Opinto-opas

Restonomikoulutus
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Restonomi (AMK), matkailuala

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta