Bachelof of Engineering, Information Technology (online studies) Autumn 2021, Software Developer

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN 160                                                
                                               
Introductory Studies 5
     
             
                     
Project Management and Communication 5
     
             
                     
Swedish for ICT-engineers 5    
         
                 
         
Professional English for ICT-engineers 5    
           
                 
     
Business and Entrepreneurship In the Field of ICT 5    
         
                 
         
Agile System Development 5  
       
               
               
Swedish Oral Skills 0                                                
Swedish Written Language 0                                                
Management and Leadership 5      
           
                   
   
Agile Project Management 5  
         
               
           
                                               
Algebra, Geometry and Trigonometry 5
     
             
                     
Statistics and Analytics 5
       
             
                 
Linear Algebra 5  
       
               
               
Electromagnetism 5    
         
                 
         
                                               
Computer Technology 5
     
             
                     
Networks (CCNA1) 5
       
             
                 
IoT Programming 5
       
             
                 
Robotics 5
       
             
                 
Mechatronics 5  
       
               
               
                                               
Introduction to Programming 5
     
             
                     
Software Engineering 5  
       
               
               
Web Development 5
     
             
                     
Web Programming and Web Application Frameworks 5
       
             
                 
Web Programming and NoSQL-databases 5
       
             
                 
Object-oriented Programming 5  
       
               
               
Game Programming 5  
       
               
               
Mobile Programming 5  
         
               
           
Data Management 5  
         
               
           
                                               
5
       
             
                 
5  
         
               
           
5    
           
                 
     
5      
             
                   
5      
             
                   
5      
             
                   
655025203035302015105153017.517.5301010155557.57.5
(Select 60 ECTS)
                                               
(Select 0 ECTS)
                                               
Advanced Mobile Programming 5  
         
               
           
Web Programming Interfaces 5    
         
                 
         
Full Stack Development I 5    
         
                 
         
Full Stack Development II 5    
         
                 
         
Cross-platform Mobile Application Development 5    
           
                 
     
Cloud Computing 5    
           
                 
     
(Select 0 ECTS)
                                               
XR Programming 5  
         
               
           
Digital Twins 5      
           
                   
   
(Select 0 ECTS)
                                               
Data Analytics 5    
           
                 
     
AI and Machine Learning 5      
           
                   
   
(Select 0 ECTS)
                                               
Cryptography 5    
           
                 
     
(Select 0 ECTS)
                                               
Juridics and Contracts In the Field of ICT 5      
           
                   
   
(Select 10 ECTS)
                                               
01035150001015201500000551510101500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 20                                                
5      
           
                   
   
5      
             
                   
5      
             
                   
5      
             
                   
0002000000051500000000057.57.5
ECTS credits per period / semester / academic year 65 60 60 55 30 35 30 30 30 30 25 30 30 17.5 17.5 30 15 15 30 15 15 25 15.5 15.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Bachelof of Engineering, Information Technology (online studies) Autumn 2021

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä toimit monipuolisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjinä. Osaamisesi ydin muodostuu tekniikan alalla toimimisen taidoista, matemaattisista taidoista, ohjelmointi- ja laiteteknisistä taidoista sekä harjoitteluista. Saat vahvat valmiudet ketterään järjestelmäkehitykseen ja projektinhallintaan, missä keskeistä on DevOps-kulttuurin ja -työkalujen ymmärtäminen ja soveltaminen. Lisäksi saat kielelliset ja viestinnälliset taidot toimia myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutuksen profiilina on ammattimainen järjestelmäkehitys. Muodostat oman vahvan ammatillisen profiilisi:
- ohjelmistokehittäjänä tai
- informaatiohallinnon asiantuntijana.

Voit myös hakea yksilöllistä suuntaa toteuttamalla opintosi yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen avulla tai ottamalla avoimia tai yhteisiä opintoja ryhtyäksesi vaikkapa yrittäjäksi. Syvennät osaamistasi harjoitteluissa ja opinnäytetyön avulla.

Ohjelmistokehittäjän polussa profiloidut erityisesti web- ja mobiiliohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen. Perehdyt edistyneeseen sekä alustariippumattomaan mobiiliohjelmointiin, Full Stack -ohjelmointiin sekä syvemmin myös peli- ja virtuaaliteknologioihin.

Informaatiohallinnon asiantuntijana ymmärrät sekä järjestelmäkehitystä että IT-palveluiden johtamista. Perehdyt yritysten tietohallintoon, integraatioteknologioihin, juridiikkaan, kokonaisarkkitehtuuriin, tietoturvaan, IT-hankintoihin sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Lapin ammattikorkeakoulu on osa laajaa kansainvälistä insinöörikoulutuksen kehittäjäverkostoa (CDIO, www.cdio.org), jossa on yli 50 jäsentä 25 eri maasta. Lukuvuositeemat määräytyvät CDIO-periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä kansainvälisen insinöörikoulutuksen kehyksen pohjalta. CDIO näkyy käytännössä eri lukuvuosina alla mainittujen teemojen avulla:
- 1. lukuvuosi: perehtyminen ja hahmottaminen (C = conceive)
- 2. lukuvuosi: suunnitteleminen (D = design)
- 3. lukuvuosi: toteuttaminen (I = implement)
- 4. lukuvuosi: hallinta ja johtaminen (O = operate)

Kaikille yhteisiä lukukausiteemoja ovat alussa:
- 1. vuoden syksy: Insinöörin perustaidot
- 1. vuoden kevät: Järjestelmäkehitys
- 2. vuoden syksy: Peliohjelmointi ja sulautetut järjestelmät
- 2. vuoden kevät: Mobiilit järjestelmät

Alkaen kolmannen vuoden syksystä, lukukausiteemat määräytyvät valitsemasi ammatillisen polun pohjalta. Ohjelmistokehittäjän polussa teemoja ovat:
- 3. vuoden syksy: Full Stack -kehitys
- 3. vuoden kevät: Platform Independent Programming
- 4. vuoden syksy: Edistyneet teknologiat

Informaatiohallinnon asiantuntijan polussa teemoja ovat:
- 3. vuoden syksy: Digitaalisten toimintojen hallinta
- 3. vuoden kevät: Cyber Security
- 4. vuoden syksy: Informaatiohallinnan kokonaisuudet ja johtaminen

Viimeisen lukukauden, 4. vuoden kevään yhteisenä teemana kaikilla on työelämään tehtävä opinnäytetyöprojekti.

Päivittäinen opiskelusi koostuu täysin verkossa toteutetuista opintojaksoista, jotka koostuvat asiantuntijaluennoista, tehtävien tekemisestä sekä muusta itsenäisestä työskentelystä. Verkko-opintoihin osallistut iltaisin tai voit kuunnella niistä tallenteet silloin kun sinulle sopii. Opettajat ja asiantuntijat ovat saavutettavissasi, jotta saat ohjausta ja vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. Pääset käyttämään kampuksen infraa ja ohjelmistoja etänä.

Voit myös muuttaa oman alan töitä opintopisteiksi. Työn opinnollistamisessa suoritat opintoja hankkimalla osaamista työtehtävissäsi tai osallistut opintojen aikana muuhun sellaiseen toimintaan, joka tuottaa oman opetussuunnitelmasi mukaista osaamista. Opinnollistamisessa sinä olet aloitteentekijänä. Lähtökohtana on, että tutustut opetussuunnitelmassa oleviin osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin sekä muodostat käsityksen siitä, millaiseen osaamiseen opintosi tähtäävät. Tämän perusteella etsit työstäsi sellaisia kokonaisuuksia, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksi joko osa- tai kokonaissuorituksina.

Koulutuksen osana toimii FrostBit Software Lab (www.frostbit.fi), joka on yksi Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämislaboratorioista ja oppimisympäristöistä. FrostBit tarjoaa erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille ohjelmointiin liittyviä harjoitteluja, opinnäytetöiden aiheita ja projektitöiden aiheita, jotka nousevat työelämän tarpeista.

Myös Lapin ammattikorkeakoulun Tequ-palvelukonsepti (www.tequ.fi) tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille mahdollisuuksia solmia kontakteja työelämään. Tequ yhdistää teknologiat, liiketoimintaosaamisen ja teollisen muotoilun sekä ratkaisee yritysten tuotekehitysongelmat toteuttamalla nopeita prototyyppejä.

Kansainvälisyys näkyy sinulle englanninkielellä toteutetuissa opintojaksoissa kansainvälisenä lukukautena, jolla on mukana myös vaihto-opiskelijoita. Solmit näin opintojesi aikana yhteyksiä tuleviin alan ammattilaisiin ympäri maailmaa. Sinulle tarjoutuu myös mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä kumppanikorkeakouluissamme. (not translated)

Software Developer

Ohjelmistokehittäjät ovat kysyttyjä osaajia, jotka osaavat toteuttaa organisaatioiden arkea ja toimintoja helpottavia sovelluksia, joita käytetään esimerkiksi web-selaimessa, VR-laseilla tai älylaitteella. Hankit viimeisimmän tiedon sovelluskehityksen tekniikoista ja osaat soveltaa kehitystyössäsi moderneja projektin- ja laadunhallinnan menetelmiä. Ammattitermein sinusta tulee Full Stack -ohjelmistokehittäjä, mikä tarkoittaa sitä, että osaat määritellä, suunnitella, toteuttaa ja hallinnoida taustajärjestelmiä (back-end) ja käyttäjälle näkyviä sovelluksia (front-end). Hallitset mm. palvelimet, pilvipalvelut, tietokannat, rajapinnat, peliteknologiat sekä web- ja mobiilikehityksen. (not translated)