Siirry suoraan sisältöön

Liikunnanohjaajakoulutus

Tutkinto:
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Liikunnanohjaaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Liikunnanohjaajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Tunnus
(RA75L22S)
Liikunnanohjaajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Tunnus
(RA75L21S)
Liikunnanohjaajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2020
Tunnus
(RA75L20S)
Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteiset toiminnot

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Riikka Partanen
Vastuuhenkilö

Riikka Partanen

Tavoitteet

After the study unit student is able to tell her-/himself and her/his family in Finnish. He/she can understand simple Finnish phrases. Student is able to recognize some basic words and write simple phrases in Finnish. Student is able to recognize some characteristics of Finnish culture and way of life. The student will be able to get by (survive) in simple everyday situations in Finnish. S/he will understand simple-structured written and spoken messages about everyday subjects. The aim is to achieve the level A1 of the CEFR (the Common European Framework of Reference for languages).
Proficiency level A1 in CEFR: Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Sisältö

Beginners' Finnish in proficiency level A1 in CEFR

Oppimateriaalit

Provided during the class

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 2
Student…
· recognizes some very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can briefly introduce him/herself
· can react to some very basic and clearly expressed questions about personal details such as where he/she livesGrade 1
Student…
· knows few very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can briefly introduce him/herself


Grade 0
Student…
· does not reach the objectives of the study unit or does not complete or pass the compulsory assignments

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 4
Student…
· can understand and use some familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can introduce him/herself and others
· can ask and answer some questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has
· can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Grade 3
Student…
· recognizes some familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can briefly introduce him/herself and others
· can ask and answer some questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has with assistance

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5
Student…
· can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type
· can introduce him/herself and others
· can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has
· can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 09.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Tommi Haapakangas

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet ja menetelmät.
• Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.
• Kykenet suunnittelemaan opinnäytetyönprosessin.
• Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, eettinen osaaminen ja vastuullisuus 

Sisältö

Teema 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet, tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus

Teema 2. Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät: Tutkimustoiminnan peruskäsitteet, keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus- ja analyysimenetelmät, tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku, tutkimuksellinen kehittäminen

Aika ja paikka

Aloitusinfo 11.1.2023 Zoomissa Klo 14.00-16.00 Linkki Zoomiin opintojakson työtilassa. Aloitusinfo tallennetaan ja tallenne löytyy työtilasta.

Työpajat:
1. 11.1.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Johdanto opinnäytetyön tekemiseen
2 25.1.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Määrällinen ja laadullinen tutkimus
8.2.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja toiminnallinen opinnäytetyö
22.2.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Teoreettinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
8.3.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: OPINNÄYTETYÖN AIHE TYÖPAJA
22.3.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Tutkimuskirjoittaminen ja tutkimussuunnitelma

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu itsenäisinä verkko-opintoina moodlessa. Työpajoihin voi osallistua ja työpajat liittyvät vekko-opintoihin ja syventävät niitä aiheita.
Jokaiselle työpajalle on oma aineistonsa osittain tai kokonaan verkkoaineistosta ja työpajoissa käytetään flipped-classroom menetelmää. Työpajaan pitää siis valmistautua ennakkoon.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkimus ja kehittämisosaamisen näyttö: Vastaavat korkeakouluopinnot tai vähintään EQF6 tason opinnäytetyö tai pro-gradu tutkielma.

Sisällön jaksotus

1. Johdanto opinnäytetyön tekemiseen
2. Tutkimusetiikka
3. Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus
4. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus
5. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja toiminnallinen opinnäytetyö
6. Teoreettinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
7. Tutkimuskirjoittaminen
8. Informaatiolukutaito
9. Opinnäytetöiden reflektiotehtävät

10. Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson työtila on itsenäisesti tehtävä kokonaisuus. Arviointipäivät ovat lukukausien lopussa. Opinnäytetyön edistämiseksi järjestetään opiskelijoiden ryhmä- ja yksilö-ohjaus työpajoja keväällä 28.2.2022 – 25.3.2022 (viikot 9 – 12) välisenä aikoina. Ne eivät ole pakollisia mutta niihin voi osallistua kuka vain. Työpajoihin ilmoittautumiset tapahtuvat Hyvo2 työtilan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty

Tutkimus- ja kehittämistoiminta:
Et osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaiheita ja menetelmiä

Tieteellisen toiminnan eettisyys:
Et ymmärrä tutkimus- ja kehittämisprossin eettisiä periaatteita

Opinnäytetyösuunnitelma:
Et pysty tuottamaan ohjeen mukaista opinnäytetyösuunnitelmaa

Hyväksytty

Tutkimus- ja kehittämistoiminta:
Osaat kuvata yleisimmät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja menetelmät

Tieteellisen toiminnan eettisyys:
Ymmärrät tutkimus- ja kehittämisprosessin eettiset periaatteet

Opinnäytetyösuunnitelma:
Pystyt tuottamaan ohjeen mukaisen opinnäytetyösuunnitelman

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Hylätty: Et osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaiheita ja menetelmiä
Hyväksytty: Osaat kuvata yleisimmät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja menetelmät

Tieteellisen toiminnan eettisyys
Hylätty: Et ymmärrä tutkimus- ja kehittämisprossin eettisiä periaatteita
Hyväksytty: Ymmärrät tutkimus- ja kehittämisprosessin eettiset periaatteet