Siirry suoraan sisältöön

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Laajuus:
240 op

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Tunnus
(RA51R22S)
Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Tunnus
(RA51R21S)
Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi 2020
Tunnus
(RA51R20S)
Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
Tunnus
(RA51R19S)
Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2018
Tunnus
(RA51R18S)

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2018
Tunnus
(RM51RB18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa. 

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Yhtälöiden muodostaminen ja ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot. Verrannollisuus ja mittakaavat. Trigonometria. Taso- ja avaruusgeometria.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Suositeltavaa kirjallisuutta: Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka. Henttonen, Peltomäki, Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta noin 56 h. Oppitunneilla varmistetaan opintojakson aihepiirien perusasioiden hallinta harjoitustehtävien avulla. Lisäksi opiskelija saa tunneilla ohjausta hieman laajempiin, soveltaviin tehtäviin, jotka arvioidaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyt kokeet voi uusia kerran toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Hylätyt kokeet voi uusia kaksi kertaa toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja kahdesta välikokeesta tai loppukokeesta. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten.

Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen tai loppukokeeseen sekä harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien osuus noin 50 %. Arviointiasteikko 0 - 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa. 

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Yhtälöiden muodostaminen ja ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot. Verrannollisuus ja mittakaavat. Trigonometria. Taso- ja avaruusgeometria.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Oppimisympäristönä on Moodle-työtila ja Zoom. Opetus järjestetään arki-iltaisin klo 17:15 alkaen. Oppitunnit tallennetaan. Ohjaustunteja järjestetään myös päiväaikaan.

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Suositeltavaa oheiskirjallisuutta: Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka. Henttonen, Peltomäki, Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetusta Zoom-ympäristössä noin 32 h. Oppitunneilla lasketaan tehtäviä, jotka varmistavat opintojakson aihepiirien perusasioiden hallinnan. Lisäksi opiskelija saa ohjausta soveltaviin tehtäviin, jotka arvioidaan. Osa aiheista voidaan opiskella itsenäisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikaväli, jolla verkkotentin voi suorittaa, sovitaan ensimmäisellä opetuskerralla. Tentin voi uusia kerran.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja tentistä. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten.

Arviointi perustuu noin 50 % palautettaviin harjoitustehtäviin ja noin 50 % tenttiin.
Arviointiasteikko on 0 - 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat:
toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.


Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (ammattiharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen
- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)
- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit ja täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus).

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia konetekniikan alan työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Ammattiharjoittelu on toinen harjoittelujakso rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa. Harjoituksen sisällöksi soveltuu monenlaiset rakennustekniset työtehtävät. 10 opintopistettä vastaavan harjoittelujakson minimipituus on noin 6,5 viikkoa.
Jos harjoittelu on palkatonta harjoittelua, tehdään harjoittelusopimus. Jos harjoittelusta saa palkkaa, työsopimus riittää.
Harjoittelua ei ohjata oppilaitoksen puolesta.
Harjoittelujakson päätyttyä tehdään harjoitteluraportti. Raportti ja työtodistus palautetaan Moodlen työtilaan "Ammattiharjoittelu (R501RL138 ja TELU122) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri- ja rakennusmestariryhmät" (avain TELU122) Tämä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteinen ammattiharjoittelun työtila. Muita Moodlen työtiloja ei ole ammattiharjoittelun raportin ja työtodistuksen palautukseen käytössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat:
toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.


Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (ammattiharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen
- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)
- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit ja täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus).

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia konetekniikan alan työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Ammattiharjoittelu on toinen harjoittelujakso rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa. Harjoituksen sisällöksi soveltuu monenlaiset rakennustekniset työtehtävät. 10 opintopistettä vastaavan harjoittelujakson minimipituus on noin 6,5 viikkoa.
Jos harjoittelu on palkatonta harjoittelua, tehdään harjoittelusopimus. Jos harjoittelusta saa palkkaa, työsopimus riittää.
Harjoittelua ei ohjata oppilaitoksen puolesta.
Harjoittelujakson päätyttyä tehdään harjoitteluraportti. Raportti ja työtodistus palautetaan Moodlen työtilaan "Ammattiharjoittelu (R501RL138 ja TELU122) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri- ja rakennusmestariryhmät" (avain TELU122) Tämä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteinen ammattiharjoittelun työtila. Muita Moodlen työtiloja ei ole ammattiharjoittelun raportin ja työtodistuksen palautukseen käytössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia konetekniikan alan työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
 • Janne Poikajärvi
 • Kai Ryynänen
Vastuuhenkilö

Janne Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee arktisen rakentamisen erityispiirteet. Opiskelija tuntee routarakentamisen perusteet ja mitoituksen. Opiskelija perehtyy arktiseen matkailurakentamiseen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia avolouhintasuunnitelmia, osaa määrittää avolouhinnan kustannuk-set, tuntee räjäytyslainsäädännön sekä osaa suunnitella murskausprosesseja.

Sisältö

Porauskalusto, räjähdysaineet, sytytysvälineet, normaali avolouhinta, tarkkuuslouhinta, tärinät huomioiva louhinta, räjäytyssuunnitelmien tekeminen, kustannukset ja lainsäädäntö.

Murskauslaitoksen pääkomponentit, murskauksen suunnittelu ja laatuun vaikuttavat tekijät.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022.

Oppimateriaalit

Räjäytystyöt; Raimo Vuolio ja Tommi Halonen,
Kaivos- ja louhintatekniikka; Hakapää ja Lappalainen
ja tunneilla ilmoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot (AC), harjoitustyöt käsin ja tietokoneohjelmilla, videot ja työmaakäynti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työmaa vierailu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Marraskuu, Joulukuu 2022

Sisällön jaksotus

Porauskalusto, räjähdysaineet, sytytysvälineet, normaali avolouhinta, tarkkuuslouhinta, tärinät huomioiva louhinta, räjäytyssuunnitelmien tekeminen, kustannukset ja lainsäädäntö.
Murskauslaitoksen pääkomponentit, murskauksen suunnittelu ja laatuun vaikuttavat tekijät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija osaa laatia avolouhintasuunnitelmia, osaa määrittää avolouhinnan kustannukset, tuntee räjäytyslainsäädännön sekä osaa suunnitella murskausprosesseja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa avolouhinnan ja murskauksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja murskaussuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä vaativia räjäytys- ja murskaussuunnitelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Opiskelija osaa louhinnan ja murskauksen periaatteet.
H ( 3,4): Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja murskaussuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.
K ( 5 ) : Opiskelija osaa tehdä vaativia räjäytys- ja murskaussuunnittelmia.
Koe 50% , harjoitustyöt 50%.

Esitietovaatimukset

ei vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Airas
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ville Airas

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää betoni-, puu- ja teräsrakenteisten rakennusten yleiset runkojärjestelmät sekä niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija hallitsee kuormien siirtymisen rakenneosalta toiselle sekä osaa määrittää rakenteita rasittavat kuormat. Opiskelija ymmärtää betonin, puun ja teräksen materiaaliominaisuuksien vaikutuksen rakenteiden toiminnassa.

Sisältö

Eurokoodin mukaisen mitoituksen perusteet. Betoni-, puu- ja teräsrakenteisten rakennusten yleiset runkojärjestelmät sekä rakennusosia rasittavien kuormien määrittäminen.

Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden materiaalikohtaiset ominaisuudet ja niiden vaikutus rakenteiden toimintaan mitoittamisen näkökulmasta. Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden mitoittamisen alkeet.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2023. Toteutus tapahtuu ensisijaisesti Lapin AMK, Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11, Rovaniemi). Oppitunteja voidaan toteuttaa Zoom- verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla Moodle verkkoympäristössä jaettava materiaali.

Luentojen yhteydessä mainittava muu kirjallisuus, jota ei löydy netistä. Kyseessä on etupäässä RIL:n ja eurokoodien julkaisuja. Kyseisisiä julkaisuja voi lainata kirjastosta tai hankkia omaksi (joistakin mahdollista saada opiskelija-alennukset), mutta opintojakson suorittaminen ei näitä edellytä.

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, kaksi harjoitustyötä ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana opintojakson lopulla. Uusintatenttimahdollisuuksia järjestetään voimassa olevan tutkintosäännön ohjeistusta noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän ymmärtää puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän hallitsee puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet ja osaa hyödyntää tätä kuormitettujen rakenteiden suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavia suorituksia ovat tentti sekä kaksi opintojakson aikana tehtävää harjoitustyötä. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty- hylätty menetelmällä. Harjoitustöiden vaikutus opintojakson arvosanaan +-1.

Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty

Sekä tentti, että harjoitustyöt tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 43

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Airas
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ville Airas

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää betoni-, puu- ja teräsrakenteisten rakennusten yleiset runkojärjestelmät sekä niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija hallitsee kuormien siirtymisen rakenneosalta toiselle sekä osaa määrittää rakenteita rasittavat kuormat. Opiskelija ymmärtää betonin, puun ja teräksen materiaaliominaisuuksien vaikutuksen rakenteiden toiminnassa.

Sisältö

Eurokoodin mukaisen mitoituksen perusteet. Betoni-, puu- ja teräsrakenteisten rakennusten yleiset runkojärjestelmät sekä rakennusosia rasittavien kuormien määrittäminen.

Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden materiaalikohtaiset ominaisuudet ja niiden vaikutus rakenteiden toimintaan mitoittamisen näkökulmasta. Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden mitoittamisen alkeet.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2023. Lähijaksojen luentokerrat pidetään Lapin AMK, Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11, Rovaniemi). Etäopetuksena toteutettavat oppitunnit toteutetaan Zoom- verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla Moodle verkkoympäristössä jaettava materiaali.

Luentojen yhteydessä mainittava muu kirjallisuus, jota ei löydy netistä. Kyseessä on etupäässä RIL:n ja eurokoodien julkaisuja. Kyseisisiä julkaisuja voi lainata kirjastosta tai hankkia omaksi (joistakin mahdollista saada opiskelija-alennukset), mutta opintojakson suorittaminen ei näitä edellytä.

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, kaksi harjoitustyötä ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana opintojakson lopulla. Uusintatenttimahdollisuuksia järjestetään voimassa olevan tutkintosäännön ohjeistusta noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän ymmärtää puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän hallitsee puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet ja osaa hyödyntää tätä kuormitettujen rakenteiden suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavia suorituksia ovat tentti sekä kaksi opintojakson aikana tehtävää harjoitustyötä. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty- hylätty menetelmällä. Harjoitustöiden vaikutus opintojakson arvosanaan +-1.

Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty

Sekä tentti, että harjoitustyöt tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista eri materiaalien ominausuuksia ja niiden vaikutusta kuormitetun rakenteen toimintaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän ymmärtää puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen periaatteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän hallitsee puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet ja osaa hyödyntää tätä kuormitettujen rakenteiden suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa betonin perusominaisuudet, betonin valmistuksen käsitteistön, betonin raaka-aineiden ominaisuudet ja laatutekniikan sekä tietää betonin osa-aineisiin liittyvät viranomaismääräykset.

Sisältö

Betonin osa-aineet ja laadunvalvonta, Betonin koostumuksen määrittäminen ja valmistus, Betonin lujuuden kehitys, Betonin osa-aineiden ja lujuuden laadunvarmistus.

Aika ja paikka

19.1. - 23.4.2023 Jokiväylä 11, Rovaniemi

Oppimateriaalit

Oppikirja by 201, betoninormit, standardit, moodlessa ja luennoilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää betonin eri osa-aineet ja tuntee niiden ominaisuudet. Osaa määrittää laboratorio-olosuhteissa betonin runkoaineen ominaisuudet kuten epäpuhtaudet, raekoon sekä liete- ja humuspitoisuuden. Osaa laskemalla yhdistää useampaa betonimassan runkoainetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suhteittaa lujuusluokitellun betonimassan ja valmistaa massasta koekuutiot lujuuden testausta varten. Osaa säilyttää valmistamiansa betonikuutioita erilaisissa olosuhteissa ja seurata kuutioiden lujuudenkehitystä. Tuntee betonin lujuuden kehityksen ja osaa määritellä lujuuden suhteutetusta betonimassan koekuutioista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa testata betonikuutiot ja vertailla niiden tulosten laatua eri olosuhteissa säilytettyihin betonikuutioiden lujuustuloksiin. Osaa tulkita eri betonilaatujen lujuuskehitysmonogrammeja ja hyödyntää niitä betonirakentamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 100% ja laboratoriotyöt suoritettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Tietää betonin eri osa-aineet ja tuntee niiden ominaisuudet. Osaa määrittää laboratorio-olosuhteissa betonin runkoaineen ominaisuudet kuten epäpuhtaudet, raekoon sekä liete- ja humuspitoisuuden. Osaa laskemalla yhdistää useampaa betonimassan runkoainetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Osaa suhteittaa lujuusluokitellun betonimassan ja valmistaa massasta koekuutiot lujuuden testausta varten. Osaa säilyttää valmistamiansa betonikuutioita erilaisissa olosuhteissa ja seurata kuutioiden lujuudenkehitystä. Tuntee betonin lujuuden kehityksen ja osaa määritellä lujuuden suhteutetusta betonimassan koekuutioista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Osaa testata betonikuutiot ja vertailla niiden tulosten laatua eri olosuhteissa säilytettyihin betonikuutioiden lujuustuloksiin. Osaa tulkita eri betonilaatujen lujuuskehitysmonogrammeja ja hyödyntää niitä betonirakentamisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa betonin perusominaisuudet, betonin valmistuksen käsitteistön, betonin raaka-aineiden ominaisuudet ja laatutekniikan sekä tietää betonin osa-aineisiin liittyvät viranomaismääräykset.

Sisältö

Betonin osa-aineet ja laadunvalvonta, Betonin koostumuksen määrittäminen ja valmistus, Betonin lujuuden kehitys, Betonin osa-aineiden ja lujuuden laadunvarmistus.

Aika ja paikka

9.1. - 7.5.2023 Etäluennot Zoom ja laboratorioharjoitukset Jokiväylä 11 Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Oppikirja by 201, betoninormit, standardit, moodlessa ja luennoilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Etäluennot ja laboratorioharjoitukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää betonin eri osa-aineet ja tuntee niiden ominaisuudet. Osaa määrittää laboratorio-olosuhteissa betonin runkoaineen ominaisuudet kuten epäpuhtaudet, raekoon sekä liete- ja humuspitoisuuden. Osaa laskemalla yhdistää useampaa betonimassan runkoainetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suhteittaa lujuusluokitellun betonimassan ja valmistaa massasta koekuutiot lujuuden testausta varten. Osaa säilyttää valmistamiansa betonikuutioita erilaisissa olosuhteissa ja seurata kuutioiden lujuudenkehitystä. Tuntee betonin lujuuden kehityksen ja osaa määritellä lujuuden suhteutetusta betonimassan koekuutioista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa testata betonikuutiot ja vertailla niiden tulosten laatua eri olosuhteissa säilytettyihin betonikuutioiden lujuustuloksiin. Osaa tulkita eri betonilaatujen lujuuskehitysmonogrammeja ja hyödyntää niitä betonirakentamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 100% ja laboratorioharjoitukset suoritettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää betonin eri osa-aineet ja tuntee niiden ominaisuudet. Osaa määrittää laboratorio-olosuhteissa betonin runkoaineen ominaisuudet kuten epäpuhtaudet, raekoon sekä liete- ja humuspitoisuuden. Osaa laskemalla yhdistää useampaa betonimassan runkoainetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa suhteittaa lujuusluokitellun betonimassan ja valmistaa massasta koekuutiot lujuuden testausta varten. Osaa säilyttää valmistamiansa betonikuutioita erilaisissa olosuhteissa ja seurata kuutioiden lujuudenkehitystä. Tuntee betonin lujuuden kehityksen ja osaa määritellä lujuuden suhteutetusta betonimassan koekuutioista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa testata betonikuutiot ja vertailla niiden tulosten laatua eri olosuhteissa säilytettyihin betonikuutioiden lujuustuloksiin. Osaa tulkita eri betonilaatujen lujuuskehitysmonogrammeja ja hyödyntää niitä betonirakentamisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Opiskelijaryhmät
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa betonitöiden johtamisen eri olosuhteissa, betonitekniikan erityistekniikat sekä betonirakenteiden korjauksen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

5.9.2022 - 18.12.2022 Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Moodlen työtilassa jaettu materiaali.
Betoniyhdistys: Betonitekniikan oppikirja by 201.
Rakentamismääräyskokoelma B4
Talvibetonointi (Betoniyhdistys)
Betoninormit (BY, RIL)
http://www.eurocodes.fi/1992/paasivu1992/sahkoinen1992/Leaflet_2_Betonirakenteiden_suunnitteluperusteet

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt. Harjoitustyöt voidaan kytkeä lukuvuoden kestävään ammattiaineopintojen projektiin, jos harjoitustyöt pystytään sisältövaatimuksiltaan toteuttamaan projektin yhteydessä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti 100% ja harjoitustyö palautettu.
Arviointiasteikko: Hylätty (0) - Kiitettävä (5)

Esitietovaatimukset

Betoniteknologian opintojakso tulee olla suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Airas
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ville Airas

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa betonirakenteiden suunnitteluperiaatteet ja -laskennan sekä rakenteiden mitoituksen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2023. Opetus toteutetaan pääosin etäopiskeluna Zoomin välityksellä. Monimuoto-opiskeijoiden lähipäivillä pidettäviä luentoja ei nauhoiteta ja ne pidetään kampuksella (Jokiväylä 11). Luokassa pidettävien luentojen kohdalla lukujärjestyksessä on kerrottu luokkatunnus.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla Moodle verkkoympäristössä jaettava materiaali.

Luentojen yhteydessä mainittava muu kirjallisuus, jota ei löydy netistä. Kyseessä on etupäässä eurokoodien julkaisuja sekä By 211 Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja Osat 1 ja 2, 2014. Kyseisisiä julkaisuja voi lainata kirjastosta tai hankkia omaksi (joistakin mahdollista saada opiskelija-alennukset), mutta opintojakson suorittaminen ei näitä edellytä.

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana opintojakson lopulla. Uusintamahdollisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset ovat tentti ja harjoitustyöt. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty - hylätty menetelmällä. Harjoitustyön vaikutus opintojakson arvosanaan +-1.

Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty

Sekä tentti, että harjoitustyö tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Hylätty (0)

Opiskelija ei hahmota materiaalin rakennetekniseen käyttäytymiseen vaikuttavia ominaisuuksia eikä hallitse yleisiä mitoitustarkasteluita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee materiaalin rakennetekniseen käyttäytymiseen vaikuttavat ominaisuudet sekä hallitsee yleiset mitoitustarkastelut.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee materiaalin rakennetekniseen käyttäytymiseen vaikuttavat ominaisuudet sekä hallitsee yleiset mitoitustarkastelut. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa hallitsemiaan mitoitustarkasteluita eli suunnitella ja mitoittaa vaativia teräsbetonisia rakenteita ja rakennusosia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee materiaalin rakennetekniseen käyttäytymiseen vaikuttavat ominaisuudet sekä hallitsee yleiset mitoitustarkastelut. Opiskelija osaa soveltaa hallitsemiaan mitoitustarkasteluita eli suunnitella ja mitoittaa vaativia teräsbetonisia rakenteita ja rakennusosia. Lisäksi hän ymmärtää yksittäisten valintojen vaikutuksen koko rakennuksen kantavien osien toimintaan ja osaa soveltaa niitä erilaisiin rakennekokonaisuuksiin tapauskohtaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa-Matti Ruismäki
Vastuuhenkilö

Vesa-Matti Ruismäki

Opiskelijaryhmät
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee bioenergian hyödyntämismahdollisuudet. Osaa soveltaa menetelmiä bioenergia-alaan liittyvissä suunnittelutehtävissä.
Opintojaksolla korostuu kiertotalousosaaminen laadittaessa vähähiilisiä ratkaisuja pilottikohteissa.

Sisältö

Vähähiiliset ratkaisut:
- siirtyminen fossiilisista polttoaineista puuperäisiin polttoaineisiin esim. hake ja pelletti.
- sivuvirtojen poltto- ja kaasutustekniikat
- VR-malleilla suoritetut laboraatiotyöt
- bioenergiaan liittyvien laskentaohjelmien käyttö ja biolämpöselvityksien laadinta
- CO2 päästölaskennat
- erilaiset kiertotalousmallit ja niiden kannattavuuden tarkastelu

Eu:n asettamat tavaoitteet ja direktiivit
Bioenergian tuomat mahdollisuudet harvaan asutuilla alueilla

Aika ja paikka

Päivätoteutus, Jokiväylä 11

Oppimateriaalit

Kaukolämmön käsikirja , Energiateollisuus ry, Kirjapaino Libris Oy, Helsinki 2006. ISBN 952-5615-08-1
Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, Alakangas E, ym., Teknologian tutkimuskeskus VTT, Espoo 2016 ISBN 978-951-38-8418-5
Tunneilla jaettava materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä.

Sisällön jaksotus

- Bioenergia-alan käsitteet
- Bioenergia Suomessa
- Puu polttoaineena
- Biopolttoaineiden laatutekijät
- Kaasustekniikat
- Lämpölaitoksen mitoitus
- Biokaasun ominaisuudet, tuotanto ja tuotantolaitoksen toimintaperiaatteet
- Biokaasulaitoksen mitoitus
- Excursio

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse alan käsitteitä eikä ammattisanastoa. Opiskelija ei pysty määrittämään bioenergian roolia Suomessa. Opiskelija ei pysty mitoittamaan bioenergian tuotantolaitoksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee osittain alan bioenergia-alan käsitteet. Opiskelija tietää bioenergian merkityksen Suomene energiantuotannossa. Opiskelija hallitsee bioenergian tuotantolaitoksen mitoituksen periaatteet. Opiskelija osaa tehdä suuntaa antavan mitoituksen bioenergian tuotantolaitokselle.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee bioenergia-alan käsitteet. Opiskelija ymmärtää bioenergian roolin Suomen energiantuotannossa. Opiskelija mitoittaa bioenergian tuotantolaitoksen ja hallitsee mitoituksen periaatteet. Opiskelija pystyy mitoittamaan bioenergian tuotantolaitoksen. Opiskeija osaa verrata erilaisia bioenergian tuotantomuotoja soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee bioenergia-alan käsitteet ja käyttää ammattikieltä. Opiskelija ymmärtää bioenergian roolin Suomen energiantuotannossa. Opiskelija mitoittaa bioenergian tuotantolaitoksen ja hallitsee mitoituksen periaatteet. Opiskelija pystyy soveltamaan kirjallisuutta laitoksien mitoittamisessa sekä osaa ottaa huomioon erilaisten kohteiden erityispiirteet. Opiskeija osaa verrata erilaisia bioenergian tuotantomuotoja sekä valitsemaan oikeanlaisen tuotantomuodon kohteeseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää differentiaali- ja integraalilaskennan periaatteet, rakenteet, menetelmät, terminologian ja merkintätavat sekä osaa soveltaa niitä ammattialansa ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Funktio-käsitteen täydennys, siirrot ja peilaukset koordinaatistossa
- Parametriset käyrät
- Derivaatta ja sen sovelluksia
- Kokonaisdifferentiaali virheen arvioinnissa
- Integraalifunktio ja määrätty integraali
- Integraalilaskennan sovelluksia
- Numeerisia menetelmiä

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).
Osa oppitunneista voidaan toteuttaa Zoom-verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Oheislukemisena voi käyttää esimerkiksi teosta:
Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta.
Differentiaali- ja integraalilaskenta : Ojalain laskuopit
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016121320092

Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Harjoitustehtävien suoritus itsenäisesti tai ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyn tentin voi uusia kerran. Uusintatenttejä järjestetään tarvittaessa kaksi kertaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti kevätlukukaudelle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti differentiaali- ja integraalilaskennan sovellustehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu noin 50 % tehtäviin ja 50 % kokeisiin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää differentiaaliyhtälöiden periaatteet, rakenteet, menetelmät, terminologian ja merkintätavat sekä osaa soveltaa niitä ammattialansa ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Tavalliset differentiaaliyhtälöt (ODE)
- Numeeriset Euler ja Runge-Kutta -menetelmät
- Tietokonealgebran käyttö
- Oman ammattialan sovellukset

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Insinöörin matematiikka, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Grossman: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations, Third Edition.Chapter 10, Ordinary Differential Equations (ODE).

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden (2 kpl) ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Kokeiden uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista differentiaaliyhtälöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti differentiaaliyhtälöiden sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaaliyhtälöihin liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kuisma
Vastuuhenkilö

Petri Kuisma

Opiskelijaryhmät
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on opettaa viranomaisten edellyttämät perustaidot tiiviysmittauksissa, lämpökamerakuvauksissa, energiatodistuksien ja -selvitysten laadinnassa.

Sisältö

Energiakatselmusten peruskäsitteet ja peruslaskentamenetelmät
Energiatodistus ja sen laadinta:
- E-luku ja E-luvun laskenta
Kiinteistöjen energiakatselmukset
Uusiutuvan energian energiakatselmus
Suurenyrityksen energiakatselmus
RATEKO/VTT sertifikaatien sisältö:
- tiiviysmittaja
- lämpökamerakuvaaja
Energian tuotannon kustannukset
Päästökauppa
Energiatehokkuus Suomessa
Rakennusten energiatehokkuus

Oppimateriaalit

Tunnilla jaettava materiaali

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Esitietovaatimukset

Lämpö- ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kuisma
Vastuuhenkilö

Petri Kuisma

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on opettaa viranomaisten edellyttämät perustaidot tiiviysmittauksissa, lämpökamerakuvauksissa, energiatodistuksien ja -selvitysten laadinnassa.

Sisältö

Energiakatselmusten peruskäsitteet ja peruslaskentamenetelmät
Energiatodistus ja sen laadinta:
- E-luku ja E-luvun laskenta
Kiinteistöjen energiakatselmukset
Uusiutuvan energian energiakatselmus
Suurenyrityksen energiakatselmus
RATEKO/VTT sertifikaatien sisältö:
- tiiviysmittaja
- lämpökamerakuvaaja
Energian tuotannon kustannukset
Päästökauppa
Energiatehokkuus Suomessa
Rakennusten energiatehokkuus

Oppimateriaalit

Tunnilla jaettava materiaali

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Esitietovaatimukset

Lämpö- ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 10.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kuisma
Vastuuhenkilö

Petri Kuisma

Opiskelijaryhmät
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää perustiedot energiataloudesta ja -tehokkuudesta. Käsitteiden hallitseminen. Opiskelija tuntee energia-alan katselmuksien periaatteet. Osaa laatia viranomaisten edellyttämiä raportteja. 

Sisältö

Energiatalous, energiatehokkuus. kiinteistöjen energiakatselmus, suuren yrityksen energiakatselmus ja uusiutuvan energian kuntakatselmus. 

Energiakartoitus.  Takaisin maksuajat, eri energiamuotojen kannattavuustarkastelu.  Raportit.

Aika ja paikka

05.09-31.12.2022

Oppimateriaalit

Tunnilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Tentti
Harjoitustyö 2 kpl

Sisällön jaksotus

Energiatalouden peruskäsitteet ja peruslaskentamenetelmät
Energian tuotannon kustannukset
Fossiilisten polttoaineiden globaalit varannot ja kansainväliset markkinat
Energiakustannusten vaikutus kansantalouteen
Sähkömarkkinat
Päästökauppa
Energiatehokkuus Suomessa
Rakennusten energiatehokkuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee energiatalouden- ja -tehokkuuden opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tekee energiatalouden- ja -tehokkuuden opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee energiatalouden- ja -tehokkuuden opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja
Tyydyttävä (1) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3) Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kuisma
Vastuuhenkilö

Petri Kuisma

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää perustiedot energiataloudesta ja -tehokkuudesta. Käsitteiden hallitseminen. Opiskelija tuntee energia-alan katselmuksien periaatteet. Osaa laatia viranomaisten edellyttämiä raportteja. 

Sisältö

Energiatalous, energiatehokkuus. kiinteistöjen energiakatselmus, suuren yrityksen energiakatselmus ja uusiutuvan energian kuntakatselmus. 

Energiakartoitus.  Takaisin maksuajat, eri energiamuotojen kannattavuustarkastelu.  Raportit.

Aika ja paikka

05.09-31.12.2022

Oppimateriaalit

Tunnilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt

Sisällön jaksotus

Energiatalouden peruskäsitteet ja peruslaskentamenetelmät
Energian tuotannon kustannukset
Fossiilisten polttoaineiden globaalit varannot ja kansainväliset markkinat
Energiakustannusten vaikutus kansantalouteen
Sähkömarkkinat
Päästökauppa
Energiatehokkuus Suomessa
Rakennusten energiatehokkuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee energiatalouden- ja -tehokkuuden opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tekee energiatalouden- ja -tehokkuuden opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee energiatalouden- ja -tehokkuuden opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja
Tyydyttävä (1) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3) Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa englannin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa englannin opinnoissa. Opiskelija kehittää puheviestinnän taitojaan, puheen sujuvuutta ja ääntämistä. Hän kehittää kuullunymmärtämisen taitojaan ja oppii löytämään kuulemastaan oleellisen sisällön. Hän laajentaa sanavarastoaan ja parantaa kirjoittamisen taitojaan englanniksi.

Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan, ja motivoituu arvioimaan
kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta.

Sisältö

- Englannin kielen perusrakenteiden kertaus
- Yleiskielisen sanavaraston laajentaminen
- Opiskeluun ja työelämään liittyvää sanastoa
- Suullisia ja kirjallisia harjoituksia
- Kuullunymmärtämisen harjoituksia
- Luetunymmärtämisen harjoituksia
- Vinkkejä englannin opiskeluun ja oppimisen tukemiseen, mm. sanakirjojen käyttö ja internetin hyödyntäminen.

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtila

Opetusmenetelmät

Zoom

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista eli jatkuvaa näyttöä osaamisesta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi rakennustekniikan alalla toimivan insinöörin työn vaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen rakennustekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä rakennustekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat
• Työelämän suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi tekniikan alallla
• Rakennustekniikan englanninkielinen terminologia
• Rakennusinsinöörin koulutus ja työ

Sisältö

• Rakennustekniikan insinöörin koulutus
• Rakennusala ja rakennusinsinöörin tehtävät
• Puhelin- ja sähköpostiviestintä
• Esityksen pitäminen
• Kokoukset ja neuvottelut
• Tekniikan alan keskeisten dokumenttien kirjoittaminen
• Rakennustekniikan tekstit ja terminologia
• Kulttuuritietous

Englannin opintojakson sisältöjä voidaan integroida ammattiaineiden projekteihin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelutehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, joka tarkoittaa aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista sekä hyväksyttyyn kirjalliseen tenttiin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta minimivaatmuksia aktiivisuuden,kirjallisen tentin tai tehtävien suhteen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää. Kirjoittaa ymmärrettäviä sähköposteja, dokumentteja ja muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.
Tyydyttävä (2)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää jonkin verran huomiota asianmukaiseen tyyliin. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti, tehokkaasti ja sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä, sekä lähiopetuksessa annettuun jatkuvaan näyttöön.

Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi rakennustekniikan alalla toimivan insinöörin työn vaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen rakennustekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä rakennustekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat
• Työelämän suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi tekniikan alallla
• Rakennustekniikan englanninkielinen terminologia
• Rakennusinsinöörin koulutus ja työ

Sisältö

• Rakennustekniikan insinöörin koulutus
• Rakennusala ja rakennusinsinöörin tehtävät
• Puhelin- ja sähköpostiviestintä
• Esityksen pitäminen
• Kokoukset ja neuvottelut
• Tekniikan alan keskeisten dokumenttien kirjoittaminen
• Rakennustekniikan tekstit ja terminologia
• Kulttuuritietous

Englannin opintojakson sisältöjä voidaan integroida ammattiaineiden projekteihin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

AC-opetus, mahdolliset lähiopetustunnit, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelutehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lähijaksolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, joka tarkoittaa aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista sekä hyväksyttyyn kirjalliseen tenttiin. Taitotaso B2.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta minimivaatmuksia aktiivisuuden,kirjallisen tentin tai tehtävien suhteen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää. Kirjoittaa ymmärrettäviä sähköposteja, dokumentteja ja muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.
Tyydyttävä (2)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää jonkin verran huomiota asianmukaiseen tyyliin. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti, tehokkaasti ja sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä, sekä lähiopetuksessa annettuun jatkuvaan näyttöön.

Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee mekaniikan tärkeimmät suureet ja niiden yksiköt, sekä mekaniikan peruslait.
Hän osaa soveltaa peruslakeja tyypillisten ongelmien ratkaisussa ja esittää ratkaisut käyttäen oikeita merkintätapoja (symbolit, yksiköt, visualisointi). Opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa ja oman alansa kehityksessä.

Sisältö

Mekaniikan suureet ja SI-yksikköjärjestelmä.
Kinematiikan perussuureet, tasaisesti kiihtyvä liike, vino heittoliike.
Dynamiikan peruslait, voimatasapaino, tukivoimat, kitkavoima, voimat kaltevalla tasolla, liikevastukset ja jousivoima.
Ympyräliike, kulmanopeus, keskeisvoima ja -kiihtyvyys, sovelluksia tienrakennukseen
Työ, teho ja energia, mekaanisen energian lajit ja säilymislaki, energiaperiaate
Momentti ja jäykän kappaleen tasapainoehdot, kappaleen hitausmomentti

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Jokiväylä 11, Rovaniemi)

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa.

Suositeltavaa kirjallisuutta: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka Osa 1, Suvanto: Tekniikan fysiikka 1.

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu n. 50 h lähiopetusta. Opetustunneilla varmistetaan aihepiirien perusasioiden hallinta ja lasketaan tehtäviä, jotka sisällytetään opintojakson arviointiin. Opintojaksoon kuuluu myös kaksi välikoetta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyt tentit voi uusia kerran toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävien suoritus itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakautuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin (noin 2/3) ja kokeisiin (1/3).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee mekaniikan tärkeimmät suureet ja niiden yksiköt, sekä mekaniikan peruslait.
Hän osaa soveltaa peruslakeja tyypillisten ongelmien ratkaisussa ja esittää ratkaisut käyttäen oikeita merkintätapoja (symbolit, yksiköt, visualisointi). Opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa ja oman alansa kehityksessä.

Sisältö

Mekaniikan suureet ja SI-yksikköjärjestelmä.
Kinematiikan perussuureet, tasaisesti kiihtyvä liike, vino heittoliike.
Dynamiikan peruslait, voimatasapaino, tukivoimat, kitkavoima, voimat kaltevalla tasolla, liikevastukset ja jousivoima.
Ympyräliike, kulmanopeus, keskeisvoima ja -kiihtyvyys, sovelluksia tienrakennukseen
Työ, teho ja energia, mekaanisen energian lajit ja säilymislaki, energiaperiaate
Momentti ja jäykän kappaleen tasapainoehdot, kappaleen hitausmomentti

Aika ja paikka

LapinAMK Rantavitikan kampus , syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Sähköinen oppimateriaali , joka jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu teorialuennoista, sekä laskuharjoituksista
Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (2/3) ja kokeeseen (1/3)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tenteistä sovitaan erikseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (2/3)
ja kokeeseen (1/3)

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittua määrää tehtäviä tai
suoritusten laatu ei vastaa tyydyttävään arvosanaan
vaadittavia minimivaatimuksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot maaperägeologiasta ja tunnistaa maalajit. Opiskelija osaa perusrakenteiden routasuojausmitoituksen, osaa tulkita pohjatutkimus- ja laboratoriotietoja sekä osaa laskea pientalon perustamiseen liittyvät perustilanteiden geotekniset laskelmat.

Sisältö

maalajimuodostumat, maalajiluokitus ja maalajien geotekniset ominaisuudet, pohjatutkimusmenetelmät, geotekniset laskelmat, routa- ja routasuojauksen mitoitus, laboraatiot

Oppimateriaalit

Geotekniikan perusteet Raimo Jääskeläinen
Routasuojaus- rakennukset ja infrarakenteet RIL 261
Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboraatiot
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta opintojakson lopussa, sovitaan erikseen

Sisällön jaksotus

Maalajien muodostuminen
Maalajit ja rakeisuuskäyrät
Maalajien ominaisuuksia ja soveltuvuus rakentamiseen
Maan kantavuuden ja pohjapaineen laskeminen
Routa ja routasuojaus
Geotekniikan laboraatiot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä maalajeja. Opiskelija tunnistaa pohjatutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa pohjatutkimustuloksia yleisellä tasolla. Opiskelija ymmärtää talon routasuojauksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä maalajit ja eritellä maalajien nimeämiseen perusteet. Opiskelija osaa pohjatutkimustulosten perusteella määritellä maaperän rakennettavuutta. Opiskelija osaa maaperän kantavuuslaskennan periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä maalajit ja tuntee maalajien nimeämisen periaatteet. Opiskelija osaa tulkita pohjatutkimustulokset ja määrittää maaperän soveltuvuuden rakentamiseen. Opiskelija osaa laskea maaperän kantavuuden erilaisissa perustamisolosuhteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiharjoitukset ja geotekniikan laboraatiot tehtävä
Arviointi 0-5 tentin ja tehtäväsuoritusten perusteella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot maaperägeologiasta ja tunnistaa maalajit. Opiskelija osaa perusrakenteiden routasuojausmitoituksen, osaa tulkita pohjatutkimus- ja laboratoriotietoja sekä osaa laskea pientalon perustamiseen liittyvät perustilanteiden geotekniset laskelmat.

Sisältö

maalajimuodostumat, maalajiluokitus ja maalajien geotekniset ominaisuudet, pohjatutkimusmenetelmät, geotekniset laskelmat, routa- ja routasuojauksen mitoitus, laboraatiot

Oppimateriaalit

Geotekniikan perusteet Raimo Jääskeläinen
Routasuojaus- rakennukset ja infrarakenteet RIL 261
Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

Etäluennot, harjoitukset ja laboraatiot
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta opintojakson lopussa etätenttinä, ajankohta sovitaan erikseen

Sisällön jaksotus

Maalajien muodostuminen
Maalajit ja rakeisuuskäyrät
Maalajien ominaisuuksia ja soveltuvuus rakentamiseen
Maan kantavuuden ja pohjapaineen laskeminen
Routa ja routasuojaus
Geotekniikan laboraatiot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä maalajeja. Opiskelija tunnistaa pohjatutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa pohjatutkimustuloksia yleisellä tasolla. Opiskelija ymmärtää talon routasuojauksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä maalajit ja eritellä maalajien nimeämiseen perusteet. Opiskelija osaa pohjatutkimustulosten perusteella määritellä maaperän rakennettavuutta. Opiskelija osaa maaperän kantavuuslaskennan periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä maalajit ja tuntee maalajien nimeämisen periaatteet. Opiskelija osaa tulkita pohjatutkimustulokset ja määrittää maaperän soveltuvuuden rakentamiseen. Opiskelija osaa laskea maaperän kantavuuden erilaisissa perustamisolosuhteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppituntiharjoitukset ja geotekniikan laboraatiotehtävä
Arviointi 0-5 tentin ja tehtäväsuoritusten perusteella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa mitoittaa tavanomaiset ja paaluperustukset, tuntee erilaiset kaivanojen tukemistavat ja osaa määrittää tukiseiniin vaikuttavat kuormat, osaa suunnitella ja toteuttaa rakennuspaikan kuivatuksen ja tuntee erilaiset pohjanvahvistusmenetelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022

Oppimateriaalit

Geotekniikan perusteet; Raimo Jääskeläinen
Pohjarakennuksen perusteet; Raimo Jääskeläinen
RIL 254 Paalutusohje PO-2011 (ja PO-2016)
RIL 263-2014 Kaivanto-ohje
RIL 234-2007 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet
RIL 121 Pohjarakennusohje
Moodlessa oleva luento- ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työmaakäynti (mahdollisuuksien mukaan) lähialueilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopuksi ja uusimiset tämän jälkeen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Harjoitustyön pisteet + tentin pisteet.
Hylätty 0 - Kiitettävä 5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 27.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Airas
 • Ari Romakkaniemi
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa mitoittaa tavanomaiset ja paaluperustukset, tuntee erilaiset kaivanojen tukemistavat ja osaa määrittää tukiseiniin vaikuttavat kuormat, osaa suunnitella ja toteuttaa rakennuspaikan kuivatuksen ja tuntee erilaiset pohjanvahvistusmenetelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Geotekniikan perusteet; Raimo Jääskeläinen
Pohjarakennuksen perusteet; Raimo Jääskeläinen
RIL 254 Paalutusohje PO-2011 (ja PO-2016)
RIL 263-2014 Kaivanto-ohje
RIL 234-2007 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet
RIL 121 Pohjarakennusohje
Moodlessa oleva muu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö. Päivätoteutus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työmaakäynti (mahdollisuuksien mukaan) lähialueilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopuksi ja uusimiset tämän jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Geotekniikan opintojakso.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Harjoitustyön pisteet + tentin pisteet.
Hylätty 0 - Kiitettävä 5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Rauno Juujärvi
Vastuuhenkilö

Maria Tikka

Opiskelijaryhmät
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa erilaisten rakennusten ilmastointijärjestelmien sunnittelun ja laskennan perusteet. Osaa sisäilmastoon vaikuttavat tekijät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu Lapin AMK:n Jokiväylä 11 tiloissa.

Oppimateriaalit

- Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali.
- Heinonen, J. & Sandberg, E. 2014. Ilmastointitekniikka: Osa 1, Sisäilmasto ja
ilmastointijärjestelmät: perustietoa ilmastointitekniikasta rakentamisen ja rakennusten käytön
asiantuntijoille. Helsinki: Talotekniikka-Julkaisut.
- Heinonen, J. & Sandberg, E. 2014. Ilmastointitekniikka: Osa 2, Ilmastointilaitoksen mitoitus:
opastusta sisäilmaston, ilmastointilaitoksen järjestelmien, tilailmastoinnin, kanavistojen,
koneiden sekä jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen.
Helsinki: Talotekniikka-Julkaisut.
- Seppänen, O., Hausen, A. & Hyvärinen, K. 2004. Ilmastoinnin suunnittelu. Helsinki:
Talotekniikka-julkaisut.
- Halme, A. & Seppänen, O. 2002. Ilmastoinnin äänitekniikka. Helsinki: Suomen LVI-liitto.
- Suomen rakentamismääräyskokoelma soveltuvin osin.
- Talotekniikkainfo.fi.
- Suomen sisäilmayhdistys. Sisäilmastoluokitus 2018.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää teoriaopetusta, laskuharjoituksia ja muita tuntitehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää ilmastoinnin ja ilmanvaihdon teoriaa sekä ilmanvaihdon mitoituksen. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi alan keskeiset laitteistot ja erilaiset kanavistotyypit.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus sisältää: laskuharjoitukset ja muut tuntitehtävät hyväksytysti läpi (jokaisesta vähintään 30 %
maksimipisteistä tai hyväksytty merkintä).

Arviointiasteikko:
K5 ≥ 90 % maksimipisteistä
H4 ≥ 75 %
H3 ≥ 60 %
T2 ≥ 45 %
T1 ≥ 30 %
Hylätty < 30 % maksimipisteistä tai jokin osasuoritus puuttuu

Esitietovaatimukset

TalotekniikkaBIM
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Rauno Juujärvi
Vastuuhenkilö

Maria Tikka

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin.

Sisältö

Itsenäisesti suoritettava ilmastoinnin suunnitteluprojekti MagiCAD-ohjelmalla.

Aika ja paikka

Syksy 2022
Opetus tapahtuu virtuaalisesti sekä lähijaksoilla Lapin AMK:n Jokiväylä 11 tiloissa.

Oppimateriaalit

- Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali.
- Heinonen, J. & Sandberg, E. 2014. Ilmastointitekniikka: Osa 1, Sisäilmasto ja
ilmastointijärjestelmät: perustietoa ilmastointitekniikasta rakentamisen ja rakennusten käytön
asiantuntijoille. Helsinki: Talotekniikka-Julkaisut.
- Heinonen, J. & Sandberg, E. 2014. Ilmastointitekniikka: Osa 2, Ilmastointilaitoksen mitoitus:
opastusta sisäilmaston, ilmastointilaitoksen järjestelmien, tilailmastoinnin, kanavistojen,
koneiden sekä jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen.
Helsinki: Talotekniikka-Julkaisut.
- Seppänen, O., Hausen, A. & Hyvärinen, K. 2004. Ilmastoinnin suunnittelu. Helsinki:
Talotekniikka-julkaisut.
- Halme, A. & Seppänen, O. 2002. Ilmastoinnin äänitekniikka. Helsinki: Suomen LVI-liitto.
- Suomen rakentamismääräyskokoelma soveltuvin osin.
- Talotekniikkainfo.fi.
- Suomen sisäilmayhdistys. Sisäilmastoluokitus 2018.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää teoriaopetusta harjoitustyön kautta sekä harjoitustyön ohjaustunteja. Harjoitustyö on vaiheistettu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää ilmanvaihdon suunnitteluprojektin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso perustuu tekemällä oppimiseen ja aiemmin hankitun osaamisen soveltamiseen käytännön suunnitteluprojektissa. Harjoitustyötä voi työstää itsenäisesti sekä harjoitustyön ohjaustunteja hyödyntäen.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustöiden tekemisessä tarvitaan MagiCAD-ohjelman osaamista sekä Ilmanvaihdon laskennan opintojaksolla hankittua osaamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin avustettuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin itsenäisesti ja aikataulutus on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus sisältää: harjoitustyön kaikki osatehtävät hyväksytysti läpi (jokaisesta vähintään 30 % maksimipisteistä).

Arviointi: 100% harjoitustyö, jokainen osatehtävä on pisteytetty.

Arviointiasteikko:
K5 ≥ 90 % maksimipisteistä
H4 ≥ 75 %
H3 ≥ 60 %
T2 ≥ 45 %
T1 ≥ 30 %
Hylätty < 30 % maksimipisteistä tai jokin osasuoritus puuttuu

Esitietovaatimukset

Ilmastointitekniikan laskenta tulee olla suoritettuna
Suositellaan:
TalotekniikkaBIM
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Rauno Juujärvi
Vastuuhenkilö

Maria Tikka

Opiskelijaryhmät
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin.

Sisältö

Itsenäisesti suoritettava ilmastoinnin suunnitteluprojekti MagiCAD-ohjelmalla.

Aika ja paikka

Kevät 2023
Opetus tapahtuu Lapin AMK:n Jokiväylä 11 tiloissa

Oppimateriaalit

- Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali.
- Heinonen, J. & Sandberg, E. 2014. Ilmastointitekniikka: Osa 1, Sisäilmasto ja
ilmastointijärjestelmät: perustietoa ilmastointitekniikasta rakentamisen ja rakennusten käytön
asiantuntijoille. Helsinki: Talotekniikka-Julkaisut.
- Heinonen, J. & Sandberg, E. 2014. Ilmastointitekniikka: Osa 2, Ilmastointilaitoksen mitoitus:
opastusta sisäilmaston, ilmastointilaitoksen järjestelmien, tilailmastoinnin, kanavistojen,
koneiden sekä jäähdytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen.
Helsinki: Talotekniikka-Julkaisut.
- Seppänen, O., Hausen, A. & Hyvärinen, K. 2004. Ilmastoinnin suunnittelu. Helsinki:
Talotekniikka-julkaisut.
- Halme, A. & Seppänen, O. 2002. Ilmastoinnin äänitekniikka. Helsinki: Suomen LVI-liitto.
- Suomen rakentamismääräyskokoelma soveltuvin osin.
- Talotekniikkainfo.fi.
- Suomen sisäilmayhdistys. Sisäilmastoluokitus 2018.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää teoriaopetusta harjoitustyön kautta sekä harjoitustyön ohjaustunteja
Harjoitustyö on vaiheistettu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää ilmanvaihdon suunnitteluprojektin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei Tenttiä

Sisällön jaksotus

Opintojakson perustuu tekemällä oppimiseen ja aiemman hankitun osaamisen soveltamiseen käytännön suunnitteluprojektissa. Harjoitustyötä voi työstää itsenäisesti sekä harjoitustyön ohjaustunteja hyödyntäen.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustöiden tekemisessä tarvitaan MagiCAD-ohjelman osaamista sekä ilmanvaihdon laskennan opintojaksolla hankittua osaamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin avustettuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa ilmastoinnin suunnitteluprosessin itsenäisesti ja aikataulutus on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus sisältää: harjoitustyön kaikki osatehtävät hyväksytysti läpi (jokaisesta vähintään 30 % maksimipisteistä).

Arviointi: 100% harjoitustyö, jokainen osatehtävä on pisteytetty.

Arviointiasteikko:
K5 ≥ 90 % maksimipisteistä
H4 ≥ 75 %
H3 ≥ 60 %
T2 ≥ 45 %
T1 ≥ 30 %
Hylätty < 30 % maksimipisteistä tai jokin osasuoritus puuttuu

Esitietovaatimukset

Ilmastointitekniikan laskenta tulee olla suoritettuna
Suositellaan:
TalotekniikkaBIM
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 10.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikael Yritys
Vastuuhenkilö

Janne Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa infra-alan tietomallintamisen syventävän käytön.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 10.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikael Yritys
Vastuuhenkilö

Janne Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus projektiopinnoissa

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.

Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.

Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Janne Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa valita oikeat maarakennuskoneet työkohteittain. Opiskelija tutustuu infra-alan tietomallipohjaisen tuotannon perusteisiin. Opiskelija tuntee maarakenteiden massakäsitteet ja osaa laskea erilaisia maarakenteiden tilavuus- ja kustannuslaskuja. Opiskelija tutustuu infra-alan työturvallisuuteen ja suorittaa Tieturva 1 pätevyyden.

Sisältö

Maarakennuskoneet ja -työvaiheet 
Maan tiivistys ja tiiveysvaatimukset 
Infra-alan tietomallipohjainen tuotanto 
Maarakennusominaisuudet 
Maan tilavuuskäsitteet ja kustannuslaskennan perusteita 
Maarakenteiden laatuvaatimuksia (InfraRYL) 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Kaivannaisteollisuus osana infra-alaa 
Tieturva 1 pätevyys 

Aika ja paikka

Rovaniemen kampus.

Oppimateriaalit

Maarakennuksen ja louhinnan perusteet, Raimo Jääskeläinen 
Maarakennustekniikka, Olli-Pekka Hartikainen 
Tieturva 1, Väyläviraston materiaalit. 

Moodlessa oleva materiaali. 

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu. 

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyvät uusinnat tammi-helmikuu 2023.

Sisällön jaksotus

Maarakennuskoneet ja -työvaiheet 
Maan tiivistys ja tiiveysvaatimukset 
Infra-alan tietomallipohjainen tuotanto 
Maarakennusominaisuudet 
Maan tilavuuskäsitteet ja kustannuslaskennan perusteita 
Maarakenteiden laatuvaatimuksia (InfraRYL) 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Kaivannaisteollisuus osana infra-alaa 
Tieturva 1 pätevyys 

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät maarakentamisessa käytettävät koneet ja kalustot. Tutustuu erilaisiin maarakenteisiin. Ymmärtää tiivistystyön perusteet. Osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja. Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa valita kaluston ja määrittää kustannukset maarakentamisen perustöihin liittyen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee kaluston valitsemisen ja maarakentamisen kustannusten määrittämisen maarakennuskohteeseen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti. (maks 24 pistettä)
Lukukausiprojektiin liittyvä tehtävä tai erikseen sovittu korvaava tehtävä. (maks 6 pistettä)
Tieturva 1 pätevyys. (Hyväksytty - Hylätty)

Kokonaisarviointi:
Hylätty 0 - Kiitettävä 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne yleisempiä maarakentamiseen käytettäviä koneita ja kalustoja. Opiskelija ei hallitse tiivistyöstyön perusteita. Opiskelija ei osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee yleisimmät maarakentamisessa käytettävät koneet ja kalustot. Tutustuu erilaisiin maarakenteisiin. Ymmärtää tiivistystyön perusteet. Osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja. Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa valita kaluston ja määrittää kustannukset maarakentamisen perustöihin liittyen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee kaluston valitsemisen ja maarakentamisen kustannusten määrittämisen maarakennuskohteeseen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Janne Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa valita oikeat maarakennuskoneet työkohteittain. Opiskelija tutustuu infra-alan tietomallipohjaisen tuotannon perusteisiin. Opiskelija tuntee maarakenteiden massakäsitteet ja osaa laskea erilaisia maarakenteiden tilavuus- ja kustannuslaskuja. Opiskelija tutustuu infra-alan työturvallisuuteen ja suorittaa Tieturva 1 pätevyyden.

Sisältö

Maarakennuskoneet ja -työvaiheet 
Maan tiivistys ja tiiveysvaatimukset 
Infra-alan tietomallipohjainen tuotanto 
Maarakennusominaisuudet 
Maan tilavuuskäsitteet ja kustannuslaskennan perusteita 
Maarakenteiden laatuvaatimuksia (InfraRYL) 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Kaivannaisteollisuus osana infra-alaa 
Tieturva 1 pätevyys 

Aika ja paikka

Etäopiskelu.
Opiskelu lähipäivillä Rovaniemen kampuksella.

Oppimateriaalit

Maarakennuksen ja louhinnan perusteet, Raimo Jääskeläinen 
Maarakennustekniikka, Olli-Pekka Hartikainen 
Tieturva 1, Väyläviraston materiaalit. 

Moodlessa oleva materiaali. 

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelu, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu. 

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyvät uusinnat tammi-helmikuu 2023.

Sisällön jaksotus

Maarakennuskoneet ja -työvaiheet 
Maan tiivistys ja tiiveysvaatimukset 
Infra-alan tietomallipohjainen tuotanto 
Maarakennusominaisuudet 
Maan tilavuuskäsitteet ja kustannuslaskennan perusteita 
Maarakenteiden laatuvaatimuksia (InfraRYL) 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Kaivannaisteollisuus osana infra-alaa 
Tieturva 1 pätevyys 

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät maarakentamisessa käytettävät koneet ja kalustot. Tutustuu erilaisiin maarakenteisiin. Ymmärtää tiivistystyön perusteet. Osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja. Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa valita kaluston ja määrittää kustannukset maarakentamisen perustöihin liittyen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee kaluston valitsemisen ja maarakentamisen kustannusten määrittämisen maarakennuskohteeseen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti. (maks 24 pistettä)
Lukukausiprojektiin liittyvä tehtävä tai erikseen sovittu korvaava tehtävä. (maks 6 pistettä)
Tieturva 1 pätevyys. (Hyväksytty - Hylätty)

Kokonaisarviointi:
Hylätty 0 - Kiitettävä 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne yleisempiä maarakentamiseen käytettäviä koneita ja kalustoja. Opiskelija ei hallitse tiivistyöstyön perusteita. Opiskelija ei osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee yleisimmät maarakentamisessa käytettävät koneet ja kalustot. Tutustuu erilaisiin maarakenteisiin. Ymmärtää tiivistystyön perusteet. Osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja. Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa valita kaluston ja määrittää kustannukset maarakentamisen perustöihin liittyen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee kaluston valitsemisen ja maarakentamisen kustannusten määrittämisen maarakennuskohteeseen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee infrahankkeen aikataulutuksen, resurssoinnin ja kustannuslaskennan perusteet, osaa laatia maanteiden rakentamisessa laadittavat työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat sekä tunnistaa infrahankkeen toiminnalliset riskit.

Sisältö

Tavoitteet:
Opiskelija
- tuntee infrahankkeen aikataulutuksen, resursoinnin ja kustannuslaskennan perusteet,
- tunnistaa infrahankkeen toiminnalliset riskit.
- tietää maanteiden rakentamisessa laadittavat työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmatSisältö:

- Kaupalliset ja tekniset asiakirjat
- Aikataulutus ja resurssointi
- Kustannuslaskennan perusteet
- Riskien arviointi
- Juridiikka
- Maantien rakentamiseen liittyvä työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnittelu.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022.

Oppimateriaalit

Moodle työtila
- Luennoilla läpi käyty aineisto
- Ryhmien tuottamaa materiaalia
- Oheislukemista
Moodle päivittyy kurssin alun aikana ja materiaalia lisätään kurssin edetessä
Sisältö:
- Kaupalliset ja tekniset asiakirjat
- Aikataulutus ja resurssointi
- Kustannuslaskennan ja -seurannan perusteet
- Riskien arviointi
- Juridiikka
- Maantien rakentamiseen liittyvä työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnittelu.

Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö, tentti.
Yhteinen projektityö Liikenneväylien rakentamisen opintojakson kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa. Uusinta-ajankohdat sovitaan erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tuntee infrahankkeen aikataulutuksen, resurssoinnin ja kustannuslaskennan sekä -seurannan perusteet, osaa laatia maanteiden rakentamisessa laadittavat työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat sekä tunnistaa infrahankkeen toiminnalliset riskit.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty (0) – Kiitettävä (5)

Arvioinnin perusteet:
Lukukausiprojekti ja tentti, painoarvot esitetään projektin tehtävänannossa.

Yhteinen projektityö Liikenneväylien rakentaminen ja päällystetekniikka -opintojakson kanssa, joten suositellaan valittavaksi molemmat samanaikaisesti toteutettavaksi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Ammattia edistävä harjoittelu vahvistaa osaamistasi kaivannaisalaan liittyvissä työtehtävissä. Harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua kehittämään osaamistasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti. Ammattia edistävä harjoittelu suoritetaan kaivos- tai kaivannaisalaan selvästi liittyvässä ympäristössä. Harjoittelun sisällöstä ja muista yksityiskohdista sovitaan yhdessä opiskelijan, oppilaitoksen ja harjoittelupaikan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

HUOMIOITAVAA
Keskustele ammattia edistävän harjoittelun sisällöstä osaamispäällikön kanssa. Keskusteluun tulee osallistua myös harjoittelun toimeksiantajan edustaja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Karppinen
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee geodeettisen laskennan ja kaivosmittauksen perusteet, tutustuu mittauslaitteisiin sekä perehtyy kaivoskarttoihin ja -koordinaatistoihin sekä kaivossuunnittelun 3D-suunnittelu ohjelmistoihin.

Sisältö

Kaivossuunnittelu, toiminnan- ja tuotannonohjaus, kaivoksen kannattavuuteen vaikuttavat asiat, saantotappiot ja raakkulaimennus.
Mittaustekniikan, geodeettisen laskennan ja kaivosmittauksen perusteet, GIS, kaivoskoordinaatistot ja -kartat, mittauslaitteet.
Kaivossuunnittelun 3D-mallinnusohjelmistot ja kerätyn mittausdatan hyödyntäminen

Aika ja paikka

01.09.2022-31.12.2022

Oppimateriaalit

Moodlessa esitettävä materiaali ja KaiVi-ympäristö.

Kirjallisuus:
Hakapää, Antero. ; Lappalainen, Antero. ; Lappalainen, Pekka. ; Hakapää, Antero,
Kaivos- ja louhintatekniikka / [Helsinki] : Kaivannaisteollisuus ; 2011
ISBN 978-952-13-4615-6 (nid.).
 
Laurila, Pasi.
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet / [Rovaniemi] : Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2012 - (Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 1239-775X ; 3.). 
ISBN 978-952-5923-42-1 (nid.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus tai monimuoto-opetus, laboratorioharjoitukset, tuntitehtäviä, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0=hylätty, 1,2=tyydyttävä, 3,4=hyvä, 5=kiitettävä. Arviointi suoritetaan harjoitustehtävien arvioinnin perusteella. Arvioitavana tuotoksena toimii oppimispäiväkirja joka koostetaan harjoitustehtävien ja luentojen raportoinneista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ArvosanaArvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja. Tyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa. Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.Kiitettävä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

07.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Karppinen
Vastuuhenkilö

Timo Karppinen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa Surpac 3D-suunnittelujärjestelmän peruskäytön, valita tarkoitukseen sopivan louhintamenetelmän sekä toteuttaa kaivoksen yleissuunnitteluvaiheessa logistiset ratkaisut tarkoituksenmukaisesti.

Sisältö

Kaivossuunnittelun vaiheet kaivoksen elinkaaren aikana, toiminnan- ja tuotannonohjaus, kaivoksen kannattavuuteen vaikuttavat asiat. Louhoksen suunnittelu ja dokumentointi.

Aika ja paikka

07.01.2023-10.5.2023 Rovaniemi

Oppimateriaalit

Moodlessa esitettävä materiaali.

Kirjallisuus:

Hakapää, Antero. ; Lappalainen, Antero. ; Lappalainen, Pekka. ; Hakapää, Antero,
Kaivos- ja louhintatekniikka / [Helsinki] : Kaivannaisteollisuus ; 2011
ISBN 978-952-13-4615-6 (nid.).

Laurila, Pasi.
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet / [Rovaniemi] : Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2012 - (Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 1239-775X ; 3.).
ISBN 978-952-5923-42-1 (nid

Opetusmenetelmät

Suunnitteluharjoitukset, projektimainen ryhmätyöskentely, etäluento-opetus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus projektiopinnoissa

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja ohjauksen varassa. Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellsita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja -puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tulostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttistä, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet savutetaan itsenäisesti. Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0=hylätty, 1,2=tyydyttävä, 3,4=hyvä, 5=kiitettävä. Arvioitavana tuotoksena toimii ryhmäkohtainen projektiraportti ja itse-, sekä vertaisarviointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitsee kaivosmittauksen ja -suunnittelun kognitiiviset, sekä käytännön perustaidot, joita vaaditaan kaivosprojektilla rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee tiedot kaivossuunnitteluprojektilla toimimiseksi

Hallitsee kaivosmittauksen ja -suunnittelun kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan kaivossuunnitteluprojektilla toimimiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen opintojakson teemoihin liittyviä sääntöjä ja työkaluja.

Osaa mukauttaa omaa toimintaansa ongelmanratkaisun yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Omaa edistyneet tiedot kaivossuunnitteluprojektilla toimimisesta, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 20.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot katutekniikasta ja yhdyskunnissa esiintyvistä liikenneturvallisuus- ja liikenneteknisistä ongelmista, osaaliikenteenvälityskykytarkastelun ja tuntee liikennetekniikan perusteet ja osaa edullisuusvertailulaskelmat.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023. Monimuotototeutus.

Oppimateriaalit

Teiden suunnitteluohjeet, Väylävirasto,
InfraRYL,
Liikenne ja väylät RIL,
Katu 2002 sekä Katu 2020 Kadun rakennuksen tekniset ohjeet ja luennoilla ilmoitettava muu aineisto.

Tieturva 2 -luentoaineisto.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt. Tieturva 2 -koulutus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päätteeksi. Uusinnat sovitaan erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Tieturva 2 -koulutuksen suorittamiselle edellytyksenä voimassaoleva Tieturva 1 -koulutus. Tieturva 2 -koulutus suoritetaan verkossa. Kevään aikana tai aiemmin suoritettu todistus palautuslaatikkoon. Aiemmin suoritettu pätevyys tulee olla voimassa vähintään 05/2023 asti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitukset (pisteytetty), Tieturva 2 -pätevyys.

Arviointiasteikko: hylätty 0, tyydyttävä 1-2, hyvä 3-4, erinomainen 5.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Lauri Saarelainen
Vastuuhenkilö

Lauri Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • KA52K19S
  Konetekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaivosten yhteiskunnallisen merkityksen sekä kaivostoiminnan sosiaaliset vaikutukset lähiympäristöön. Opiskelija tuntee kaivosten elinkaaren ja ympäristön kannalta kestävän kaivostoiminnan perusedellytykset sekä alan lainsäädännön päälinjat ja työturvallisuuden toimintaperiaatteet.

Sisältö

Kaivosten yhteiskunnallinen merkitys sekä kaivostoiminnan sosiaaliset vaikutukset. Kestävän kaivostoiminnan perusedellytykset ympäristön kannalta kaivoksen elinkaaren eri vaiheissa. Kaivoshankkeen kannattavuuden arviointi. Kaivosalan lainsäädännön päälinjat ja työturvallisuuden toimintaperiaatteet.

Aika ja paikka

5.9.-9.12.2022

Oppimateriaalit

Moodlessa esitettävä materiaali.
Paalumäki, Lappalainen, Hakapää: Kaivos- ja louhintatekniikka, OPH ja Kaivosteollisuus ry., Juvenes Print Oy, Tampere 2015

Opetusmenetelmät

Opetus monimuotona Kaltura-virtuaaliluokassa ja materiaalit Moodlessa; luentoja, tuntitehtäviä, harjoitustyö tai tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti / loppuseminaari lukujärjestykseen merkkitynä ajankohtana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0=hylätty, 1,2=tyydyttävä, 3,4=hyvä, 5=kiitettävä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla kaivoshankkeen toteutuksen päävaiheet ja niihin liittyvät keskeiset luvitukset sekä valvontaviranomaistahot. Opiskelija tuntee työsuojelun yleiset toimintatavat sekä tunnistaa kaivosalan työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eri vaiheet ja niiden merkityksen osana ympäristölupaprosessia. Opiskelija ymmärtää jatkuvan parantamisen sekä riskinarvioinnin tärkeyden osana EHQS -järjestelmiä. Opiskelija tunnistaa kaivosalaa säätelevät keskeiset lait ja asetukset sekä muistaa niiden tärkeimmät suuntaviivat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää malminetsinnän ja sen herättämän paikallisen ympäristöhuolen sekä eri osapuolten argumentit ja motiivit. Hän osaa luetella keinoja ja periaatteita ympäristökonfliktien ratkaisumalleista sekä kaivosvastuujärjestelmän toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa soveltaa riskinarviointia käytäntöön ja tietää kaivosturvallisuuden toimintaperiaatteet ja vaatimukset.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

7 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen eri aikakausien rakenteet, rakennusten elinkaaret ja korjausrakentamisen kustannuslaskennan.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syyslukausi 2022.

Oppimateriaalit

Määräykset ja normit RT-net,
Moodlessa ja luennoilla jaettava materiaali.
Korjausrakentamisen kustannuksia kirja, Rakennustieto.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyö ja tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti-tehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Marras- joulukuu 2022.

Sisällön jaksotus

Korjausrakentaminen
Elinkaaritekniikka
Tarjouslaskenta

Lisätietoja opiskelijoille

Eri aikakausien rakennusmateriaalit ja rakennusosien toiminta. Elinkaariajattelun merkitys ja käytäntö. Rakennuksen kuntoarvio, korjaussuunnitelma ja korjauskustannusarvio. Materiaalien kierrätettävyys. Kiertotalouden edistämisen mahdollisuudet korjausrakentamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Opiskelija osaa Korjausrakentamisen ja elinkaaritekniikan periaatteet.
H ( 3,4): Opiskelija hallitsee Korjausrakentamisen ja elinkaaritekniikan. Osaa laskea korjaus hankkeen kustannukset.
K ( 5 ) : Opiskelija osaa tehdä Korjausrakentamisen ja elinkaaritekniikan toteutussuunnitelmia.
Tentti 50% , harjoitustyöt 50%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 27.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella liikenneväylien hoito- ja ylläpitotyöt sekä tuntee toteuksen ja sen valvonnan.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023. Monimuotototeutus.

Oppimateriaalit

Väyläviraston tekniset ohjeet.
Moodlessa oleva materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt sekä omatoiminen maastokäynti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi. Uusinnat sovitaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty (0) – Kiitettävä (5)

Arvioinnin pisteet:
- Tentti max 18 p
- Harjoitukset max 12 p

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa liikenneväylien rakentamisen ja päällysteiden suunnittelun.

Sisältö

Liikenneväylien rakentamisen eri työvaiheet, laatuvaatimukset, laadun mittaus ja raportointi.
Päällystemateriaalit, päällystetyypit, päällysteen valinta ja suunnittelu, rakentaminen, laatuvaatimukset sekä arvonmuutokset.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022

Oppimateriaalit

InfraRYL/Rakennustieto
Väyläviraston tekniset ohjeet
Asfalttinormit /PANK ry
Asfalttiurakan asiakirjat /Suomen Kuntaliitto
Asfalttitöiden arvonmuutosperusteet/Pank ry ja Suomen kuntaliitto
Muu tunneilla jaettava ja Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö, tentti.
Yhteinen projektityö Infratalous-opintojakson kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa. Uusinta-ajankohdat sovitaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty (0) - Kiitettävä (5)
T (1,2): Opiskelija osaa liikenneväylien rakentamisen periaatteet.
H ( 3,4): Opiskelija osaa hyödyntää kurssilta saatavia taitoja tierakennustyömaan työmaasuunnitelussa (projekti) sekä osaa suunnitella päällysteitä.
K (5) : Opiskelija hallitsee em. lisäksi päällysteiden suunnittelun ja tuotannon eri vaiheet laatuvaatimuksineen.

Projektityön ja tentin osuudet arvioinnista ilmoitetaan tehtävänannossa.

Yhteinen projektityö Infratalouden opintojakson kanssa, joten suositellaan valittavaksi molemmat samanaikaisesti toteutettavaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ArvosanaArvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitojaTyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.Hyvä (3)Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.Kiitettävä (5)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lineaarialgebran perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää lineaarialgebran menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa.

Sisältö

Vektorilaskennan perusteet ja sovelluksia. Analyyttisen geometrian perusteet. Matriisilaskennan perusteet ja sovelluksia. Yhtälöryhmien muodostaminen ja ratkaiseminen. Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset ja sovellukset. Numeerisen laskennan perusteita.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11)

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Oheiskirjallisuutena voi käyttää: J. Henttonen, J. Peltomäki, S. Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1 ja 2; A. Tuomenlehto, E. Holmlund, M. Huuskonen, H. Makkonen, J. Surakka: Insinöörin matematiikka.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut laskuharjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien lukumäärä ja ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti kevätlukukaudelle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävissä ja tenteissä annettuun näyttöön osaamisesta opetussuunnitelman mukaisissa tavoitteissa. Noin 50 % arvioinnista perustuu harjoitustehtäviin ja 50 % tenttiin/tentteihin. Arviointiasteikko on 0-5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lineaarialgebran perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää lineaarialgebran menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa.

Sisältö

Vektorilaskennan perusteet ja sovelluksia. Analyyttisen geometrian perusteet. Matriisilaskennan perusteet ja sovelluksia. Yhtälöryhmien muodostaminen ja ratkaiseminen. Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset ja sovellukset. Numeerisen laskennan perusteita.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023.

Verkko-opetus järjestetään Zoomissa arki-iltaisin klo 17:15 alkaen. Verkko-oppitunnit tallennetaan. Osa oppitunneista pidetään lähijaksoilla 2.-4.2., 23.-25.3. ja 4.-6.5.2022 Rovaniemellä (Lapin AMK, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Oheiskirjallisuutena voi käyttää: J. Henttonen, J. Peltomäki, S. Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1 ja 2; A. Tuomenlehto, E. Holmlund, M. Huuskonen, H. Makkonen, J. Surakka: Insinöörin matematiikka.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetusta Zoom-ympäristössä ja lähiopetusta yhteensä noin 32 h. Osa aiheista voidaan opiskella itsenäisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla. Harjoitustehtäviä voi suorittaa itsenäisesti tai ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikaväli, jolla verkkotentin voi suorittaa, sovitaan ensimmäisellä opetuskerralla. Hyväksytyn suorituksen voi uusia kerran. Uusintoja järjestetään kaksi kertaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja tentistä. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävissä ja verkkotentissä annettuun näyttöön osaamisesta opetussuunnitelman mukaisissa tavoitteissa. Noin 50 % arvioinnista perustuu harjoitustehtäviin ja 50 % tenttiin. Arviointiasteikko on 0-5.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee vektorien peruslaskutoimitukset ja niiden perussovellukset. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja determinantin laskemisen. Opiskelija osaa käyttää vektoreita pisteiden, suorien ja tasojen tutkimiseen kolmiulotteisessa avaruudessa.

Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä kehittyneillä matriisilaskennan menetelmillä ja hallitsee matriisien käytön kiertojen, graafien ja verkkojen esittämisessä sekä taloustieteessä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa.

Sisältö

- Opintojaksossa tarvittavat algebran, geometrian ja trigonometrian käsitteet ja rakenteet sekä kompleksilukujen eri esitysmuodot
- Vektorien peruslaskutoimitukset: summa, erotus, skalaaritulo, vektoritulo ja skalaarikolmitulo, sekä niiden tärkeimmät sovellukset
- Vektorien esitysmuodot: napakoordinaatit ja komponenttimuoto
- Vektoriyhtälön ratkaiseminen
- Pisteet, suorat ja tasot kolmiulotteisessa avaruudessa

- Matriisien laskutoimitukset: summa, erotus, tulo, käänteismatriisi, determinantti
- Matriisien käyttö lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisemisessa ja esimerkiksi kiertojen/graafien/verkkojen/kytkentöjen esittämisessä sekä taloustieteessä
- Gauss-Jordan eliminointi
- Yhtälöryhmien rivimuunnoksien esitys alkeismatriisien avulla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Kustantaja: Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden (2 kpl) ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Kokeiden uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kuisma
Vastuuhenkilö

Petri Kuisma

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teknillisen virtausopin. Opiskelijalla on taito suunnitella ja mitoitaa virtausysteemejä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

05.09-31.12.2022

Oppimateriaalit

Moodlessa ja tunnilla jaettava materiaali.
Kirjallisuus:
- Fundamentals of Heat and Mass Transfer. F.P. Incropera; D.P. DeWitt
ISBN 0-471-30460-3, 1996
- Teknillinen virtausoppi. Willi Bohl. ISBN 951-9405-28-3, 1984
Englanniksi

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitusket

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti ja harjoitustyöt

Sisällön jaksotus

Suomeksi
LÄMMÖNSIIRTO:
1. Johdanto lämmönsiirtotekniikkaan
2. Lämpötase
3. Lämmönsiirtomekanismit
3.1 Johtuminen
3.2 Konvektio
- luonnollinen konvektio
- pakotettu konvektio
3.3 Säteily
4. Kiehuminen
5. Lauhtuminen
6. Lämmönvaihtimet
VIRTAUSTEKNIIKKA:
1. Nesteiden ja kaasujen ominaisuudet
1.1 Nesteiden ja kaasujen tiheys
1.2 Viskositeetti
2. Hydrostatiikka
2.1 Vapaan nestepinnan muodostuminen
2.2 Hydrostaattinen paine
2.3 Painevoimat
2.4 Noste ja kelluminen
3. Aerostatiikka
4. Kokoonpuristamattomat virtaukset
5. Kitkallinen (todellinen) virtaus
6. Pumput
7. Puhaltimet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja
Tyydyttävä (1) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3) Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5) Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lämpöopin peruskäsitteitä ja teknisten prosessien yleisiä lainalaisuuksia, toimintaperiaatteita ja laskennallista suunnittelua. Opiskelija tuntee termodynamiikan määritelmät.

Sisältö

Lämpöoppi: lämpömäärä, olomuodot, lämpötase, ilman ominaisuudet, lämmönsiirtyminen.

Termodynamiikka: dynaaminen systeemi, tilasuureet, ideaalikaasun tilayhtälöt, termodynamiikan pääsäännöt, lämpövoimakoneet, Carnot kiertoprosessi, virtaavan aineen siirtotyö.

Aika ja paikka

Rantavitikka (Jokiväylä 11), Rovaniemi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opetustunneilla perehdytään opintojakson teemoihin esimerkkien avulla ja ratkaistaan tehtäviä, jotka sisällytetään opintojakson arviointiin.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu kevätlukukaudelle. Sisällön alustava sijoittuminen lukujärjestystunteihin ilmoitetaan Moodlessa, ja sitä päivitetään ryhmän etenemisen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää lämpöopin peruskäsitteiden merkitykset pääpiirteittäin. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan määritelmät pääpiirteittäin. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia lämpöopin ja termodynamiikan laskuja osittain itsenäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää lämpöopin peruskäsitteiden merkitykset. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan määritelmät. Opiskelija osaa laskea lämpöopin ja termodynamiikan laskuja itsenäisesti. Kirjallisissa tuotoksissa opiskelija käyttää perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää lämpöopin peruskäsitteiden merkitykset. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan määritelmät. Opiskelija osaa laskea soveltavia lämpöopin ja termodynamiikan laskuja itsenäisesti. Kirjallisissa tuotoksissa opiskelija käyttää perustelevaa ja arvioivaa, virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Tehtävien suorittamisessa opiskelijan ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu noin 50 % harjoitustehtäviin ja 50 % kokeisiin. Arviointiasteikko 0 - 5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lämpöopin peruskäsitteitä ja teknisten prosessien yleisiä lainalaisuuksia, toimintaperiaatteita ja laskennallista suunnittelua. Opiskelija tuntee termodynamiikan määritelmät.

Sisältö

Lämpöoppi: lämpömäärä, olomuodot, lämpötase, ilman ominaisuudet, lämmönsiirtyminen.

Termodynamiikka: dynaaminen systeemi, tilasuureet, ideaalikaasun tilayhtälöt, termodynamiikan pääsäännöt, lämpövoimakoneet, Carnot kiertoprosessi, virtaavan aineen siirtotyö.

Aika ja paikka

Verkko-opetus ZOOM:n kautta 10.1 - 12.5.2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ZOOM:ssa 8 x 3.5 h,
Etätehtävät Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ja uusintatentin ajankohdat sovitaan kurssin kuluessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kurssi soveltuu myös itseopiskeluun

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää lämpöopin peruskäsitteiden merkitykset pääpiirteittäin. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan määritelmät pääpiirteittäin. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia lämpöopin ja termodynamiikan laskuja osittain itsenäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää lämpöopin peruskäsitteiden merkitykset. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan määritelmät. Opiskelija osaa laskea lämpöopin ja termodynamiikan laskuja itsenäisesti. Kirjallisissa tuotoksissa opiskelija käyttää perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää lämpöopin peruskäsitteiden merkitykset. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan määritelmät. Opiskelija osaa laskea soveltavia lämpöopin ja termodynamiikan laskuja itsenäisesti. Kirjallisissa tuotoksissa opiskelija käyttää perustelevaa ja arvioivaa, virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Tehtävien suorittamisessa opiskelijan ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: 0 = hylätty, 1,2 = tyydyttävä, 3,4 = hyvä, 5 = kiitettävä
Arviointi perustuu etätehtäviin (2/3) ja kokeeseen (1/3)

Hylätty (0)

Käsitteistö ja lämpöopin suureet eivät ole hallinnassa. Ei kykene itsenäisesti ratkaisemaan perustason tehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tuntee perussuureet ja käsitteet. Osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee käsitteistön , suureet ja yksiköt kaikilla kurssin osa-alueilla.
Osaa ratkaista perustehtävien lisäksi vaativampia soveltavia tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osoittaa hallitsevansa lämpöopin osa-alueet teoreettisella tasolla, sekä soveltaa teoriaa uudentyyppisten tehtävien ratkaisemiseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kuisma
Vastuuhenkilö

Petri Kuisma

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kylmäteknisten laitteiden ja laitosten sekä lämpöpumppujen suunnittelu- ja mitoitusperusteet.

Sisältö

Kylmätekniikka faasimuutosten avulla, jäähdytysprosessit, kylmäaineet, log p, h-diagrammit. Kylmäaineet . Kompressorin mitoitus, erilaisia kompressorirakenteita. Höyrystimen ja lauhduttimen lämmönsiirto. Kylmäkoneen toimintapisteen määrittäminen. Jäähdytyslaitosten suunnittelu, lämpöeristeet.
LÄMPÖPUMPUT

Oppimateriaalit

Kylmätekniikka: Kylmätuki Oy, 1996; ISBN 951-96449-4-6

Käytännön kylmätekniikka: Roald Nydal, 1994: ISBN 951-96449-1-1

Kylmätekniikan perusteet: E. Kaapola; A. Hirvelä; M. Jokela; J. Kianta, 2011: ISBN 978-952-13-3480-1.

Kylmälaitoksen suunnittelu: P. Hakala; E. Kaapola, 2011: ISBN978-952-13-3321-7

Tunnilla jaettava materiaali

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maanalaisen louhinnan työvaiheet, osaa laatia maanalaisia louhintasuunnitelmia, osaa määrittää louhinnan kustannukset, tuntee räjäytyslainsäädännön.

Sisältö

Porauskalusto, räjähdysaineet, sytytysvälineet, tunnelilouhinta, maanalisten tilojen louhinta, louhokset, lujitustyöt, räjäytyssuunnitelmien tekeminen, kalliomekaniikan periaatteet, kustannukset ja lainsäädäntö.

Oppimateriaalit

Räjäytystyöt; Raimo Vuolio ja Tommi Halonen, Kaivos- ja louhintatekniikka; Hakapää ja Lappalainen. Moodlessa ja luennoilla jaettava opetusmateriaali.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksti opiskelija osaa tehdä maanalaisia räjäytyssuunnitelmia sekä laskea louhintakustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija hallitsee vaativat maanalaiset louhintasuunnitelmat

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.
H ( 3,4): Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja louhintasuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.
K ( 5 ) : Opiskelija osaa tehdä vaativia maanalaisen louhinnan räjäytys- ja louhintasuunnittelmia.
Koe 50% , harjoitustyöt 50%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja louhintasuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä vaativia maanalaisen louhinnan räjäytys- ja louhintasuunnittelmia.

Esitietovaatimukset

ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maanalaisen louhinnan työvaiheet, osaa laatia maanalaisia louhintasuunnitelmia, osaa määrittää louhinnan kustannukset, tuntee räjäytyslainsäädännön.

Sisältö

Porauskalusto, räjähdysaineet, sytytysvälineet, tunnelilouhinta, maanalisten tilojen louhinta, louhokset, lujitustyöt, räjäytyssuunnitelmien tekeminen, kalliomekaniikan periaatteet, kustannukset ja lainsäädäntö.

Oppimateriaalit

Räjäytystyöt; Raimo Vuolio ja Tommi Halonen, Kaivos- ja louhintatekniikka; Hakapää ja Lappalainen. Moodlessa ja luennoilla jaettava opetusmateriaali.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksti opiskelija osaa tehdä maanalaisia räjäytyssuunnitelmia sekä laskea louhintakustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija hallitsee vaativat maanalaiset louhintasuunnitelmat

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.
H ( 3,4): Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja louhintasuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.
K ( 5 ) : Opiskelija osaa tehdä vaativia maanalaisen louhinnan räjäytys- ja louhintasuunnittelmia.
Koe 50% , harjoitustyöt 50%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja louhintasuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä vaativia maanalaisen louhinnan räjäytys- ja louhintasuunnittelmia.

Esitietovaatimukset

ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Lauri Saarelainen
Vastuuhenkilö

Lauri Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä voimasysteemejä, ratkaista voimasuureita tasapainoyhtälöistä sekä osaa muodostaa rasituskuvioita tavanomaisille rakenteille ja rakenneosille. Lisäksi opiskelija osaa määrittää tavanomaisen sauvarakenteen sisäiset jännitykset ja ymmärtää niiden ja muodonmuutosten välisen riippuvuuden.

Sisältö

Mekaniikan peruslait ja -käsitteet, partikkelin statiikka, jäykän kappaleen tasostatiikka ja kappaleen sisäiset rasitukset: jännitys ja muodonmuutos, lämpöjännitys, taivutusjännitys, leikkausjännitys, taipuma, vääntö, nurjahdus ja yhdistetyt jännitykset .

Oppimateriaalit

Mekaniikka: Moodlessa oleva opintomoniste sekä muu materiaali.  

Lujuusoppi: Esa Hietikko: Palkki, lujuuslaskennan perusteet, 2015 sekä oppimateriaalit Moodlessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää rakenteeseen kohdistuvat voimat ja laatia tarvittavat tasapainoyhtälöt sekä osaa nimetä rakenteen sisäiset jännitykset ja niiden määrittämisen yleiset periaatteet.

Hän osaa ratkaista yksinkertaisia perustehtäviä esimerkin mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa muodostaa rasituskuvioita rakenneosille ja ratkaista voimasuureita tasapaino-yhtälöistä. Hän osaa mitoittaa yksinkertaisen sauvarakenteen ja märittää sen muodonmuutokset. Opiskelija hallitsee lämpöjännitysten ja taipumien keskeiset ratkaisuperiaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa mekaniikan ja lujuusopin perussääntöjä monipuolisesti käytännön tilanteisiin ja ratkaista myös vaativampia kuormitustapauksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Lauri Saarelainen
Vastuuhenkilö

Lauri Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä voimasysteemejä, ratkaista voimasuureita tasapainoyhtälöistä sekä osaa muodostaa rasituskuvioita tavanomaisille rakenteille ja rakenneosille. Lisäksi opiskelija osaa määrittää tavanomaisen sauvarakenteen sisäiset jännitykset ja ymmärtää niiden ja muodonmuutosten välisen riippuvuuden.

Sisältö

Mekaniikan peruslait ja -käsitteet, partikkelin statiikka, jäykän kappaleen tasostatiikka ja kappaleen sisäiset rasitukset: jännitys ja muodonmuutos, lämpöjännitys, taivutusjännitys, leikkausjännitys, taipuma, vääntö, nurjahdus ja yhdistetyt jännitykset .

Oppimateriaalit

Mekaniikka: Moodlessa oleva opintomoniste sekä muu materiaali.  

Lujuusoppi: Esa Hietikko: Palkki, lujuuslaskennan perusteet, 2015 sekä oppimateriaalit Moodlessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää rakenteeseen kohdistuvat voimat ja laatia tarvittavat tasapainoyhtälöt sekä osaa nimetä rakenteen sisäiset jännitykset ja niiden määrittämisen yleiset periaatteet.

Hän osaa ratkaista yksinkertaisia perustehtäviä esimerkin mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa muodostaa rasituskuvioita rakenneosille ja ratkaista voimasuureita tasapaino-yhtälöistä. Hän osaa mitoittaa yksinkertaisen sauvarakenteen ja märittää sen muodonmuutokset. Opiskelija hallitsee lämpöjännitysten ja taipumien keskeiset ratkaisuperiaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa mekaniikan ja lujuusopin perussääntöjä monipuolisesti käytännön tilanteisiin ja ratkaista myös vaativampia kuormitustapauksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeiset tutkimusmenetelmät ja tutkimuksellisen kirjoittamisen periaatteet.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Oman koulutuksen opinnäytetöihin perehtyminen tutkimusmetodiikan kannalta
- Koulutuksen opinnäytetyöprosessi
- Lapin ammattikorkeakoulun ja koulutuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimusongelman asettaminen
- Tekniikan alan keskeiset tutkimusmenetelmät: laadullinen ja määrällinen tutkimus sekä niiden prosessi
- Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti
- Aineiston hankinta ja informaatiolukutaito: tiedon tyypit ja tuottamistavat, tiedonlähteet, tekijänoikeudet, lähteiden ja viitteiden merkintä, plagiointi ja tutkimuseettiset periaatteet
- Aineiston analyysi ja tulosten esittäminen
- Tulosten käsittely, raportointi ja tulkinta
- Tutkimuksellisen tekstin kirjoittamisen vaiheet
- Tutkimuksellinen kieli, tyyli, argumentointi
- Tekstin ulkoasu, rakenne, otsikointi
- Palautteen hankkiminen

Aika ja paikka

Verkkokurssi. Opintojakson tehtävät tehdään opinnäytetyön aloitusvaiheessa. Ilmoittautuminen Pepissä ja Moodle-tehtävät avoinna vuoden 2023 ajan.

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä aineisto sekä Lapin amkin opinnäytetyöohjeistus.

Opetusmenetelmät

Moodlessa tehtävät, joilla opintojakso suoritetaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Aikaisemmin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opinnäytetyön tehneet saavat hyväksiluvun.

Lisätietoja opiskelijoille

Suositellaan aloitettavaksi vasta, kun opinnäytetyö on ajankohtainen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki Moodlen tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
 • Markus Enbuska
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennustekniikan perusmittaukset. Opiskelija tuntee mittausten virhelähteet ja niiden asettamat vaatimukset mittauksille. Opiskelija osaa yhdyskuntasuunnittelun prosessin, suunnittelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja alaan liittyvän lainsäädännön sisällön.

Sisältö

Mittausharjoitukset, jotka liittyvät akentamisen mittauksiin ja lupiin, kiinteistöihin sekä kaavaprosseihin.

Aika ja paikka

Syksy 2022, Rantavitikka, Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit (Moodle)
Laurila, P. 2012. Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, julkaisusarja D nro 3.
Maankäyttöön ja sen sunnitteluun sekä kiinteistöihin liittyvät lait ja asetukset

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustehtävät.
Oppimistehtävät liittyvät mittausharjoituksiin, rakentamisen mittauksiin ja lupiin, kiinteistöihin sekä kaavaprosseihin.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunneilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä toimivat Lapin AMK:n tilat sekä oppilaitoksen piha-alueet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee annetut mittausharjoitukset osana pienryhmää. Tehdyt harjoitteet vaativat paljon ohjausta ja avustusta, kykeneminen itsenäiseen työskentelyyn on puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tekee annetut mittausharjoitukset osana pienryhmää. Tehdyt harjoitteet onnistuvat ja opiskelija osoittaa itsenäisen työskentelyn taitoja. Harjoitteissa on jonkin verran avustamista vaativia asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut mittausharjoitukset osana pienryhmää. Tehdyt harjoitteet onnistuvat ja opiskelija osoittaa tisenäisen työskentelyn taitoja. Opiskelija toimii pienryhmässä aloitteellisena ja laitteiden käyttö on hallittua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi
Ryhmäarviointi
Tuotosarviointia tuotosten laadun ja oikeellisuuden perusteella
Tuotoksiin on arviointikriteerit asteikolla 0-5 (Moodle)

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Ei suorituksia tai suoritukset eivät täytä minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Palo
 • Markus Enbuska
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennustekniikan perusmittaukset. Opiskelija tuntee mittausten virhelähteet ja niiden asettamat vaatimukset mittauksille. Opiskelija osaa yhdyskuntasuunnittelun prosessin, suunnittelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja alaan liittyvän lainsäädännön sisällön.

Sisältö

Mittausharjoitukset, jotka liittyvät akentamisen mittauksiin ja lupiin, kiinteistöihin sekä kaavaprosseihin.

Aika ja paikka

Syksy 2022, Rantavitikka, Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit (Moodle)
Laurila, P. 2012. Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, julkaisusarja D nro 3.
Maankäyttöön ja sen sunnitteluun sekä kiinteistöihin liittyvät lait ja asetukset

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustehtävät.
Oppimistehtävät liittyvät mittausharjoituksiin, rakentamisen mittauksiin ja lupiin, kiinteistöihin sekä kaavaprosseihin.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunneilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä toimivat Lapin AMK:n tilat sekä oppilaitoksen piha-alueet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee annetut mittausharjoitukset osana pienryhmää. Tehdyt harjoitteet vaativat paljon ohjausta ja avustusta, kykeneminen itsenäiseen työskentelyyn on puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tekee annetut mittausharjoitukset osana pienryhmää. Tehdyt harjoitteet onnistuvat ja opiskelija osoittaa itsenäisen työskentelyn taitoja. Harjoitteissa on jonkin verran avustamista vaativia asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut mittausharjoitukset osana pienryhmää. Tehdyt harjoitteet onnistuvat ja opiskelija osoittaa tisenäisen työskentelyn taitoja. Opiskelija toimii pienryhmässä aloitteellisena ja laitteiden käyttö on hallittua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi
Ryhmäarviointi
Tuotosarviointia tuotosten laadun ja oikeellisuuden perusteella
Tuotoksiin on arviointikriteerit asteikolla 0-5 (Moodle)

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Ei suorituksia tai suoritukset eivät täytä minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
 • Kai Ryynänen
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma sisältää:
- Orientaation opinnäytetyöprosessiin
- Opinnäytetyön aihealueeseen ja t&k-menetelmään alustavan perehtymisen eli ideoinnin.
- Opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen
- Opinnäytetyösuunnitelman laatiminen rungoksi ja perustaksi opinnäytetyön jatkamiseen.
- Opinnäytetyöviestintä, aloitus.
- Suunnitelmatyöpaja

Aika ja paikka

Aloitus nonstoppina Wihin kautta.

Oppimateriaalit

Lapin amkin opinnäytetyöohjeistus.

Opetusmenetelmät

Oppitunteja ei järjestetä. Opinnäytetyö tehdään Lapin amkin opinnäytetyöohjeistuksen mukaisesti. Ohjaus ja opinnäytetyö tapahtuu Wihi-sovelluksessa. Suunnitteluvaihe lähtee liikkeelle, kun opiskelija tekee aihe-ehdotuksen Wihiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Valittu aihe on rutiininomainen, mutta kehittää opiskelijan omaa ammatillista osaamista. Aihe vastaa puutteellisesti työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelmaa ja tavoitteita on pyritty määrittelemään, mutta ne jäävät epäselväksi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelija ammatillisuus, mutta osaaminen on heikkoa ja jäsentymätöntä.

Opiskelija ei käytä aihealueeseen kuuluvaa aikaisempaa tietoa hyödyksi opinnäytetyössään. Teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen puuttuu lähes kokonaan. Työn teoreettinen näkökulma puuttuu lähes kokonaan. Keskeiset käsitteet ovat pääosin jääneet määrittämättä.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, joiden hallitsemisessa hänellä on merkittäviä puutteita. Opiskelija tarvitsee runsaasti jatkuvaa tukea opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Työ ei etene ilman välitöntä tukea. Aikataulun hallinta ei toimi.

Tulokset/tuotos saavutetaan osittain ja tavoitteet toteutuvat osittain. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat vähäisiä. Luotettavuuden/laadun arviointi on puutteellinen. Jatkotutkimusaiheita ei esitetä.

Tyydyttävä (2)
Valittu aihe on alalle melko tavanomainen eikä sisällä uusia näkökulmia. Aihe vastaa suppeasti työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet ovat suuntaa-antavia. Ne on määritelty osittain tutkimus-/kehittämistehtävän mukaisesti. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelija ammatillisuus ja osaamista aihealueelta.

Opiskelija hyödyntää aihealueeseen kuuluvaa aikaisempaa tietoa pintapuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen on puutteellista. Teoreettinen näkökulma on jäsentymätön ja osin irrallaan työn muista osista. Keskeiset käsitteet on pyritty määrittämään, mutta niissä esiintyy epäjohdonmukaisuutta.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tarvitsee runsaasti tukea opinnäytetyöprosessin läpiviennissä. Työn eteneminen on katkonaista.

Tulokset/tuotos esitetään ja ne vastaavat tavoitteita pääosin. Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia on esitetty jonkin verran. Luotettavuuden/laadun arviointi on pinnallista. Jatkotutkimusaiheita esitetään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Valittu aihe on tavanomainen, mutta sisältää uusia näkökulmia. Aihe vastaa työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet on rajattu ja määritelty melko selkeästi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuus ja osaaminen.

Opiskelija käyttää lähinnä oppikirjoihin perustuvia kotimaisia lähteitä. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen/tarkasteluun on kiinnitetty vähäistä huomiota. Teoria on tuotettu referaattimaisesti ja se on suppea. Keskeiset käsitteet on tuotu esille pintapuolisesti.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tarvitsee jonkin verran tukea ja ohjausta opinnäytetyöprosessin hallintaan, aikataulutukseen ja läpivientiin.

Tulokset/tuotos saavutetaan tavoitteiden mukaisesti. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset on tuotu esiin. Luotettavuuden/laadun arviointi on tehty muodollisesti oikein. Jatkotutkimusaiheet ovat perusteltuja.

Hyvä (4)
Valittu aihe on melko haastava ja innovatiivinen sekä tuo uutta työelämän toimeksiantajalle. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet on rajattu ja määritelty selkeästi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuus ja kehittynyt osaaminen.

Opiskelija on perehtynyt aiempaan aihealueesta tietoon ja käyttää kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä monipuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen on pyritty. Teoreettinen näkökulma on selkeä ja se tukee työn kokonaisvaltaista etenemistä. Kaikki keskeiset käsitteet on määritetty selkeästi.

Opiskelija on valinnut aiheeseen hyvin soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee itsenäisesti ja hyvin. Opinnäytetyöprosessi viedään läpi suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Opiskelija toteuttaa työn pääosin itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.

Tulokset/tuotos on esitetty selkeästi ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset esitetään ja perustellaan. Luotettavuuden/laadun arviointi on tehty hyvin. Jatkotutkimusaiheet soveltuvat tuloksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Valittu aihe on haastava, innovatiivinen ja kehittää omaa ammattialaa sekä on sen kannalta merkityksellinen. Toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia kehittäessään omaa toimintaansa. Opinnäytetyön ongelma ja opinnäytetyön rajaus on fokusoitu hyvin. Tavoitteet ovat selvät ja ne on asetettu oikein ongelman/ kehittämistehtävän kannalta. Aiheen valinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuuden laaja-alaisuus ja kehittynyt erinomainen osaaminen.

Opiskelija on perehtynyt aikaisempaan kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon monipuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen on pyritty. Opiskelija on työssään kyennyt kriittisesti yhdistämään opintoalansa teoriat ja periaatteet. Teoreettinen näkökulma on looginen hyvin perusteltu ja sen tuottaminen on tapahtunut synteesinomaisesti. Keskeiset käsitteet määritellään selkeästi ja monipuolisesti.

Opiskelija on valinnut aiheeseen erinomaisesti soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee itsenäisesti ja innovatiivisesti. Opiskelija vie opinnäytetyöprosessin läpi suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Prosessia hallitaan ja kontrolloidaan vastuullisesti ja itseohjautuvasti.

Tulokset/tuotos on esitetty ja perusteltu selkeästi ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset esitetään asiantuntevasti. Luotettavuuden/laadun arviointi on perusteellinen. Jatkotutkimusaiheet soveltuvat hyvin tuloksiin.

Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä valitsemastaan opinnäytetyöaiheesta opinnäytetyösuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella opinnäytetyön tavoitteet, toteutuksen ja raportoinnin.

Sisältö

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyön alustava jäsennys
- Toimeksiantoantosopimus
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aihe-ehdotus hyväksytty
Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty
Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe hyväksytty

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Opinnäytetyön toteutusvaihe sisältää:
- Opinnäytetyön työstämisen suunnitelmasta eteenpäin.
- Opinnäytetyöhön liittyvät ryhmän vertaiskeskustelut
Esiarviointiversion jättämistä.
- Suomen kielen ja viestinnän ohjaus ennen esiarviointiin palauttamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Valittu aihe on rutiininomainen, mutta kehittää opiskelijan omaa ammatillista osaamista. Aihe vastaa puutteellisesti työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelmaa ja tavoitteita on pyritty määrittelemään, mutta ne jäävät epäselväksi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelija ammatillisuus, mutta osaaminen on heikkoa ja jäsentymätöntä.

Opiskelija ei käytä aihealueeseen kuuluvaa aikaisempaa tietoa hyödyksi opinnäytetyössään. Teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen puuttuu lähes kokonaan. Työn teoreettinen näkökulma puuttuu lähes kokonaan. Keskeiset käsitteet ovat pääosin jääneet määrittämättä.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, joiden hallitsemisessa hänellä on merkittäviä puutteita. Opiskelija tarvitsee runsaasti jatkuvaa tukea opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Työ ei etene ilman välitöntä tukea. Aikataulun hallinta ei toimi.

Tulokset/tuotos saavutetaan osittain ja tavoitteet toteutuvat osittain. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat vähäisiä. Luotettavuuden/laadun arviointi on puutteellinen. Jatkotutkimusaiheita ei esitetä.

Tyydyttävä (2)
Valittu aihe on alalle melko tavanomainen eikä sisällä uusia näkökulmia. Aihe vastaa suppeasti työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet ovat suuntaa-antavia. Ne on määritelty osittain tutkimus-/kehittämistehtävän mukaisesti. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelija ammatillisuus ja osaamista aihealueelta.

Opiskelija hyödyntää aihealueeseen kuuluvaa aikaisempaa tietoa pintapuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen on puutteellista. Teoreettinen näkökulma on jäsentymätön ja osin irrallaan työn muista osista. Keskeiset käsitteet on pyritty määrittämään, mutta niissä esiintyy epäjohdonmukaisuutta.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tarvitsee runsaasti tukea opinnäytetyöprosessin läpiviennissä. Työn eteneminen on katkonaista.

Tulokset/tuotos esitetään ja ne vastaavat tavoitteita pääosin. Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia on esitetty jonkin verran. Luotettavuuden/laadun arviointi on pinnallista. Jatkotutkimusaiheita esitetään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Valittu aihe on tavanomainen, mutta sisältää uusia näkökulmia. Aihe vastaa työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet on rajattu ja määritelty melko selkeästi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuus ja osaaminen.

Opiskelija käyttää lähinnä oppikirjoihin perustuvia kotimaisia lähteitä. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen/tarkasteluun on kiinnitetty vähäistä huomiota. Teoria on tuotettu referaattimaisesti ja se on suppea. Keskeiset käsitteet on tuotu esille pintapuolisesti.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tarvitsee jonkin verran tukea ja ohjausta opinnäytetyöprosessin hallintaan, aikataulutukseen ja läpivientiin.

Tulokset/tuotos saavutetaan tavoitteiden mukaisesti. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset on tuotu esiin. Luotettavuuden/laadun arviointi on tehty muodollisesti oikein. Jatkotutkimusaiheet ovat perusteltuja.

Hyvä (4)
Valittu aihe on melko haastava ja innovatiivinen sekä tuo uutta työelämän toimeksiantajalle. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet on rajattu ja määritelty selkeästi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuus ja kehittynyt osaaminen.

Opiskelija on perehtynyt aiempaan aihealueesta tietoon ja käyttää kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä monipuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen on pyritty. Teoreettinen näkökulma on selkeä ja se tukee työn kokonaisvaltaista etenemistä. Kaikki keskeiset käsitteet on määritetty selkeästi.

Opiskelija on valinnut aiheeseen hyvin soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee itsenäisesti ja hyvin. Opinnäytetyöprosessi viedään läpi suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Opiskelija toteuttaa työn pääosin itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.

Tulokset/tuotos on esitetty selkeästi ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset esitetään ja perustellaan. Luotettavuuden/laadun arviointi on tehty hyvin. Jatkotutkimusaiheet soveltuvat tuloksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Valittu aihe on haastava, innovatiivinen ja kehittää omaa ammattialaa sekä on sen kannalta merkityksellinen. Toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia kehittäessään omaa toimintaansa. Opinnäytetyön ongelma ja opinnäytetyön rajaus on fokusoitu hyvin. Tavoitteet ovat selvät ja ne on asetettu oikein ongelman/ kehittämistehtävän kannalta. Aiheen valinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuuden laaja-alaisuus ja kehittynyt erinomainen osaaminen.

Opiskelija on perehtynyt aikaisempaan kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon monipuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen on pyritty. Opiskelija on työssään kyennyt kriittisesti yhdistämään opintoalansa teoriat ja periaatteet. Teoreettinen näkökulma on looginen hyvin perusteltu ja sen tuottaminen on tapahtunut synteesinomaisesti. Keskeiset käsitteet määritellään selkeästi ja monipuolisesti.

Opiskelija on valinnut aiheeseen erinomaisesti soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee itsenäisesti ja innovatiivisesti. Opiskelija vie opinnäytetyöprosessin läpi suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Prosessia hallitaan ja kontrolloidaan vastuullisesti ja itseohjautuvasti.

Tulokset/tuotos on esitetty ja perusteltu selkeästi ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset esitetään asiantuntevasti. Luotettavuuden/laadun arviointi on perusteellinen. Jatkotutkimusaiheet soveltuvat hyvin tuloksiin.

Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Oppimateriaalit

Omaan opinnäytetyöhön liittyvä aineisto.

Opetusmenetelmät

Oppitunteja ei järjestetä. Opinnäytetyön ohjaus tapahtuu Wihi-sovelluksen kautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
 • Kai Ryynänen
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe sisältää:
- Esitarkastusversio
- Kypsyysnäyte
- Valmis opinnäytetyö
- Tiivistelmä (suomi)
- Abstract (engl.)
- Esitys ja vertaisarviointi
- Julkaiseminen
- Arkistointi YKSA-järjestelmään Lapin AMK / Opinnäyetyön-sivusto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Valittu aihe on rutiininomainen, mutta kehittää opiskelijan omaa ammatillista osaamista. Aihe vastaa puutteellisesti työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelmaa ja tavoitteita on pyritty määrittelemään, mutta ne jäävät epäselväksi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelija ammatillisuus, mutta osaaminen on heikkoa ja jäsentymätöntä.

Opiskelija ei käytä aihealueeseen kuuluvaa aikaisempaa tietoa hyödyksi opinnäytetyössään. Teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen puuttuu lähes kokonaan. Työn teoreettinen näkökulma puuttuu lähes kokonaan. Keskeiset käsitteet ovat pääosin jääneet määrittämättä.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, joiden hallitsemisessa hänellä on merkittäviä puutteita. Opiskelija tarvitsee runsaasti jatkuvaa tukea opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Työ ei etene ilman välitöntä tukea. Aikataulun hallinta ei toimi.

Tulokset/tuotos saavutetaan osittain ja tavoitteet toteutuvat osittain. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat vähäisiä. Luotettavuuden/laadun arviointi on puutteellinen. Jatkotutkimusaiheita ei esitetä.

Tyydyttävä (2)
Valittu aihe on alalle melko tavanomainen eikä sisällä uusia näkökulmia. Aihe vastaa suppeasti työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet ovat suuntaa-antavia. Ne on määritelty osittain tutkimus-/kehittämistehtävän mukaisesti. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelija ammatillisuus ja osaamista aihealueelta.

Opiskelija hyödyntää aihealueeseen kuuluvaa aikaisempaa tietoa pintapuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen on puutteellista. Teoreettinen näkökulma on jäsentymätön ja osin irrallaan työn muista osista. Keskeiset käsitteet on pyritty määrittämään, mutta niissä esiintyy epäjohdonmukaisuutta.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tarvitsee runsaasti tukea opinnäytetyöprosessin läpiviennissä. Työn eteneminen on katkonaista.

Tulokset/tuotos esitetään ja ne vastaavat tavoitteita pääosin. Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia on esitetty jonkin verran. Luotettavuuden/laadun arviointi on pinnallista. Jatkotutkimusaiheita esitetään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Valittu aihe on tavanomainen, mutta sisältää uusia näkökulmia. Aihe vastaa työelämän toimeksiantajan tarpeeseen. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet on rajattu ja määritelty melko selkeästi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuus ja osaaminen.

Opiskelija käyttää lähinnä oppikirjoihin perustuvia kotimaisia lähteitä. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen/tarkasteluun on kiinnitetty vähäistä huomiota. Teoria on tuotettu referaattimaisesti ja se on suppea. Keskeiset käsitteet on tuotu esille pintapuolisesti.

Opiskelija on valinnut aiheeseen soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tarvitsee jonkin verran tukea ja ohjausta opinnäytetyöprosessin hallintaan, aikataulutukseen ja läpivientiin.

Tulokset/tuotos saavutetaan tavoitteiden mukaisesti. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset on tuotu esiin. Luotettavuuden/laadun arviointi on tehty muodollisesti oikein. Jatkotutkimusaiheet ovat perusteltuja.

Hyvä (4)
Valittu aihe on melko haastava ja innovatiivinen sekä tuo uutta työelämän toimeksiantajalle. Opinnäytetyön ongelma ja tavoitteet on rajattu ja määritelty selkeästi. Aiheen hallinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuus ja kehittynyt osaaminen.

Opiskelija on perehtynyt aiempaan aihealueesta tietoon ja käyttää kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä monipuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen on pyritty. Teoreettinen näkökulma on selkeä ja se tukee työn kokonaisvaltaista etenemistä. Kaikki keskeiset käsitteet on määritetty selkeästi.

Opiskelija on valinnut aiheeseen hyvin soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee itsenäisesti ja hyvin. Opinnäytetyöprosessi viedään läpi suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Opiskelija toteuttaa työn pääosin itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.

Tulokset/tuotos on esitetty selkeästi ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset esitetään ja perustellaan. Luotettavuuden/laadun arviointi on tehty hyvin. Jatkotutkimusaiheet soveltuvat tuloksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Valittu aihe on haastava, innovatiivinen ja kehittää omaa ammattialaa sekä on sen kannalta merkityksellinen. Toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia kehittäessään omaa toimintaansa. Opinnäytetyön ongelma ja opinnäytetyön rajaus on fokusoitu hyvin. Tavoitteet ovat selvät ja ne on asetettu oikein ongelman/ kehittämistehtävän kannalta. Aiheen valinnassa näkyy opiskelijan ammatillinen asiantuntijuuden laaja-alaisuus ja kehittynyt erinomainen osaaminen.

Opiskelija on perehtynyt aikaisempaan kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon monipuolisesti. Teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen on pyritty. Opiskelija on työssään kyennyt kriittisesti yhdistämään opintoalansa teoriat ja periaatteet. Teoreettinen näkökulma on looginen hyvin perusteltu ja sen tuottaminen on tapahtunut synteesinomaisesti. Keskeiset käsitteet määritellään selkeästi ja monipuolisesti.

Opiskelija on valinnut aiheeseen erinomaisesti soveltuvat tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmät, jotka hän hallitsee itsenäisesti ja innovatiivisesti. Opiskelija vie opinnäytetyöprosessin läpi suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Prosessia hallitaan ja kontrolloidaan vastuullisesti ja itseohjautuvasti.

Tulokset/tuotos on esitetty ja perusteltu selkeästi ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset esitetään asiantuntevasti. Luotettavuuden/laadun arviointi on perusteellinen. Jatkotutkimusaiheet soveltuvat hyvin tuloksiin.

Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytetyön esitettäväksi ja arvioitavaksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön raportti
- Englanninkielinen tiivistelmä
- Opinnäytetyön plagioinnin tarkistus
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi
- Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyön arkistointi ja julkaistu

Opetusmenetelmät

Ohjaus ja opinnäytetyön viimeistely Wihi-sovelluksen kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opinnäytetyö on esitetty
- Kypsyysnäyte on hyväksytty
- Opinnäytetyö on arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja alan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Aika ja paikka

Päiväopiskelijoiden lukukausiharjoittelun suorittamiseksi on varattu aikaa toukokuun alkupuolelta elokuun loppuun.

Opetusmenetelmät

Perusharjoittelu on ensimmäinen harjoittelujakso rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa. Harjoituksen sisällöksi soveltuu monenlaiset tekniset työtehtävät. 10 opintopistettä vastaavan harjoittelujakson minimipituus on noin 6,5 viikkoa.
Jos harjoittelu on palkatonta harjoittelua, tehdään harjoittelusopimus. Jos harjoittelusta saa palkkaa, työsopimus riittää.
Harjoittelua ei ohjata oppilaitoksen puolesta.
Harjoittelujakson päätyttyä tehdään harjoitteluraportti. Raportti ja työtodistus palautetaan Moodlen työtilaan "Perusharjoittelu (R501RL137 ja TELU121) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri- ja rakennusmestariryhmät" (avain TELU121) Tämä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteinen perusharjoittelun työtila. Muita Moodlen työtiloja ei ole perusharjoittelun raportin ja työtodistuksen palautukseen käytössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja alan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Aika ja paikka

Harjoittelua voi kerryttää lukukauden aikana arki- ja iltatöissä sekä opetuksettomana aikana 15.5-31.8.
10 op vastaa noin 6,5 viikon työharjoitteluaikaa.

Opetusmenetelmät

Perusharjoittelu on ensimmäinen harjoittelujakso rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa. Harjoituksen sisällöksi soveltuu monenlaiset tekniset työtehtävät. 10 opintopistettä vastaavan harjoittelujakson minimipituus on noin 6,5 viikkoa.
Jos harjoittelu on palkatonta harjoittelua, tehdään harjoittelusopimus. Jos harjoittelusta saa palkkaa, työsopimus riittää.
Harjoittelua ei ohjata oppilaitoksen puolesta.
Harjoittelujakson päätyttyä laaditaan harjoitteluraportti. Raportti ja työtodistus palautetaan Moodlen työtilaan "Perusharjoittelu (R501RL137 ja TELU121) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri- ja rakennusmestariryhmät" (avain TELU121) Tämä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteinen perusharjoittelun työtila. Muita Moodlen työtiloja ei ole perusharjoittelun raportin ja työtodistuksen palautukseen käytössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Kati Vuontisjärvi
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tuntee projektihallinnan peruskäsitteet sekä osaa työskennellä projektissa. Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija sitoutuu projektiryhmän työhön.

Sisältö

Projektinhallinta

Peruskäsitteet
Projektin organisointi ja käynnistys
Projektisuunnitelma
Projektin vaiheistus ja ositus
Aikataulutus
Riskit

Viestintä

Kirjallinen viestintä: referointi, yhteisöllinen kirjoittaminen, ryhmäessee, projektiraportoinnin perusteet, lähteet, viitteet, asiakirjat, rekrytointi.
Suullinen viestintä: ryhmädynamiikka, viestintä ryhmässä, projektiviestinnän perusteet, esiintymisharjoitukset.
Tiedonhankinta. Tiedonhankintataitojen kehittäminen.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022.

Oppimateriaalit

Esim. Projektinhallinnan käsikirja, Risto Pelin ja muu Moodleen jaettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja lukukausiprojekti ryhmätyönä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia, joissa tieto on hyvin tiivistetty, rakenne on selkeä sekä kieli ja tyyli hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia, joissa tieto on erinomaisesti jäsennelty ja tiivistetty ja joiden kieli ja tyyli on hallittua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0 – Kiitettävä 5

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu viestinnän arvioinnin kautta.

Projektinhallinnan perusteet: lukukausiprojekti hyväksytty – hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty 0 - Kiitettävä 5.

Viestinnän opettaja arvioi projektityön osana viestinnän arviointia. Lukukausiprojektin osiot mukana projektinhallinnan lisäksi Infrarakentamisen ja Geotekniikan arvioinnissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Kati Vuontisjärvi
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee projektihallinnan peruskäsitteet sekä osaa työskennellä projektissa. Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija sitoutuu projektiryhmän työhön.

Sisältö

Projektinhallinta

Peruskäsitteet
Projektin organisointi ja käynnistys
Projektisuunnitelma
Projektin vaiheistus ja ositus
Aikataulutus
Riskit

Viestintä

Kirjallinen viestintä: referointi, yhteisöllinen kirjoittaminen, ryhmäessee, projektiraportoinnin perusteet, lähteet, viitteet, asiakirjat, rekrytointi.
Suullinen viestintä: ryhmädynamiikka, viestintä ryhmässä, projektiviestinnän perusteet, esiintymisharjoitukset.
Tiedonhankinta. Tiedonhankintataitojen kehittäminen.

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022.

Oppimateriaalit

Esim. Projektinhallinnan käsikirja, Risto Pelin ja muu Moodleen jaettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot (verkossa ja lähipäivinä), lukukausiprojekti ryhmätyönä..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia, joissa tieto on hyvin tiivistetty, rakenne on selkeä sekä kieli ja tyyli hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia, joissa tieto on erinomaisesti jäsennelty ja tiivistetty ja joiden kieli ja tyyli on hallittua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0 – Kiitettävä 5

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu viestinnän arvioinnin kautta.

Projektinhallinnan perusteet: lukukausiprojekti hyväksytty – hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty 0 - Kiitettävä 5.
Viestinnän opettaja arvioi projektityön osana viestinnän arviointia. Lukukausiprojektin osiot mukana projektinhallinnan lisäksi Infrarakentamisen ja Geotekniikan arvioinnissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Vatanen
Vastuuhenkilö

Mikko Vatanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Puurakenteiden elinkaariarvioinnit -opintojakso antaa opiskelijalle edellytykset edistää rakenteiden ja rakennusten elinkaariarviointeja ja -ajattelua toimintaympäristössään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Tietää rakentamisen ympäristövaikutusten muodostumisen periaatteet.
Osaa antaa esimerkkejä elinkaariajattelun toteuttamisesta rakennusalalla.
Osaa arvioida rakenteita ja rakennuksia elinkaaren hiilijalanjäljen näkökulmasta.
Tunnistaa kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksia materiaalivalinnoissa ja rakennuksen suunnittelussa.

Sisältö

Kestävä rakentaminen & elinkaariajattelu

Puurakenteiden elinkaariarvioinnit

Uusiutuvat materiaalit, materiaalien kierrätettävyys

Aika ja paikka

Toteutus tapahtuu kokonaan verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Moodleen tallennettava luentomateriaali
Rakennusten elinkaarimittarit
OneClickLCA-tietokannat
Muut avoimet lähdemateriaalit

Opetusmenetelmät

Webinaarit
- Luennot, tuntityöskentely

Keskustelualue
- Osallistumalla aiheen parissa käytävään keskusteluun oppimisalustalla

Harjoitustyö
- Itsenäisesti toteutettava harjoitustyö, mahdollisuus parityöskentelyyn.
- Opiskelija arvioi harjoitustyössä esimerkkikohteen hiilijalanjäljen muodostumista, siihen vaikuttamista sekä materiaalien kierrätettävyyden edistämistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen aikainen yhteistyö työelämän kanssa on mahdollista ja opiskelija voi toteuttaa elinkaariarvioinnin esimerkiksi omiin kontakteihinsa liittyvästä työelämän kohteesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Kansainvälisesti toteutetut esimerkkikohteet mahdollisia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näytöt mahdollisia, jos vastaavaa laskentaa tehty muussa ympäristössä.

Sisällön jaksotus

Viitekehys, perehtyminen aiheeseen
- Kestävä rakentaminen
- Elinkaarilaatu ja -tekniikka
- Uusiutuvat materiaalit, materiaalien kierrätettävyys

Menetelmät ja työkalut
- Rakennusten elinkaariarvioinnit
- Elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta
- Arviointiohjelmiston käyttökoulutus: CO2-laskenta, kierrätettävyys

Harjoitustyön toteutus
- CO2-arviointi ja raportointi
- Kierrätettävyyden arviointi ja raportointi
- Raportoinnin viimeistely

Päättäminen
- Reflektointi, palautekeskustelu
- Jatkosuunnitelmat osaamisen kehittämiselle

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustyö tehdään lähtökohtaisesti tehtävänannossa esitettyyn esimerkkikohteeseen. Mahdollinen oma kohde on hyvä pyrkiä varmistamaan jo ennen toteutuksen aloittamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee perusasiat opintojakson aihealueelta. Elinkaariajattelun esimerkit esitetään ja niihin liittyviä käsitteitä on tunnistettu. Rakenteiden ja rakennusten elinkaariarviointeja on tehty, kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksia on tunnistettu, tulosten käsittely on lähinnä toteavaa ja jää siten hieman pintapuoliseksi. Yhteistyö oppimisympäristössä täyttää annetun määrällisen tavoitteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Alalle soveltuviin esimerkkeihin on kiinnitetty elinkaariajattelun käsitteitä. Rakenteiden ja rakennusten elinkaariarvioinnit onnistuvat asianmukaisesti, hankittua tietoa on kommentoitu lähinnä luokittelemalla. Kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksia on tunnistettu ja tietoa on kommentoitu esimerkinomaisesti. Opiskelija tekee myös sujuvaa yhteistyötä oppimisympäristössä muiden osallistujien kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson aihealueen erinomaisesti ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen. Hyvin kuvatut ja alalle soveltuvat esimerkit sekä niihin yhdistetyt elinkaariajattelun käsitteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Rakenteiden ja rakennusten elinkaariarviointien tulokset on esitetty selkeästi ja hankittua tietoa on pohdittu analyyttisesti. Kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksia on tunnistettu ja tiedon pohjalta on laadittu loogisia johtopäätöksiä. Opiskelija tekee myös aktiivista ja sujuvaa yhteistyötä oppimisympäristössä. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja täsmällistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Hylätty/Täydennettävä/Tyydyttävä 1 – Kiitettävä 5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ville Airas

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa puurakenteiden suunnitteluperiaatteet ja -laskennan sekä rakenteiden mitoituksen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2022. Toteutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan Lapin AMK, Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11, Rovaniemi). Oppitunteja voidaan toteuttaa myös Zoom- verkkoympäristössä. Kampuksella tapahtuva opetus välitetään monimuoto-opiskelijoille Zoom- verkkoympäristössä

Oppimateriaalit

Opintojaksolla Moodle verkkoympäristössä jaettava materiaali.

Luentojen yhteydessä mainittava muu kirjallisuus, jota ei löydy netistä. Kyseessä on etupäässä eurokoodien julkaisuja sekä RIL:n julkaisemaa puurakenteiden suunnitteluun liittyvää kirjallisuutta. Kyseisisiä julkaisuja voi lainata kirjastosta tai hankkia omaksi, mutta opintojakson suorittaminen ei näitä edellytä.

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana opintojakson lopulla. Uusintamahdollisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset ovat tentti ja harjoitustyö. Harjoitustyö arvioidaan hyväksytty - täydennettävä menetelmällä. Harjoitustyön vaikutus opintojakson arvosanaan +-1.

Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty

Sekä tentti, että harjoitustyö tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa esittää asioita kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti erilaisilla viestintätyyleillä. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja rakennusalan vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti rakennusalalle tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalla on taito työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. Työaikalaki, YT-laki, työturvallisuuslait ja -määräykset, TES-järjestelmä.

Sisältö

Työaikalaki, YT-laki, Työehtosopimukset,työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat. Esimiehen tehtävät, velvollisuudet ja vastuut sekä niiden perusteet. Rakennushankkeen toimijoiden toimintatapoja ja työsopimusmuotoja.

Oppimateriaalit

Työlainsäädäntö (1 op): Luennoilla jaettava materiaali, internet/sähköiset lähteet, voimassa oleva työlainsäädäntö.

Opetusmenetelmät

Viestinnän osuus: Luennot ja ohjatut neuvottelu- ja kokoustaidon harjoitukset, johtamis- ja esimiesviestinnän essee ja esiintymistaidon ohjatut harjoitukset. Kirjallisen viestinnän ohjatut tehtävät.
Työlainsäädännön osuus: luentoja ja ohjattuja yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Pienryhmätehtävässä harjoitellaan myös raportointia Lapin AMKin vaatimusten mukaisesti. Tehtävissä opiskelija perehtyy työsopimusoikeuteen seuraavasti:
Työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus
Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
Työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely)
Työaikalaki, YT-laki, työturvallisuuslait ja -määräykset, TES-järjestelmä

Työlainsäädäntö osuus (1 op): Luennot ja harjoitustyö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työlainsäädäntö (1 op): Arviointi Hylätty - Hyväksytty. Arviointi harjoitustehtävän/tehtävien palautuksella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa esittää asioita kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti erilaisilla viestintätyyleillä. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja rakennusalan vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti rakennusalalle tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalla on taito työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. Työaikalaki, YT-laki, työturvallisuuslait ja -määräykset, TES-järjestelmä.

Sisältö

Työaikalaki, YT-laki, Työehtosopimukset,työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat. Esimiehen tehtävät, velvollisuudet ja vastuut sekä niiden perusteet. Rakennushankkeen toimijoiden toimintatapoja ja työsopimusmuotoja.

Oppimateriaalit

Työlainsäädäntö (1 op): Luennoilla jaettava materiaali, internet/sähköiset lähteet, voimassa oleva työlainsäädäntö.

Opetusmenetelmät

Viestinnän osuus: Luennot ja ohjatut neuvottelu- ja kokoustaidon harjoitukset, johtamis- ja esimiesviestinnän essee ja esiintymistaidon ohjatut harjoitukset. Kirjallisen viestinnän ohjatut tehtävät.
Työlainsäädännön osuus: luentoja ja ohjattuja yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Pienryhmätehtävässä harjoitellaan myös raportointia Lapin AMKin vaatimusten mukaisesti. Tehtävissä opiskelija perehtyy työsopimusoikeuteen seuraavasti:
Työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus
Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
Työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely)
Työaikalaki, YT-laki, työturvallisuuslait ja -määräykset, TES-järjestelmä

Työlainsäädäntö (1 op): Luennot ja harjoitustehtävä(t).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työlainsäädäntö (1 op): Arviointi Hylätty - Hyväksytty. Arviointi harjoitustehtävän/tehtävien palautuksella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Aitomaa
Vastuuhenkilö

Miika Aitomaa

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee aineen rakenneosaset, yhdisteiden perustyypit ja kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä, laskea yksinkertaisia määrällisiä laskuja, tuntee happamuuden ja emäksisyyden käsitteet. Opiskelija tuntee sähkökemian perusteet, sekä kemiallisten aineiden ympäristövaikutukset.

Sisältö

Peruskäsitteet. Atomin rakenne.Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Epäorgaanisten yhdisteiden nimistö. Yhdistetyypit. Määrälliste laskut. Konsentraatio. Hapot ja Emäkset. Sähkökemian perusteet. Orgaaniset yhdisteet:  yhdisteiden päätyypit, niiden ominaisuudet ja nimeäminen. Ympäristökemiaa.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023, Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11)

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sähköisenä Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, laskuharjoitukset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden määrä (1-2 kpl) ja ajankohdat sovitaan opintojaksolla. Opintojakson uusintatenttiminen on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Arvioitavat suoritukset tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä.

Sisällön jaksotus

Opetus järjestetään lähiopetuksena viikoilla 8-9 sekä 15-18 + mahdolliset kokeet / tentti viikolla 19

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää rakennusalan kemian peruskäsitteitä.
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee rakennusalan kemian aihealueen asioita.
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa rakennusalan kemiaan liittyvässä osaamisessa edistynyttä osaamista ja osaa soveltaa asioita hyvin ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu arvioitaviin kokeisiin ja palautettaviin harjoitustehtäviin. Tarkempi painotus sovitaan opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ymmärrä kemian käsitteistöä eikä suoriudu perustehtävistä. Opiskelija ei osoita arvosanaa 1 varten riittävää osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää kemian keskeiset käsitteet ja osaa niiden avulla ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee kemian käsitteistön ja osaa ratkaista monipuolisesti kemian alaan liittyviä ongelmia ja tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee syvällisesti kemian alaa ja osaa soveltaa kemiaan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee aineen rakenneosaset, yhdisteiden perustyypit ja kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä, laskea yksinkertaisia määrällisiä laskuja, tuntee happamuuden ja emäksisyyden käsitteet. Opiskelija tuntee sähkökemian perusteet, sekä kemiallisten aineiden ympäristövaikutukset.

Sisältö

Peruskäsitteet. Atomin rakenne.Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Epäorgaanisten yhdisteiden nimistö. Yhdistetyypit. Määrälliste laskut. Konsentraatio. Hapot ja Emäkset. Sähkökemian perusteet. Orgaaniset yhdisteet:  yhdisteiden päätyypit, niiden ominaisuudet ja nimeäminen. Ympäristökemiaa.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023 (9.1.23 - 9.5.23)

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sähköisessä muodossa jaetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot Adobe Connectissa 36 h, sisältää 4 h kokeen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää rakennusalan kemian peruskäsitteitä.
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee rakennusalan kemian aihealueen asioita.
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa rakennusalan kemiaan liittyvässä osaamisessa edistynyttä osaamista ja osaa soveltaa asioita hyvin ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: 0 = hylätty, 1,2 = tyydyttävä, 3,4 = hyvä, 5 = kiitettävä
Arviointi perustuu etätehtäviin (75%) ja kokeeseen (25%)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Rakennusalaan liittyvien matemaattisten menetelmien tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten

Sisältö

Derivaatta ja sovellukset, integraalilaskenta ja sen sovelluksia sekä tilasto-opin ja elinkaarilaskennan menetelmiä.

Aika ja paikka

Rantavitikan kampus, syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Sähköinen oppimateriaali , joka jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu teorialuennoista, sekä laskuharjoituksista
Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (80%) ja
differentiaalilaskennan kokeeseen (20%)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tenteistä sovitaan erikseen

Sisällön jaksotus

Osa1: elinkaarilaskennan matematiikkaa ja tilasto-oppia
Osa2: differentiaalilaskentaa ja sen sovelluksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ja tuntee peruskäsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (80%)
ja differentiaalilaskennan kokeeseen (20%)

Etätehtävistä osa on automaattisesti arvioitavia Stack tehtäviä,
osa tehdään Excel- ohjelmalla

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittua määrää tehtäviä tai
suoritusten laatu ei vastaa tyydyttävään arvosanaan
vaadittavia minimivaatimuksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Rakennusalaan liittyvien matemaattisten menetelmien tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten

Sisältö

Derivaatta ja sovellukset, integraalilaskenta ja sen sovelluksia sekä tilasto-opin ja elinkaarilaskennan menetelmiä.

Aika ja paikka

Verkko-opetus syyslukukaudella 2022

Oppimateriaalit

Sähköinen oppimateriaali, joka jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu pääosin videoyhteyksiä käyttäen.
Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (80%) ja
differentiaalilaskennan kokeeseen (20%)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti toteutetaan verkkotenttinä.
Tenttiajoista sovitaan erikseen.

Sisällön jaksotus

Osa1: elinkaarilaskennan matematiikkaa ja tilasto-oppia
Osa2: differentiaalilaskentaa ja sen sovelluksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ja tuntee peruskäsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (80%)
ja differentiaalilaskennan kokeeseen (20%)

Etätehtävistä osa on automaattisesti arvioitavia Stack tehtäviä,
osa tehdään Excel- ohjelmalla

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittua määrää tehtäviä tai
suoritusten laatu ei vastaa tyydyttävään arvosanaan
vaadittavia minimivaatimuksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Lauri Saarelainen
 • Valtteri Pirttinen
Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee rakennusalan tärkeimmät piirustuskäytänteet ja –merkinnät. Opiskelija hallitsee perinteisen tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet, sekä ymmärtää perinteisen tietokoneavusteisen suunnittelun ja tietomallintamisen välisen eron.

Sisältö

AutoCAD-harjoitustyöt 8 kpl sekä pientalon rakennuslupakuvat. Pientalon tietomallinnus ArchiCAD.

Aika ja paikka

9.1.-28.4.2023

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Ohjatut ohjelmistojen käyttöharjoitukset ja itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mallinnusharjoitustöiden palautukset (ei tenttiä)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustukset sisältävät asiavirheitä mm. piirustusmerkintöjen, viivatyyppien ja mittasuhteiden osalta. Tietomallien tekemisessä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustuksissa on huomoitu oikea oppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät täysin itsenäisesti. Piirustuksissa on huomoitu oikea oppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti. Suorituksissa näkyy pitkälle kehittynyt osaaminen tietomallintamisessa.

Hylätty (0)

Opiskelija tekee vain osan harjoituksista. Piirustukset ja mallinnukset ovat suurpiirteisiä ja puutteellisia, eivätkä osoita asiaan paneutumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustukset sisältävät virheitä mm. piirustusmerkintöjen, viivatyyppien ja mittasuhteiden osalta. Tietomallien tekemisessä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustuksissa on huomoitu oikea oppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät täysin itsenäisesti. Piirustuksissa on huomoitu oikeaoppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti. Suorituksissa näkyy pitkälle kehittynyt osaaminen tietomallintamisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Lauri Saarelainen
 • Valtteri Pirttinen
Vastuuhenkilö

Lauri Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee rakennusalan tärkeimmät piirustuskäytänteet ja –merkinnät. Opiskelija hallitsee perinteisen tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet, sekä ymmärtää perinteisen tietokoneavusteisen suunnittelun ja tietomallintamisen välisen eron.

Sisältö

AutoCAD-harjoitustyöt 8 kpl sekä pientalon rakennuslupakuvat. Pientalon tietomallinnus ArchiCAD.

Aika ja paikka

9.1.-28.4.2023

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Ohjatut ohjelmistojen käyttöharjoitukset ja itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mallinnusharjoitustöiden palautukset (ei tenttiä)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustukset sisältävät asiavirheitä mm. piirustusmerkintöjen, viivatyyppien ja mittasuhteiden osalta. Tietomallien tekemisessä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustuksissa on huomoitu oikea oppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät täysin itsenäisesti. Piirustuksissa on huomoitu oikea oppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti. Suorituksissa näkyy pitkälle kehittynyt osaaminen tietomallintamisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakennusalan yrittäjyyden eri muodot ja yrityksen perustamiseen tarvittavat valmiudet. Opiskelija osaa analysoida yritystoiminnan ja innovaatiotoiminnan rahoitustarpeita ja ymmärtää erilaiset rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin tärkeyden yritystoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä osaa kustannuslaskennan peruskäsitteet. Opiskelija osaa rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet sekä laadun merkityksen (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä. 

Sisältö

Aihealueet ja teemat

Yrittäjyys ja innovaatiot 
Liiketoiminnan suunnittelu 
Talouden ohjaaminen 
Myynti ja markkinointi 
Johtaminen ja laadunhallinta 

Oppimateriaalit

Kirjallisuus
- Teollisuustalous, Haverila & al
- Ihmisten johtaminen, Hokkanen & Strömberg
Moodlessa oleva materiaali
Muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailut.
Oman yrityksen perustaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin. Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja arvioida sen kannattavuutta. Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin merkityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintajärjestelmää laadunhallintastandardien avulla. Opiskelija osaa arvioida itsensä johtamista ja ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda uutta yritystoimintaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa ja perustaa yrityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen rahoitustarpeen ja rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä osaa soveltaa kustannuslaskentaa johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa soveltaa ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itse- ja vertaisarviointi 1/3
Oppimistehtävät: 1/3
Tentti: 1/3

Hylätty (0)

Oppimistehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin. Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja arvioida sen kannattavuutta. Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin merkityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintajärjestelmää laadunhallintastandardien avulla. Opiskelija osaa arvioida itsensä johtamista ja ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda uutta yritystoimintaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa ja perustaa yrityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen rahoitustarpeen ja rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä osaa soveltaa kustannuslaskentaa johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa soveltaa ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteita.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakennusalan yrittäjyyden eri muodot ja yrityksen perustamiseen tarvittavat valmiudet. Opiskelija osaa analysoida yritystoiminnan ja innovaatiotoiminnan rahoitustarpeita ja ymmärtää erilaiset rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin tärkeyden yritystoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä osaa kustannuslaskennan peruskäsitteet. Opiskelija osaa rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet sekä laadun merkityksen (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä. 

Sisältö

Aihealueet ja teemat

Yrittäjyys ja innovaatiot 
Liiketoiminnan suunnittelu 
Talouden ohjaaminen 
Myynti ja markkinointi 
Johtaminen ja laadunhallinta 

Oppimateriaalit

Kirjallisuus
- Teollisuustalous, Haverila & al
- Ihmisten johtaminen, Hokkanen & Strömberg
- Laatuun johtaminen, Hokkanen & Strömberg
- Johdon laskentatoimi, Neilimo & Uusi-Rauva
https://oma.yrityssuomi.fi/, https://www.finnvera.fi/, https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/ , https://www.rakennusteollisuus.fi/ , https://www.sfs.fi/
Moodlessa oleva materiaali
Muu ajankohtainen materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät
Pääasiallisesti opetus etäopetuksena..

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemmin hankittu osaaminen esim. yrittäjänä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on mahdollisuus oman yritystoiminnan suunnitteluun/ käynnistämiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin. Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja arvioida sen kannattavuutta. Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin merkityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintajärjestelmää laadunhallintastandardien avulla. Opiskelija osaa arvioida itsensä johtamista ja ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda uutta yritystoimintaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa ja perustaa yrityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen rahoitustarpeen ja rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä osaa soveltaa kustannuslaskentaa johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa soveltaa ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija laatii oppimissuunnitelman opintojakson alussa ja tekee itsearvioinnin osana kokonaisarviointia.
Itsearviointi: 1/3
Oppimistehtävät: 1/3
Tentti: 1/3

Hylätty (0)

Oppimistehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin. Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja arvioida sen kannattavuutta. Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin merkityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintajärjestelmää laadunhallintastandardien avulla. Opiskelija osaa arvioida itsensä johtamista ja ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda uutta yritystoimintaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa ja perustaa yrityksen. Opiskelija osaa analysoida yrityksen rahoitustarpeen ja rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa talouden hallinnan ja ohjauksen. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä osaa soveltaa kustannuslaskentaa johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa soveltaa ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteita.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tietää lämmönjohtumistavat rakenteiden lävitse ja osaa laskea lämmönjohtuvuuden rakenteen läpi. Tuntee rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytymisen ja osaa laskemalla määritellä niiden lävitse siirtyviä kosteusmääriä. Tietää, miten rakennuksen painesuhteet vaikuttavat rakenteiden kosteusvirtauksiin. Tuntee rakenteiden lämpö- ja kosteusfysiikkaan liittyvät viranomaismääräykset. Osaa laskea lämpöenergian perusasioita. Tuntee rakennuksen palo tekniset perusteet sekä ääneneristykseen ja valaistukseen liittyvät perusasiat. Osaa käyttää rakennusfysiikkaan liittyviä kosteus- ja lämpömittareita sekä tulkita niiden tuloksia.

Sisältö

Lämpö ja kosteus sekä niiden siirtymistavat rakenteissa. Painesuhteet rakennuksessa. Lämpökuvaus. Rakennuksen palo tekniikka. Ääni ja valo rakennuksessa. Viranomaismääräykset.

Aika ja paikka

Kevät 2023 Jokiväylä 11, Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Luennoilla ja oppimisympäristössä jaettu materiaali,

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää rakenteiden lämpö- ja kosteusvaikutusten merkityksen rakennuksessa. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden kosteusmääriä. Tietää rakennuksen painesuhteisiin liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisessä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa. Ymmärtää rakennuksen lämpökuvauksen merkityksen rakennuksen lämpötiiveydessä. Tietää rakennuksen ääni- ja valo laskelmien merkityksen rakennuksen sisätiloissa ja osaa tarvittaessa laskea niihin liittyviä eri tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentistä saatu arvosana.

Hylätty (0)

Tentti ei ole mennyt läpi tai on tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää rakenteiden lämpö- ja kosteusvaikutusten merkityksen rakennuksessa. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden kosteusmääriä. Tietää rakennuksen painesuhteisiin liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisessä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa. Ymmärtää rakennuksen lämpökuvauksen merkityksen rakennuksen lämpötiiveydessä. Tietää rakennuksen ääni- ja valo laskelmien merkityksen rakennuksen sisätiloissa ja osaa tarvittaessa laskea niihin liittyviä eri tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Tietää lämmönjohtumistavat rakenteiden lävitse ja osaa laskea lämmönjohtuvuuden rakenteen läpi. Tuntee rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytymisen ja osaa laskemalla määritellä niiden lävitse siirtyviä kosteusmääriä. Tietää, miten rakennuksen painesuhteet vaikuttavat rakenteiden kosteusvirtauksiin. Tuntee rakenteiden lämpö- ja kosteusfysiikkaan liittyvät viranomaismääräykset. Osaa laskea lämpöenergian perusasioita. Tuntee rakennuksen palo tekniset perusteet sekä ääneneristykseen ja valaistukseen liittyvät perusasiat. Osaa käyttää rakennusfysiikkaan liittyviä kosteus- ja lämpömittareita sekä tulkita niiden tuloksia.

Sisältö

Lämpö ja kosteus sekä niiden siirtymistavat rakenteissa. Painesuhteet rakennuksessa. Lämpökuvaus. Rakennuksen palo tekniikka. Ääni ja valo rakennuksessa. Viranomaismääräykset.

Aika ja paikka

Kevät 2023 etäluentoina Zoom ja mittausharjoitukset Jokiväylä 11, Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Rakennusfysiikan oppikirjat (Siikanen, Björgholtz ja RIL). Oppimisympäristössä jaettu luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Etäluennot ja mittausharjoitukset rakennustekniikan laboratoriossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää rakenteiden lämpö- ja kosteusvaikutusten merkityksen rakennuksessa. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden kosteusmääriä. Tietää rakennuksen painesuhteisiin liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisessä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa. Ymmärtää rakennuksen lämpökuvauksen merkityksen rakennuksen lämpötiiveydessä. Tietää rakennuksen ääni- ja valo laskelmien merkityksen rakennuksen sisätiloissa ja osaa tarvittaessa laskea niihin liittyviä eri tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin arvosana ja mittausharjoitukset suoritettu.

Hylätty (0)

Tentti tai mittausharjoitukset suorittamatta hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää rakenteiden lämpö- ja kosteusvaikutusten merkityksen rakennuksessa. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden kosteusmääriä. Tietää rakennuksen painesuhteisiin liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisessä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa. Ymmärtää rakennuksen lämpökuvauksen merkityksen rakennuksen lämpötiiveydessä. Tietää rakennuksen ääni- ja valo laskelmien merkityksen rakennuksen sisätiloissa ja osaa tarvittaessa laskea niihin liittyviä eri tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennuttamistehtävät, rakennuttamisen toteuttamistavat ja rakentamisen laatujärjestelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022.

Oppimateriaalit

Rakennuttaminen. J. Kankainen, J-M. Junnonen. Rakennustieto uusin painos.
Rakennustöidenlaatu, Talonrakennusteollisuus. Rakennustieto uusin painos.
RT-kortisto.
Moodlessa ja luennoilla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projekti tehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Marras- ja joulukuu 2022.

Sisällön jaksotus

Rakennuttaminen
Rakennusalan laatu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija osaa sekä talo- että infrarakennusten ja rakenteiden rakennuttamisen. Rakennusalan laatuvaatimukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Opiskelija osaa Rakennuttamisen periaatteet.
H ( 3,4): Opiskelija hallitsee Rakennuttamisen ja rakentamisen laadun periaatteet. Osaa laskea hankkeen kustannukset.
K ( 5 ) : Opiskelija osaa tehdä Rakennuttamis- ja laatusuunnitelmia.
Tentti 50% , harjoitustyöt 50%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennuttamistehtävät, rakennuttamisen toteuttamistavat ja rakentamisen laatujärjestelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennuttamistehtävät, rakennuttamisen toteuttamistavat ja rakentamisen laatujärjestelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Vatanen
Vastuuhenkilö

Mikko Vatanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Rakentamisen kiertotalous -opintojakso johdattelee opiskelijan rakentamisen kiertotalouden periaatteiden äärelle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa nimetä kiertotalouden käsitteitä
- osaa antaa esimerkkejä kiertotalouden toteuttamisesta rakennusalalla
- ymmärtää rakentamisen materiaalivirtojen hallinnan merkityksen
- osaa antaa havainnollistavia esimerkkejä kestävän rakentamisen ja elinkaariajattelun toteutumisesta omalla alallaan
- osaa käydä ammatillista keskustelua kiertotalouden aiheista, analysoida esitettyä tietoa ja muodostaa perusteltuja näkemyksiä hankkimansa tiedon pohjalta.

Sisältö

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän tietoperustan opiskelua ja harjoitustehtävät seuraavista osa-alueista:

- Johdatus aiheeseen ja esittäytyminen
- Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
- Rakennetun ympäristön materiaalivirrat
- Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu
- Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen kiertotaloudesta

Harjoitustehtävien toteutuksessa on myös mahdollista painottaa omaan erikoistumisalaan liittyviä aihevalintoja.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2023.
Toteutus tapahtuu kokonaan verkkoympäristössä (Moodle ja Zoom).

Oppimateriaalit

Digitaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) jaettava oppimismateriaali toimii toteutuksen tukena.

Myös muita avoimia tietolähteitä ja opiskelijan omiin työelämäkontakteihin liittyvää aineistoa voidaan hyödyntää.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan pääosin itsenäisesti verkkoympäristössä suoritettavana, oppimistehtäviin perustuvana opiskeluna.
Oppimisen tukena toimivat ohjaustapaamiset Zoom-etäyhteydellätoteutuksen aikana.
Opintojakson toteutustapa nojaa myös vahvasti yhteisöllisyyteen, jota korostetaan jakamalla omia tuotoksia tehtäväkohtaisilla keskustelualueilla.
Opiskelijat saavat siten vertaispalautetta ja osallistuvat keskusteluun opintojakson aihealueiden ympärillä.
Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän tietoperustan opiskelua ja oppimis-/harjoitustehtävät seuraavista osa-alueista:
- Johdatus aiheeseen ja esittäytyminen
- Rakentamisen kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
- Rakentamisen materiaalivirrat
- Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu
- Uudet mahdollisuudet ja ennakointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voidaan soveltaa myös oman työ- tai harjoittelupaikan tarpeista ja näkökulmista lähtien.
Opiskelijan omiin työelämäkontakteihin liittyvää aineistoa voidaan hyödyntää tehtävien toteutuksessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Osa jaettavasta tai muuten aiheeseen soveltuvasta oppimismateriaalista on kansainvälistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät.

Sisällön jaksotus

Opppistehtävien eteneminen on ohjeellisesti aikataulutettu, mutta opiskelija voi edetä myös hyvin itsenäistä tahtia.
Suositeltava toteutusjärjestys tehtäville on:
- Johdatus aiheeseen ja esittäytyminen
- Rakentamisen kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
- Rakentamisen materiaalivirrat
- Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu
- Uudet mahdollisuudet ja ennakointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee perusasiat opintojakson aihealueelta. Kiertotalouden esimerkit esitetään ja niihin liittyviä käsitteitä on tunnistettu. Rakentamisen materiaalivirtoja on arvioitu, tulosten käsittely on lähinnä toteavaa ja jää siten hieman pintapuoliseksi. Tuotokset esitetään ja ne vastaavat tavoitteita pääosin / osittain. Yhteistyö oppimisympäristössä täyttää annetun määrällisen tavoitteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Alalle soveltuviin esimerkkeihin on kiinnitetty kiertotalouden käsitteitä. Rakentamisen materiaalivirtojen arviointi onnistuu asiallisesti, ja niiden hallinnan merkitystä on selkeästi perusteltu. Tuotokset on esitetty ja perusteltu selkeästi. Opiskelija tekee myös sujuvaa yhteistyötä oppimisympäristössä muiden osallistujien kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson aihealueen erinomaisesti ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen. Hyvin alalle soveltuvat esimerkit ja niihin yhdistetyt kiertotalouden käsitteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Rakentamisen materiaalivirtojen arviointi on loogista, selkeää, ja niiden hallinnan merkitys on kuvattu laajasti perustellen. Tuotokset on esitetty havainnollisesti ja perusteltu selkeästi. Opiskelija tekee myös aktiivista ja sujuvaa yhteistyötä oppimisympäristössä ja toiminnasta välittyy analyyttinen työskentelyote.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien pisteyttämisen perusteet esitetään kulloisessakin tehtävänannossa.
Opintojakson kokonaisarviointi tapahtuu oppimistehtävien pisteytykseen perustuen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennushankkeen kustannuslaskennan ja työmaatekniikan periaatteet.

Sisältö

Rakennushankkeen tavoitehinta ja siihen vaikuttavat tekijät, rakennustyömaahan liittyvät asiat.

Aika ja paikka

12.9. - 16.12.2022. Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Luennoilla käytetty/jaettu materiaali. Tietokoneavusteinen laskentaohjelma (esim. excel tms.).

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityöskentely ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Marras- joulukuu 2022.

Sisällön jaksotus

Tavoitehinta
aikataulut
työmaan resurssit.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0 (hylätty) - 5 (kiitettävä). Arvosana tentti 50 %, harjoitustyö 50%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennushankkeen kustannuslaskennan ja työmaatekniikan periaatteet.

Sisältö

Rakennushankkeen tavoitehinta ja siihen vaikuttavat tekijät, rakennustyömaahan liittyvät asiat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu rakentamistalouteen ja sen merkitykseen yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee rakennuttamisen peruskäsitteet. Opiskelija perehtyy rakennusalan talouteen.

Sisältö

Rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot
Investointilaskelma
Yleisaikataulu
Rakentamisen tuotantotalouden periaatteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin. Lisäksi hän osaa valita määritellä investointilaskelman, tietää peruskäsitteet yleisaikatauluun ja tuotantoon liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin. Lisäksi hän osaa valita määritellä investointilaskelman, tietää peruskäsitteet yleisaikatauluun ja tuotantoon liittyen.
Hallitsee investointilaskelman. Osaa tehdä hankkeen yleisaikataulun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Rakennuttamisen merkitys ja rooli yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot
H ( 3,4):Investointilaskelma
Rakentamisen Yleisaikataulu
K ( 5 ) : Rakentamistalouden osa-alueiden hallinta.

Tentti 50% , harjoitustyöt 50%

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T (1,2): Rakennuttamisen merkitys ja rooli yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H ( 3,4):Investointilaskelma
Rakentamisen Yleisaikataulu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K ( 5 ) : Rakentamistalouden osa-alueiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu rakentamistalouteen ja sen merkitykseen yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee rakennuttamisen peruskäsitteet. Opiskelija perehtyy rakennusalan talouteen.

Sisältö

Rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot
Investointilaskelma
Yleisaikataulu
Rakentamisen tuotantotalouden periaatteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin. Lisäksi hän osaa valita määritellä investointilaskelman, tietää peruskäsitteet yleisaikatauluun ja tuotantoon liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin. Lisäksi hän osaa valita määritellä investointilaskelman, tietää peruskäsitteet yleisaikatauluun ja tuotantoon liittyen.
Hallitsee investointilaskelman. Osaa tehdä hankkeen yleisaikataulun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Rakennuttamisen merkitys ja rooli yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot
H ( 3,4):Investointilaskelma
Rakentamisen Yleisaikataulu
K ( 5 ) : Rakentamistalouden osa-alueiden hallinta.

Tentti 50% , harjoitustyöt 50%

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T (1,2): Rakennuttamisen merkitys ja rooli yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H ( 3,4):Investointilaskelma
Rakentamisen Yleisaikataulu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K ( 5 ) : Rakentamistalouden osa-alueiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ville Airas

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea sauvarakenteen muodonmuutoksia. Hän tuntee staattisesti määräämättömyyden käsitteen sekä osaa ratkaista staattisesti määräämättömiä rakenteita.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2022. Toteutus tapahtuu Lapin AMK, Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11, Rovaniemi).

Oppimateriaalit

Opintojaksolla Moodle verkkoympäristössä jaettava materiaali.

kurssin aiheeseen ja sisältöön liittyvä kirjallisuus:
Salmi & Kuula: Rakenteiden mekaniikka (kirjan hankinta ei ole välttämätön).

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana opintojakson lopulla. Uusintamahdollisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset ovat tentti ja harjoitustyöt. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty - hylätty menetelmällä.

Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty

Sekä tentti, että harjoitustyöt tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ville Airas

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea sauvarakenteen muodonmuutoksia. Hän tuntee staattisesti määräämättömyyden käsitteen sekä osaa ratkaista staattisesti määräämättömiä rakenteita.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2022. Toteutus tapahtuu lähipäivinä (erikseen ilmoitettavina ajankohtina) Lapin AMK, Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11, Rovaniemi). Pääosa luennoista toteutetaan Zoom- verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla Moodle verkkoympäristössä jaettava materiaali.

kurssin aiheeseen ja sisältöön liittyvä kirjallisuus:
Salmi & Kuula: Rakenteiden mekaniikka (kirjan hankinta ei ole välttämätön).

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana opintojakson lopulla. Uusintamahdollisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset ovat tentti ja harjoitustyöt. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty - hylätty menetelmällä.

Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty

Sekä tentti, että harjoitustyöt tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.03.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 12.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • RA51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa ruotsin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa ruotsin opinnoissa. Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään ruotsin kieltä. Hän kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan ja laajentaa sanavarastoaan niin että selviytyy käytännön viestintätilanteista. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan ja motivoituu arvioimaan kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella asteikolla.

Sisältö

Opiskelijan taustaan, opiskeluun, palvelutilanteisiin ja työelämään liittyviä aiheitaSuullisia ja kirjallisia harjoituksiaKuullun- ja tekstinymmärtämisen harjoituksiaPerusrakenteiden kertaustaOpiskelutaitojen harjoittamista, mm. sanakirjojen sekä internet-lähteiden käyttöä

Aika ja paikka

Rovaniemi, ZOOM-opetus, alustavasti viikoilla 13-22

Oppimateriaalit

* Kirjana Jokisalo-Minni: REFLEX- uppdatera din svenska (2011 painos tai uudempi; saatavana myös Lapin amkin kirjastosta) ja Moodle-materiaali
Oheiskirjalllisuutta / linkkejä:
* Ruotsin peruskielioppi, esim. Harkoma, Jukarainen, Rosenberg-Wolff: Abi ruotsi
* https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/ ruotsin valmentava kielikurssi ruotsin perusteitten kertaamiseen
* http://www3.hamk.fi/bud ruotsia kertaava Internet-oppimisympäristö ammattikorkeakouluopiskelijoille
* http://kielikeskus.helsinki.fi/spraknat/ ruotsia yliopisto-opiskelijoille.

Opetusmenetelmät

Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa ruotsin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa ruotsin opinnoissa. Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään ruotsin kieltä. Hän kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan ja laajentaa sanavarastoaan niin että selviytyy käytännön viestintätilanteista. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan ja motivoituu arvioimaan kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella asteikolla.
Sisältö: Opiskelijan taustaan, opiskeluun, palvelutilanteisiin ja työelämään liittyviä aiheita
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun- ja tekstinymmärtämisen harjoituksia, perusrakenteiden kertausta, opiskelutaitojen harjoittamista, mm. internet-lähteiden käyttöä
Muuta: ZOOMissa n. 7 x 3 h.
1-2 palautettavaa kirjallista ja suullista harjoitustyötä /(kirjalliset palautetaan Moodleen ja suulliset pidetään ZOOMissa)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, vaan kertaustehtävien palautus

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

•Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen
•Suullisten ja kirjallisten harjoitusten tekeminen hyväksytysti
•Itseopiskelutehtävien tekeminen ja lähitunneille valmistautuminen
Arviointiasteikko
•Hyväksytty - Hylätty

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle avautuu ennen opintojakson alkamista lähtökyselyä ja opintojakson sisältöön tutustumista varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

•Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen
•Suullisten ja kirjallisten harjoitusten tekeminen hyväksytysti
•Itseopiskelutehtävien tekeminen ja lähitunneille valmistautuminen
Arviointiasteikko
•Hyväksytty - Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Rauno Juujärvi
Vastuuhenkilö

Maria Tikka

Opiskelijaryhmät
 • R51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on rakennusten vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelun periaatteet. Oppia tuntemaan erilaiset vesi- ja viemärilaitteistot sekä vesitekniikan perusteet.

Opintojakso sisältää alaan liittyvää teoriaa, laitteistojen ja putkistojen mitoitus, alan suunnitteluohjelmistot

Sisältö

Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistojen mitoitus, suunnittelu ja rakentaminen.

Aika ja paikka

Kevät 2023.
Opetus tapahtuu Lapin AMK:n Jokiväylä 11 tiloissa sekä virtuaalisesti -etäopetuksena.

Oppimateriaalit

- Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali.
- RIL 124 1 Vesihuolto I
- RIL 124 2 Vesihuolto II
- Talotekniikka RYL 1 ja 2. 2002.
- Järvinen, H. 2006. Talotekniikkaa rakentajalle. Helsinki: Rakennustieto.
- Harju, P. 1994. Lvi-tekniikan perusteet. Helsingissä: Otava.
- Harju, P. 2016. Vesi- ja viemäröintitekniikka. 1. Painos. Kouvola: Penan Tieto-Opus Ky.
- Lindström, K. 1999. LVI: Vesi- ja viemäritekniikka. 8. tark. p. Helsinki: Opetushallitus.
- Suomen rakentamismääräyskokoelma soveltuvin osin.
- Talotekniikkainfo.fi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää teoriaopetusta, laskuharjoituksia sekä harjoitustyöt ja harjoitustyön ohjaustunteja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustöissä tarvitaan MagiCAD-ohjelman osaamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi perustuu opiskelijan suorittamiin harjoitustehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi perustuu opiskelijan suorittamiin harjoitustehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi perustuu opiskelijan suorittamiin harjoitustehtäviin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus sisältää: harjoitustyöt.
Arviointi: 25% 1. harjoitustyö, 75% 2. harjoitustyö.
Kokonaisarviointiasteikko: Hylätty - K5

Arviointiasteikko:
K5 ≥ 90 % maksimipisteistä
H4 ≥ 75 %
H3 ≥ 60 %
T2 ≥ 45 %
T1 ≥ 30 %

Esitietovaatimukset

TalotekniikkaBIM
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Romakkaniemi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R51R19S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa sillanrakennuksen eri osa-alueet, siltatyypit, siltojen kunnossapidon ja korjauksen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Rovaniemi syksy 2022

Oppimateriaalit

Väylän ohjeet, Betoninormit, SILKO-ohjeet. Moodleen jaettava luento- ja muu aineisto.

Opetusmenetelmät

Etäluennot, lähijaksot, harjoitukset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Uusinnat sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana
Arvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Hylätty 0 - Kiitettävä 5

Harjoitustyö(t): Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät