Opinto-opas

International Business (full time day studies), Rovaniemi, Autumn 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Kansantalous 5
     
           
                 
Suomi 5
     
           
                 
Ruotsi 5
     
           
                 
Johdatus liiketalouden opintoihin 5
     
           
                 
Vastuullisen liiketoiminnan perusteet 5
     
           
                 
Työvälineosaaminen 5
     
           
                 
Projektihallinto 5
     
           
                 
350003500000035000000000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Talousosaaminen 5
       
           
             
Liiketoiminnan juridiikka 5
       
           
             
Markkinoinnin perusteet 5
       
           
             
Organisaatiokäyttäytyminen 5
       
           
             
Vastuullinen logistiikka 5
       
           
             
Yritysprojekti 5
       
           
             
Yritysviestintä 5  
       
             
           
Monimuotoisuuden johtaminen 5  
       
             
           
Globaali poliittinen talous 5  
       
             
           
Työoikeuden perusteet 5  
       
             
           
Vastuullinen sijoitaminen ja rahoitus 5  
       
             
           
Markkinointiprojekti 5  
       
             
           
Kansainvälinen markkinointi 5  
         
             
       
Riskienhallinta 5  
         
             
       
Sosiaalisen vaikuttavuuden johtaminen 5  
         
             
       
Strateginen myynti 5  
         
             
       
Vastuullisuus ja laskentatoimi 5  
         
             
       
Strateginen johtaminen 5  
         
             
       
Tiedolla johtaminen 5    
         
               
     
Uudet innovaatiot 5    
         
               
     
Yhteiskunnallinen yrittäjyys 5    
         
               
     
Vapaaehtoistyö 5    
         
               
     
Urasuunnittelu ja itsensä brändäys 5    
         
               
     
3060250030303025000151530151525000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Asiantuntijuuden kehittäminen 15  
       
           
       
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
01500005100000005550000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 10    
           
               
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 20    
           
               
 
0030000000300000000015150
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Opinnäytetyö
                                         
Tutkin ja kehitän 5      
           
                 
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
Opinnäytyön raportointi ja julkaiseminen 10      
           
                 
000200000002000000000020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 75 55 20 35 30 35 40 25 30 20 35 15 15 35 20 20 25 15 15 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.