Siirry suoraan sisältöön

Geronomikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Geronomikoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022
Tunnus
(KA72G22S)
Geronomikoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi syksy 2021
Tunnus
(KA72G21S)
Geronomikoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2020
Tunnus
(KA72G20S)
Geronomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi, syksy 2018
Tunnus
(KA72G18S)
Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

27.02.2023 - 12.05.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Tanja Marjanen-Korkala
 • Anne Jokelainen
Vastuuhenkilö

Anne Jokelainen

Opiskelijaryhmät
 • KA72G21S
  Geronomikoulutus, Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata toimintaympäristön osana palvelujärjestelmää. Opiskelija löytää ratkaisuja ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävään toimintaa ja osaa hyödyntää erilaisia toimintakykyä tukevia ja edistäviä menetelmiä. Opiskelija osallistuu moniammatillisen työryhmän työskentelyyn hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tekee yhteistyötä ikäihmisen omaisten ja läheisten kanssa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Opiskelija osallistuu ikäihmisen palveluohjausprosesseihin eri toimijoiden kanssa.

Sisältö

Teemat, sisältö:
- Valmistava ja reflektoiva TC kampuksella
- Opiskelija selvittää ja kuvaa toimintaympäristön osana palvelujärjestelmää.
- Osallistuu moniammatillisen työryhmän työskentelyyn hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tekee yhteistyötä ikäihmisen omaisten ja läheisten kanssa.
- Oppimispäiväkirja / portfolio.

Aika ja paikka

Ennen harjoittelun alkua toteutetaan Kemin kampuksella yhden viikon mittainen harjoitteluun valmentava Training Camp ajalla 27.2.2023-3.3.2023 ja harjoittelun jälkeen yhden viikon mittainen reflektoiva Training Camp Kemin kampuksella ajalla 8.5.2023-12.5.2023.

Viikko 10 on hiihtolomaviikko, jolloin opiskelija voi pitää lomaa harjoittelusta.
Opiskelija suorittaa harjoittelun vanhuspalveluja tuottavassa toimintaympäristössä, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitte.

Opetusmenetelmät

Ikääntyvän väestön palvelut ja palveluohjaus -opintojaksoon kuuluva, ammatillisuutta vahvistava 15 opintopisteen laajuinen käytännön harjoittelujakso harjoittelupaikassa toteutuu ajalla 13.3.2023-5.5.2023.

Ennen harjoittelun alkua toteutetaan Kemin kampuksella yhden viikon mittainen harjoitteluun valmentava Training Camp ajalla 27.2.2023-3.3.2023 ja harjoittelun jälkeen yhden viikon mittainen reflektoiva Training Camp Kemin kampuksella ajalla 8.5.2023-12.5.2023.

TC-viikot ovat osa harjoittelua ja niille osallistumista edellytetään. Ennen harjoittelun aloittamista vaaditut teoriaopinnot tulee olla suoritettuina hyväksytysti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan autenttisessa työympäristössä. Opiskelija suorittaa harjoittelun julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin vanhuspalveluja tuottavassa toimintaympäristössä, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei kykenekuvaamaan toimintaympäristöän osana palvelujärjestelmää. Opiskelija ei löydä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävään toimintaa ja eikä kykene hyödyntämään erilaisia toimintakykyä tukevia ja edistäviä menetelmiä. Opiskelija ei kykenen moniammatilliseen työskentelyyn hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ei kykene arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Opiskelija ei osallistu ikäihmisen palevluohjausprosessiehin eri toimijoiden kanssa.

Hyväksytty
Opiskelija osaa kuvata toimintaympäristön osana palvelujärjestelmää. Opiskelija löytää ratkaisuja ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävään toimintaa ja osaa hyödyntää erilaisia toimintakykyä tukevia ja edistäviä menetelmiä.Moniammatillisessa työryhmässä opiskelija osaa ottaa kantaa ikäihmisen hoitoa ja kuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä kykenee yhteistyöhön ikäihmisen omaisten ja läheisten kanssa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Opiskelija osallistuu ikäihmisen palevluohjausprosessiehin eri toimijoiden kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammatillisuutta vahvistavan harjoittelun arviointikriteerit:
Hyväksytty
Opiskelija osaa kuvata toimintaympäristön osana palvelujärjestelmää. Opiskelija löytää ratkaisuja ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävään toimintaa ja osaa hyödyntää erilaisia toimintakykyä tukevia ja edistäviä menetelmiä. Moniammatillisessa työryhmässä opiskelija osaa ottaa kantaa ikäihmisen hoitoa ja kuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä kykenee yhteistyöhön ikäihmisen omaisten ja läheisten kanssa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Opiskelija osallistuu ikäihmisen palveluohjausprosesseihin eri toimijoiden kanssa.
Hylätty
Opiskelija ei kykene kuvaamaan toimintaympäristöä osana palvelujärjestelmää. Opiskelija ei löydä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävään toimintaa ja eikä kykene hyödyntämään erilaisia toimintakykyä tukevia ja edistäviä menetelmiä. Opiskelija ei kykenen moniammatilliseen työskentelyyn hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ei kykene arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Opiskelija ei osallistu ikäihmisen palveluohjausprosesseihin eri toimijoiden kanssa.
Harjoittelun arviointi toteutuu:
Opiskelijan oman osaamistason kuvaamisena suhteessa harjoittelun osaamistavoitteisiin ennen harjoittelua. Harjoittelun aikana opiskelija saa arvioivaa palautetta harjoittelupaikan ohjaajalta sekä ohjaavalta opettajalta harjoittelun ohjauskeskustelun yhteydessä. Harjoittelun päätyttyä opiskelijan laatii itsearvioinnin osaamistavoitteidensa saavuttamisesta sekä harjoittelun lopussa käydään loppuarviointikeskustelu opiskelijan, käytännön ohjaajan sekä ohjaavan opettajan kesken. Opiskelija arvioi ja kuvaa omaa ammatillista kasvuaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa ja laatimalla siitä tiivistelmän ohjaavalle opettajalle. Tuotos arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty harjoittelu edellyttää oppimispäiväkirjan palauttamista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 03.04.2023

Ajoitus

12.04.2023 - 23.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Tanja Marjanen-Korkala
 • Sari Arolaakso
 • Anniina Tohmola
Vastuuhenkilö

Tanja Marjanen-Korkala

Opiskelijaryhmät
 • KA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2022
 • KOA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi (Oulu), Syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja ennakoida yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä ikäihmisen monialaisen arvioinnin toteuttamisessa. Opiskelija osallistuu ikäihmisen hoivaan ja hoitoon sekä toteuttaa lääkehoitoa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija vahvistaa ammatillisia vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Sisältö

Valmistava ja reflektoiva Training Camp (TC) kampuksella
Työelämänharjoittelu (5 viikkoa):
- Osallistuminen Iikäihmisen hoitoon ja hoivaan
- Osallistuminen toimintakyvyn monialaiseen arviointiin
- Toimintakyvyn erilaisten arviointimenetelmien käyttäminen ikääntyneen päivittäisistä toiminnoista selviytymisen arvioinnissa.
- Tutustuminen moniammatilliseen toimintaan, hoivaan ja hoitoon
-Osallistuminen ohjatusti lääkehoitoon.

Aika ja paikka

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu; monialainen arviointiosaaminen ja gerontologinen hoiva- ja hoitotyö
Harjoitteluun valmistava TC 12.4-14.4.2023 oppilaitoksella
Harjoittelu harjoittelupaikassa 17.4.- 21.5.2023
Reflektoiva TC 22.5.-23.5.2023 oppilaitoksella

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun pituus on kuusi viikkoa: Harjoittelu sisältää kampuksella tapahtuvan 3 päivän Training Campin (TC) ennen harjoittelua sekä 2 päivän TC:n harjoittelun jälkeen. Harjoittelua ennen toteutuvan TC:n tavoitteena on käytännössä, aidossa asiakastilanteessa harjoitella lukukauden teoriaopintoihin liittyviä teemoja/asioita. Harjoittelun jälkeisen TC:n tavoitteena on jakaa varsinaiseen harjoitteluun liittyvä kokemuksia ja koota koko projektin aikainen osaaminen yhteen.
Varsinaisen harjoittelun voit suorittaa esim. ikäihmisten päivätoiminnassa, kuntoutuslaitoksessa, palvelutalossa, hoivakodissa, kotihoidossa, järjestössä tai kampuksen Hyvinvointipysäkillä. Harjoittelupaikan valintaan saat ohjausta lukukauden alussa lähiopetustunneilla.
Harjoitteluasi ohjaa nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa sekä ohjaava opettaja oppilaitokselta. Ohjaava opettaja on yhteydessä sinuun ja harjoittelun ohjaajan heti harjoittelun alettua (tavoitekeskustelu) ja harjoittelun loppupuolella (arviointikeskustelu) sekä tarvittaessa harjoittelujakson aikana. Harjoittelun arvioinnissa ja toteutuksessa hyödynnetään workseed alustaa.
Harjoitteluun liittyy oppimispäiväkirja, jonka laatimiseen löydät ohjeet Moodle-ympäristöstä. Oppimispäiväkirjassa kuvaat harjoitteluun liittyviä kokemuksia sekä osoitat ammatilliseen edistymiseen liittyvän osaamisesi. Oppimispäiväkirja tulee palauttaa ennen harjoittelun jälkeistä TC:tä ja se arvioidaan Hyväksytty – Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa arvioida ja ennakoida yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä ikäihmisen monialaisen arvioinnin toteuttamisessa. Opiskelija osallistuu ikäihmisen hoivaan ja hoitoon sekä toteuttaa lääkehoitoa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija vahvistaa ammatillisia vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.
Hylätty
Opiskelija ei kykene arvioimaan ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta. Opiskelija ei osaa valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ikäihmisen monialaisen arvioinnin toteuttamisessa. Opiskelija ei osallistu ikäihmisen hoivaan ja hoitoon eikä kykene toteuttamaan lääkehoitoa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija ei kykene arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ei kykenearvioimaan ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä. Opiskelija ei osaa valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ikäihmisen monialaisen arvioinnin toteuttamisessa. Opiskelija ei osallistu ikäihmisen hoivaan ja hoitoon eikä kykene toteuttamaan lääkehoitoa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija ei kykene arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Hyväksytty
Opiskelija osaa arvioida ja ennakoida yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä ikäihmisen monialaisen arvioinnin toteuttamisessa. Opiskelija osallistuu ikäihmisen hoivaan ja hoitoon sekä toteuttaa lääkehoitoa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija vahvistaa ammatillisia vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty - Hylätty

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 27.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Puro
 • Anne Jokelainen
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Tuula Ahokumpu

Opiskelijaryhmät
 • KA72G20S
  Geronomikoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa hyvän hallinnon periaatteet, toimii niiden mukaisesti ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista työyhteisössä. Opiskelija tunnistaa vanhustyön johtamista, esimiestyötä ja työhyvinvointia säätelevän ohjaus- ja kontrollijärjestelmän ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan työyhteisön ja palveluiden kehittämis- ja innovaatiotarpeita ja esittämään ratkaisuja ja ideoita kehittämishankkeelle.
Opiskelija osaa arvioida taloudellisen ja laadukkaan asiakaslähtöisen toiminnan toteutumista organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija toimii ammatillisestityöyhteisön jäsenenä, ohjaajana, kehittäjänä ja esimiehenä.

Sisältö

Teemat, sisältö:
- Valmistava ja reflektoiva TC kampuksella
- Harjoittelu vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä esimiehen ohjauksessa.
- Oppimispäiväkirja / portfolio.

Aika ja paikka

-harjoitteluun valmentava, Kemin kampuksella toteutuva Training Campin ajalla ennen harjoittelun alkua 13.- 17.3.2023
- harjoittelu työelämän harjoittelupaikassa ajalla 20.2.- 14.4.2023
- työnohjauksellisen Training Campin Kemin kampuksella 17.-21.4.2023
- harjoittelu jatkuu työelämän harjoittelupaikassa ajalla 24.4.- 19.5.2023
Opiskelija suorittaa harjoittelun vanhuspalveluja tuottavassa organisaatiossa, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet. Harjoittelun käytännön ohjaajana toimii vanhustyön esimiestehtävissä toimiva henkilö, jolla on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen sote-alan tutkinto.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu toteutuu seuraavasti
- harjoitteluun valmentava, Kemin kampuksella toteutuva Training Camp ajalla 13.- 17.3.2023 ennen harjoittelun alkua
- harjoittelu työelämän harjoittelupaikassa ajalla 20.2.- 14.4.2023
- työnohjauksellinen Training Camp 17.-21.4.2023 Kemin kampuksella
- harjoittelu jatkuu työelämän harjoittelupaikassa ajalla 24.4.- 19.5.2023
Opiskelija suorittaa harjoittelun vanhuspalveluja tuottavassa organisaatiossa, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet. Harjoittelun käytännön ohjaajana toimii vanhustyön esimiestehtävissä toimiva henkilö, jolla on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen sote-ajan tutkinto.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija suorittaa harjoittelun julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin vanhuspalveluja tuottavassa organisaatiossa, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet. Harjoittelu voidaan suorittaa myös vanhustyöhön liittyvässä hankkeessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei hallitse hyvän hallinnon periaatteita, ei kykene toimimaanniiden mukaisesti. Opiskelilja ei kykene arvioimaan hallinnon periaatteiden toteutumista työyhteisössä. Opiskelija ei tunnista vanhustyön johtamista, esimiestyötä ja työhyvinvointia säätelevän ohjaus- ja kontrollijärjestelmän eikä kykenee toimimaan niiden mukaisesti. Opiskelija ei kykene arvioimaan työyhteisön ja palveluiden kehittämis- ja innovaatiotarpeita ja eikä esitä ratkaisuja ja ideoita kehittämishankkeelle.
Opiskelija ei osaa arvioida taloudellisen ja laadukkaan asiakaslähtöisen toiminnan toteutumista organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ei toimi ammatillisesti työyhteisön jäsenenä, ohjaajana, kehittäjänä ja esimiehenä.

Hyväksytty
Opiskelija osaa hyvän hallinnon periaatteet,toimii niiden mukaisesti ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista työyhteisössä. Opiskelija tunnistaa vanhustyön johtamista, esimiestyötä ja työhyvinvointia säätelevän ohjaus- ja kontrollijärjestelmän ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan työyhteisön ja palveluiden kehittämis- ja innovaatiotarpeitaja esittämään ratkaisuja ja ideoita kehittämishankkeelle.
Opiskelija osaaarvioidataloudellisen ja laadukkaan asiakaslähtöisen toiminnan toteutumista organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija toimii ammatillisesti työyhteisön jäsenenä, ohjaajana, kehittäjänä ja esimiehenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammatillisuutta vahvistavan harjoittelun arviointikriteerit:

Hyväksytty
Opiskelija osaa hyvän hallinnon periaatteet, toimii niiden mukaisesti ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista työyhteisössä. Opiskelija tunnistaa vanhustyön johtamista, esimiestyötä ja työhyvinvointia säätelevän ohjaus- ja kontrollijärjestelmän ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan työyhteisön ja palveluiden kehittämis- ja innovaatiotarpeita ja esittämään ratkaisuja ja ideoita kehittämishankkeelle.
Opiskelija osaa arvioida taloudellisen ja laadukkaan asiakaslähtöisen toiminnan toteutumista organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija toimii ammatillisesti työyhteisön jäsenenä, ohjaajana, kehittäjänä ja esimiehenä.

Hylätty
Opiskelija ei hallitse hyvän hallinnon periaatteita, ei kykene toimimaan niiden mukaisesti. Opiskelija ei kykene arvioimaan hallinnon periaatteiden toteutumista työyhteisössä. Opiskelija ei tunnista vanhustyön johtamista, esimiestyötä ja työhyvinvointia säätelevän ohjaus- ja kontrollijärjestelmää eikä kykene toimimaan niiden mukaisesti. Opiskelija ei kykene arvioimaan työyhteisön ja palveluiden kehittämis- ja innovaatiotarpeita eikä esitä ratkaisuja ja ideoita kehittämishankkeelle.
Opiskelija ei osaa arvioida taloudellisen ja laadukkaan asiakaslähtöisen toiminnan toteutumista organisaatiossa eikä omassa työssään. Opiskelija ei toimi ammatillisesti työyhteisön jäsenenä, ohjaajana, kehittäjänä ja esimiehenä.

Arviointi toteutuu:
Opiskelijan oman osaamistason kuvaamisena suhteessa harjoittelun osaamistavoitteisiin ennen harjoittelua. Harjoittelun aikana opiskelija saa arvioivaa palautetta harjoittelupaikan ohjaajalta sekä ohjaavalta opettajalta harjoittelun ohjauskeskustelun yhteydessä. Harjoittelun päätyttyä opiskelijan laatii itsearvioinnin osaamistavoitteidensa saavuttamisesta sekä harjoittelun lopussa käydään loppuarviointikeskustelu opiskelijan, käytännön ohjaajan sekä ohjaavan opettajan kesken. Harjoittelun aikana ja sen päätyttyä opiskelija kuvaa ja täydentää kirjallisena tuotoksena aiemmin laatimaansa omaa johtamisen ja kehittämisen käyttöteoriaa harjoittelujaksolta saamiensa kokemusten pohjalta ja palauttaa tuotoksen harjoittelua ohjaavalle opettajalle.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Reetta Saarnio
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Tuula Ahokumpu

Opiskelijaryhmät
 • KA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2022
 • KOA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi (Oulu), Syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelijaosaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen, hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Sisältö

Teemat:
Kummivanhustoiminnan käynnistyminen
Opiskelija orientoituu vanhustyöhön tutustumalla vanhustyön ammatilliseen toimintaan
Harjoitteluun liittyvä reflektiopäivä
Oppimispäiväkirja

Aika ja paikka

Harjoittelu toteutuu seuraavan aikataulun mukaisesti:
- Seniorimessut: suunnittelu-toteutus-palaute/arviointi 5.-7.10. 2022 kontaktipäivien puitteissa
- tutustuminen vanhustyön toimintaympäristöihin ajalla 10.10.- 4.12.2022
- harjoittelun reflektioseminaarit Kemin ryhmälle 8.12. ja Oulun ryhmälle 12.12.2022
- Kummivanhustoiminnan käynnistyminen jokaisen opiskelijan oman aikataulutuksen mukaisesti

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen, hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Harjoittelu koostuu seuraavista osioista, joiden toteutumiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeistukset käydään lävitse kontaktipäivien yhteydessä ja ne on sen jälkeen kirjallisina löydettävissä myös Moodlesta Vanhustyön koulutus/ohjattu harjoittelu- alustalta.

- Kummivanhustoiminnan käynnistyminen
- Opiskelija orientoituu vanhustyöhön tutustumalla vanhustyön ammatilliseen toimintaan erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä ja kirjoittaa kokemuksistaan oppimispäiväkirjaa
- Harjoitteluun liittyvä, kaikille ryhmän opiskelijoille pakollinen reflektiopäivä harjoittelun päätyttyä
- Opiskelija osallistuu syksyn Seniorimessuille

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttä opiskelijan osallistumista kaikkiin em. harjoitteluun liittyviin osioihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelijaei kykenetoimimaan ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen, hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija ei toiminnassaan toteuta vanhustyön eettisiä periaatteita. Opiskelija ei osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija ei kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Hyväksytty
Opiskelijaosaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen,hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Taina Liu
Vastuuhenkilö

Taina Liu

Opiskelijaryhmät
 • KA72G21S
  Geronomikoulutus, Kemi syksy 2021

Tavoitteet

English for Human Ageing and Elderly Services opintojakson tavoitteena on valmentaa vanhustyön opiskelijaa työelämän ja kansainvälisyyden edellyttämiin viestintätaitoihin englanninkielellä. Opintojakson teemat liittyvät geronomiopintoihin sekä geronomin työhön ja tilanteisiin. Englannin kieliopinnot on opetussuunnitelmassa integroitu kahteen ydinosaamisen opintojaksoon (K702GL37, K702GL38), joissa ammattiin liittyvää englannin kielen osaamista kehitetään ja suullista ja kirjallista kielitaitoa arvioidaan.

Opintojakson osaamistavoitteena on, että oleellista englannin sanastoa käyttäen opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja kielitaidon kehittymistä. Opiskelija osaa keskustella englanniksi alan opinnoista ja tehdä video-CV:n. Opiskelija osaa käyttää silmäilytekniikkaa lukiessaan Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia K702GL38 opintojaksoon liittyviä englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja kirjoittaa referaatin englannin kielellä. Opiskelija osaa pitää työhön liittyvän esitelmän englanniksi. Liittyen ydinosaamisen opintojakson K702GL37 lukukausiprojektiin, opiskelija osaa suunnitella ja kirjoittaa alan asiakastyöhön ja ohjaukseen liittyvän ohjaussuunnitelman englanniksi ja dokumentoida sen virtuaalisin keinoin kommunikoiden englanniksi case tehtävässä. Lisäksi opiskelija osaa käyttää erilaisia digitaalisia oppimis-, opetus -ja ohjaustyökaluja ja kartuttaa niiden avulla yhteiskuntaan, vanhustyöhön, ohjaukseen ja asiakkaan kohtaamiseen liittyvää englannin sanastoa.

Sisältö

Opintojakson teemat:

Academic study skills in human ageing and elderly services.
Presentation skills in the field of elderly care and management.
Scientific article and reading strategies.
Client -oriented teaching and guiding. A case.

Teemojen Scientific article and reading strategies ja Client-oriented teaching and guiding teemat ja toteutus liittyvät oleellisesti geronomien ydinosaamisen opntojaksoihin K702GL37 ja K702GL38.

Aika ja paikka

Opintojaksolla ns. "kurssivaihtoehdossa" on 6 verkossa tapahtuvaa työpajaa.
Syksyn 2022 työpajat ovat seuraavina aikoina:
WEB 1 INFO: 1.9.2022 klo 14:00 - 15:45
WEB 2: 15.9.2022 klo 12:15 - 15:45
WEB 3: 26.9.2022 klo 8:00 - 11:15
WEB 4: 4.11. 2022 klo 12:15 - 15:45
WEB 5: 18.11. 2022 klo 12:15 - 15:45
WEB 6: 13.12.2022 klo 12:15 - 14:00

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Menetelmät:
Kurssivaihtoehdossa virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Adobe Connectissa/Zoomissa (20 h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (113 h), palautekeskustelut (n.2h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen) seuraaviin teemoihin liittyen:
Academic study skills in human ageing and elderly services.
Presentation skills in the field of elderly care and management.
Scientific article and reading strategies.
Client -oriented teaching and guiding. A case.
Itsenäisessä vaihtoehdossa opiskelu tapahtuu Moodle-materiaalien avulla itsenäisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa vanhustyön ammattienglannin osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.
Opintojakson kurssivaihtoehdossa tenttiä ei ole.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot
English for Human Ageing and Ederly Services 5op opintojakson voi suorittaa ja vaadittua ammattienglannin osaamista osoittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa osaamisenosoitus- vaihtoehtoon ensimmäisessä verkkotyöpajassa annetun itsearviointi tehtävän avulla ( WEB 1 Info ja orientaatio).

1. Etäkurssivaihtoehto: osallistuminen AC/ZOOM WEB-työpajoihin 90%, opintojakson teemoihin liittyvät tehtävät pienryhmissä (ei tenttiä).

2. Itsenäinen vaihtoehto: kirjallinen tentti Examissa ja suullinen tentti erikseen sovittuna aikana teemoihin ja niiden sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta AC /ZOOM työpajoihin)

Huom! Opiskelija voi myös hakea hyväksilukua osittain tai kokonaan, jos hänellä on todistus aiemmista samanlaajuisista englannin opinnoista korkeakoulutasolta. Hyväksilukua voi myös hakea työkokemuksen perusteella osittaisena tai, jos englanti on opiskelijan äidinkieli, kokonaan. Osittaisessa hyväksiluvussa opiskelija tekee lisäsuorituksena suullisen tai kirjallisen tentin opintojakson teemojen sanastoon liittyen. Kaikki hakemukset hyväksiluvuista tehdään Pepin kautta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu syyslukukaudelle 2022. Tarkka aikataulutus on nähtävissä aika ja paikka osiossa.
Teemojen Scientific article and reading strategies ja Client-oriented teaching and guiding teemat ja toteutus liittyvät oleellisesti geronomien ydinosaamisen opntojaksoihin K702GL37 ja K702GL38.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki WEB-työpajat tallennetaan.
Kurssivaihtoehdossa WEB-työpajoihin osallistuminen vaatii sitoutumista 90% reaaliaikaiseen läsnäoloon.
Itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa reaaliaikainen osallistuminen opintojakson aloittavaan INFO-webinaariin on vahva suositus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Fail / Redo
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation nor assignments because the student does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level and the student is not able to demonstrate hardly any English competence in assignments and in a professional situation.

Grade 1
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with the help of others. Student struggles in demonstrating coping in a professional situation.
Grade 2
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks individually or with others and s/he is able to demonstrate fair skills and coping in a professional situation in English.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate workable English skills in a professional communication situation.
Grade 4
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows high English skills during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows excellent English skills and competence during and in all the learning activities.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:vanhustyön ammattienglannin suullisen ja kirjallisen osaamisen arviointi perustuu tehtäviillä osoitettuun osaamiseen, kontaktiopetuksen (AC /ZOOM ) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Opintojaksolla on neljä palautettavaa tehtävää, joiden lisäksi opiskelija tekee alkuitsearvioinnin ja loppuitsearvioinnin. Tehtävät ovat samanarvoisia lopulliseen arvosanaan suhteutettuna. IItsenäisessä suorituksessa tentti ja tehtävät ovat arvioinnissa samanarvoisia.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 09.11.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Anne Puro
 • Anne Jokelainen
Vastuuhenkilö

Sari Arolaakso

Opiskelijaryhmät
 • KA72G21S
  Geronomikoulutus, Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata kuntoutuksen, gerontologisen kuntoutuksen, kuntoutumista edistävän työtavan ja geronteknologian käsitteet. Opiskelija osaa kuvata kuntoutumisprosessin ja laatia ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävän yksilöllisen suunnitelman, jossa hyödyntää erilaisia kuntouttavia menetelmiä ja geronteknologisia ratkaisuja. Opiskelija osaa arvioida teknologisten ratkaisujen ja apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä niiden käytössä. Opiskelija osaa käyttää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa toimintatapojen kehittämisessä.

Sisältö

Teemat
- Kuntoutus, gerontologinen kuntoutus ja kuntoutumista edistävä työ
- Ikääntyneen toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä tukevat menetelmät
- Ikääntyneen toimintakyvyn psyykkisiä edellytyksiä tukevat menetelmät
- Ikääntyneen toimintakyvyn sosiaaliset edellytyksiä tukevat menetelmät
- Ikääntyneen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Geronteknologia
- Ympäristön merkitys hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä
- Apuvälinepalvelut ja niihin liittyvä lainsäädäntö
- Erilaisia geronteknologian ratkaisuja ikääntyneelle
- Apuvälineiden ja teknologian käyttöön liittyvä turvallisuus ja eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

mm
Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopisto 2006.
Hartikainen, S. & Lönnroos, E. 2008. (toim). Geriatria; Arvioinnista kuntoutukseen.
Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen.T. 2013. Gerontologia. Kustannus oy Duodecim.
ICF. 2004.Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 2004:4. Helsinki, Stakes.
Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 2011. Kuntoutuksen perusteet. Helsinki, WSOY.
Järvikoski, A. 2010. www.kuntoutusportti.fi/Kutke-päivät 2010
Koskinen, S., Pitkälä, K. & Saarenheimo M. 2008. Gerontologinen kuntoutus. Julkaisussa Rissanen P, Kallanranta T, Suikkanen A (toim.) Kuntoutus. Helsinki, Duodecim, 547-563.
Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja. Osa 1.
Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja. Osa 2
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 / 2017, Älyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79348/YMra_7_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kansalliset ja kansainväliset artikkelit.

Opetusmenetelmät

Opetuksessa korostuu itsenäinen työskentely, yhteistoiminnallisuus ja vastuullisuus. Opetus toteutuu lähi- ja etätunneilla ja opetuksessa hyödynnetään ryhmätyöskentelyä. Lukukausiprojekti linkittyy Monialainen arviointiosaaminen -opintojakson kummivanhustehtävään. Opiskelijat perehtyvät ryhmissä annettuihin gerontologisen kuntoutuksen ja geronteknologian teemoihin ja laativat esityksen muulle ryhmälle. Opiskelijat ovat mukana toteuttamassa Seniori-messuja Kemissä. Opintojakson aikana toteutetaan monialainen innovaatiotyöpaja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Osallistuminen Vanhustenviikolla Kemissä järjestettäville Seniori-messuille.
Messuilla opiskelijat toteuttavat halukkaille messukävijöille toimintakyvyn arviointia ja terveyden ja hyvinvoinnin ohjausta ja neuvontaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kuntoutuksen, gerontologisen kuntoutuksen, kuntoutumista edistävän työtavan ja geronteknologian käsitteet.
Opiskelija osaa kuvata kuntoutumisprosessin ja laatia ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävän yksilöllisen suunnitelman, jossa hyödyntää erilaisia kuntouttavia menetelmiä ja geronteknologisia ratkaisuja.
Opiskelija osaa arvioida teknologisten ratkaisujen ja apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä niiden käytössä.
Opiskelija osaa käyttää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa toimintatapojen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata kuntoutuksen, gerontologisen kuntoutuksen, kuntoutumista edistävän työtavan ja geronteknologian käsitteet.
Opiskelija osaa kuvata kuntoutumisprosessin ja laatia ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävän yksilöllisen suunnitelman, jossa hyödyntää erilaisia kuntouttavia menetelmiä ja geronteknologisia ratkaisuja.
Opiskelija osaa arvioida teknologisten ratkaisujen ja apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä niiden käytössä.
Opiskelija osaa käyttää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa toimintatapojen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata kuntoutuksen, gerontologisen kuntoutuksen, kuntoutumista edistävän työtavan ja geronteknologian käsitteet.
Opiskelija osaa kuvata kuntoutumisprosessin ja laatia ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävän yksilöllisen suunnitelman, jossa hyödyntää erilaisia kuntouttavia menetelmiä ja geronteknologisia ratkaisuja.
Opiskelija osaa arvioida teknologisten ratkaisujen ja apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä niiden käytössä.
Opiskelija osaa käyttää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa toimintatapojen kehittämisessä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Ennakkotehtävä, käsitteiden avaaminen, Hyväksytty / Hylätty.
2) Välitehtävät, Hyväksytty / Hylätty.
3) Ryhmätehtävä, Hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelman laatiminen kummivanhukselle,
Hylätty, T1-K5.
4) Oman oppimisen reflektio, Hyväksytty / Hylätty.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 13.02.2023

Ajoitus

16.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Tanja Marjanen-Korkala
 • Hanne Luosujärvi
 • Anniina Tohmola
 • Sirpa Orajärvi
Vastuuhenkilö

Anniina Tohmola

Opiskelijaryhmät
 • KA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2022
 • KOA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi (Oulu), Syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ikääntyneiden tavallisimmat sairaudet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn. Opiskelija tunnistaa ikääntyneiden sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteita ja osaa tukea ikääntyneiden omahoitoa.
Opiskelija tietää yleisimmät vanhustyössä käytössä olevat lääkeryhmät ja osaa toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista, luonnollista tietä toteutettavaa lääkehoitoa.
Opiskelija osaa ikääntyneiden hoidossa käytettäviä auttamismenetelmiä ja osaa havainnoida ja mitata ikääntyneiden terveydentilaa.
Opiskelija tunnistaa ikääntyneiden hoivan ja hoidon prosessin ja osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida prosessia huomioiden eettiset periaatteet sekä asiakkaiden/potilaiden erityistarpeet.
Opiskelija hallitsee aseptisen työskentelyn ja osaa toimia tavallisimmissa ensiaputilanteissa.
Opiskelija tunnistaa ikääntyneen ohjaustarpeen ja ohjaukseen liittyviä erityispiirteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja osaa hyödyntää elämäntapaohjausta ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö

Geriatrian perusteet, ikääntyneiden tavallisimmat sairaudet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn.
Tutkitun tiedon käyttäminen sairauksien hoidossa, niiden ennaltaehkäisyssä ja lääkehoidossa sekä näyttöön perustuvan toiminnan ymmärtäminen.
Ikääntyneen ja hänen läheisensä tukeminen yleisimpien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä ikääntyneiden omahoidon tukeminen.
Yleisimmät vanhustyössä käytettävät lääkeryhmät, turvallisen lääkehoidon toteuttaminen ja lääkityksen vaikutuksen arviointia toimintakykyyn.
Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (päivittäiset toiminnot ja kudoseheys, terveydentilan arviointi mittaamalla ja havainnoimalla).
Ikääntyneiden hoivan ja hoidon prosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Hoidon kirjaaminen eri toimintaympäristöissä eettisten periaatteiden mukaisesti.
Ikääntyneiden hoivan ja hoidon erilaisten toimintaympäristöjen tunnistaminen.
Ikääntyneiden hoidon erityispiirteet; monisairastavuus ja muistisairaan hoito, asiakaslähtöinen saattohoito.
Aseptinen työskentely hoivan ja hoidon tilanteissa ja toiminta tavallisimmissa ensiaputilanteissa.
Keskeiset käsitteet: terveys, hyvinvointi, terveyden edistäminen, elämänlaatu, osallisuus.
Asiakasohjauksen prosessi.

Aika ja paikka

Kevät 2023

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus kampuksella ja Zoomissa, sekä itsenäinen työskentely.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu 2. periodilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella ikääntyneiden tavallisimpia sairauksia ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn, hyvinvointia vaarantavia tekijöitä, sekä ikääntyneiden hoidossa huomioitavia erityispiirteitä.
Opiskelija osaa kuvata ikääntyneen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa käytettäviä yleisiä toimintaperiaatteita sekä tukea ikääntyneen omahoitoa osallisuus ja läheiset huomioiden
Opiskelija osaa luetella yleisimmät ikääntyneiden hoidossa käytetyt lääkkeet ja osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa.
Opiskelija osaa hyödyntää joitakin ikääntyneiden hoidossa käytettäviä auttamismenetelmiä ja osaa ohjatusti havainnoida ja mitata ikääntyneiden terveydentilaa.
Opiskelija osaa käynnistää, toteuttaa ja dokumentoida ohjatusti asiakas- ja hoidon prosessin eri toimintaympäristöissä huomioiden eettiset periaatteet.
Opiskelija osaa ohjatusti arvioida ikääntyneen hoidossa ja hoivassa huomioitavia yksilöllisiä erityispiirteitä.
Opiskelija hallitsee perusensiaputaidot.
Opiskelija saa ohjatusti huomioida aseptiikan periaatteet hoitotyössä.
Opiskelija tunnistaa ikääntyneen ohjaustarpeita ja ohjaukseen liittyviä erityispiirteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja osaa kuvata elämäntapaohjausta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ikääntyneiden tavallisimpia sairauksia ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn.
Opiskelija osaa kuvata hyvinvointia vaarantavia tekijöitä, sekä ikääntyneen hoidossa huomioitavia erityispiirteitä.
Opiskelija osaa kuvata ikääntyneen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa käytettäviä keskeisiä toimintaperiaatteita sekä tukea ikääntyneen omahoitoa mahdollistaen ikääntyneen osallisuutta myös hänen läheisensä huomioimalla.
Opiskelija osaa ikääntyneiden hoidossa käytettäviä auttamismenetelmiä ja osaa itsenäisesti havainnoida ja mitata ikääntyneiden terveydentilaa.
Opiskelija osaa käynnistää, toteuttaa ja dokumentoida asiakasohjauksen ja hoidon prosessin eri toimintaympäristöissä huomioiden eettiset periaatteet.
Opiskelija osaa arvioida ikääntyneen hoidossa ja hoivassa huomioitavia yksilöllisiä erityispiirteitä
Osaa huomioida aseptiikan periaatteet hoidossa ja hoivassa.
Opiskelija osaa perusensiaputaidot.
Opiskelija tunnistaa ikääntyneen ohjaustarpeen ja ohjaukseen liittyviä erityispiirteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja osaa hyödyntää elämäntapaohjausta ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata laajasti ikääntyneiden tavallisimpia sairauksia ja analysoida niiden vaikutuksia toimintakykyyn. Opiskelija kuvaa laajasti hyvinvointiin ja vaarantaviin tekijöihin löytämiään ratkaisuja perustellen niitä.
Opiskelija osaa kuvata yksilöllisesti ikääntyneen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa käytettäviä toimintaperiaatteita, sekä tukea ikääntyneen omahoitoa ja osallisuutta huomioiden hänen läheisensä.
Opiskelija tietää yleisimmät ikääntyneiden hoidossa käytetyt lääkkeet, sekä osaa arvioida ja toteuttaa turvallista lääkehoitoa.
Opiskelija osaa hyödyntää ikääntyneiden hoidossa käytettäviä auttamismenetelmiä yksilöllisesti ja osaa itsenäisesti havainnoida ja mitata ikääntyneiden terveydentilaa valiten tarkoituksen mukaisia mittareita.
Opiskelija osaa perustellusti käynnistää, toteuttaa ja dokumentoida asiakaslähtöisen hoidon ja ohjauksen prosessin eri toimintaympäristöissä huomioiden eettiset periaatteet.
Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti ikääntyneen hoidossa ja hoivassa huomioitavia yksilöllisiä erityispiirteitä.
Opiskelija osaa huomioida aseptiikan periaatteet hoidossa ja hoivassa sekä edistää aseptista toimintaa eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti yleisimmissä ensiaputilanteissa.
Opiskelija tunnistaa monipuolisesti ikääntyneen ohjaustarpeen ja ohjaukseen liittyviä erityispiirteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja osaa hyödyntää yksilöllisesti elämäntapaohjausta ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.12.2022 - 03.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Puro
 • Anne Jokelainen
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Tuula Ahokumpu

Opiskelijaryhmät
 • KA72G20S
  Geronomikoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyvän hallinnon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa vanhustyön johtamista, esimiestyötä ja työhyvinvointia säätelevän ohjaus- ja kontrollijärjestelmän. Opiskelija osaa soveltaa laadunhallinnan menetelmiä ja tuloksia sekä taloustieteellistä ajattelua työntekijänä ja lähiesimiestyössä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa työyhteisön kehittämisen ja johtamisen teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa.
Opiskelija osaa soveltaa hyvän viestinnän periaatteita työntekijänä ja lähiesimiehenä.
Opiskelija analysoi ja arvioi omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa, suunnitella ja arvioida työyhteisön kehittämistarpeita.

Sisältö

Teemat:
- Hyvän hallinnon periaatteet
- Strategisen johtamisen periaatteet
- Hallintoa ja työhyvinvointia säätelevä ohjaus- ja kontrollijärjestelmä
- Työhyvinvointi
- Työyhteisötaidot ja itsensä johtaminen
- Laadunhallinta
- Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot
- Työyhteisön kehittäminen, rahoitus, toteutus ja arviointi

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu aikavälillä 1.12.2022-3.3.2023

Oppimateriaalit

Kirjallisuuspiirin materiaali (voi päivittyä vielä ennen ennakkotehtävänantoa)
Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvä kirjallisuus:
1. Rämö, Ari 2017. Yksinkertaista johtamista – arvostaen
2. Järvinen Pekka 2014. Onnistu esimiehenä.
3. Juuti, P. 2013. Jaetun johtajuuden taito.
4. Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana.
5. Vartia Maarit, Gröndahl Maisa, Joki Marjut, Lahtinen Marjaana & Soini Sinikka 2012. Haastavat tilanteet esimiestyössä.
6. Vähäkangas Pia, Niemelä Katriina ja Noro Anja: Ikäihmisten kuntoutumista edistävän toiminnan lähijohtaminen: Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen. THL Raportti 48/201
7. Juuti Pauli ja Rovio Esa (toim.) 2010. Keskusteleva johtaminen
8. Paasivaara, Suhonen ja Virtanen 2013. Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa.
9. Barnas, Kim ja Addams, Emily (2017) Enemmän kuin sankareita. LEAN-ajattelun mukainen terveydenhuollon johtamisjärjestelmä.
10. Järvinen Pekka, Rantala Jukka, Ruotsalainen Petri, 2016: “Johda suoritusta”
11. Torkkola, Sari 2015: “Lean asiantuntijatyön johtamisessa”
12. Ristikangas, M-R. & Grünbaum, L. 2016. Valmentava esimies. Onnistumista palvelevat positiot.
13. Ristikangas, M-R. & Ristikangas, V. 2011. Valmentava johtajuus. Helsinki: WSOY- pro.
14. Salmimies, R. & Ruutu, S. 2013. Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin
15. Jenni Kulmala (toim), Parempi vanhustyö, Menetelmiä johtamisen kehittämiseen 2017 PS-Kustannus
Työyhteisön toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvää kirjallisuutta
1. Mäkikangas, Anne & Mauno, Saija & Feldt, Taru 2017. Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet.
2. Manka, Marja-Liisa & Manka, Marjut 2016. Työhyvinvointi.
3. Kauhanen, Juhani 2016. Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä.
4. Paasivaara, Juhani & Nikkilä, Leena 2010. Yhteisöllisyydestä työhyvinvointia
5. Petri Virtanen ja Marjo Sinokki; Hyvinvointia työssä. 2014
6. Aulankoski, Sanna 2016. Törmäyksistä työniloon.
7. Aarnikoivu, Henrietta 2010. Työelämätaidot: menesty ja voi hyvin.
8. Goleman, Daniel 2012. Tunneäly työelämässä.
9. Virolainen, Harri 2012. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi.
10. Järvinen Pekka, 2017: “Menestyvän työyhteisön pelisäännöt”
11. Juuti, P. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi.
12. Suonsivu, K. 2014. Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtamista.
13. Hoitotyön vuosikirja 2014: Työhyvinvoinnin keinot.
Lisäksi muu ajankohtainen tutkimustieto ja materiaali aiheeseen liittyen

Opetusmenetelmät

Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä ennen ensimmäisiä kontaktipäiviä. Ennakkotehtävänä opiskelijat laativat annetun ohjeistuksen mukaan pienryhmätyöskentelynä yhdestä johtamiseen ja yhdestä työhyvinvointiin liittyvästä teoksesta kirjallisuusreferaatit ja niistä tiivistetyt esitykset, jotka esitetään koko ryhmälle seminaaripäivissä 30.-31.1.2023.
Opintojakson osaamistavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin opiskelijat orientoituvat ensimmäisenä kontaktipäivänä ohjatusti Kahoot- toimintaympäristössä.
Kontaktitunneilla oppiminen toteutuu luentojen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi työelämän edustajien asiantuntijuutta hyödynnetään vierailevina asiantuntijoina.
Etäopiskelujaksojen itsenäistä työskentelyä ohjataan erillisillä välitehtävillä käänteisen oppimisen periaatteilla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö: työelämän johtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta vierailijoina.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvioitavat tehtävät:
- Kirjallisuuspiirin referaatti ja sen esittäminen muulle ryhmälle
- Oman henkilökohtaisen johtamisen ja esimiestyön käyttöteorian rakentumisen kuvaaminen
- Ryhmätehtävä: Case- teorian rakentaminen johtamisen teemaan liittyen
- Gerontologiseen johtamiseen liittyvän tutkimuksen analysointi ja siitä reflektiopaperin laatiminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiska osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet ja hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Ja osaa toimianiiden mukaisesti. Onnistaa laadunhallinnan menetelmiä ja tuloksia sekä taloustieteellistä ajattelua työntekijänä ja lähiesimiestyössä. Opiskelija tunnistaatyöhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaatyöyhteisön kehittämisen ja johtamisen teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa.
Opiskelija osaa käyttää ohjatustihyvän viestinnän periaatteita työntekijänä ja lähiesimiehenä.
Opiskelija tunnistaaomia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa, suunnitella ja arvioida työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet ja hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Ja osaa analysoida niiden toteutumisen ja merkitystä eri näkökulmista. Opiskelijaosaa toimiahyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa hyvän hallinnon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija osaa kuvatalaadunhallinnan menetelmiä ja tuloksia sekä taloustieteellistä ajattelua työntekijänä ja lähiesimiestyössä. Opiskelija osaaarvioida työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa kuvatatyöyhteisön kehittämisen ja johtamisen teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa.
Opiskelija osaa käyttäähyvän viestinnän periaatteita työntekijänä ja lähiesimiehenä.
Opiskelijaarvioi omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistarpeita.
Opiskelija osaa ehdottaa, suunnitella ja arvioida työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet ja hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti niiden toteutumistaja merkitystä eri näkökulmista.Opiskelijaosaa toimiahyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa laadunhallinnan menetelmiä ja tuloksia sekä taloustieteellistä ajattelua työntekijänä ja lähiesimiestyössä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa työyhteisön kehittämisen ja johtamisen teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa hyvän viestinnän periaatteita työntekijänä ja lähiesimiehenä.
Opiskelija analysoi ja arvioi omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa, suunnitella ja arvioida työyhteisön kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi toteutuu oheisten arviointikriteerien perusteella. Kehittävää arviointia toteutetaan ohjaamalla kirjallisuuspiirin prosessin etenemistä ja vertaisarviointina kirjallisuuspiirin esitysten yhteydessä. Kirjallisuuspiirin tuotokset ja esitykset arvioidaan asteikolla hylätty-5. Oman käyttöteorian kuvaaminen arvioidaan Bloomin taksonomian periaatteiden mukaisesti numeerisesti asteikolla hylätty-5. Kirjallisuuspiirin tuotokset vaikuttavat 50 % ja käyttöteorian numeerinen arviointi 50% opintojakson kokonaisarviointiin.
Muut tehtävät arvioidaan hylätty-hyväksytty arvioinnilla.

Tyydyttävä
Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet, hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Opiskelija osaa myös kuvata em. merkityksen alallaan. Opiskelija osaa selittää mitä työyhteisötaidot ovat ja niiden merkityksen sekä kykenee arvioimaan omia työyhteisötaitojaan. Opiskelija osaa kuvata lähiesimiehen tehtävät ja merkityksen. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä. Opiskelija osaa kertoa laadunhallinnan menetelmistä sekä niiden soveltamisesta ja hyödyntämisestä. Hän osaa selittää taloushallinnon periaatteita ja arvioida niiden merkitystä alallaan. Opiskelija tunnistaa kehittämisalueita ja osaa kuvata kehittämishankkeen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Hyvä
Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet, hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Opiskelija osaa analysoida em. toteutumista ja merkitystä eri näkökulmista. Opiskelija osaa selittää mitä työyhteisötaidot ovat ja niiden merkityksen sekä kykenee arvioimaan omia työyhteisötaitojaan monipuolisesti. Opiskelija osaa kuvata lähiesimiehen tehtävät ja arvioida niiden merkitystä eri näkökulmista. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä monipuolisesti. Opiskelija osaa kertoa laadunhallinnan menetelmistä sekä niiden soveltamisesta ja hyödyntämisestä erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa selittää taloushallinnon periaatteita ja arvioida niiden merkitystä alallaan. Opiskelija analysoi kehittämisalueita ja esittää vaihtoehtoisia kehittämishankkeiden toteutustapoja.

Kiitettävä
Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet, hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida em. toteutumista ja merkitystä monipuolisesti. Opiskelija osaa selittää mitä työyhteisötaidot ovat ja niiden merkityksen sekä kykenee arvioimaan omia työyhteisötaitojaan monipuolisesti. Opiskelija osaa kuvata lähiesimiehen tehtävät sekä analysoida ja arvioida niiden merkitystä eri näkökulmista. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä monipuolisesti. Opiskelija osaa kertoa laadunhallinnan menetelmistä sekä analysoida niiden soveltamista ja hyödyntämistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa selittää taloushallinnon periaatteita ja arvioida niiden merkitystä alallaan. Opiskelija analysoi kehittämisalueita ja esittää vaihtoehtoisia kehittämishankkeiden toteutustapoja. Opiskelija esittää alan johtamiseen, lähiesimiestyöhön ja työhyvinvointiin liittyviä kehittämisehdotuksia sekä perustelee ne monipuoliseen teoriatietoon pohjautuen.
.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 29.11.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 46

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Tanja Marjanen-Korkala
 • Anne Jokelainen
Vastuuhenkilö

Anne Jokelainen

Opiskelijaryhmät
 • KA72G20S
  Geronomikoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa määrittää kehittämisen toimintana. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen ja sen merkityksen monialaisessa yhteistyössä. Opiskelija tunnistaa ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kartoittaa keskeiset yhteistyökumppanit ja koordinoida kehittämistyötä. Osaa kuvata projektin erivaiheet ja kehittämistyön menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä. Opiskelija tietää keskeisimmät kehittämisohjelmat ja rahoituskanavat.

Sisältö

Teemat:
- Ikääntyvän väestön palvelujen kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Ikääntyvän väestön palveluiden kehittämisen eri vaiheet ja niiden koordinointi
- Monialainen yhteistyö ja verkostoituminen ikääntyvän väestön palvelujen kehittämisessä
- Ikääntyvän väestön palvelujen kehittämistyön välineitä
- Ikääntyvän väestön palvelujen kehittämistyön arviointi
- Kehittämishankkeiden rahoitus, toteutus ja arviointi

Aika ja paikka

Lapin Amk, Kemin kampus, sekä etäopetus

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää Seniorimessutapahtuman suunnittelun ja toteutuksen Vanhustenviikolla syksyllä 2022. Tapahtuman suunnittelu alkaa toimeksiantajan ja yhteistyöverkoston kanssa jo kevätlukukaudella 2022. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistetaan kaikki geronomiopiskelijaryhmät osana heidän syksyn opintojaksojaan. Lisäksi opiskelijat toteuttavat pienryhmissä esityksiä ja palveluiden kehittämisideoita eri teemojen mukaisesti.
Teoreettinen perehtyminen ikääntyvien palvelujen kehittämiseen toteutuu syksyllä -22 kontaktiopetuksessa oppilaitoksella sekä etäopetusjaksojen yhteydessä. Opetuksessa hyödynnetään pääosin yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita hyödyntäen opettajien asiantuntijuutta ja työelämän asiantuntijoiden osallistumista mahdollisuuksien mukaan.
Messujen valmisteluun ja toteutukseen, sekä pienryhmätehtäviin osallistumista edellytetään opiskelijalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seniorimessujen suunnittelu ja toteutus toteutuu kiinteässä yhteistyössä toimeksiantajan (Kemin kaupunki/Vanhusneuvosto ja Keminmaan kunta/vanhusneuvosto), Seurakunnan, oppilaitosyhteistyönä Lappian kanssa sekä Meri-Lapin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja messuille osallistuvien näytteilleasettajien kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää kehittämisen toimintana. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen. Opiskelija tunnistaa ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita. Osaa kuvata projektin erivaiheet jakehittämistyön menetelmiä.Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä. Opiskelija luettelee keskeisimpiä kehittämisohjelmiaja rahoituskanavia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää kehittämisen toimintana. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen ja kuvat sen merkityksen monialaisessä yhteistyössä. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen ja sen merkityksen. Opiskelija tunnistaa ja arvioi ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita. Osaa kuvata projektin erivaiheet ja kuvata ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia kehittämistyön menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä. Opiskelija kuvaa keskeisimpiä kehittämisohjelmia ja rahoituskanavia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määrittää kehittämisen toimintana. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteenja arvioida sen merkityksen monialaisessa yhteistyössä sekä suunnitella verkostoyhteistyötä. Opiskelija tunnistaa, arvioi ja perustelee ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita.Osaa kuvata projektin erivaiheet jakuvata ja perustella tarkoituksen mukaisten kehittämistyön menetelmin käytön. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti tutkittua tietoa kehittämistyössä. Opiskelija osaa kuvata keskeisimpiä kehittämisohjelmia ja rahoituskanavia ja kykenee arvioimaan käyttötarkoituksenmukaset rahoituslähteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Seniorimessuprojektin aikana kehittävää arviointia projektin etenemisestä yhteistyöverkostojen kanssa käytävien suunnittelupalaverien yhteydessä. Messutapahtuman jälkeisenä päivänä reflektoiva palautetilaisuus kaikkien opiskelijaryhmien sekä yhteistyöverkoston kanssa; onnistumiset ja kehittämishaasteet tulevia Seniorimessuja varten hyödyntäen messukävijöiltä ja näytteilleasettajilta kerättyä palautetta. Opintojakson päättyessä opiskelijoiden itsearviointi, arvioinnit tiimien työskentelystä sekä opettajien objektiivinen arviointi Innovaatiokompetenssi- arviointityökalua käyttäen --> numeerinen arviointi asteikolla Hylätty-K5.
Pienryhmätuotokset esitetään koko ryhmälle opintojakson lopussa seminaaripäivillä. Esitykset ja esitysten teemojen asiasisältö arvioidaan numeerisesti asteikolla Hylätty-K5.

Hylätty (0)

Hylätty
Opiskelija ei tunnista palvelujen kehittämistarpeita, eikä osaa suunnitella ja koordinoida palveluiden kehittämisen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opiskelija ei osaa selittää, mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan, eikä kertoa esimerkkejä sen soveltamisesta alallaan. Opiskelija ei kykene toimimaan osana monialaista työryhmää, eikä arvioimaan työryhmän onnistumista kehittämistyössä. Opiskelija ei osaa arvioida omaa osallistumistaan ja sen merkitystä kehittämistyölle tai analysoida kehittämistarpeitaan sekä esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija ei ole osallistunut opintoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija tunnistaa palvelujen kehittämistarpeen ja osaa suunnitella ja koordinoida palveluiden kehittämisen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hän osaa selittää mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan ja kertoa esimerkkejä sen soveltamisesta alallaan. Hän kykenee toimimaan osana monialaista työryhmää ja arvioimaan työryhmän onnistumista kehittämistyössä. Hän arvioi omaa osallistumistaan ja sen merkitystä kehittämistyölle sekä analysoi kehittämistarpeitaan sekä esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3-H4
Opiskelija tunnistaa palvelujen kehittämistarpeen ja osaa suunnitella ja koordinoida palveluiden kehittämisen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hän osaa selittää mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan ja kertoa monipuolisesti esimerkkejä sen soveltamisesta alallaan. Hän kykenee toimimaan osana monialaista työryhmää ja arvioimaan työryhmän onnistumista kehittämistyössä useista eri näkökulmista. Hän arvioi monipuolisesti omaa osallistumistaan ja sen merkitystä kehittämistyölle sekä analysoi kehittämistarpeitaan ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä K5
Opiskelija tunnistaa palvelujen kehittämistarpeen ja osaa suunnitella ja koordinoida palveluiden kehittämisen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hän osaa selittää mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan ja kertoa erilaisia esimerkkejä sen soveltamisesta alallaan. Hän kykenee toimimaan osana monialaista työryhmää ja arvioimaan työryhmän onnistumista kehittämistyössä useista eri näkökulmista. Hän arvioi monipuolisesti omaa osallistumistaan ja sen merkitystä kehittämistyölle sekä analysoi kehittämistarpeitaan ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 10.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Tanja Marjanen-Korkala
 • Anne Jokelainen
Vastuuhenkilö

Anne Jokelainen

Opiskelijaryhmät
 • KA72G21S
  Geronomikoulutus, Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ikääntyvän väestön keskeisiä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita ja niiden toimintaa ohjaavia ohjausjärjestelmiä ja strategioita. Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen ja soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija osaa työskennellä suunnitelmallisesti yhdessä ikäihmisen ja monialaisten verkostojen kanssa yksilöllisten palveluiden koordinoimiseksi. Opiskelija osaa kirjata selkeästi ja ymmärrettävästi tekemäänsä asiakastyötä ja käsitellä asiakastietoja lainsäädännön mukaisesti.

Sisältö

Ikääntyneen väestön palveluntuottajat; julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
Ikääntyvän väestön palveluiden tuottaminen strategialähtöisesti (EU, valtio, kunnat, yksikkö)
Palveluohjaus osana ikääntyneen väestön palveluita
Dialoginen moniammatillinen yhteistyö/verkostotyö
Asiakastietojen käsittely ja kirjaaminen

Aika ja paikka

Opintojakson teoriaosuus toteutuu ajalla 12.1.2023 - 10.2.2023 Kemin kampuksella ja osittain etäopetuksena määritettyinä päivinä.

Oppimateriaalit

Ala-Nikkola, M. & Valokivi, S. 1997. Yksilökohtainen palveluohjaus käytäntönä. Loppuraportti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja yksilökohtaista palveluohjausta (case management) koskeneesta tutkimuksesta Hämeenkyrössä ja Tampereella. Helsinki: Stakes.
Hänninen, K. 2007. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. Stakes.
Pietiläinen, E. & Seppälä, H. 2003. Palveluohjaus asiakastyössä ja organisaatiossa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Raunio, K. 2009. Olennainen sosiaalityössä. Toinen uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.
Seikkula, J. & Arnkil, T. E. 2009. Dialoginen verkostotyö. Uudistettu painos. Helsinki: THL.
Suominen, S. 2010. Palveluohjaaja. Asiakkaan tuki ja tulkki. Omaiset mielenterveystyön tukena. Uudenmaan yhdistys Ry.
Suominen, S. & Tuominen, M. 2007. Palveluohjaus. Portti itsenäiseen elämään. 1. painos. Helsinki: Profami Oy
Ajankohtaiset aiheeseen liittyvät hankeraportit, tutkimukset jne.

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon orientoituminen alustavan luennon ja opintojakson tehtävien kautta. Itsenäisten opintojaksojen aikana suoritettavien tehtävien reflektointi ja arviointi kontaktiopetuksessa. Yhteistoiminnallisen opetusmenetelmän hyödyntäminen sekä kontakti- että verkkoyhteyksissä. Työelämäedustajien asiantuntijaluennot mahdollisuuksien mukaan.
Henkilökohtaisena oppimistehtävänä opiskelija rakentaa omaa palveluohjauksen käyttöteoriaansa teoriaopintojen ajan ennen käytännön harjoittelua. Lisäksi opiskelijat toteuttavat parityönä Case-harjoitustehtävän. Teoriaopintojakson lopussa opiskelijat suorittavat palveluohjauksen kokonaisuuteen liittyvän tentin. Opettajat ohjaavat oppimisprosessia opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Teoriaopinnot on suoritettava hyväksytysti ennen harjoittelun aloittamista. Hyväksytysti suoritettujen teoriaopintojen jälkeen käynnistyy opintojaksoon kuuluva, ammatillisuutta vahvistava 15 opintopisteen laajuinen käytännön harjoittelujakso harjoittelupaikassa, joka toteutuu ajalla 13.3.2023- 5.5.2023. Ennen harjoittelun alkua toteutetaan Kemin kampuksella yhden viikon mittainen harjoitteluun valmentava Training Camp ajalla 27.2.2023-3.3.2023 ja harjoittelun jälkeen yhden viikon mittainen reflektoiva Training Camp Kemin kampuksella ajalla 8.5.2022-12.5.2022. TC-viikot ovat osa harjoittelujaksoa ja niille osallistumista edellytetään.
Englanniksi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kahdella kirjallisella tuotoksella, jotka arvioidaan arviointiasteikolla Hylätty-K5, sekä lopputentti arvioinnilla Hylätty-Hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ikääntyvän väestön keskeisiä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita ja niiden toimintaa ohjaavia ohjausjärjestelmiä ja strategioita.
Opiskelija osaa luetella erilaisia orientaatioita palveluohjaukselliseen työotteeseen. Opiskelija osaa työskennellä yhdessä ikäihmisen ja monialaisten verkostojen kanssa palveluiden koordinoimiseksi.
Opiskelija osaa ohjatusti käsitellä ja kirjata asiakastietoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja havainnollistaa asiakastyöesimerkein ikääntyvän väestön keskeisiä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita ja niiden toimintaa ohjaavia ohjausjärjestelmiä ja strategioita.
Opiskelija osaa kuvata ja valita tarkoituksenmukaisia orientaatioita palveluohjaukseen asiakastyössä. Opiskelija osaa työskennellä suunnitelmallisesti yhdessä ikäihmisen ja monialaisten verkostojen kanssa yksilöllisten palveluiden koordinoimiseksi.
Opiskelija osaa kirjata selkeästi ja ymmärrettävästi tarvittavia asiakastietoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata, havainnollistaa asiakastyöesimerkein, soveltaa ja arvioida kriittisesti ikääntyvän väestön keskeisiä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita ja niiden toimintaa ohjaavia ohjausjärjestelmiä ja strategioita.
Opiskelija osaa kuvata, vertailla sekä kriittisesti arvioida ja valita erilaisia orientaatioita palveluohjaukselliseen työotteeseen erilaisissa asiakastilanteissa.
Opiskelija osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti verkostomaisia työtapoja ja työskennellä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhdessä ikäihmisen ja monialaisten verkostojen kanssa yksilöllisten palveluiden koordinoimiseksi.
Opiskelija osaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti kirjata tekemäänsä asiakastyötä ja käsitellä asiakastietoja lainsäädännön mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, sekä annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista.
Opintojakson arviointi toteutetaan seuraavien arviointikriteerien mukaan:
Tyydyttävä
Opiskelija osaa luetella erilaisia orientaatioita palveluohjaukselliseen työotteeseen. Opiskelija osaa ohjatusti työskennellä yhdessä ikäihmisen ja moniammatillisen tiimin kanssa yksilöllisten palvelujen koordinoimiseksi. Opiskelija osaa ohjatusti käsitellä asiakastietoja lainsäädännön mukaisesti. Opiskelija osaa luetella keskeiset hyvinvointia edistävät palvelut ikäihmisen näkökulmasta. Opiskelija osaa luetella verkostomaisia työtapoja. Opiskelija osaa ohjatusti dokumentoida tekemäänsä asiakastyötä. Opiskelija osaa toiminnallaan vahvistaa asiakkaan omaa sosiaalista tukiverkostoa. Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristöissä ja asiakastilanteissa ruotsin kielellä.
Hyvä
Opiskelija osaa kuvata ja valita tarkoituksenmukaisia orientaatioita palveluohjaukselliseen työotteeseen. Opiskelija osaa työskennellä yhdessä ikäihmisen ja moniammatillisen tiimin kanssa palvelujen koordinoimiseksi. Opiskelija osaa käsitellä asiakastietoja lainsäädännön mukaisesti. Opiskelija osaa kuvata keskeiset hyvinvointia edistävät palvelut ikäihmisen näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää verkostomaisia työtapoja. Opiskelija osaa dokumentoida selkeästi ja ymmärrettävästi tekemäänsä asiakastyötä. Opiskelija osaa toiminnallaan vahvistaa asiakkaan omaa sosiaalista tukiverkostoa. Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristöissä ja asiakastilanteissa ruotsin kielellä.
Kiitettävä
Opiskelija osaa kuvata ja vertailla sekä kriittisesti arvioida erilaisia orientaatioita palveluohjaukselliseen työotteeseen. Opiskelija osaa työskennellä suunnitelmallisesti yhdessä ikäihmisen ja moniammatillisen tiimin kanssa yksilöllisten palvelujen koordinoimiseksi. Opiskelija osaa käsitellä asiakastietoja lainsäädännön mukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yksilöllisesti keskeiset hyvinvointia edistävät palvelut ikäihmisen näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti verkostomaisia työtapoja. Opiskelija osaa dokumentoida selkeästi ja ymmärrettävästi tekemäänsä asiakastyötä. Opiskelija osaa toiminnallaan vahvistaa asiakkaan omaa sosiaalista tukiverkostoa. Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristöissä ja asiakastilanteissa ruotsin kielellä.
Opintojakson aikana kehittävää arviointia toteutetaan oppimistehtävien ohjaamisessa. Vertaisarviointia hyödynnetään oppimistehtävien reflektoinneissa. Henkilökohtaisessa oppimistehtävässä opiskelija rakentaa ja arvioi omaa palveluohjauksen käyttöteoriaansa ja sen kehittymistä. Paritehtävänä toteutettavassa Case-harjoitustehtävässä arvioidaan palveluohjauksellisen työotteen kuvaamisen laaja-alaisuutta ja valintojen perustelua, sekä teoriatiedon ja käytännön yhteensovittamisen kuvaamista Case-tapauksessa.

Lopputentillä syvennetään edelleen opintojakson tavoitteiden mukaista teoriatiedon hallintaa.

Opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kahdella kirjallisella tuotoksella arviointiasteikolla Hylätty-K5, sekä lopputentti arvioinnilla Hylätty-Hyväksytty.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • KA72G20S
  Geronomikoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet ja teemat
- Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen.
- Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
- Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
- Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
- Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt:
- Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Erilaiset johtamistyylit
- Terveydenhuollon muutosprosessit
- Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
- Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
- Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
- Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
- Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- Sisäinen yrittäjyys

Aika ja paikka

HYVO4 verkkokurssi avautuu Moodlessa 1.9.2022, jolloin opiskelijat pääsevät aloittamaan opintojakson suorittamisen.
Opintojakso päättyy 30.10.2022, jolloin kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät tulee olla palautettuna arvioitaviksi.

Oppimateriaalit

Verkkokurssin materiaali on sisällä Moodlessa ko. opintojakson oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Opiskelija suorittaa opintojakson sisältämät tehtävät ohjeistuksen mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Teemat ja keskeiset sisällöt:

Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla

Erilaiset johtamistyylit
Sosiaalialan ja terveydenhuollon muutosprosessit
Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla

Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä sosiaali- ja terveysalalla
Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
Sisäinen yrittäjyys

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistavoitteet:

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen. Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää. Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoitoa ja hoivaa vastuusi mukaisesti. Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden.
Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin.
Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä.
Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin.
Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet
Opintojakson arvioinnin kohteina ovat tentit sekä
loppuraportti. Opintojaksolla on yhteensä viisi
verkkotenttiä. Arvosana perustuu tenttien ja
loppuraportin yhteispisteisiin (max. 100 p).
Tentit 5 x 15 p 75 p
Loppuraportti 25 p
Yht. 100 p

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden. Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää. Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita. Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin. Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä. Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin. Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.03.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Anne Puro
 • Geronomikoulutus AMK
 • Anne Jokelainen
 • Hanne Luosujärvi
Vastuuhenkilö

Sari Arolaakso

Opiskelijaryhmät
 • KA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2022
 • KOA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi (Oulu), Syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja sen eri ulottuvuudet (BPS-ICF) sekä toimijuuden käsitteenä. Opiskelija osaa kuvata kehon rakenteet ja toiminnot (ICF) sekä niiden merkityksen päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä. Opiskelija osaa arvioida laaja-alaisesti ikäihmisen toimintakykyyn ja toimijuuteen liittyviä voimavaroja sekä riskitekijöitä sekä käyttää arvioinnin tukena tarkoituksenmukaisia sekä luotettavia toimintakyvyn arviointimenetelmiä (TOIMIA-tietokanta). Ymmärtää apuvälineiden merkityksen ikäihmisen arjen toiminnoista selviytymisessä ja osaa arvioida erilaisten apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Anatomia ja fysiologia / kehon rakenteet ja toiminnot
Toimintakyky ja toimijuus
Ikäihmisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä, TOIMIA-tietokanta
Toimintakyvyn fyysiset edellytykset ja niidenarviointi; lihasvoima, tasapaino, liikkuvuus ja kestävyys
Toimintakyvyn psyykkiset edellytykset ja niidenarviointi; kognitiiviset toiminnot, muisti, oppiminen ja elämänhallinta, vanhenemisen kokemus, persoonallisuuskäsitykset, elämänkaariajattelu
Toimintakyvyn sosiaaliset edellytykset ja niidenarviointi; sosiaaliset suhteet yhteisö ja yksilötasolla

Oppimateriaalit

Heikkinen, E. & Rantanen, T. 2008. Gerontologia;
STAKES 2005. ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus; Suomi,
Pohjolainen, P. & Heimonen, S. 2009 (toim.). Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tukeminen. Oraita 1/2009. Ikäinstituutti.
Hartikainen & Lönnroos (toim) 2008. Geriatria, arvioinnista kuntoutukseen. s. 15-30.
Pohjalainen, P & Salonen, E. Toimintakyky vanhuudessa - mitkä tekijät sitä määrittävät?. Gerontologia 4 / 2013.
Jyrkämä, J. 2013. Vanheneminen, arkitilanteet ja toimijuus. Teoksessa Heikkinen & Jyrkämä & Rantanen (toim.). Gerontologia.
THL toimintakyky sivusto, https://thl.fi/fi/web/toimintakyky
Muut ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit.

Opetusmenetelmät

Opintokokonaisuuteen liittyy ennakkotehtäviä, jotka sinun tulee tehdä ennen 1. kontaktitunteja. Ennakkotehtävät löydät Moodle -ympäristöstä sen avauduttua.

Opintokokonaisuus toteutuu projektimuotoisena, jossa projektina on Ikäihmisen toimijuuden ja toimintakyvyn monialaisen arvioinnin toteuttaminen. Monialaisen arvioinnin toteutat valitsemallesi kummivanhukselle. Lähi- ja etäopetustunneilla käydään läpi monialaiseen arviointiin liittyvää teoriaa sekä harjoitellaan yleisimpien ikäihmisten toimintakyvyn arviointiin liittyvien menetelmien käyttöä hyödyntäen THL:n TOIMIA-tietokantaa. Lisäksi sinulla on käytössäsi Moodle-ympäristössä materiaalia ja linkkejä, joita voit hyödyntää kummivanhusprojektissasi. Projektin toteuttamiseen saat ohjausta opetustunneilla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektin toteutus ja kummivanhuksen arviointi toteutuu kummivanhuksen omassa elinympäristössään, kotona tai palveluasumisyksikössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja toimijuuden käsitteet suppeasti ja viittaus teoriaan puuttuu tai on vähäistä. Opiskelija osaa luetella kehon rakenteet ja toiminnot. Opiskelija osaa kuvata suppeasti ikäihmisen toimintakyvyn arvioinnissa käytettäviä arviointimenetelmiä, mutta perustelut arviointimenetelmien valinnalle puuttuu tai on vähistä. Opiskelija ei kuvaa toimintakyvyn arvioinnin tuloksia ja tehdyt johtopäätökset jäävät kapea-alaiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja toimijuuden käsitteet viitaten teoriaan. Opiskelija osaa kuvata kehon rakenteet ja toiminnot sekä niiden merkityksen päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää tarkoituksenmukaisia ja luotettavia arviointimenetelmiä ikäihmisen toimintakyvyn ja toimijuuden arvioinnissa. Opiskelija osaa kuvata ikäihmisen toimintakyvyn ja toimijuuden arvioinnin tulokset ja tekemänsä havainnot sekä tehdä niistä johtopäätöksiä ikäihmisen arjen toimintoihin liittyvistä voimavaroista ja riskitekijöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja toimijuuden käsitteen monialaisesti viitaten teoriaan. Opiskelija osaa kuvata kehon rakenteet ja toiminnot sekä niiden merkityksen päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää tarkoituksenmukaisia ja luotettavia arviointimenetelmiä ikäihmisen toimintakyvyn ja toimijuuden monialaisessa arvioinnissa ja perustelee arviointimenetelmien valinnan viitaten teoriaan. Opiskelija osaa kuvata ikäihmisen toimintakyvyn ja toimijuuden arvioinnin tulokset ja analysoida tuloksia ja tekemiään havaintoja sekä tehdä niistä johtopäätöksiä ikäihmisen arjen toimintoihin liittyvistä voimavaroista ja riskitekijöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Projektiin liittyvä kummivanhustehtävä arvioidaan asteikolla Hylätty, T1-K5.
Anatomia & fysiologia arvioidaan tuntien aikana toteutettavilla tehtävillä.
Kontaktitunneilla 80% läsnäolo, seminaarissa 100% läsnäolo.
Mikäli opiskelijan läsnäolo ei täyty, hän itse laatii suunnitelman miten saavuttaa kyseisen opetustilanteen tietoperustan.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

17.08.2022 - 30.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Puro
 • Anne Jokelainen
 • Reetta Saarnio
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Tuula Ahokumpu

Opiskelijaryhmät
 • KA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2022
 • KOA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi (Oulu), Syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata monitieteisen gerontologian osa-alueet ja niiden sisällöt. Opiskelija osaa määrittää kansalliset ja keskeiset kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet. Osaa kuvata väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ja perustellen gerontologian tieteenalan keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä pohjoisen alueen erityispiirteiden merkityksestä ikäihmisen asemaan ja elinympäristöön (arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen).

Sisältö

Teemat:
Gerontologia tieteenalana, keskeiset käsitteet
Monitieteisen gerontologian osa-alueet
Yhteiskunnallinen kehitys ikäihmisten näkökulmasta
Väestön ikärakenteet ja niiden muuttuminen Kansallinen ja kansainvälinen ikäpolitiikka ja niiden merkitys ikäihmisen elämään
Pohjois-Suomen erityispiirteet: ikärakenne ja ikäpolitiikka, asutus ja etäisyydet, luonto, monikulttuurisuus (erityisesti saamelaisuus) ja rajayhteistyö

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu osana 1. lukukauden lukukausiprojektia syyslukukauden 2021 aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu osana 1. lukukauden lukukausiprojektia Ikäihmisen kohtaaminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla
Projektissa integroituu toisiinsa opintojaksot Vuorovaikutus ja viestintä sekä Monialainen gerontologiaosaaminen. Opiskelijat toteuttavat ryhmätoteutuksena oppimistehtävän gerontologian eri osa-alueista sekä etiikasta annetun tehtävänannon mukaisesti. Oppimistehtävän teossa he perehtyvät tiedonhakuun informaatikon ohjauksessa sekä kirjallisen viestinnän perusteisiin suomenkielen lehtorin opastuksella. Opiskelijat tekevät oppimistehtävää hyödyntäen pilvipalvelujen antamaa mahdollisuutta (mihin heidät perehdytetään yhteistyössä eOppimispalvelujen kanssa). Oppimisprosessia ohjataan opettajien taholta pilvipalveluissa sekä kontakteissa. Lopulliset tuotokset esitetään koko ryhmälle esitysseminaareissa.
Opiskelijat osallistuvat Seniorimessuihin perehtymällä ikäihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen annettujen tehtävänantojen mukaisesti. Tehtävänannot ja niiden tuotokset reflektoidaan messujen jälkeisessä yhteisseminaarissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella monitieteisen gerontologian osa-alueet ja niiden sisällöt sekä keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa luetella keskeiset kansalliset ja kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet. Osaa kuvata väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa. Opiskelija osaa luetella esimerkkejä pohjoisen alueen erityispiirteistä liittyen ikäihmisen asemaan ja elinympäristöön. 

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä monitieteisen gerontologian osa-alueet ja niiden sisällöt sekä keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa esitellä keskeiset kansalliset ja kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet. Osaa kuvata väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä pohjoisen alueen erityispiirteiden merkityksestä ikäihmisen asemaan ja elinympäristöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä laajasti monitieteisen gerontologian osa-alueet ja niiden sisällöt sekä käyttää johdonmukaisesti ja perustellen gerontologian tieteenalan keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa esitellä laajasti keskeiset kansalliset ja kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet. Osaa kuvata väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä pohjoisen alueen erityispiirteiden merkityksestä ikäihmisen asemaan ja elinympäristöön ja esittää kehittämisehdotuksia.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Jokelainen
Vastuuhenkilö

Anne Jokelainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata aivoterveyden käsitteenä. Opiskelija osaa kuvata yleisimmät muistisairaudet, niiden diagnostiikan ja hoidon periaatteet. Opiskelija osaa kuvata laaja-alaisesti erilaisia menetelmiä muistisairaan kuntoutumisen ja päivittäisten toimintojen, suoritusten ja osallistumisen tukemiseksi huomioiden eettiset periaatteet. Opiskelija osaa kuvata muistisairaan edunvalvontaan liittyvät keskeiset käsitteet.

Sisältö

Etenevät muistisairaudet yleistyvät ja yhä nuorempia sairastuu muistisairauksiin, mutta ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. Suomessa on tällä hetkellä arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Vuosittain muistisairauksiin sairastuu 14 500 suomalaista. Työikäisiä muistisairaita on noin 7 000. Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Tarvitaan lisää tietoa, osaamista ja keinoja kohdata muistisairas. Aivoterveyden edistäminen on oltava osa kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien työtä.

Keskeiset sisällöt
- Aivoterveys ja muisti
- Yleisimmät muistisairaudet, niiden tutkiminen ja hoidon periaatteet
- Kansalliset hoitosuositukset ja ohjeistukset
- Kuntoutumisen ja päivittäisten toimintojen, suoritusten ja osallistumisen tukeminen
- Haasteelliset tilanteet ja haasteelliseksi koettu käyttäytyminen
- Lääkkeettömät hoitomenetelmät
- Eettiset periaatteet, edunvalvonta, oikeudet ja hoitotahto

Aika ja paikka

Verkko-opinnot Lapin ammattikorkeakoulun Moodle-alustalla

Oppimateriaalit

1) Kansallinen muistiohjelma 2012-2020, Tavoitteena muistiystävällinen Suomi
https://www.muistiliitto.fi/application/files/6314/8666/3685/Kansallinen_muistiohjelma_2012-2020.pdf
2) Lapin Muistikunto -hanke, Lapin Muistiyhdistys ry
http://lapinmuistiyhdistys.fi/fi/Lapin_Muistikunto_-hanke
3) SenioriKaste - hankkeessa on kehitetty Muistipolku
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/muistitiimi
4) https://yle.fi/aihe/ihmeelliset-aivot
5) https://www.ahaa-aivotreenit.fi/aivoterveys
6) https://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/muistihairiot-ja-sairaudet/muistisairaudet/aivokierros
7) Eloniemi-Sulkava, U. & Savikko, Ul (toim.) 2011. Mielen Muutos muistisairaiden ihmisten uistisairaiden ihmisten hoidossa, MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 3.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen työskentely. Koko opintojakso toteutuu verkko-opintoina, yhteistä kontaktiopetusta ei ole.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat vastata aivoterveyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin liittyviin kysymyksiin. Osaat kuvata yleisimmät muistisairaudet, niiden diagnostiikan ja hoidon periaatteet. Osaat kuvata laaja-alaisesti erilaisia menetelmiä muistisairaan kuntoutumisen ja päivittäisten toimintojen, suoritusten ja osallistumisen tukemiseksi huomioiden eettiset periaatteet. Osaat vastata muistisairaan edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin.

Hylätty
Et osaa vastata aivoterveyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin liittyviin kysymyksiin. Et kuvaa yleisimpiä muistisairauksia, niiden diagnostiikkaa ja hoidon periaatteita. Et kuvaa laaja-alaisesti erilaisia menetelmiä muistisairaan kuntoutumisen ja päivittäisten toimintojen, suoritusten ja osallistumisen tukemiseksi huomioiden eettiset periaatteet. Et osaa vastata muistisairaan edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista tehtäville annetun aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla toimiville ja opiskeleville

Lisätiedot

Opintojakson tekniset vaatimukset: Toimivat verkkoyhteydet, Moodle-oppimisympäristön käytön tuntemus.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 13.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Tanja Marjanen-Korkala
 • Anne Jokelainen
Vastuuhenkilö

Anne Jokelainen

Opiskelijaryhmät
 • KA72G21S
  Geronomikoulutus, Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tiedottaa, neuvoa ja ohjata ikäihmistä sekä hänen omaisiaan ja läheisiään heidän yksilöllisissä tarpeissaan ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä. Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksen osana ikäihmisen neuvontaa ja ohjausta. Opiskelija osaa soveltaa ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisia yksilö- ja ryhmänohjaamisen menetelmiä. Opiskelija hallitsee iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet. Opiskelija hallitsee etäohjauksen perusteet ja osaa hyödyntää etäohjausta ikäihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa. Opiskelija osaa soveltaa neuvontaa ja ohjausta ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus
Palveluohjauksen perusteet
Yksilö- ja ryhmänohjaaminen ja ryhmädynamiikka
Erityisryhmien ohjaaminen, ohjaaminen haasteellisissa elämäntilanteissa
Etäohjaus ja etäpalvelut
Neuvonta ja ohjaus ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Opetusmenetelmät

Ohjaaminen vanhustyössä toteutuu opintojakson Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia jälkeen. Opintojakso käynnistyy itsenäisellä ennakkotehtävällä. Osana opintojaksoa opiskelijat laativat ryhmissä kummivanhukselle ohjaussuunnitelman, joka mukailee Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia -opintojaksolla kummivanhukselle laadittua hyvinvointi-/kuntoutussuunnitelmaa käytännön ohjaustilanteeseen vietynä. Ohjaussuunnitelma ja ohjaustilanne, joko yksilö- tai ryhmäohjaustilanteesta videoituna, esitetään loppuseminaarissa koko ryhmälle.
Opiskelija osallistuu ohjausosaamistaan vahvistavaan tapahtumaan työelämäyhteistyössä toteutuvan Kunnon Mummola-tapahtumaan tai sitä vastaavan tapahtumaan, tai osallistumalla Kemin Kammarilla toteutuviin ohjaustilanteisiin.
Asiantuntijaluentoja ja toiminnallisia harjoituksia ohjausosaamisesta toteutetaan opintojakson aikana oppilaitoksella sekä verkko-oppimisympäristössä.
Opintojakso sisältää myös luentoja opetussuunnitelman mukaisesti ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen (teemoina mm. ikäihmisen ravitsemus, terveysliikunta, seksuaalisuus). Lisäksi gerontologinen sosiaalityö / ikäihmisten haasteelliset elämäntilanteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ikäihmisen sekä hänen omaistensa ja läheistensä ohjauksessa heidän tarpeissaan ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä.
Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksen osana ikäihmisen neuvontaa ja ohjausta.
Opiskelija osaa hyödyntää joitakin yksilö- ja ryhmänohjaamisen menetelmiä.
Opiskelija osaa luetella iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä.
Opiskelija hallitsee etäohjauksen perusteet ja osaa hyödyntää joitakin etäohjauksen muotoja ikäihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa.
Opiskelija osaa kuvata neuvonnan ja ohjauksen ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ikäihmisen sekä hänen omaistensa ja läheistensä ohjauksessa heidän tarpeissaan ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä.
Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksen osana ikäihmisen neuvontaa ja ohjausta.
Opiskelija osaa soveltaa ja valita tarkoituksenmukaisia yhteisöllisiä ja tavoitteellisia yksilö- ja ryhmänohjaamisen menetelmiä ja perustella niiden käyttöä viitaten tutkittuun tietoon.
Opiskelija hallitsee iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet.
Opiskelija hallitsee etäohjauksen perusteet ja osaa hyödyntää ja soveltaa etäohjausta ikäihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa ja tunnistaa kehittämistarpeita.
Opiskelija osaa soveltaa neuvontaa ja ohjausta ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, soveltaa ja arvioida ikäihmisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ikäihmisen sekä hänen omaistensa ja läheistensä ohjauksessa heidän yksilöllisissä tarpeissaan ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä.
Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksen osana ikäihmisen neuvontaa ja ohjausta.
Opiskelija osaa ohjaustyössään soveltaa ja valita tarkoituksenmukaisia sekä kehittää yhteisöllisiä ja tavoitteellisia yksilö- ja ryhmänohjaamisen menetelmiä ja perustella niiden käyttöä viitaten tutkittuun tietoon.
Opiskelija hallitsee iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja kykenee esittämään kehittämistarpeita ohjaamisen menetelmiin viitaten tutkittuun tietoon.
Opiskelija hallitsee etäohjauksen perusteet ja osaa hyödyntää ja soveltaa etäohjausta ikäihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa sekä kehittää etäohjauksen menetelmiä viitaten teoriaan.
Opiskelija osaa soveltaa perustellusti neuvontaa ja ohjausta ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijat saavat opettajilta palautetta kontaktitunneilla ohjaussuunnitelman etenemisestä, sekä vertaisarviointia muilta opiskelijoilta kontaktituntien sekä loppuseminaarissa toteutuvan lopullisen kirjallisen tuotoksen ja sen esittämisen, sekä opponoinnin yhteydessä.

Hylätty (0)

Hylätty
Opiskelija ei osaa luetella iäkkäiden ihmisten ja heidän omaistensa ohjaamiseen liityviä erityiskysymyksiä ekä osaa ohjatusti toteuttaa neuvonta- ja ohjausprosessia. Opiskelija ei osaa ohjatusti käyttää ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisia ryhmänohjaamisen menetelmiä. Opiskelija ei osaa luetella erilaisia ikäihmisten ohjauksessa ja neuvonnassa käytettäviä verkko- ja mobiilisovelluksia.
Opiskelija ei ole osallistunut opetukseen eikä ole suorittanut vaadittuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija osaa luetella iäkkäiden ihmisten ja heidän omaistensa ohjaamiseen liityviä erityiskysymyksiä ja osaa ohjatusti toteuttaa neuvonta- ja ohjausprosessin. Opiskelija osaa ohjatusti käyttääohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisia ryhmänohjaamisen menetelmiä. Opiskelija osaa luetella erilaisia ikäihmisten ohjauksessa ja neuvonnassa käytettäviä verkko- ja mobiilisovelluksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3-4
Opiskelija osaa kuvataiäkkäiden ihmisten ja heidän omaistensa ohjaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa neuvonta- ja ohjausprosessin. Opiskelija osaa käyttää ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisia ryhmänohjaamisen menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää verkko- ja mobiilisovelluksia ikäihmisten ohjauksessa ja neuvonnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Opiskelija osaa kuvata perustellustiiäkkäiden ihmisten ja heidän omaistensa ohjaamiseen liittyviäerityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa neuvonta- ja ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet. Opiskelija osaa soveltaa ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisia ryhmänohjaamisen menetelmiä.Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää verkko- ja mobiilisovelluksia ikäihmisten ohjauksessa ja neuvonnassa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Anne Puro
 • Anne Jokelainen
 • Päivi Hietala
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Sari Arolaakso

Opiskelijaryhmät
 • KA72G20S
  Geronomikoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnä HYVOII opintojakson sisältöä.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutusvaihe (Wihi 2/3) sisältää yhden seminaarin lukukauden alussa. Seminaariin on 100% osallistuminen.

- Toteutat opinnäytetyösi toimeksiannon ja opinnäytetyösuunnitelmasi mukaisesti.
- Toteutat tehtävääsi valitsemillasi menetelmillä ja/tai työvälineillä, joiden avulla saavutat tavoittelemasi lopputuloksen.
- Toteutusvaihe vaatii säännöllistä ja pitkäjänteistä työskentelyä, jonka aikana voi tulla ylä- ja alamäkiä. Alkuperäinen suunnitelmakaan ei aina toteudu sellaisenaan, mutta luovilla ongelmanratkaisuilla ja sopivilla, perustelluilla valinnoilla pääset kyllä maaliin.
- Arvioi ja seuraa kehittämisprosessia: prosessi voi sisältää myös kehittämistoiminnan tavoitteiden ja toimintatapojen uudelleenarviointia
- Ohjaavat opettajat ohjaavat ja tukevat työsi etenemistä koulutuskohtaisen prosessin mukaisesti Wihissä tai Moodlessa.
- Säännöllinen ja oma-aloitteinen vuorovaikutus ohjaajiin ja toimeksiantajaan auttavat sinua toteuttamaan työsi.
- Neuvottelet mahdollisista muutoksista työn ohjaajien kanssa
- Dokumentoit työn ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden raportointiohjeistuksen mukaisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty

Saat suoritusmerkinnän, kun yhdessä ohjaavan opettajan kanssa arvioitte, että olet valmis siirtymään opinnäytetyön viimeistelyvaiheeseen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Tuula Ahokumpu

Opiskelijaryhmät
 • KA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2022
 • KOA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi (Oulu), Syksy 2022

Tavoitteet

Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta

- Sosiaali- ja terveysalan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta

- Sosiaali-, terveysalan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi

-Keskeinen terveydenhuoltoa ja ammatinharjoittamista ohjaava lainsäädäntö

-Tietosuoja terveydenhuollossa ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseissa

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan verkossa ajalla 25.10.- 16.12.2022. Opintojaksoon ei sisälly kontaktiopetusta. Info ja ohjeistus verkkokurssin suorittamiseen käydään lävitse kontaktitunneilla 25.10.2022

Oppimateriaalit

Skholen verkkokurssit:
Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveysministeriön sivusto / Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus, Sote-uudistus

Duodecim Oppiportti

Suomen geronomiliitto: https://www.suomengeronomiliitto.fi/
Suomen fysioterapeutit: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/fysioterapia-ammattina/mita-on-fysioterapia/
Suomen Liikunta-alan ammattilaiset: https://www.sla-ry.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/
https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/
https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi:
Verkkotentti
Ryhmäessee
Tietosuoja terveydenhuollossa ja Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa- verkkokurssit (Duodecim Oppiportti)
Tarkemmat tiedot opintojakson Moodle-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lainsäädännön verkkotentti on mahdollisuus suorittaa kolme kertaa, joista paras arvosana huomioidaan opintojakson kokonaisarvioinnissa.

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahteen teemaan:
Teema 1. Sosiaali-, ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta
Teema 2. Asiakas hoito- hoiva- ja palveluprosesseissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan kokonaisarvosanana HYL-K5. Saadakseen hyväksytyn arvioinnin on suoritettava hyväksytysti itsenäinen lainsäädännön verkkotentti, osallistuttava ryhmäesseeseen sekä suoritettava tietosuoja- ja tietoturvaverkkokurssit.

Teema 1
Lainsäädännön verkkotentti Skhole-oppimisympäristössä. Jokainen suorittaa verkkotentin itsenäisesti. Verkkotenttiä voi tehdä kolmesti (3), joista korkein arvosana huomioidaan. Tentti arvioidaan HYL-K5. Yksilöverkkotentin osuus kurssin kokonaisarvosanasta on 20%.

Teema 2
Case: Erkin ja Eilan tarinaan liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen noin 3-4 hengen ryhmissä.
Ryhmät työstävät Lapin ammattikorkeakoulun esseeohjeiden mukaisen tuotoksen ja palauttavat Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon. Esseen pituus 5 - 6 sivua + lähdeluettelo. Essee arvioidaan HYL-K5. Ryhmäesseen osuus kokonaisarvosanasta on 80%.

Lisäksi:
Tietosuoja terveydenhuollossa ja Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa- verkkokurssit Duodecim Oppiportista. Verkkokurssien todistukset palautetaan kurssin Moodleen. Verkkokurssit arvioidaan HYL-HYV.

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävän tasoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Hietala
Vastuuhenkilö

Päivi Hietala

Opiskelijaryhmät
 • KA72G21S
  Geronomikoulutus, Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristöissä ja asiakastilanteissa ruotsin kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää verkostomaisia työtapoja.
Opiskelija osaa dokumentoida selkeästi ja ymmärrettävästi tekemäänsä asiakastyötä. Opiskelija osaa toiminnallaan vahvistaa asiakkaan omaa sosiaalista tukiverkostoa.
Opiskelija
- pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä
- pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen viestintään ruotsin kielellä
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan
- osoittaa myönteistä asennetta ruotsin kielen oppimiseen myös itsenäisen opiskelun avulla
- suorittaa valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavat ruotsin kielen opinnot ja saavuttaa taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasoa B1.1. ns. "virkamiesruotsi"
- Opiskelija kehittää ammattialan ruotsinkielistä osaamista kirjallisesti ja suullisesti lähituntien aikana ja sovittuja sosiaali- ja terveysalan geronomin osaamisalaan kuuluvia sisältöjä itsenäisesti opiskellen.

Sisältö

Suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen ammattiviestintätaidon kehittämiseksi esimerkiksi seuraavia teemoja:
- opinnot ja geronomin ammattiosaaminen
- ammattialan erityiskielen piirteitä, ammattisanastoa esim. sosiaaliturva ja -vakuutus
- ikäihmisten palvelut.

Aika ja paikka

Lukuvuonna 2022 - 2023: kevätlukukaudella 1.1. - 31.5.2023.
Tietokatu 1, Kemi

Oppimateriaalit

Ruotsi: Opettajan osoittama ajankohtainen ammattialan materiaali (oppikirjat, OPH:n esitteet jne.).
Joitakin osioita seuraavista:
- FLEXVÅRD (Otava): Tuunanen, Maria & Wallinheimo, Kirsi
- FLEXSOCIAL (Otava): Tuunanen, Maria & Wallinheimo, Kirsi.
- Tillsammans-oppikirja
- För närstående till långvarigt sjuka äldre -esite: SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
- Työministeriö: Ammattinetti - sosiaalialan työtehtävät
Materiaali on Moodlessa sekä jaetaan luennoilla. Oppikirjaa ei tarvitse hankkia.

Opetusmenetelmät

opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt:
lähiopetus, Zoom-etäopetus, pari- ja ryhmäharjoitukset sekä itsenäinen työskentely,
Moodle-oppimisympäristö: PoodLL-nauhoitustyökalu

Oppimistehtävät: suullinen ruotsi (2,5 op)
tehtävä 1: ääneenluku-tehtävä PoodLL-äänitallenne: kesto 5 minuuttia.
Arviointi: hylätty - tyydyttävä - hyvä - kiitettävä.
tehtävä 2: PowerPoint-diavideo, YouTube-video, PoodLL-video tms.: esittelyvideo, jossa kerrotaan itsestä, opinnoista, työkokemuksesta ja tulevista ammattitehtävistä geronomina. (puheen kesto 5 minuuttia). Arviointi: 0 - K5.
tehtävä 3: paritehtävä: Oman alan ammattiartikkeleista laadittu PowerPoint-videoesitys, jossa mukana ammattisanaluettelo. Esitys on samalla kirjallisen ruotsin arvioitava tehtävä. Arvioidaan suullinen esittäminen: 0 - K5.

Oppimistehtävät: kirjallinen ruotsi (2,5 op)
tehtävä 1: kirjallinen tentti 0 - K5
tehtävä 2: videotehtäviin vastaaminen. Kysymyksiä videoista, joissa asiaa esimerkiksi Innovatik teknik för äldre. Arviointi: hyväksytty/hylätty.
tehtävä 3: paritehtävä: valitusta artikkelista laadittu PowerPoint-diasarja: Arvioidaan diojen teksti, ammattisanaluettelo 0 - K5.

Ruotsi: Vanhus- sekä hoito- sekä sosiaalityöhön kuuluva ruotsinkielinen sanasto, vanhustyöhön kuuluvien tekstien lukeminen sekä vanhustyöhön ja työyhteisöihin kuuluvien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu.
Aiheina ovat: * vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yleisimmät sairaudet ja sosiaaliset ongelmat sekä vanhuksen kohtaaminen erilaisissa hoitoa ja palvelua vaativissa tilanteissa ja * omaan koulutukseen, ammattialaan ja vanhustyöhön liittyvät artikkelit.
Suullisia ja kirjallisia tehtäviä erilaisista työelämän tilanteista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen kurssitentti opintojakson lopuksi 8.5.2023 kello 8, osoitteessa Kemi, Tietokatu 1.
uusintatentti 1: syyskuussa 2023 (tarkka päivä selviää myöhemmin)
uusintatentti 2: marraskuussa 2023 (tarkka päivä selviää myöhemmin)

kirjallinen tentti: hyväksytty suoritus edellyttää 50 % tentin maksimipisteistä (vähintään T1-arvosana). Tentin voi tehdä kolme (3) kertaa. Kirjallinen uusintatentti tulee suorittaa hyväksytysti viimeistään syyslukukauden 2023 aikana, kuitenkin ennen 15.12.2023.

Mikäli opiskelijalla on edelleen hylätty tenttitulos näiden kolmen tenttikerran jälkeen, hänen pitää suorittaa ruotsin opintojakso (5 op) uudestaan toisessa toteutuksessa, Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti.

Suulliset tehtävät on suoritettava hyväksytysti opintojakson aikana, tai viimeistään opintojaksoa seuraavan lukukauden aikana, kuitenkin ennen 15.12.2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisen ruotsin itsenäinen opiskelu Moodlessa ja tenttiminen: itsenäinen suoritus sovittava opettajan kanssa ennen opintojakson alkua. Yhteydenotto sähköpostitse: paivi.hietala@lapinamk.fi

Sisällön jaksotus

kevätlukukaudella 2022 - 2023, periodit kevät 1 + kevät 2

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle pitää ilmoittautua Pepissä ennen opintojakson alkua. Opintojaksolle tehty ilmoittautuminen pitää perua Pepissä viimeistään viikko ennen opintojakson alkua.
Opettajan hyväksyttyä ilmoittautumisen, saa opiskelija käyttöönsä kyseisen opintojakson Moodle-oppimisympäristön (erillisiä avaimia ei tarvita).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullinen osaaminen:
hylätty (0)
Opiskelija ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla.
Tuotos liian niukkaa ja/tai puheen pääsisällön ymmärtäminen on muille
osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.
T1
Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.
T2
Opiskelija selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa.

Kirjallinen osaaminen:
hylätty (0)
Opiskelija ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla.
Tekstissä toistuvasti ymmärtämistä haittaavia piirteitä.
T1
Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
T2
Opiskelija selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä yleisissä ja alakohtaisissa työelämän
kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista pääosin yhtenäistä tekstiä.
Viesti välittyy, vaikka teksti sisältää virheitä ja sen ymmärtäminen voi olla osin hankalaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suullinen osaaminen:
H3
Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään haluamansa viestin, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää.
H4
Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Pystyy pääosin viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on melko sujuvaa eikä viestintä vaadi ponnisteluja kummaltakaan osapuolelta.

Kirjallinen osaaminen:
H3
Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa johdonmukaista tekstiä, jossa viesti välittyy. Virheet eivät johda väärinkäsityksiin vaikka ne voivat häiritä lukurytmiä.
H4
Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa useimmiten kirjoittaa tilanteeseen sopivalla tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suullinen osaaminen:
Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.
Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta.

Kirjallinen osaaminen:
Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat B1-tason ruotsin tavoitteet: ns. virkamiesruotsin suorittaminen
(puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen sekä kuullun ymmärtäminen).

Kirjallisen tentin arviointitaulukko: 0 - K5. Hyväksytty tenttisuoritus (T1-arvosana) vaatii 50 % tentin maksimipisteistä.
Ruotsi: Suullinen (2,5 op) ja kirjallinen (2,5 op) osaaminen arvioidaan erikseen (0 - K5)
Suullinen arvosana 50 %, kirjallinen arvosana 50 %. Lopullinen ruotsin arvosana on näiden keskiarvo (tarvittaessa pyöristettynä ylöspäin, esim. 3,5 --> 4).

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut aiemmin ruotsin opintoja peruskoulussa, lukiossa, ammattioppilaitoksessa tai jossakin muussa koulussa tai koulutuksessa.

Lisätiedot

Ruotsin kielen arvioinnin perusteena ovat B1-tason ruotsin tavoitteet: ns. virkamiesruotsin suorittaminen sekä AMKin taitotasokuvaukset. (arvioinnin osat: puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen sekä kuullun ymmärtäminen).

Suullinen ja kirjallinen osaaminen arvioidaan erikseen (0 - K5).

Suullisen ruotsin arvioinnissa käytössä on Ruotsin puhumisen (=suullinen tuottaminen ja suullinen vuorovaikutus) taitotasokuvaukset ammattikorkeakouluille (2006) -malli ja kirjallisen ruotsin arvioinnissa on käytössä Ruotsin kirjoittamisen (=kirjallinen tuottaminen ja kirjallinen vuorovaikutus) taitotasokuvaukset ammattikorkeakouluille (2006) -malli.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

17.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Hietala
 • Anitta Örn
 • Reetta Saarnio
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Tuula Ahokumpu

Opiskelijaryhmät
 • KA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2022
 • KOA72G22S
  Geronomikoulutus, Kemi (Oulu), Syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet ja osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen, hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa.
Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää ikäihmisen itsemääräämisoikeuden merkityksen ja opiskelija osaa toimia oikeudenmukaisesti ja yksilöllisesti arvokkaan vanhuuden turvaamiseksi.
Opiskelija osaa toimia kulttuuritaustoiltaan erilaisten ikäihmisten kanssa.
Opiskelija osaa kehittää omia kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan ja osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija hallitsee Lapin ammattikorkeakoulun asiakirjat, opinnäyteoppaan sekä Lapin AMKissa käytettävän viittaamistekniikan.
Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Arvot ja ammattietiikka sosiaali- ja terveysalalla
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
Ikäihmisen ja hänen läheistensä kohtaaminen
Suomen kieli ja viestintä; Lapin AMKin asiakirjat, opinnäyteopas ja viittaamistekniikka.

Aika ja paikka

Hyvinvointipalvelut Tietokatu 1, Kemi
Etäyhteyksin toteutuvat osuudet lukukausiaikataulutuksen mukaisesti.

Oppimateriaalit

Suomen kieli ja viestintä (3 op) materiaali:
*suomen kieli ja viestintä: Lapin AMKin asiakirjat & opinnäytetyön opas
*Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle: Mattila, Ruusunen & Uola (WSOY 2008)
*Henkilöarviomenetelmät: Niitamo (Työterveyslaitos 2003)
*Viisaasti neuvotellen ratkaisuihin: Holz (Oy Rastor Ab)
*Hyvinvointialan viestintä: Niemi & Nietosvuori & Virikko (Edita 2006)
*Viestintätaito - opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin: Repo & Nuutinen (Otava 2008)
*muu opettajan materiaali ja verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Suomen kieli ja viestintä /vastuuopettaja Päivi Hietala
Opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt:
etäopetus
opetustallenteet
alkuinfo: kampuksella /Kemi, ohjevideo /Oulu
Moodle-oppimisympäristö
yksilö- ja ryhmäharjoitukset
oppimistehtävät:
kirjalliset ja suulliset viestinnän tehtävät

videotehtävä: yksilötehtävä. Työnhaku: itsensä esittely. "Millainen viestijä ja työntekijä olen?"
Videotehtävän pohjana käytetään erilaisia testejä ja niiden tuloksia.
Testien linkit ja ohjeet ovat Moodlessa.

gerontologia: kirjallinen tehtävä 0 - K5 ryhmätehtävä / yhteistehtävä Monitieteinen gerontologiaosaaminen -OJ:n kanssa
* kirjallisen tehtävän arviointi 0 - K5 (ulkoasu, kieli, viittaukset ja muu kirjallisen tehtävän ohjeistuksen noudattaminen arviointiperusteina). Kaikille ryhmän jäsenille sama arvosana kirjallisesta tehtävästä.


Ohjaus ja palaute:
kirjallisen tehtävän ohjaus ryhmille ennen tehtävän palautuspäivää
Kirjallinen viestintä: ohjaus /Päivi Hietala
9.11.2022 klo 12.30 - 15.45. Pakollinen osallistuminen ohjaukseen.
Ohjausaika varataan etukäteen Moodlessa olevassa keskustelussa. Ohjausaika on 15 - 30 min/ryhmä (aika riippuu ryhmien määrästä).


Opintojakso sisältää myös orientoivien opintojakson 1. osion, jonka opiskelijat suorittavat ennen opintojen alkamista. Sen kautta opiskelijat perehtyvät laaja-alaisesti opiskeluihin Lapin ammattikorkeakoulussa ja ottavat haltuun opiskelussa käytettävät oppimisalustat ja etäopetuksessa käytettävät järjestelmät. Orientoivien opintojen 1. osion suorittaminen on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle Vuorovaikutus ja viestintä opintojakson kokonaisuudesta.

Vuorovaikutus ja viestintä / orientoivat opinnot osa 2 /vastuuopettaja Tuula Ahokumpu
Osuuden sisältö:
- geronomin ammatti ja osaaminen/kompetenssit
- 1. lukukauden aikataulutus syksy 2022
- 1. lukukauden toteutussuunnitelma
- Geronomikoulutuksen opetussuunnitelma
- Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen
- Lapin amkin tutkintosääntö
- Etiikka tieteenalana ja geronomin eettiset periaatteet
- Osaamisen tasot / Bloomin taksonomia
- Tiimityöskentely ja tiimisopimus
- Innovaatiokompetenssit
- Ammatillinen vuorovaikutus ja ikäihmisen kohtaaminen
- Itsemääräämisoikeus ja integriteetti
- Dialogisuus vuorovaikutuksessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suomen kieli ja viestintä:
*ei tenttiä: kirjallisia ja suullisia tehtäviä

Vuorovaikutus ja viestintä / Tuula Ahokumpu
- tästä osuudesta ei varsinaista tenttiä, vaan yksilö- ja ryhmätehtävät, joihin tulee osallistua opettajan antamien ohjeistusten mukaisesti

Sisällön jaksotus

yhdelle lukukaudelle jaettuna: syyslukukaudella 2022 - 2023

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä ennen OJ:n alkua. Kun opettaja hyväksyy ilmoittautumisen, saa opiskelija käyttöönsä Moodle-oppimisympäristön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sekä ohjatusti toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen ja hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettiset periaatteet. Opiskelija osaa ohjatusti kirjoittaa käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Opiskelija osaa ohjatusti toimia tarkoituksenmukaisesti yksilöllisissä ja ryhmäpuheviestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sekä toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen ja hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Osaa kuvata vanhustyön eettiset periaatteet. Opiskelija osaa kirjoittaa käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti yksilöllisissä ja ryhmäpuheviestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sekä toimia itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen ja hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Osaa kuvata vanhustyön eettiset periaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja luovasti kirjoittaa käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Opiskelija osaa itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti toimiayksilöllisissä ja ryhmäpuheviestintätilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vuorovaikutus ja viestintä (5 op): Arvosana 0 - K5 määräytyy viestinnän tehtävien mukaan.
Arvosanan saamiseksi on oltava:
*orientoivat opinnot: osio 1 suoritettu
*orientoivat opinnot: osio 2: suoritettu
* viestintä: kirjallinen ja suullinen osuus suoritettu
---kirjalliset tehtävät:
- kirjallisen tehtävän arviointitaulukko: gerontologia-tehtävä
- suullinen viestintä: videotehtävien arviointi.
- tuntiaktiivisuus: osallistuminen harjoituksiin ja tehtäviin