Opinto-opas

Nursing (day time learning) Kemi autumn 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä 10
     
           
                 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
           
                 
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys
                                         
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys 5
     
           
                 
Suomi 1 5
     
           
                 
Ruotsi 5                                          
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot (valitaan kaikki)
                                         
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot 10
       
           
             
Lääkehoidon ja farmakologian perusteet sekä lääkelaskenta 5
     
           
                 
Suomi 2 5
       
           
             
Englanti 5                                          
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10
       
           
             
Suomi 3 5
       
           
             
Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä 10  
       
             
           
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä I 5  
       
             
           
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdetyössä 5  
       
             
           
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 8  
       
             
           
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä 10  
         
             
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
         
             
       
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 8  
         
             
       
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö 5    
         
               
     
Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 5    
         
               
     
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu 8    
           
               
 
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä II 5    
         
               
     
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä 8    
         
               
     
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 10    
           
               
 
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5    
           
               
 
605446030302826232303015152813132311.511.50
PROFILOIVA OSAAMINEN
                                         
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla 15      
           
                 
Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu 15      
           
                 
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Suomi 4 5                                          
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                         
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                          
Ideasta markkinoille 5                                          
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5                                          
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5                                          
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5                                          
000300000003000000000030
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                         
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen 5  
         
             
       
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5    
           
               
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5    
           
               
   
051500005510000002.52.551000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 59 61 30 30 30 28 31 28 33 30 30 15 15 28 16 16 28 21.5 11.5 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.