Siirry suoraan sisältöön

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus
Tunnus
(RE72U22K)
Ilmoittautumisaika

06.09.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

07.02.2023 - 14.03.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
  • Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus
Opettaja
  • Marko Vatanen
Vastuuhenkilö

Marko Vatanen

Opiskelijaryhmät
  • RE72U22K
    Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskeltuaan seurantaosaamista oppija on monialaisesta roolistaan käsin asiantuntija ja osaa
- arvioida käytetyn datan hyödyntämistä ja luotettavuutta
- mitata ja arvioida asiakkaan kehon rakenteita ja toimintoja sekä suorituksia
seurantalaitteilla,
- soveltaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä digitaalisuutta hyödyntäviä mittausja
seurantalaitteiden tuloksia
- arvioida etäohjausvälineiden ja pelillisyyden soveltamista työkaluina asiakkaan
terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
- soveltaa oppimaansa ja saa valmiuksia seurantiedon monialaiseen hyödyntämiseen
- kuvata robotiikan hyödyntämismahdollisuuksia asiakkaan voinnin seurannassa ja
kuntoutumisen edistämisessä

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Seurantaosaamisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevien laitteiden, välineiden ja
menetelmien sekä niistä syntyvän tiedon hallintaa asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä ja
seurannassa. Esimerkkinä voisi mainita tekoälyn, robotiikan ja sensorien tuottaman tiedon
hyödyntämisen.