Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointiosaamisen johtaminen

Laajuus:
90 op

Ylempi amk-koulutus, Hyvinvointiosaamisen johtaminen (monimuoto-opinnot), Rovaniemi syksy 2020
Tunnus
(R72Y20S)
Hyvinvointiosaamisen johtaminen (ylempi AMK) Rovaniemi syksy 2019
Tunnus
(R72Y19S)
Hyvinvointiosaamisen johtaminen (ylempi AMK) Rovaniemi syksy 2018
Tunnus
(R72Y18S)
Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

15.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 35

Tutkinto-ohjelma
  • Hyvinvointiosaamisen johtaminen
Opettaja
  • Outi Mattila
  • Paula Korteniemi
  • Satu Elo
Opiskelijaryhmät
  • R72Y22S
    Terveyspalveluiden johtaminen ja kehittäminen, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija sisäistää ymmärryksen näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisuudesta ja sen edellytyksistä. Opiskelija omaksuu johtajan vastuun ja roolin toiminnan eri tasoilla käytäntöjen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi näyttöön perustuen. Opiskelija osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon perustaksi. Hän osaa argumentoida tutkimustuloksia ja arvioida tutkimustiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja analysoida käsitteellisesti työelämän toimintatapoja ja tunnistaa kehittämiskohteita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Sisältö

- Näyttöön perustuvan toiminnan prosessi
- Näyttöön perustuvan toiminnan tiedonlähteet
- Tutkimusprosessin vaiheet

Aika ja paikka

Zoom-välitteiset tunnit:

31.10. 2022 klo 8.15-15.00
1.11.2022 klo 16.00-17.00
9.12.2022 klo 9.00-14.00

Oppimateriaalit

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.
Korhonen A., Jylhä V., Korhonen T. & Holopainen A. Näyttöön perustuva toiminta - tarpeesta tuloksiin. 2018. Skhole Oy.

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot.
Sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt.
Itsenäinen tiedonhaku.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu sosiaali-, terveys, ja liikunta-alan YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija
-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi laaja-alaisesti
-tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti
-pyrkii tutkimustiedon hyödyntämiseen, mikä näkyy lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä pyrkimyksessä synteesiin tutkimustulosten hyödyntämisessä
-tunnistaa ja analysoi työyksikön, organisaation tai alueen kehittämiskohteita ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä H3–H4:

Opiskelija
-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä hyödyntäen
-soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti
-hallitsee tutkimustiedon hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa
-tuottaa tavoitteellisia ja perusteltuja työyksikön, organisaation tai alueen kehittämissuunnitelmia ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä K 5:
Opiskelija
-luo johdonmukaisen tutkimuksellisen kehittämisen tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustietolähteitä kriittisesti analysoiden
-hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti
-hallitsee tutkimustiedon laaja-alaisen hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa
-arvioi ja kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
Arviointi sisältä oppimistehtävän arvioinnin ja itsearvioinnin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä T1–T2:
Opiskelija
-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi laaja-alaisesti
-tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti
-pyrkii tutkimustiedon hyödyntämiseen, mikä näkyy lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä pyrkimyksessä synteesiin tutkimustulosten hyödyntämisessä
-tunnistaa ja analysoi työyksikön, organisaation tai alueen kehittämiskohteita ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä H3–H4:
Opiskelija
-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä hyödyntäen
-soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti
-hallitsee tutkimustiedon hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa
-tuottaa tavoitteellisia ja perusteltuja työyksikön, organisaation tai alueen kehittämissuunnitelmia ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä K 5:
Opiskelija
-luo johdonmukaisen tutkimuksellisen kehittämisen tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustietolähteitä kriittisesti analysoiden
-hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti
-hallitsee tutkimustiedon laaja-alaisen hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa
-arvioi ja kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria.