Opinto-opas

Nursing (day time learning) Kemi autumn 2017

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä 10
     
           
                 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
           
                 
150001500000015000000000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5
       
           
             
Professional Interaction and Ethics in Nursing
                                         
Professional Interaction and Ethics 7
     
           
                 
Finnish 3
     
           
                 
Health Promotion Methods and Nursing Interventions
                                         
Health Promotion Methods and Nursing Interventions 17
       
           
             
Finnish 3
       
           
             
Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä 10  
       
             
           
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä 10  
         
             
       
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdetyössä 5  
       
             
           
Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 5    
         
               
     
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 10    
           
               
 
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5    
           
               
 
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla 15      
           
                 
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö 5    
         
               
     
35252515102515101015151012.512.51555107.57.515
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10
       
           
             
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 10  
       
             
           
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 10  
         
             
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
             
       
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu 10    
         
               
     
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä 10    
           
               
 
Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu 15      
           
                 
103020150101020101015055101010105515
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Bachelor´s Thesis
                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön arviointi 5    
           
               
 
00150000051000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 55 60 30 25 35 25 30 25 35 30 25 17.5 17.5 25 15 15 25 17.5 17.5 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.