Opinto-opas

Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Liiketoiminnan perusosaaminen
                                         
Orientaatio opintoihin ja itsensä johtaminen 5
     
           
                 
Asiantuntijan IT-työvälineet 5
     
           
                 
Liiketalouden perusteet 5
     
           
                 
Liiketoimintaosaaminen 5
     
           
                 
Liiketalouden juridiikka 5
     
           
                 
Ammatillinen viestintä 5
     
           
                 
Kielet
                                         
Svenska för affärslivet 5
       
           
             
Ruotsin suullinen taito 0                                          
Ruotsin kirjallinen taito 0                                          
English for business 5  
       
             
           
Liiketoiminnan keskeiset prosessit
                                         
Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5
       
           
             
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5
       
           
             
Taloushallinnon perusteet 5
       
           
             
Liiketalouden matematiikka ja tilastomatematiikka 5
       
           
             
Palkkahallinto ja työsuhdetieto 5
       
           
             
605003030500003015155000000
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 120 op)
                                         
Kehittyvä esimies
                                         
Esimiesvalmiudet 5  
       
             
           
Esimiesviestintä ja vuorovaikutustaidot 5  
       
             
           
Vastuullinen esimiestyö 5  
       
             
           
Tiimijohtaminen ja tiimityöskentelytaidot 5  
       
             
           
Työkykyjohtaminen 5  
       
             
           
Kehittyvä työyhteisö
                                         
Strategisen johtamisen mallit ja työkalut 5  
         
             
       
Tuloksellisuuden johtaminen ja kehittäminen 5  
         
             
       
Uudistuva ja luova organisaatio 5  
         
             
       
Henkilöstösuunnittelu 5  
         
             
       
Työntekijäkokemuksen kehittäminen 5  
         
             
       
Asiakaskokemuksen johtaminen 5  
         
             
       
Yhteiset opinnot liiketalous ja tietojenkäsittely
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Digitaalisten toimintojen johtaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Projektinhallinta 5    
         
               
     
Business Design 5    
         
               
     
Arvoverkostot 5    
         
               
     
Digitaalisen strategian kehittäminen 5    
         
               
     
Teknologiatrendit 5    
         
               
     
Digitaalisten ekosysteemien hyödyntäminen 5    
         
               
     
Organisaation muutoskyvykkyys 5    
         
               
     
IT hankintojen suunnittelu 5    
         
               
     
Kokonaisarkkitehtuurin perusteet 5    
         
               
     
Yrityksen tietohallinto 5    
         
               
     
LUC-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                         
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                          
Ideasta markkinoille 5    
           
               
 
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5    
           
               
 
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5    
           
               
 
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5    
           
               
 
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 10 op)
                                   
 
Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Tunnusluvut ja johtaminen 5    
           
               
 
Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5    
           
               
 
Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5    
           
               
 
Englannin aktivointi 5
     
           
                 
Ruotsin aktivointi 5
       
           
             
HARJOITTELU
                                         
Perusharjoittelu 10    
           
               
 
Ammatillinen harjoittelu 20    
           
               
 
105511505525305065052.52.52515155035350
TUTKIMUS - JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                         
Tutkin ja kehitän 5      
           
                 
Opinnäyetyö
                                         
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
           
                 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
000200000002000000000020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 60 115 20 35 35 30 30 50 65 20 35 17.5 17.5 30 15 15 50 35 35 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalous on kaikkien toimialojen keskiössä ja yritykset sekä organisaatiot tarvitsevat liiketalouden osaajia joukkoonsa. Jos olet kiinnostunut laaja-alaisista työmahdollisuuksista, monipuolista työtehtävistä ja urapoluista liiketoiminnan parissa, tämä ala on sinua varten.

Yritykset ja organisaatiot elävät kannattavasta liiketoiminnasta ja liiketoiminnan kehittäminen tarvitsee osaajia nyt ja tulevaisuudessa, joilla on ymmärrystä mm. taloudesta, markkinoinnista, asiakkaista ja henkilöstöjohtamisesta.

Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomikoulutus yhdistää liiketoiminta-, markkinointi- ja digitaalista osaamista, esimies- ja johtamistaitoja käytännöllisellä tavalla. Liiketalouden tradenomikoulutuksessa opit yritysten ja organisaatioiden johtamisesta, esimiestaidoista, digitaalisista markkinointiratkaisuista, tuloksellisesta liiketoiminnasta ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä.

Koulutuksemme antaa sinulle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen, johon kuuluvat alan keskeiset käytännölliset tiedot ja taidot, hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö-, viestintä- ja kielitaidot sekä kansainvälisyysvalmiudet.

Profiloiva suuntautuminen: Esimiestyö ja johtaminen

Meillä kehityt esimiestyön ja johtamisen asiantuntijaksi. Koulutuksessamme yhdistyvät analyyttinen ja rationaalinen ajattelu johtamisen pehmeämpiin arvoihin. Esimiestyön ja johtamisen opinnoissa saat ymmärrystä toimintakentän, henkilöstön, ohjauksen ja johtamisen merkityksellisyydestä liiketoimintaprosesseissa.

Koulutuksessamme ratkaistaan työelämälähtöisiä liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessien ongelmia. Näissä yhdistyvät yrityksen kehittämistarpeet, prosessien muotoilu ja johtamisen käytännöt. Koulutus antaa sinulle näkökulmia esimiestyöhön ja liiketoiminnan johtamiseen sekä mahdollisuuden hyödyntää työelämäkokemustasi ja asiantuntijuuttasi opintojen eteenpäin viemisessä.

Miten opiskelen:
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina etäyhteyksin. Opetus- ja ohjauskontakteja tarjotaan reaaliaikaisesti iltaisin, kaksi kertaa viikossa. Reaaliaikaisen vuorovaikutuksen lisäksi opiskeluun liittyy itsenäistä/ryhmätyöskentelyä sekä eriaikaista ohjauksellista vuorovaikutusta ja työskentelyä verkko-opiskeluympäristöjen kautta.

Etäopinnot tarjoavat joustavuutta paikan ja ajan suhteen. Etä- ja verkko-opinnoissa pystyt valitsemaan oman aikataulusi mukaan mihin vuorokauden aikaan tai missä opintoja teet. Nämä vaativat sinulta aktiivista ja itsenäistä otetta sekä kykyä itsensä johtamiseen.

Opinnot etenevät hopsin mukaan. Etä- ja verkko-opiskelu sopii sinulle, jos pidät itsenäisestä työskentelystä ja sinulla on ajanhallinnan taitoja.

Opinnoissa yhdistyvät teoria, käytäntö ja yhteiset ohjaus- ja yhteiskehittämissessiot, verkkokeskustelut ja ryhmätehtävät etäyhteyksiä hyödyntäen. Tehtävänannot ja muut opetuksen etenemiseen liittyvät ohjeistukset löydät opetuksen digitaalisista työtiloista.