Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan koulutus, Kemi

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2022
Tunnus
(KA71S22S_1)

Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2022
Tunnus
(KA71S22S_2)
​Sosionomikoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy, 2021
Tunnus
(KA71S21S)
Sosionomikoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, Kevät 2020
Tunnus
(KA71S20K)
Sosiaalialan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi, Kevät 2019
Tunnus
(KA71S19K)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opiskelijaryhmät
 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
- osaa kuvata, arvioida ja kehittää asiakasprosessin eri vaiheita
- osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan erilaisia työorientaatioita ja työmenetelmiä
Sisältö:
- harjoittelu opiskelijan suuntautumisen mukaisessa sosiaalialan toimintaympäristössä (9 vko)
- kirjallinen ammattianalyysi
Edeltävät opinnot:
Asiakastyöosaaminen (harjoittelu) tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot vähintään aloitettu ennen tätä harjoittelua.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on harjoittelussaan tukenut ja ohjannut tavoitteellisesti asiakkaita ja/tai asiakasryhmiä. Opiskelija on soveltanut ja arvioinut sosiaalialan työorientaatioita ja työmenetelmiä. Opiskelija osaa kuvata ja arvioida asiakasprosessin kokonaisuutta eri vaiheineen. Opiskelijan toiminta harjoittelupaikassa on sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja hän on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

26.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Leppälä
 • Tarja Jussila
 • Mari Louste
 • Kaisu Vinkki
 • Matti Virtasalo
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Leena Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
- osaa kuvata, arvioida ja kehittää asiakasprosessin eri vaiheita
- osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan erilaisia työorientaatioita ja työmenetelmiä
Sisältö:
- harjoittelu opiskelijan suuntautumisen mukaisessa sosiaalialan toimintaympäristössä (9 vko)
- kirjallinen ammattianalyysi
Edeltävät opinnot:
Asiakastyöosaaminen (harjoittelu) tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot vähintään aloitettu ennen tätä harjoittelua.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on harjoittelussaan tukenut ja ohjannut tavoitteellisesti asiakkaita ja/tai asiakasryhmiä. Opiskelija on soveltanut ja arvioinut sosiaalialan työorientaatioita ja työmenetelmiä. Opiskelija osaa kuvata ja arvioida asiakasprosessin kokonaisuutta eri vaiheineen. Opiskelijan toiminta harjoittelupaikassa on sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja hän on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää dokumentoinnin lainsäädännön, oikeudet ja velvoitteet
- ymmärtää dokumentaation sosiaalialan työkäytäntönä
- osaa dokumentoida ja käyttää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja
- tunnistaa ja kehittää omaa ammatillista dokumentoinnin tapa
Sisältö:
- Dokumentoinnin ja kirjaamisen lainsäädäntö ja etiikka (henkilötietolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakatietojen sähköisestä käsittelystä, sosiaalihuollon asiakastietolaki)
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Dokumentointi asiakastyön välineenä ja kuvaajana
- Asiakkaan rooli ja osallisuus dokumentoinnissa

Sisältö

- Dokumentoinnin ja kirjaamisen lainsäädäntö ja etiikka (henkilötietolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakatietojen sähköisestä käsittelystä, sosiaalihuollon asiakastietolaki)
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Dokumentointi asiakastyön välineenä ja kuvaajana
- Asiakkaan rooli ja osallisuus dokumentoinnissa

Aika ja paikka

Syksy 2022, II-periodi.

Oppimateriaalit

Opettajan koostama oppimateriaali löytyy digitaalisena opintojakson alkaessa Moodle-alustalta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jossa opiskelija pysähtyy pohtimaan kokemuksiaan ja näkemyksiään dokumentaation roolista sosiaalialalla. Ennakkotehtävää käsitellään kurssin orientaatioluennoilla, joissa syvennytään dokumentointiin ja kirjaamiseen sosiaalialan ammatillisten käytänteiden ja kehittämisen näkökulmista. Opintojaksolla tehdään dokumentaatio-harjoitteita, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakso päättyy kirjalliseen tehtävään, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa perehtymällä opettajan osoittamaan kirjallisuuteen ja luentomateriaaliin sekä soveltamalla tätä tietoperustaa sosiaalialan asiakastilanteiden dokumentaatioon, mihin kurssin harjoituksissa on valmentauduttu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:

- Dokumentaation liittyvä lainsäädäntö ja etiikka
- Dokumentoinnin rooli sosiaalialalla
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Asiakkaan osallisuus dokumentaatiossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä dokumentoinnin merkityksen ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija tietää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa dokumentoida ja tuntee hyvin dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä sen merkityksen ammatillisessa toiminnassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida dokumentoinnin merkitystä ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija hallitsee erinomaisesti dokumentointia ohjaavan lainsäädännön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla hylätty-5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää, että kaikki opintojaksoon kuuluvat suoritukset on palautettu. Arviointi perustuu opintojaksolla tehtyihin oppimistehtäviin.

Opintojakson osaamistavoitteina on, että opiskelija
- tietää dokumentoinnin lainsäädännön, oikeudet ja velvoitteet
- ymmärtää dokumentaation sosiaalialan työkäytäntönä
- osaa dokumentoida ja käyttää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja
- tunnistaa ja kehittää omaa ammatillista dokumentoinnin tapa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tunnistaa dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä dokumentoinnin merkityksen ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija tietää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa dokumentoida, ja tuntee hyvin dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä sen merkityksen ammatillisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida dokumentoinnin merkitystä ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija hallitsee erinomaisesti dokumentointia ohjaavan lainsäädännön.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Mari Louste
Opiskelijaryhmät
 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee johtamisteorioita
- tietää johtamisen ja henkilöstöhallinnon periaatteita ja käytäntöjä (TO, PY)
- tuntee hyvän hallinnon periaatteet (PY, EH)
- osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
- tuntee hallinnollisen päätöksenteon ja osaa ohjata asiakasta hallintokäytännöissä
- tuntee työ-ja virkasuhteen perusteet
Sisältö:
- yleisimmät johtamisteoriat
- hyvää hallintoa ja esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Opintojakson pakollinen kirjallisuus - Hallintolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434 - Kulla, H. (2018). Hallintomenettelyn perusteet (10., uudistettu painos.). [Helsinki]: Alma Talent Oy. - Liukko, E. & Nykänen, E. 2019. Sosiaalityön tulevaisuus – sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:47. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161660/Rap_47_2019_Sosiaalityon%20tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Kuntatyönantajat. 2015. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas. 4. uudistettu painos. https://moodle.eoppimispalvelut.fi/pluginfile.php/613887/mod_resource/content/1/Virkasuhdeopas.pdf - Kuntatyönantajat. 2015. Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas. 4. uudistettu painos. https://moodle.eoppimispalvelut.fi/pluginfile.php/613888/mod_resource/content/1/kt-tyosuhdeopas-suomi.pdf . Valtioneuvosto . SOTE-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu. Valinnainen kirjallisuus: - Joki, M. (2018). Henkilöstöasiantuntijan käsikirja (6., uudistettu painos.). [Helsinki]: Kauppakamari. - Juuti, P. (2016). Johtamisen kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus. - Kauhanen, J. (2018). Esimies tuottavuuden kehittäjänä (1. painos.). [Helsinki]: Kauppakamari - Kehusmaa, K. (2011). Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari. - Laaksonen, H., Salin, S. & Von Bagh, M. (2019). Iloa ja intoa johtamiseen: Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Helsinki. E-kirja - Mäki, T. (2014). Johtamisen kulmakivet: Kertomuksia esimiestyöstä sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Fioca. - Pietiläinen, V. & Syväjärvi, A. (2019). Johtamisen psykologia (2., uudistettu painos.). Jyväskylä: PS-kustannus. - Vihavainen, J. (2019). Työpaikan lakikirja 2019 (36. painos.). Helsinki: Edita. - Virtanen, P. (20

Opetusmenetelmät

Oppimisympäristönä on Moodle alusta. Opintojaksolla toteutetaan yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. Oppimisessa hyödynnetään opiskelijan yksilöllistä työskentelyä ja yhteistoiminnallista oppimista. Opintojaksolla toteutetaan aktivoivia kirjoitustehtäviä ja ryhmäkeskusteluja pohjautuen opintojakson oheislukemistoon. Opiskelija saa palautetta toteutuksen aikana tehtävistään muilta opiskelijoilta ja opettajalta. Opintojaksoon sisältyvä oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja itsenäinen kirjallinen tentti/tehtävä numeerisesti (0-5) annettujen arviointikriteereiden mukaisesti. Läsnäolovelvoite 80% luento-opetuksesta. Oppimistehtävien tekeminen ja pienryhmätyöskentely Moodle alustalla vaativat aktiivista läsnäoloa ja ne tukevat itsenäisen tehtävän suorittamista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailuja mahdollisuuksien mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti kontaktituntien päättymisen jälkeen viikolla 39. Arviointi hyväksytty/hylätty. Uusintamahdollisuuksia tarjotaan tarpeen mukaan.
Kirjallisen työn palautus viikolla 43.
II palautus kirjalliselle työlle mahdollinen viikolla 47.
III palautus mahdollinen viikolla 2/2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-prosessin kautta hyväksilukuja saaneiden kanssa voidaan sopia osasuorituksista.

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetus vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti ja Moodle alustalla työskentelyä toteutuksen aikana. Kontaktiopetuksen jälkeen välittömästi verkkotenti ja tämän jälkeen aikaa kirjallisen työn laatimiselle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä erilaisia johtamisteorioita, peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Tunnistaa hallintoa ja esimiestyötä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää yleisimmät johtamisteoriat ja niiden käyttötavat sosiaalialan näkökulmasta. Ymmärtää lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa soveltaa käytännön esimerkein johtamisteorioita sosiaalialan työssä. Soveltaa sosiaalialan hallinnollisia periaatteita ja lainsäädäntöä käytännön esimerkein.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessin aikainen arviointi toteutuksen aikana vertaispalautteena muilta opiskelijoilta ja opettajalta sekä suullisesti että kirjallisesti.
Verkkotentin arviointi jhyväksytty/hylätty.
Itsenäisen oppimistehtävän arviointi 0-5 annetujen arviointikriteeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä erilaisia johtamisteorioita, peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Tunnistaa hallintoa ja esimiestyötä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa selittää yleisimmät johtamisteoriat ja niiden käyttötavat sosiaalialan näkökulmasta. Ymmärtää lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa käytännön esimerkein johtamisteorioita sosiaalialan työssä. Soveltaa sosiaalialan hallinnollisia periaatteita ja lainsäädäntöä käytännön esimerkein.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 13.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Mari Louste
Vastuuhenkilö

Mari Louste

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee johtamisteorioita
- tietää johtamisen ja henkilöstöhallinnon periaatteita ja käytäntöjä (TO, PY)
- tuntee hyvän hallinnon periaatteet (PY, EH)
- osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
- tuntee hallinnollisen päätöksenteon ja osaa ohjata asiakasta hallintokäytännöissä
- tuntee työ-ja virkasuhteen perusteet
Sisältö:
- yleisimmät johtamisteoriat
- hyvää hallintoa ja esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö

Sisältö

Tieto puuttuu

Opetusmenetelmät

Tiedot päivitetään syksyn 2022 aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä erilaisia johtamisteorioita, peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Tunnistaa hallintoa ja esimiestyötä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää yleisimmät johtamisteoriat ja niiden käyttötavat sosiaalialan näkökulmasta. Ymmärtää lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa soveltaa käytännön esimerkein johtamisteorioita sosiaalialan työssä. Soveltaa sosiaalialan hallinnollisia periaatteita ja lainsäädäntöä käytännön esimerkein.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Kirsi Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Kirsi Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
- osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
- opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä
Sisältö:
- työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinenoppilashuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
- työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
- työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022 24.10.2022- 31.12.2022. Verkossa, Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodlessa. Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin. Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakso sisältää kolme erilaista oppimistehtävää.

Opintojakson vapaaehtoinen info pidetään heti opintojakson alkaessa AC-yhteydellä, Infon ajankohta sekä linkki AC-tilaan löytyvät opintojakson Moodle-alustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan opiskelija haastattelee työelämän edustajaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hylätty - 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kaikki vaadittavat oppimistehtävät tulee tehdä hyväksyttävästi aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa määritellä opintojakson keskeisiä peruskäsitteitä eikä lähestymistapoja. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet palauttamatta/tekemättä ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti niitä sisäistämättä. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

2 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti ja osin selittäen. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

4 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista/kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Majala
Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee perhetyön työmuotoja ja taustateorioita
- osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhelähtöisiä työmenetelmiä
Sisältö:
- perhetyön teoreettiset lähtökohdat
- perhetyön eri muodot
- lapsi- ja perhetyön menetelmät

Sisältö

- perhetyön teoreettiset lähtökohdat
- perhetyön eri muodot
- lapsi- ja perhetyön menetelmät

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalin hyödyntäminen sekä muu tunneilla suositeltu kirjallisuus sekä materiaali.
Kirjana: Rönkkä & Rytkönen: Monisäikeinen perhetyö

Opetusmenetelmät

- Luennot AC, joissa 80% läsnäolovelvollisuus
- Työskentely Moodle-oppimisalustalla
- Oppimateriaaleihin sekä kirjallisuuteen perehtyminen
- Essee tyylinen tehtävä
- Tehtävät, harjoitukset ja esitykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä niukasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä monipuolisesti ja kriittisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Essee, oppimistehtävä ja oppimispäiväkirja arvioidaan hylätty-5.
Kurssin suorittaminen voi sisältää itsenäisiä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty-hylätty-täydennettävä.
Annetut tehtävät on on suoritettava hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo luennoilla väh.80%, jotta kurssi tulee suoritettua.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Kirsi Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Kirsi Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää nuorten kanssa tehtävän sosiaalityön taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä (EH, TO)
- osaa selittää nuorisososiaalityöhön liittyviä ilmiöitä ja erityiskysymyksiä
- tuntee nuorten kanssa tehtävän sosiaalityön keskeiset työmenetelmät ja osaa käyttää niitä (ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki, kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen työ) (LO)
- osaa soveltaa nuorisososiaalityötä koskevaa lainsäädäntöä ja hankkii ajankohtaista tutkimustietoa
Sisältö:
- nuorten osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
- nuorisososiaalityön ja sosiaalisen nuorisotyön käsitteet, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
- nuorisososiaalityötä ohjaava lainsäädäntö

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kemi, Kosmos
1.8.-16.10..2022
Syksy 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali. Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunteja joilla läsnäolovelvollisuus on 80 %
- Oppimistehtävä
- Tuntitehtävät ryhmissä
- Itsenäinen työskentely
- Oppimiskeskustelut
- Asiantuntijavierailija

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan opiskelija haastattelee työelämän edustajaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.
Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.
Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle aktiivista osallistumista läsnäolovelvoitteen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvien tuntitehtävien, itsenäisten tehtävien ja oppimistehtävän palauttaminen ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä sekä tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Opintojakson oppimistehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5.
Opintojakso arvioidaan hyl-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa määritellä opintojakson keskeisiä peruskäsitteitä eikä lähestymistapoja. Opiskelija ei ole osallistunut opintojaksolle läsnäolo velvoitteen mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet palauttamatta/tekemättä ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti niitä sisäistämättä. Opiskelija on osallistunut opintojaksolle läsnäolo velvoitteen mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

2 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti ja osin selittäen. Opiskelija on osallistunut opintojaksolle läsnäolo velvoitteen mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat. Opiskelija on osallistunut opintojaksolle läsnäolo velvoitteen mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

4 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen. Opiskelija on osallistunut opintojaksolle läsnäolo velvoitteen mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista/kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen. Opiskelija on osallistunut opintojaksolle läsnäolo velvoitteen mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat suoritteet tehty/palautettu ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 11.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Timo Marttala
 • Sari Halttunen
 • Tarja Jussila
 • Merja Hjulberg
 • Leena Seppälä
 • Leila Nisula
Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Timo Marttala
 • Marjukka Rasa
 • Sanna Viinonen
 • Sari Halttunen
 • Merja Hjulberg
 • Laura Jokela
 • Johanna Majala
 • Seija Järvi
 • Matti Virtasalo
 • Kirsi Poikajärvi
 • Leena Viinamäki
 • Susanna Helavirta
 • Tarja Jussila
 • Kaisu Vinkki
Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät
 • K71S19S
  Sosiaalialan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • K71S19S2
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S19S1
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ks. arviointikriteerit Lapin AMKn sivuilta http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Matti Virtasalo
Vastuuhenkilö

Matti Virtasalo

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- syventää asiakastyömenetelmäosaamista (EH; TO)
- osaa tukea ja aktivoida asiakkaan voimavaroja, osallisuutta ja toimijuutta (EH; TO; LO)
- tuntee sosiaalipedagogisen työorientaation mahdollisuudet osallisuuden edistäjänä ja osaa soveltaa työotetta eri-ikäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa
Sisältö:
- osallisuuden ja aktiivisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen
- osallistavat ja aktivoivat yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmät ja niiden tarkoituksenmukainen soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Osallistamisen ja aktivoimisen pyrkimys sosiaalialalla. Vuorovaikutuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa asiakkaiden toimijuuden vahvistamiseksi.
Tutustutaan erilaisiin sosiaalialalla käytettäviin osallistaviin ja aktivoiviin työmenetelmiin sekä sovelletaan valittua työmenetelmää oppimistehtävässä asiakkaiden kanssa työskenneltäessä

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Osallistava opintojakson suunnittelu. Luennot ja opetuskeskustelut. Käytännön harjoitukset oppitunneilla. Itsenäinen työskenteleminen asiakkaiden kanssa osallistavia ja aktivoivia menetelmiä soveltaen. Itsenäisen työskentelyn tavoitteena vuorovaikutuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa asiakkaiden toimijuuden vahvistamiseksi. Asiakkaiden kanssa työskentelyn kokonaisuus rakentuu yhteisestä toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja sen arvioinnista. Asiakastyöskentelyn kokemukset jaetaan yhteisessä päätöskeskustelussa.

Annettuun kirjallisuuteen perehtyminen ennen opintojakson alkua (ennakkotehtävä) sekä opintojakson kuluessa itsenäinen tiedonhankinta. Oppimistehtävänä kirjallinentyö/tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen ohjaustehtävä työpaikalla tai muutoin soveliaan kohderyhmän kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Orientaatiotehtävien palautus aikataulun mukaisesti.
Kirjallisen tehtävän arviointi.
Itsenäisen toiminnallisen toteutuksen arviointi.
Läsnäolo lähiopetuksessa 80 %.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kommunikoida ruotsin kielellä sosiaalialan työssä sekä suullisesti että kirjallisesti
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja ruotsin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa tulkita olennaisen sisällön sosiaalialan ruotsinkielisistä lähteistä.
- laajentaa kuvaansa alansa pohjoismaisesta ulottuvuudesta tutustumalla sosiaalialan teemoihin ruotsin kielellä
- saavuttaa sellaisen suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon, jota edellytetään kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä (eurooppalaisen viitekehyksen mukainen ammatillisen osaamisen taso B1)

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Flexsocial

Kansainvälisyys

Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö rajakaupunki TornioHaparanda ja Ruotsin yhteydet.

Sisällön jaksotus

Opiskelija
• osaa kommunikoida ruotsin kielellä sosiaalialan työssä sekä suullisesti että kirjallisesti
• osaa käyttää alansa perussanastoa ja ruotsin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
• osaa tulkita olennaisen sisällön sosiaalialan ruotsinkielisistä lähteistä.
• laajentaa kuvaansa alansa pohjoismaisesta ulottuvuudesta tutustumalla sosiaalialan teemoihin ruotsin kielellä
• saavuttaa sellaisen suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon, jota edellytetään kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä (eurooppalaisen viitekehyksen mukainen ammatillisen osaamisen taso B1)
Teemat:
• Sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
• Kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso T1. (tyydyttävä)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa.
Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso H3. (hyvä)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.
Ääntää ruotsia ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso K5. (kiitettävä)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson AC-luentoihin vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Hylätty (0)

0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ks. hyväksyttyjen arvosanojen selitykset.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1-T2 arvioidaan lopputodistuksessa tyydyttävin arvioin.

Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.

Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ruotsin kielen osalta H3 ja H4 arvioidaan eri tavalla, eli H3 tulee lopputodistukseen tyydyttävin arvioin ja H4 tulee hyvin arvioin,

Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.

Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tämä taso arvioidaan lopputodistuksessa hyvin arvioin.

Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 23.03.2023

Ajoitus

30.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Huhta
Vastuuhenkilö

Heidi Huhta

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kommunikoida ruotsin kielellä sosiaalialan työssä sekä suullisesti että kirjallisesti
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja ruotsin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa tulkita olennaisen sisällön sosiaalialan ruotsinkielisistä lähteistä.
- laajentaa kuvaansa alansa pohjoismaisesta ulottuvuudesta tutustumalla sosiaalialan teemoihin ruotsin kielellä
- saavuttaa sellaisen suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon, jota edellytetään kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä (eurooppalaisen viitekehyksen mukainen ammatillisen osaamisen taso B1)

Sisältö

Tieto puuttuu

Opetusmenetelmät

Tiedot päivitetään syksyn 2022 aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso T1. (tyydyttävä)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa.
Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso H3. (hyvä)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.
Ääntää ruotsia ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso K5. (kiitettävä)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Timo Marttala
Vastuuhenkilö

Timo Marttala

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelijana
- osaat kuvatataloudellisen toiminnan perusteet
- osaat kuvata yritystoiminnan perusteet
- osaat soveltaa sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden ja taloudellisen toiminnan perusteita opiskelussasi ja ammatillisessa toiminnassa

Sisältöteemat:
- tarpeet ja hyödykkeet
- niukkuuden periaate
- julkinen/yksityinen /kolmannen sektorin talous
- sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan talous
- sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
- toiminta-ajatus, liikeidea ja markkinoinnin perusteet

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Terveystaloustiede; Harri Sintonen, Markku Pekurinen
Taloudellinen arviointi sosiaalialalla; Sefton Tom, Byford Sarah, McDaid david, Hills John, Knapp Martin
Hoivayrittäjyys; Rissanen Sari, Sinkkonen Sirkka

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimiskeskustelut, itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. Opintojakson oppituntien puitteissa.
2. 2.12.2022
3. 5.1.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Määrittelet ja kuvaat yrittäjyyden ja talousosaamisen keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Analysoit yrittäjyyden ja talousosaamisen keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Analysoit kriittistä otetta hyödyntäen yrittäjyyden ja talousosaamisen keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja toimiessasi ammatillisissa toimintaympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit
Hylätty 0 Opiskelija ei osaa määritellä opintojakson keskeisiä peruskäsitteitä eikä lähestymistapoja.
T 1 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti niitä sisäistämättä.
T 2 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti ja osin selittäen.
H 3 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat.
H 4 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.
K 5 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista/kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Timo Marttala
Vastuuhenkilö

Timo Marttala

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee työmarkkinoiden toimintalogiikan ja keskeiset työllistymiseen liittyvät lainsäädäntöön perustuvat palvelumuodot (EH; TO)
- tietää työllistymiseen liittyvät palvelut ja palveluprosessit ja osaa soveltaa niitä työssä (EH; TO)
- osaa tukea ja ohjata ihmistä työllistymiseen ja ammatillisen polun etsimiseen liittyvissä kysymyksissä
Sisältö:
- työvoimapolitiikka
- työmarkkinat ja niiden toimintalogiikka
- työvoimapalvelujen palveluprosessit ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö
- yksilöllinen ja ryhmäohjaus

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Työ, työvoima & politiikka, Pertti Koistinen
https://tyomarkkinatori.fi/

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimiskeskustelut, itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. Opintojakson oppituntien puitteissa.
2. 14.10.2022
3. 11.11.2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty 0 Opiskelija ei osaa määritellä opintojakson keskeisiä peruskäsitteitä eikä lähestymistapoja.
T 1 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti niitä sisäistämättä.
T 2 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti ja osin selittäen.
H 3 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat.
H 4 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.
K 5 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista/kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Susanna Helavirta
 • Virpi Piira
 • Johanna Majala
 • Leila Nisula
Vastuuhenkilö

Leena Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • K71S19S
  Sosiaalialan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • K71S19S2
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S19S1
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää organisaation tavoitteellisen ja strategisen toiminnan merkityksen
- osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä
- osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaperiaatteet
- osaa jäsentää esimiehen tehtävien keskeiset sisällöt
- osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä
Sisältö:
- harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä (9 vko)
- kirjallinen ammattianalyysi
Edeltävät opinnot:
Asiakastyöosaaminen (harjoittelu) 15 op ja ammatillinen osaamisen syventäminen (harjoittelu) 15 op tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja työyhteisö- ja organisaatio-opinnot vähintään aloitettuna ennen tätä harjoittelua.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on toiminut harjoittelupaikkansa työtehtävissä aktiivisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä sekä arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä. Opiskelija osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja talous- ja henkilöstöhallinnon. Opiskelija osaa arvioida verkostotyön merkitystä sosiaalialan palveluissa sekä esittää näkemyksiä työkäytäntöjen kehittämiseksi. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja hän on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Vastuuhenkilö

Mikko Ravantti

Opiskelijaryhmät
 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää organisaation tavoitteellisen ja strategisen toiminnan merkityksen
- osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä
- osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaperiaatteet
- osaa jäsentää esimiehen tehtävien keskeiset sisällöt
- osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä
Sisältö:
- harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä (9 vko)
- kirjallinen ammattianalyysi
Edeltävät opinnot:
Asiakastyöosaaminen (harjoittelu) 15 op ja ammatillinen osaamisen syventäminen (harjoittelu) 15 op tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja työyhteisö- ja organisaatio-opinnot vähintään aloitettuna ennen tätä harjoittelua.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on toiminut harjoittelupaikkansa työtehtävissä aktiivisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä sekä arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä. Opiskelija osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja talous- ja henkilöstöhallinnon. Opiskelija osaa arvioida verkostotyön merkitystä sosiaalialan palveluissa sekä esittää näkemyksiä työkäytäntöjen kehittämiseksi. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja hän on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 26.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Virpi Piira
Vastuuhenkilö

Laura Jokela

Opiskelijaryhmät
 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa organisaatioteorioita ja työn organisoitumismalleja
- tietää työyhteisön toiminnan periaatteet (TO, EH)
- tuntee työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lähtökohdat ja sisällöt (TO, LO)
Sisältö:
- organisaatioteoriat ja -mallit,
- esimies- ja alaistaidot
- viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä
- työhyvinvointi ja sitä edistävät toimet

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Etä- ja lähiopetus Lapin ammattikorkeakoulun Kemin Kampuksella työsuunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaalit

- Anttila J. ym. 2018. Tulevaisuusselonteon taustaselvitys Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018. sivut: 33-59.
- Työturvallisuuskeskus TTK. 2016. Sosiaalialan työsuojelu ja -hyvinvointi
- Manka, M-L 2016. Työhyvinvointi

Opetusmenetelmät

Luennot
Tutkiva oppiminen
Oppimistehtävät
Toiminnalliset harjoitteet
Oppimistehtävien integrointi työelämään/harjoitteluun

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävien integrointi työelämään/harjoitteluun

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksen aikana tehdään erilaisia oppimistehtäviä yksin, parityönä ja ryhmissä hyödyntäen Moodle alustaa. Jakson lopussa palautetaan pienryhmissä toteuttava oppimistehtävä (numeerinen arviointi H-5), joka sisältää pienryhmien prosessiin liittyviä osatehtäviä (hyväksytty/hylätty).

Palautettavilla tehtävillä lisäksi kaksi uusintapalautusajankohtaa: 11/2022 ja 1/2023.

Sisällön jaksotus

Etä- ja lähiopetus, sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Työn organisoitumismallit
Työyhteisön dynamiikka
Työyhteisön jäsenyys ja sen reflektointi
Työhyvinvoinnin rakentuminen ja työsuojelun elementit
Erilaisten asiakas-ja työryhmien ohjaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä työyhteisön tarkastelussa analyyttista ja kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiimiprosessiin liittyvät osatehtävät: hyväksytty/hylätty.
Pienryhmien oppimistehtävä (raportti): numeerinen H-5.
Oppimistehtävän itsearviointi: hyväksytty/hylätty.
Kontaktiopetuksen aikana tehtävät harjoitukset ja niiden purkaminen: hyväksytty/hylätty.
Vertaispalautteet ja opettajan palautteet.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 13.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 29.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Virpi Piira
Vastuuhenkilö

Virpi Piira

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa organisaatioteorioita ja työn organisoitumismalleja
- tietää työyhteisön toiminnan periaatteet (TO, EH)
- tuntee työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lähtökohdat ja sisällöt (TO, LO)
Sisältö:
- organisaatioteoriat ja -mallit,
- esimies- ja alaistaidot
- viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä
- työhyvinvointi ja sitä edistävät toimet

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opetus työsuunnitelman mukaisesti

Oppimateriaalit

Opetuksessa hyödynnetään erityisesti seuraavia teoksia:

Anttila J. ym. 2018. Tulevaisuusselonteon taustaselvitys Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018. sivut: 33-59.

Työturvallisuuskeskus TTK. 2016. Sosiaalialan työsuojelu ja -hyvinvointi.

Manka, M-L 2016. Työhyvinvointi.

Hiila I., Tukiainen M. & Hakola, I. 2019. Tiimiäly. Opas muuttuvaan työelämään. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Kuntatyö 2030: Työn murros. Työn murroksen seuranta kunta-alalla, yhteenveto ja johdanto 2.6.2021. Yhteenveto vuoden 2021 työn murroksen seurannasta (kt.fi)

Harisalo, R. 2021. Organisaatioteoriat (2. painos). Helsinki: Tietosanoma.

Pohjola A., Kemppainen T., Niskala A. & Peronius N. (toim.) 2019: Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

Mönkkönen, K. & Roos, S. 2010: Työyhteisötaidot. Painettu EU:ssa.

Skogholm, L. 2021. Kohtaamisen koodit. Kuinka ymmärtää ihmisiä ja saada parempi (työ)elämä. Stocholm: HarperCollins Nordic.

Salminen, J. 2016. Työntekijän vastuu ja työelämätaidot. Vantaa: Grano Oy.

Tamminen N. & Solin P. (toim.) 2014. Mielenterveyden edistäminen työpaikalla. THL Opas 32, 2014. THL_OPA2014_032_verkko.pdf (julkari.fi). Viitattu 21.3.2022.

Sydänmaanlakka, P. 2002. Älykäs organisaatio – tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen. Helsinki: Talentum.

Opetusmenetelmät

Luennot
Tutkiva oppiminen
Oppimistehtävät
Toiminnalliset harjoitteet
Ryhmätyöskentely
Itse- ja vertaisarviointi
Oppimistehtävien integrointi työelämään/harjoitteluun

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson aikana tehdään

- erilaisia oppimistehtäviä yksin, parityönä ja ryhmissä hyödyntäen Moodle alustaa. Palautukset opintojakson aikana opintojaksolla annetun aikataulun mukaisesti (Hyl/Hyv).
- ryhmätyöskentelynä yhteinen oppimistehtävä, jonka ryhmä palauttaa kontaktiopetuksen päättymisen jälkeen (H-5) .
- itse- ja vertaisarviointi rymätyöskentelystä (Hyl/Hyv).

Uusintamahdollisuus AMK tutkintosäännön mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-prosessin kautta hyväksilukuja saaneiden kanssa voidaan sopia osasuorituksista.

Sisällön jaksotus

Lähiopetus sekä opiskelijan itsenäinen työskentely erikseen vahvistettavan työsuunnitelman mukaisesti.

Sisältö jakaantuu seuraaviin teemohin:
- Työn muutos ja organisaatiomallit
- Tiimityö ja tiimiorganisaatio
- Työelämätaidot ja osaaminen
- Viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä
- Työhyvinvointi
- Työsuojelu- ja työturvallisuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä työyhteisön tarkastelussa analyyttista ja kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät yksin, parityönä ja ryhmissä: Hyv/Hyv (Kokonaisarvosanaan korottava vaikutus)
Oppimistehtävät itse- ja vertaisarviointi: Hyl/Hyv (Kokonaisarvosanaan korottava vaikutus)

Pienryhmien oppimistehtävän arviointi H-5:

KIITETTÄVÄ (5) Opiskelija osaa:
• arvioida työhyvinvointiin, työn tekemiseen sekä organisoitumiseen liittyvien muutosten merkitystä syvällisesti erilaisten organisaatio- ja
työyhteisöön sekä työhyvinvointiin liittyvien käsitteiden valossa
• analysoida ja arvioida työyhteisön erilaisia hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen menetelmiä
• ehdottaa uusia näkökulmia erilaisten työyhteisöjen toimivuuden vahvistamiseksi tutkimusten ja teoriatiedon pohjalta
• kehittää työorganisaatioiden tiimityöskentelyä
• kehittää ja arvioida työyhteisön vuorovaikutusta tutkimukseen ja teoriatietoon pohjautuen
• kehittää teoreettisen tiedon ja käytännön kokemusten pohjalta työyhteisön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja laatua osaamisen
näkökulmasta
• huomioida Lapin amk:n kirjallisten töiden ohjeistukset moitteettomasti

HYVÄ (4) Opiskelija osaa
• analysoida työhyvinvointiin, työn tekemiseen ja organisoitumiseen liittyvien muutosten merkitystä organisaatio- ja työyhteisöön sekä
työhyvinvointiin liittyvien käsitteiden valossa
• analysoida ja hyödyntää työyhteisön erilaisia hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen menetelmiä
• vertailla erilaisten työyhteisöjen toimivuutta tutkimusten ja teoriatiedon pohjalta
• arvioida työorganisaatioissa tapahtuvaa tiimityöskentelyä
• arvioida työyhteisön vuorovaikutusta tutkimukseen ja teoriatietoon pohjautuen
• analysoida teoreettisen tiedon ja käytännön kokemusten pohjalta työyhteisön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja laatua osaamisen
näkökulmasta
• huomioida Lapin amk:n kirjallisten töiden ohjeistukset moitteettomasti

HYVÄ (3) Opiskelija osaa
• ymmärtää työhyvinvointiin, työn tekemiseen ja organisoitumiseen liittyvien muutosten merkitystä organisaatio- ja työyhteisöön sekä
työhyvinvointiin liittyvien käsitteiden valossa
• selittää ja kuvata työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen menetelmiä
• tietää työyhteisöjen toimivuuteen vaikuttavia keskeisiä teoreettisia periaatteita
• ymmärtää työorganisaatioissa tapahtuvan tiimityöskentelyn perusteet
• kuvata työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä keskeisiä tekijöitä teoriatietoon pohjautuen
• tietää teoreettisen tiedon ja käytännön kokemusten pohjalta työyhteisön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä laatuun vaikuttavia
tekijöitä
• raportissa on pääsääntöisesti huomioitu Lapin amk:n kirjallisten töiden ohjeistukset

TYYDYTTÄVÄ (2) Opiskelija osaa
• kuvata työhyvinvointiin, työn tekemiseen ja organisoitumiseen liittyviä muutoksia ja käsitteitä
• antaa esimerkin työyhteisön hyvinvoinnin tai osaamisen kehittämisen menetelmästä
• antaa esimerkkejä työyhteisöjen toimivuuteen liittyvistä keskeisistä periaatteista
• toimia tiimin jäsenenä
• nimetä joitakin työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä teoriatietoon pohjautuen
• antaa esimerkkejä työyhteisön työhyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä laatuun vaikuttavista tekijöistä
• raportissa on pyritty huomioimaan Lapin amk:n kirjallisten töiden ohjeistukset

TYYDYTTÄVÄ (1) Opiskelija osaa
• tunnistaa joitakin työhyvinvointiin, työn tekemiseen ja organisoitumiseen liittyviä muutoksia
• nimetä jonkin työhyvinvoinnin tai työyhteisön osaamisen kehittämisen menetelmän
• tunnistaa joitakin työyhteisöjen toimivuuteen liittyviä keskeisiä teoreettisia periaatteita
• toimia tiimin jäsenenä
• kuvata teorian pohjalta työyhteisön vuorovaikutukseen liittyvän tekijän
• nimetä jonkun työyhteisön työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä
• raportissa on vain osin huomioitu Lapin amk:n kirjallisten töiden ohjeistukset

HYLÄTTY (H) Opiskelija
• ei tunnista työn tekemiseen ja organisoitumiseen liittyviä muutoksia
• ei osaa nimetä yhtään työyhteisön osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvää kehittämismenetelmää
• ei tunnista työyhteisön toimivuuteen liittyviä keskeisiä periaatteita
• ei osaa toimia tiimin jäsenenä
• ei osaa kuvat teorian avulla työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä
• ei osaa nimetä työyhteisön työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä
• raportissa ei ole huomioitu Lapin amk:n kirjallisia ohjeita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä työyhteisön tarkastelussa analyyttista ja kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Halttunen
Vastuuhenkilö

Sari Halttunen

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa asiakkaan tuen ja ohjauksen tarpeet erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa (TO)
- omaa valmiudet kohdata ja toimia monitarpeisissa asiakastilanteissa (TO)
- osaa käyttää ryhmä- ja yksilöohjauksen taitojaan asiakastyössä (TO;EH;LO)
Sisältö:
- päihteet, seksuaalisuus, ikääntyminen, mielenterveyttä vaarantavat tekijät, haastava käyttäytyminen erityishaasteina
- erilaiset kuntoutusmuodot ja terapiat
- turvallisuutta edistävät työmenetelmät haastavissa tilanteissa

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

syksy 2022, 1.periodi.

Opetusmenetelmät

Vammaistyön erityiskysymykset 5 op, =133 h, josta
- lähiopetus/luennot yht 20h
- toiminnallinen ja itsenäinen työskentely ( toteutus ja kirjallinen raportointi yht.103 h)
- erikseen sovitaan toiminnallisen osuuden ohjauskerrat koululle tai AC/Teams- välitteisesti 10 h
Opintojakson tehtävä suoritetaan toiminnallisena työelämäyhteydessä ja siitä sovitaan yhteisesti opintojakson aloituksessa. Toiminnallinen tehtävä raportoidaan kirjallisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävä suoritetaan työelämäyhteistyössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautukseen on kolme "eräpäivää". Opiskelijalle merkitään hylätty, jos ei ole ensimmäiseen ”eräpäivään” mennessä palauttanut vaadittuja suorituksia. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus kahteen uusintapalautukseen, jolloin opintojakson suoritukset oltava tehtynä/ uusittava. Mikäli suorituksesta ei saa hyväksyttyä kolmella suorituskerralla, merkitään opintojakso hylätyksi. Tämä tarkoittaa uudelleen opintojaksolle tulemista.

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ:
- lainsäädäntö, palvelujärjestelmä, palvelujen yksilöllinen suunnittelu.
- haastava käyttäytyminen erityiskysymyksenä,
- seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa,
- ikääntymisen tuomat haasteet,
- päihteet ja mielenterveysongelmat,
- sosiaalisen verkoston tukeminen,
- elämän muutostilanteet ja selviytymisen tukeminen,
- opiskelija kehittää valmiuksiaan kohdata ja tukea vammaista henkilöä vaikeissa ja haastavissa elämäntilanteissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vammaistyön erityiskysymykset, toiminnallisen työskentelyn kirjallinen raportointi, hylätty- K5
Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen, tiimi-/työparityöskentelyyn ja suorittaa sovitut tehtävät. Työskentelyssään hän osoittaa innovatiivisuutta ja positiivista työotetta. Kirjallisissa tehtävissä hän käsittelee aihetta tehtävän mukaisesti ja näkökulma aiheeseen/aiheisiin on kattava, monipuolinen ja kriittisesti perusteltu. Opiskelija on perehtynyt aiheeseen osoittaen hallitsevansa aihealueen ja rakentamaan siitä synteesiä. Lähdeaineisto on monipuolinen ja relevantti. Raportointi ja suullinen esittäminen on selkää ja luovaa, asiaan paneutunutta, myöskin omaa pohdintaa sisältävä.
Hyvin hyvä / hyvä (4-3)
Opiskelija osallistuu hyvin kontaktiopetukseen, tiimi-/työparityöskentelyyn ja suorittaa sovitut tehtävät. Kirjallisissa tehtävissä hän käsittelee aihetta tehtävän mukaisesti ja näkökulma aiheeseen on kattava. Hän kykenee jonkin verran yhdistelmään aihetta laajempaan yhteyteen, ja perustelee aihevalintoja. Hän on perehtynyt aiheeseen osoittaen hallitsevansa aihealueen ja osittain sen laajemmat yhteydet. Lähdeaineistossa on keskeiset aihealueen lähteet. Opiskelija on noudattanut kirjallisen työn raportointiohjeita. Suullinen esitys on selkeä asiakokonaisuus ja osoittaa vahvaa osaamista. Omaa pohdintaa on paikoin jonkin verran.
Tyydyttävä / välttävä (2-1)
Opiskelija osallistuu osittain kontaktiopetukseen, tiimi-/työparityöskentelyyn ja suorittaa sovitut tehtävät. Kirjallisissa tehtävissään hän käsittelee aihetta niukasti tai puutteellisesti. Hän kykenee jonkin verran yhdistelmään aihetta laajempaan yhteyteen ja perustelee niukasti aihevalintoja. Lähdeaineisto on niukka sisältäen osittain vaaditut peruslähteet. Opiskelija on noudattanut kirjallisen työn raportointiohjeita pääosin. Suullinen esitys jää pinnalliseksi.
Hylätty
- Hanketyöskentely/kenttäprojektityöskentely toteuttamatta tai keskeneräinen

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Halttunen
Vastuuhenkilö

Sari Halttunen

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa paikalliset, kansalliset ja kansainväliset vammaispoliittiset suuntaviivat, sopimukset ja ohjelmat (EH;AO;TO)
- osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista vammaistutkimusta ja kehittämistyötä
- omaa valmiuksia kehittää vammaistyötä ja palveluja yhteistyössä vammaisten henkilöiden ja eri toimijoiden kanssa (TO;EH)
Sisältö:
- vammaisuuden tutkimus, vammaispoliittiset ideologiat ja ohjelmat
- vaikuttamistyön muodot
- alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen kehittämistyö

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022, 2.periodi.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja kirjavinkit löytyvät moodlesta.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutukselliset luennot, kontaktitunneilla 80% läsnäolovelvollisuus
-yksilö- ja ryhmätehtävät tunneilla
- mahdolliset työelämävierailijat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämävierailijat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppimistehtävälle on kolme mahdollista palautuspäivämäärää, jolloin opintojakson suoritukset on palautettava/ uusittava. Mikäli hyväksyttyä ei saa näillä kolmella suorituskerralla, tulee opintojaksosta hylätty. Tämä tarkoittaa opintojakson uudelleen suorittamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 20.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Leppälä
 • Tarja Jussila
Vastuuhenkilö

Tarja Jussila

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa soveltaa lapsen ohjaamisen periaatteita varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa
- suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lasten omaan leikkiin, kerrontaan ja ilmaisuun perustuvaa taidekasvatusta
- osaa toimia lapsilähtöisesti sekä huomioi lasten kehitystason sekä pedagogiset ja didaktiset tarpeet toiminnan lähtökohtana
- laajentaa ja syventää käsitystään lastenkulttuurista ja sen ilmenemismuodoista sekä ymmärtää lastenkulttuurin merkityksen lapsen kehitykselle
- ymmärtää leikkipedagogiikan perusperiaatteet
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida leikkipedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa
Sisältö:
- Pedagogiikka, lapsihavainnointi ja ohjaaminen, didaktiset lähtökohdat
- Leikkipedagogiikan perusperiaatteet
- Leikkipedagoginen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Lastenkulttuuri ja sen merkitys lasten kehitykselle

Edeltävät opinnot: Varhaiskasvatus ja oppimisen ja kehityksen tuki 5 op

Sisältö

- Pedagogiikka, lapsihavainnointi ja ohjaaminen, didaktiset lähtökohdat - Kokopäiväpedagogiikka

- Leikkipedagogiikan perusperiaatteet
- Leikkipedagoginen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Lastenkulttuuri ja sen merkitys lasten kehitykselle

Aika ja paikka

Syksy 2022; 1. ja 2.periodi.
Kemin kampuksella

Oppimateriaalit

Luento- ja lisämateriaalit löytyvät moodlesta
Kirjavinkit- ja linkit moodlessa
Toiminnan ja "esityksen" suunnitteluun tarvittava materiaali tulee jokaisen opiskelijan hankkia itse

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellisia luentoja, pieniä ryhmä- tai yksilötehtäviä
- Ennakko- ja välitehtäviä
- Toiminnallisen projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi pienryhmissä
- "Esityksen" tuottaminen lasten kanssa (suunnittelu, toteutus ja arviointi)
- Workshopit
Läsnäolovelvoite 80%, workshopit 100%

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektin ja "esityksen" toteutus varhaiskasvatuksessa. Esityksen osalta toteutetaan työelämäyhteistyötä Joulupukki säätiön kanssa tehtyyn sopimujkseen pohjautuvana toimintana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien palautukseen on kolme "eräpäivää". Opiskelijalle merkitään hylätty, jos ei ole ensimmäiseen ”eräpäivään” mennessä palauttanut vaadittuja suorituksia. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus kahteen uusintapalautukseen, jolloin opintojakson suoritukset oltava tehtynä/ uusittava. Mikäli suorituksesta ei saa hyväksyttyä kolmella suorituskerralla, merkitään opintojakso hylätyksi. Tämä tarkoittaa uudelleen opintojaksolle tulemista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa näkyy käsiteltyjen teemojen sisäistäminen. Toteutus on suhteellisen mekaanista. Osaamistavoitteet toteutuvat jossain määrin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa näkyy käsiteltyjen teemojen sisäistäminen hyvin. Toteutuksessa on käytetty luovuutta. Osaamistavoitteet toteutuvat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa näkyy käsiteltyjen teemojen erinomainen sisäistäminen. Toteutuksessa on käytetty luovuutta monipuolisesti ja innostavasti. Osaamistavoitteet toteutuvat erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty (0):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa ei näy käsiteltyjen teemojen sisäistämistä. Osaamistavoitteet eivät toteudu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projekti 0-5, suunnitelma 75% ja toteutuksen arviointi 25%
"Esitys" 0-5
Välitehtävien ja tunneilla tehtävien tehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
Opettaja
 • Seija Järvi
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • K71S19S
  Sosiaalialan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020
 • K71S19S2
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S19S1
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa analysoida yhteiskunnan muutosta (TO, EH)
- osaa soveltaa tutkittua tietoa palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä (TO, EH)
- ymmärtää taloudellisen ja poliittisen ohjauksen merkityksen hyvinvointipolitiikassa (PY)
- osaa käyttää palvelujen laadun ja arvioinnin kehittämisen välineitä (PY)
- muodostaa käsityksen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamistavoista (PY, EH)
Sisältö:
- hyvinvointiyhteiskunnan muutos
- sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen
- palvelujen kehittäminen ja laatu

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Moodle-ympäristössä oleva ja erikseen sovittava materiaali. Tutustuminen kansainvälisen keskusteluun opintojakson teemoista (myös engl.kieliseen lähdeaineistoon).

Opetusmenetelmät

AC-opetus, Moodle-ympäristö, oppimistehtävät, tentti, mahdolliset tapahtumat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailijoita ja mahdollisuuksien mukaan toteutuvia yhteistyön muotoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivä ilmoitetaan opintojakson alussa, uusinnat tutkintosäännön mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävät (1-2):
Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen tarkastelussa analyyttista ja kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5
Osatehtävät hyv./hyl., tentti 0-5

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen tarkastelussa analyyttista ja kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 23.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa analysoida yhteiskunnan muutosta (TO, EH)
- osaa soveltaa tutkittua tietoa palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä (TO, EH)
- ymmärtää taloudellisen ja poliittisen ohjauksen merkityksen hyvinvointipolitiikassa (PY)
- osaa käyttää palvelujen laadun ja arvioinnin kehittämisen välineitä (PY)
- muodostaa käsityksen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamistavoista (PY, EH)
Sisältö:
- hyvinvointiyhteiskunnan muutos
- sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen
- palvelujen kehittäminen ja laatu

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Moodle-ympäristössä oleva ja erikseen sovittava materiaali. Tutustuminen kansainväliseen keskusteluun opintojakson teemoista (myös engl.kieliseen lähdeaineistoon).

Opetusmenetelmät

Verkko-opintojakso Moodle-ympäristössä. Oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivä ilmoitetaan opintojakson alussa, uusinnat tutkintosäännön mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävät (1-2):
Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen tarkastelussa analyyttista ja kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5
Välitehtävät hyv./hyl., tentti 0-5

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen tarkastelussa analyyttista ja kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.