Free-choice elective studies (UAS)

Psychophysical physiotherapy, continuing professional education

TÄYFYS22

Description

Psykofyysisellä fysioterapialla edistetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä huomioiden kehon ja mielen keskinäinen vuorovaikutus. Psykofyysisillä menetelmillä lisätään asiakkaan tietoisuutta voimavaroista, kehon hahmottamisesta, kivun lievittämisestä, stressin hallinnasta ja rentoutumisesta. (not translated)

Duration

1

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Prerequisite description

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus on tarkoitettu fysioterpeutteille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus fysioterapeutin työstä. Koulutus rakentuu ammattihenkilön aikaisemmin suorittaman alan perustutkinnon suorittamisesta sekä työkokemuksesta rakentuneelle tieto- ja taitoperustalle. (not translated)

PFF15 Applied relaxation as a tool of a psychophysical physiotherapist 2 cr
PFF17 Eating disorders, emotional trauma and professional supervision questions 2 cr
PFF16 Physiotherapy in mental health; children and adolescents 2 cr
PFF12 Psychophysical pain management and trauma-informed approach 2 cr
PFF13 Psychophysical physiotherapy and recovery in preventive health care 2 cr
PFF14 Psykofyysinen fysioterapia psykiatrian erikoissairaanhoidossa 2 cr
PFF18 Supporting professional growth and well-being at work 2 cr
PFF11 Theoretical basis and research of psychophysical physiotherapy 1 cr