavat:
- Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
- Tentti
- Jatkuva arviointi
- Opintojakson sekä suullisen ja kirjallisen taidon arviointi perustuu eurooppalaisen viitekehykseen pohjautuviin kuvauksiin: Ruotsin taitotasokuvaukset

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Katja Palo

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

TELU123A, Syventävä harjoittelu 1, 5.00 op ja TELU123B, Syventävä harjoittelu 2, 5.00 op
Osaamistavoitteet ja teemat
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.
Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) oman tekniikan alaan liittyvissä työympäristöissä ja –tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.
Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman tekniikan alan työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (syventäväharjoittelu 1 ja 2) aloitus: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

TELU123A, Syventävä harjoittelu 1, 5.00 op ja TELU123B, Syventävä harjoittelu 2, 5.00 op
Osaamistavoitteet ja teemat
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.
Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) oman tekniikan alaan liittyvissä työympäristöissä ja –tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.
Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman tekniikan alan työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (syventäväharjoittelu 1 ja 2) aloitus: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M19S
  Maanmittaustekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventäväharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa tietotekniikan perusohjelmistojen käytön.

Opiskelija osaa paikkatietosovelluksen peruskäytön sekä osaa hyödyntää eri internetpalvelimien aineistoja. Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia 2 ulotteisia karttatuotoksia. Opiskelija tietää mitä paikkatiedon peruskäsitteet ovat.

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Aihealueet ja teemat:
Tekstinkäsittely
Taulukkolaskenta
Kuvankäsittely
Esitysgrafiikka
Paikkatietotekniikan ohjelmistot

Aika ja paikka

Lapin AMK kampus. Tunnit tulevat lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Moodleen tulevat tehtävänannot ja netistä löytyvät taustamateriaalit.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu pääasiassa oppituntien aikana yhdessä harjoitustöitä tekemällä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävänannoissa käytetään mm. Maanmittauslaitoksen aineistoja.
Tehtävissä pyritään demonstroimaan työelämässäkin vastaan tulevia ongelmia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävät saa tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti pitkin syksyä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia karttatuotoksia ohjatusti. Tietotekniikan perusohjelmien käytön osaamisessa puutteita. Tuotoksissa on virheitä ja laatu täyttää vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia karttatuotoksia ohjeiden mukaisesti. Tietotekniikan perusohjelmien käyttö on hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa tehtävänantojen mukaiset tuotokset. Tuotoksissa ei ole virheitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja kokeilee ohjelmien toimintoja itsenäisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien laadun perusteella. Osaamisen kehittyminen opintojakson kuluessa voidaan huomioida.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa tietotekniikan perusohjelmistojen käytön.

Opiskelija osaa paikkatietosovelluksen peruskäytön sekä osaa hyödyntää eri internetpalvelimien aineistoja. Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia 2 ulotteisia karttatuotoksia. Opiskelija tietää mitä paikkatiedon peruskäsitteet ovat.

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin

Sisältö

Aihealueet ja teemat:
Tekstinkäsittely
Taulukkolaskenta
Kuvankäsittely
Esitysgrafiikka
Paikkatietotekniikan ohjelmistot

Aika ja paikka

Arki-iltaisin verkossa. Tunnit tulevat lukujärjestykseen.

Oppimateriaalit

Moodleen tulevat tehtävänannot ja netistä löytyvät taustamateriaalit.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu pääasiassa oppituntien aikana yhdessä harjoitustöitä tekemällä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävänannoissa käytetään mm. Maanmittauslaitoksen aineistoja.
Tehtävissä pyritään demonstroimaan työelämässäkin vastaan tulevia ongelmia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävät saa tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti pitkin syksyä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia karttatuotoksia ohjatusti. Tietotekniikan perusohjelmien käytön osaamisessa puutteita. Tuotoksissa on virheitä ja laatu täyttää vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia karttatuotoksia ohjeiden mukaisesti. Tietotekniikan perusohjelmien käyttö on hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa tehtävänantojen mukaiset tuotokset. Tuotoksissa ei ole virheitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja kokeilee ohjelmien toimintoja itsenäisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien laadun perusteella. Osaamisen kehittyminen opintojakson kuluessa voidaan huomioida.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan menetelmiä maanmittausalan työ- ja tutkimustehtävissä.
Opintojakson teemat ovat:
- Kuvaava tilastotiede
- Todennäköisyyslaskenta
- Luottamusväli ja hypoteesin testaus
- Pienimmän neliösumman menetelmä ja virheiden arviointi

Sisältö

Kuvaava tilastotiede
Todennäköisyyslaskenta
Luottamusväli ja hypoteesin testaus
Pienimmän neliösumman menetelmä
Mittausvirheiden kasautuminen
Tasosijainnin virheiden kuvaaminen virhe-ellipsinä

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Jokiväylä 11, Rovaniemi).
Verkko-oppimisympäristönä toimii Moodle.

Oppimateriaalit

Opettajien Moodlessa ilmoittama ja jakama materiaali.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka sekä Laurila: Maan mittauksia, Mittausten laskenta.

Opetusmenetelmät

Opintojakson muodostuu kahdesta teemasta:
- tilastot ja todennäköisyys
- mittausvirheet ja tarkkuus

Tilastot ja todennäköisyys -teeman osuudessa asioita tarkastellaan yleisemmin matematiikan näkökulmasta. Oppitunneilla varmistetaan perusasioiden hallinta. Lisäksi opiskelija saa oppitunneilla ohjausta laajempiin soveltaviin harjoitustehtäviin, jotka sisällytetään arviointiin.

Teuvo Heimonen pitää mittausvirheet ja tarkkuus -teeman, jossa asioita tarkastellaan maastomittausten näkökulmasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tilastot ja todennäköisyys -osion tentin ajankohta sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyn tentin voi uusia kerran. Uusintakokeen ajankohta sovitaan erikseen.

Mittausvirheet ja tarkkuus -osion tentin ajankohta selviää lukujärjestyksestä (ja Moodlesta). Mahdollisesta uusimisesta sovitaan erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tilastot ja todennäköisyys -osion itsenäinen suorittaminen on mahdollista (verkkotentti ja arvioitavat harjoitustehtävät).

Mittausvirheet ja tarkkuus -osion voi suorittaa joko tenttimällä tai itsenäisesti harjoitustehtäviä tekemällä.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu syyslukukaudelle siten, että Tilastot ja todennäköisyys -osio opiskellaan ensin, ja MIttausvirheet ja tarkkuus -osio sen jälkeen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaaminen
Maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa

Tyydyttävä 1
Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä, 33 % maksimipisteistä

Tyydyttävä 2
Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä,50 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaaminen
Maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa

Hyvä 3
Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä, 67% maksimipisteistä

Hyvä 4
Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä, 77% maksimipisteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaaminen
Maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa

Kiitettävä 5
Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa, 87% maksimipisteistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kumpikin teema pitää suorittaa hyväksyttävästi. Hylätty (0) on väliaikainen arvosana, joka poistuu, kun riittävä määrä suorituksia on kertynyt. Opintojakson arvosana on arvosanojen keskiarvo. Yksityiskohtaisemmat arviointiperusteet kerrotaan opintojakson aloitustunneilla.

Arvioinnin perusteena ovat maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa.

Opintojakson palaute kerätään ja käsitellään Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
 • Teuvo Heimonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan menetelmiä maanmittausalan työ- ja tutkimustehtävissä.
Opintojakson teemat ovat:
- Kuvaava tilastotiede
- Todennäköisyyslaskenta
- Luottamusväli ja hypoteesin testaus
- Pienimmän neliösumman menetelmä ja virheiden arviointi

Sisältö

Kuvaava tilastotiede
Todennäköisyyslaskenta
Luottamusväli ja hypoteesin testaus
Pienimmän neliösumman menetelmä
Mittausvirheiden kasautuminen
Tasosijainnin virheiden kuvaaminen virhe-ellipsinä

Aika ja paikka

Verkko-opetus, arki-iltaisin klo 17.15 alkaen.
Verkko-oppimisympäristöinä toimivat Moodle ja Zoom.

Oppimateriaalit

Opettajien Moodlessa ilmoittama ja jakama materiaali.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka sekä Laurila: Maan mittauksia, Mittausten laskenta.

Opetusmenetelmät

Opintojakson muodostuu kahdesta teemasta:
- tilastot ja todennäköisyys
- mittausvirheet ja tarkkuus

Tilastot ja todennäköisyys -teeman osuudessa asioita tarkastellaan yleisemmin matematiikan näkökulmasta. Oppitunneilla varmistetaan perusasioiden hallinta. Lisäksi opiskelija saa oppitunneilla ohjausta laajempiin soveltaviin harjoitustehtäviin, jotka sisällytetään arviointiin.

Teuvo Heimonen pitää mittausvirheet ja tarkkuus -teeman, jossa asioita tarkastellaan maastomittausten näkökulmasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tilastot ja todennäköisyys -osion tentin ajankohta sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyn tentin voi uusia kerran. Uusintakokeen ajankohta sovitaan erikseen.

Mittausvirheet ja tarkkuus -osion tentin ajankohta selviää lukujärjestyksestä (ja Moodlesta). Mahdollisesta uusimisesta sovitaan erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tilastot ja todennäköisyys -osion itsenäinen suorittaminen on mahdollista (verkkotentti ja arvioitavat harjoitustehtävät).

Mittausvirheet ja tarkkuus -osion voi suorittaa joko tenttimällä tai itsenäisesti harjoitustehtäviä tekemällä.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu syyslukukaudelle siten, että Tilastot ja todennäköisyys -osio opiskellaan ensin, ja MIttausvirheet ja tarkkuus -osio sen jälkeen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaaminen
Maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa

Tyydyttävä 1
Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä, 33 % maksimipisteistä

Tyydyttävä 2
Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä,50 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaaminen
Maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa

Hyvä 3
Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä, 67% maksimipisteistä

Hyvä 4
Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä, 77% maksimipisteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaaminen
Maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa

Kiitettävä 5
Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa, 87% maksimipisteistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kumpikin teema pitää suorittaa hyväksyttävästi. Hylätty (0) on väliaikainen arvosana, joka poistuu, kun riittävä määrä suorituksia on kertynyt. Opintojakson arvosana on arvosanojen keskiarvo. Yksityiskohtaisemmat arviointiperusteet kerrotaan opintojakson aloitustunneilla.

Arvioinnin perusteena ovat maanmittausalaan liittyvät tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltaa niitä mittausten laskennassa.

Opintojakson palaute kerätään ja käsitellään Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytäänvaativiin maanmittaustoimituksiin ja toteutusajankohdan mukaisiinajankohtaisiin toimitustuotannon erityiskysymyksiin. Tämän vuoksi opintojakson tavoitteita ja sisältöä tarkennetaan toteutussuunnitelmissa.
Teemat:
- Vaativat maanmittaustoimitukset
- Toimitustuotannon ajankohtaiset erityiskysymykset

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Zoom iltaisin lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Materiaali tulee moodleen.
Aihealueita alustavasti: Toimitusinsinöörin kelpoisuus, Yhteismetsäasiat, Yksityistieasiat, Rajankäynti ja vesijätön lunastus, Esteellisyys ja eettisyys, toimitustuotannon ajankohtaiset uudistukset, tuottoarvokaavat, kauppa-arvomenetelmän soveltaminen

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu pääasiassa Zoomissa yhdessä harjoitustehtäviä tehden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustöiden kohteet pyritään ottamaan reaalimaailmasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävät voi tehdä myös itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

Tasaisesti pitkin syksyä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
 • Leena Ruokanen
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Sami Porsanger

Opiskelijaryhmät
 • RA51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä tavanomaisimpia maanmittaustoimituksia ja ymmärtää niiden taustalla olevan lainsäädännön ja eritasoisten ohjeistusten merkityksen. Opiskelijalla on valmiudet perehtyä myös harvinaisempien toimitusten tekemiseen. Opiskelija tuntee toimitustuotantoon liittyvän kirjaamismenettelyn. Toimitustuotannossa viestinnän tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia toimituskokouksen vetäjänä ja tuntee toimituskokouksen prosessin. Opiskelija harjaantuu asiakkaan kohtaamisiin haastavissa toimitustilanteissa. Opiskelija hallitsee neuvottelujen prosessin, tyylin, tavoitteet, strategiat, taktiikat ja etiikan ja osaa soveltaa niitä ammatillisissa tilanteissa. Opiskelija osaa toimia myös etäneuvotteluissa.

Sisältö

- toimitustuotannon prosessi
- lainsäädäntö ja erilaiset ohjeistukset toimitusten taustalla
- toimitusten merkitys yhteiskunnalle
- kirjaamismenettely
- toimituskokouksen kulku ja dokumentointi
- harjaantuminen erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja vaativiin ammatillisiin vuorovaikutustilanteisiin (argumentointitaitojen harjaannuttaminen)
- neuvottelutaito (taktiikat, strategiat)
- digitaalinen viestintä: etäneuvottelut (viestintävälineiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen)

Aika ja paikka

Lähijakso vko 11, Zoom, Moodle

Oppimateriaalit

Materiaali on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, seminaarit, työelämäyhteistyö (Maanmittauslaitos, Rovaniemen kaupunki)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö: Maanmittauslaitos ja Rovaniemen kaupunki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla toimitustuotannon ja lainsäädännön perusteita ja osaa tehdä yksinkertaisen maanmittaustoimituksen. Opiskelija osaa pitää toimituskokouksen ja dokumentoida sen sekä kohdata asiakkaan ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa, vaikka vuorovaikutuksessa onkin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee toimitustuotannon ja siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa toimia vakuuttavasti toimituskokouksen puheenjohtajana ja osaa ottaa huomioon erilaiset asiakkaat vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa toimitustuotannon dokumentoinnin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia toimitusten toimitusinsinöörinä ja tuntee hyvin toimituksiin liittyvät prosessit ja lainsäädännön. Opiskelija osaa antaa neuvoja asiakkaille toimitusasioissa. Vuorovaikutus on ammattimaista ja monipuolista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Tarkat arviointikriteerit ovat Moodlessa ja opintojakson kuvauksessa Pepissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla toimitustuotannon ja lainsäädännön perusteita ja osaa tehdä yksinkertaisen maanmittaustoimituksen. Opiskelija osaa pitää toimituskokouksen ja dokumentoida sen sekä kohdata asiakkaan ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa, vaikka vuorovaikutuksessa onkin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa toimia toimitusten toimitusinsinöörinä ja tuntee hyvin toimituksiin liittyvät prosessit ja lainsäädännön. Opiskelija osaa antaa neuvoja asiakkaille toimitusasioissa. Vuorovaikutus on ammattimaista ja monipuolista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia toimitusten toimitusinsinöörinä ja tuntee hyvin toimituksiin liittyvät prosessit ja lainsäädännön. Opiskelija osaa antaa neuvoja asiakkaille toimitusasioissa. Vuorovaikutus on ammattimaista ja monipuolista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Porsanger
 • Leena Ruokanen
Opiskelijaryhmät
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä tavanomaisimpia maanmittaustoimituksia ja ymmärtää niiden taustalla olevan lainsäädännön ja eritasoisten ohjeistusten merkityksen. Opiskelijalla on valmiudet perehtyä myös harvinaisempien toimitusten tekemiseen. Opiskelija tuntee toimitustuotantoon liittyvän kirjaamismenettelyn. Toimitustuotannossa viestinnän tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia toimituskokouksen vetäjänä ja tuntee toimituskokouksen prosessin. Opiskelija harjaantuu asiakkaan kohtaamisiin haastavissa toimitustilanteissa. Opiskelija hallitsee neuvottelujen prosessin, tyylin, tavoitteet, strategiat, taktiikat ja etiikan ja osaa soveltaa niitä ammatillisissa tilanteissa. Opiskelija osaa toimia myös etäneuvotteluissa.

Sisältö

- toimitustuotannon prosessi
- lainsäädäntö ja erilaiset ohjeistukset toimitusten taustalla
- toimitusten merkitys yhteiskunnalle
- kirjaamismenettely
- toimituskokouksen kulku ja dokumentointi
- harjaantuminen erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja vaativiin ammatillisiin vuorovaikutustilanteisiin (argumentointitaitojen harjaannuttaminen)
- neuvottelutaito (taktiikat, strategiat)
- digitaalinen viestintä: etäneuvottelut (viestintävälineiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen)

Aika ja paikka

16.1.-28.4.2023 Rovaniemi

Oppimateriaalit

Materiaali on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, seminaarit, työelämäyhteistyö (Maanmittauslaitos, Rovaniemen kaupunki)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö: Maanmittauslaitos ja Rovaniemen kaupunki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla toimitustuotannon ja lainsäädännön perusteita ja osaa tehdä yksinkertaisen maanmittaustoimituksen. Opiskelija osaa pitää toimituskokouksen ja dokumentoida sen sekä kohdata asiakkaan ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa, vaikka vuorovaikutuksessa onkin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee toimitustuotannon ja siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa toimia vakuuttavasti toimituskokouksen puheenjohtajana ja osaa ottaa huomioon erilaiset asiakkaat vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa toimitustuotannon dokumentoinnin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia toimitusten toimitusinsinöörinä ja tuntee hyvin toimituksiin liittyvät prosessit ja lainsäädännön. Opiskelija osaa antaa neuvoja asiakkaille toimitusasioissa. Vuorovaikutus on ammattimaista ja monipuolista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Tarkat arviointikriteerit ovat Moodlessa ja opintojakson kuvauksessa Pepissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla toimitustuotannon ja lainsäädännön perusteita ja osaa tehdä yksinkertaisen maanmittaustoimituksen. Opiskelija osaa pitää toimituskokouksen ja dokumentoida sen sekä kohdata asiakkaan ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa, vaikka vuorovaikutuksessa onkin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa toimia toimitusten toimitusinsinöörinä ja tuntee hyvin toimituksiin liittyvät prosessit ja lainsäädännön. Opiskelija osaa antaa neuvoja asiakkaille toimitusasioissa. Vuorovaikutus on ammattimaista ja monipuolista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia toimitusten toimitusinsinöörinä ja tuntee hyvin toimituksiin liittyvät prosessit ja lainsäädännön. Opiskelija osaa antaa neuvoja asiakkaille toimitusasioissa. Vuorovaikutus on ammattimaista ja monipuolista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • R51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hyvän työyhteisön kehittymiseen tarvittavat edellytykset ja hänellä on valmiudet edistää laadukkaan ja tuloksekkaan työyhteisön syntymistä. Opiskelija kykenee tunnistamaan maanmittausalan liiketoimintamahdollisuuksia, osaa laatia liiketoimintasuunnitelman,arvioida toiminnan kannattavuuden ja perustaa yrityksen sekä ymmärtää asiakaslähtöisen ajattelun merkityksen yrityksen ja organisaation toiminnalle. Opiskelija ymmärtää  julkisen hankintatoimen prosessin vaatimukset ostajana ja myyjänä.
Opintojakson teemat ovat:
- Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen
- Johtaminen
Opintojakso integroidaan lukukausiprojektiin.

Sisältö

Opiskelija ymmärtää liiketoiminnanja yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja näkee yrittäjyyden yksilöllisenä uravaihtoehtona. Opiskelija tutustuu maanmittausalan organisaatioihin, yritystoimintaan ja yrittäjiin.
- Innovaatiotoiminta Suomessa, rahoitusmahdollisuudet- Yrityksen perustaminen, liiketoiminnan muodot ja prosessit- Liiketoiminnan suunnittelu--Kannattavuus
-Myynti ja markkinointi

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta: Haverila et al, Teollisuustalous; Parantainen, Jari, Tuotteistaminen : rakenna palvelusta tuote 10 päivässä; Antti Apunen, Haastajasta hittipalveluksi
Verkkomateriaalia: https://www.businessfinland.fi/, http://www.yrittajat.fi/, https://oma.yrityssuomi.fi/, https://www.finnvera.fi/
MOODLEssa oleva materiaali ja luennot.
Opintojakson alussa kerrotaan tarkempi kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista, harjoituksista ja oppimistehtävistä.
Tehtävät ovat sekä yksilö- että ryhmätehtäviä.
Virtuaalisena oppimisympäristönä käytetään MOODLEa ja muita virtuaaliympäristöjä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojakson alussa sovitun aikataulun noudattamista ja annettujen oppimistehtävien suorittamista sekä palauttamista.
Itse- ja vertaisarviointi 1/3
Oppimistehtävät 2/3

Osaaminen:
Tyydyttävä(1-2)
Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin, Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Hyvä(3-4)
Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija osaa suunnitella perustettavan yrityksen prosessit ja tarvittavat resurssit. Opiskelija ymmärtää verkostoitumisen mahdollisuudet. Opiskelija tietää yrityksen innovaatiorahoituksen mahdollisuudet. Opiskelija osaa pitchata liikeidean.

Kiitettävä5
Opiskelija osaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa yrityksen talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa innovaatioprosessin ja osaa myydä ideansa ja tuntee markkinoinnin mahdollisuudet.

Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden eri muodot

-Opiskelija osaa toimia projektissa yrittäjämäisesti ja osaa yrityksen perustamisen perusperiaatteet
- Osaa kustannuslaskennan periaatteita ja osaa hinnoitella tuotteen kustannusperusteisesti
-Opiskelija osaa tilinpäätös- ja kassavirtalaskelmien periaatteet, kustannuslaskennan ja hinnoittelun

Hylätty (0)

Oppimistehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

.Hyvä (3)Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

.Kiitettävä (5)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • RA51M20S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka, (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hyvän työyhteisön kehittymiseen tarvittavat edellytykset ja hänellä on valmiudet edistää laadukkaan ja tuloksekkaan työyhteisön syntymistä. Opiskelija kykenee tunnistamaan maanmittausalan liiketoimintamahdollisuuksia, osaa laatia liiketoimintasuunnitelman,arvioida toiminnan kannattavuuden ja perustaa yrityksen sekä ymmärtää asiakaslähtöisen ajattelun merkityksen yrityksen ja organisaation toiminnalle. Opiskelija ymmärtää  julkisen hankintatoimen prosessin vaatimukset ostajana ja myyjänä.
Opintojakson teemat ovat:
- Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen
- Johtaminen
Opintojakso integroidaan lukukausiprojektiin.

Sisältö

Opiskelija ymmärtää liiketoiminnanja yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja näkee yrittäjyyden yksilöllisenä uravaihtoehtona. Opiskelija tutustuu maanmittausalan organisaatioihin, yritystoimintaan ja yrittäjiin.
- Innovaatiotoiminta Suomessa, rahoitusmahdollisuudet- Yrityksen perustaminen, liiketoiminnan muodot ja prosessit- Liiketoiminnan suunnittelu--Kannattavuus
-Myynti ja markkinointi

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta:   Haverila et al, Teollisuustalous;  Parantainen, Jari, Tuotteistaminen : rakenna palvelusta tuote 10 päivässä; Antti Apunen, Haastajasta hittipalveluksi
Verkkomateriaalia: https://www.businessfinland.fi/, http://www.yrittajat.fi/, https://oma.yrityssuomi.fi/, https://www.finnvera.fi/
MOODLEssa oleva materiaali ja luennot.
Opintojakson alussa kerrotaan tarkempi kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista, harjoituksista ja oppimistehtävistä.
Tehtävät ovat sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Tarkemmat järjestelyt sovitaan opintojakson alussa..
Virtuaalisena oppimisympäristönä käytetään virtuaalioppimisympäristöjä mm. MOODLEa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojakson alussa sovitun aikataulun noudattamista ja annettujen oppimistehtävien suorittamista sekä palauttamista.
Itsearviointi ja vertaisarviointi: 1/3
Oppimistehtävät: 2/3

Osaaminen:
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin, Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija osaa suunnitella perustettavan yrityksen prosessit ja tarvittavat resurssit. Opiskelija ymmärtää verkostoitumisen mahdollisuudet. Opiskelija tietää yrityksen innovaatiorahoituksen mahdollisuudet. Opiskelija osaa pitchata liikeidean.Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa yrityksen talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa innovaatioprosessin ja osaa myydä ideansa ja tuntee markkinoinnin mahdollisuudet.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ei ole palautettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

.Hyvä (3) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.