Opinto-opas

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
RAKENTAJAN PERUSOSAAMINEN
                                               
Rakennusalan orientoivat opinnot 5
     
             
                     
Projektihallinnan ja viestinnän perusteet 5
     
             
                     
Rakennusalan yrittäjyys ja johtaminen 5  
       
               
               
English in Civil Engineering 5  
       
               
               
Rakentamistalous 5  
         
               
             
Rakennusalan asiantuntijaviestintä ja työlainsäädäntö 5    
         
                 
         
Rakennuttaminen ja rakentamisen laatu 5    
         
                 
         
Svenska för byggnadsingenjörer 5    
         
                 
         
Ruotsin suullinen taito 0                                                
Ruotsin kirjallinen taito 0                                                
RAKENTAJAN LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN
                                               
Fysiikan perusteet 5
     
             
                     
Algebra, geometria ja trigonometria 5
     
             
                     
Lineaarialgebra (laaja) 5
     
             
                     
Mekaniikka ja lujuusoppi 5
       
             
                   
Lineaarialgebra 5
       
             
                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta (laaja) 5
       
             
                   
Rakennusalan matemaattiset menetelmät 5  
       
               
               
Differentiaaliyhtälöt (laaja) 5  
       
               
               
Rakennusalan kemia 5  
         
               
             
Rakennusfysiikka 5  
         
               
             
RAKENTAMISOSAAMINEN
                                               
Geotekniikka 5
     
             
                     
Infrarakentaminen 5
     
             
                     
Talonrakentaminen 5
       
             
                   
Talo- ja energiatekniikka 5
       
             
                   
Rakennusalan tietomallintaminen ja CAD 5
       
             
                   
Mittaustekniikka ja maankäyttö 5  
       
               
               
Vesi- ja ympäristötekniikka 5  
       
               
               
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                               
Perusharjoittelu 10
     
           
 
               
Ammattiharjoittelu 10  
       
             
 
         
Syventävä harjoittelu 10    
         
               
 
   
7055255353535202055035350352002050500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 70 op)
                                               
TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUOTANTO
(Valitaan opintoja 70 op)
                                               
Betonin ominaisuudet ja valmistus 5  
         
               
             
Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Rakenteiden mekaniikka 5    
         
                 
         
Talonrakennustekniikka ja rakennussuunnittelu 8    
         
                 
         
Rakentamisen tuotantotekniikka ja talous 5    
         
                 
         
Geotekniikka ja pohjarakennus 5    
           
                 
       
Sillanrakentaminen ja -korjaus 5    
           
                 
       
Ympäristögeotekniikka 5    
           
                 
       
Korjausrakentaminen 7      
           
                   
   
Betonirakentaminen ja betonityötekniikat 6      
           
                   
   
Syventävä rakentamisen tuotantotekniikka ja talous 5      
           
                   
   
Talonrakentamisen tietomallintaminen 5      
             
                   
 
Työmaiden kosteudenhallinta 5      
             
                   
 
Rakentamisen kiertotalous 5      
             
                   
 
TALONRAKENNUSSUUNNITTELU
(Valitaan opintoja 70 op)
                                               
Betonin ominaisuudet ja valmistus 5  
         
               
             
Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Rakenteiden mekaniikka 5    
         
                 
         
Talonrakennustekniikka ja rakennussuunnittelu 8    
         
                 
         
Geotekniikka ja pohjarakennus 5    
           
                 
       
Syventävä rakenteiden mekaniikka 5    
           
                 
       
Betonirakenteiden suunnittelu 8    
           
                 
       
Korjausrakentaminen 7      
           
                   
   
Betonirakentaminen ja betonityötekniikat 6      
           
                   
   
Puurakenteiden suunnittelu 8      
           
                   
   
Talonrakentamisen tietomallintaminen 5      
             
                   
 
Teräsrakenteiden suunnittelu 8      
             
                   
 
Rakentamisen kiertotalous 5      
             
                   
 
INFRATEKNIIKKA
(Valitaan opintoja 70 op)
                                               
Betonin ominaisuudet ja valmistus 5  
         
               
             
Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Liikenneväylien rakentaminen ja päällystetekniikka 5    
         
                 
         
Infran tuotantotekniikka ja talous 5    
         
                 
         
Liikenneväylien suunnittelun perusteet 5    
         
                 
         
Infran tietomallipohjainen suunnittelu 5    
           
                 
       
Geotekniikka ja pohjarakennus 5    
           
                 
       
Ympäristögeotekniikka 5    
           
                 
       
Liikenneväylien rakenteen suunnittelu ja -parantaminen 5    
           
                 
       
Sillanrakentaminen ja -korjaus 5    
           
                 
       
Betonirakentaminen ja betonityötekniikat 6      
           
                   
   
Avolouhinta ja murskaus 5      
           
                   
   
Vesihuolto 5      
           
                   
   
Liikenneväylien hoito ja ylläpito 5      
             
                   
 
Maanalaiset louhinnat 5      
             
                   
 
RAKENTAMISEN KAIVOSTEKNIIKKA
(Valitaan opintoja 70 op)
                                               
Betonin ominaisuudet ja valmistus 5  
         
               
             
Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Liikenneväylien rakentaminen ja päällystetekniikka 5    
         
                 
         
Infran tuotantotekniikka ja talous 5    
         
                 
         
Liikenneväylien suunnittelun perusteet 5    
         
                 
         
Geotekniikka ja pohjarakennus 5    
           
                 
       
Ympäristögeotekniikka 5    
           
                 
       
Geologia ja mineralogia 5    
           
                 
       
Rikastustekniikan perusteet 5    
           
                 
       
Kestävä kaivostoiminta 5      
           
                   
   
Avolouhinta ja murskaus 5      
           
                   
   
Kaivossuunnittelu 5      
           
                   
   
Maanalaiset louhinnat 5      
             
                   
 
Kustannuslaskelmat ja teollisuuspalvelut 5      
             
                   
 
Kaivossuunnitteluprojekti 5      
             
                   
 
TALO- JA ENERGIATEKNIIKKA
(Valitaan opintoja 70 op)
                                               
Talotekniikan tietomallintamisen perusteet 5  
         
               
             
Lämpöoppi 5  
         
               
             
Lämmönsiirto -ja virtaustekniikka 5    
         
                 
         
Lämmitystekniikka 5    
         
                 
         
Bioenergia 5    
         
                 
         
Lämpöpumput ja kylmätekniikka 5    
           
                 
       
Saniteettitekniikka 5    
           
                 
       
Kiinteistöjen lämmitystekniikka 5    
           
                 
       
Kiinteistöautomaation perusteet 5    
           
                 
       
Talo- ja energiatekniikka-alan kunnossapitotekniikka 5      
           
                   
   
Uusiutuvat energiatuotantotekniikat 5      
           
                   
   
Ilmastointitekniikan laskenta 5      
           
                   
   
Kiinteistöautomaation sovellukset 5      
           
                   
   
Voimalaitosoppi 5      
             
                   
 
Ilmastointitekniikan suunnittelu 5      
             
                   
 
Energiatalous ja -tehokkuus 5      
             
                   
 
Syventävä kiinteistöautomaatio 5      
             
                   
 
TYÖPAIKKAPROJEKTIT JA -OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
Työpaikkaprojekti: työmaa ja tuotanto 5    
         
                 
         
Työpaikkaprojekti: aikataulut ja kustannukset 5    
           
                 
       
Työpaikkaprojekti: tehtäväsuunnittelu ja johtaminen 5      
           
                   
   
Työpaikkaprojekti: hankinta ja logistiikka 5      
             
                   
 
Työpaikkaprojekti: Infrasuunnittelu 10                                                
Tekniikan alan ammattityöt 5                                                
Erikoistumisopinnot 20                                                
RAKENNUSINSINÖÖRIN KV-OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Project in Civil Engineering for Exchange Students 15    
         
                 
         
Project of Heat Pump and Refigerating Techniques for Exchange Students 15    
         
                 
         
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                                
Ideasta markkinoille 5      
           
                   
   
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5      
           
                   
   
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5      
             
                   
 
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5      
             
                   
 
050208198000501051031059300005001051030105930
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                               
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5      
           
                   
   
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                   
 
00020000000101000000000010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 105 233 223 35 35 35 70 125 108 120 103 35 35 0 35 70 0 125 108 0 120 103 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tutkinnon yleiskuvaus ja koulutuksen profiili

Rakentaminen on yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Rakennusinsinöörinä työskentelet asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutus luo hyvät edellytykset toimia myös rakennusalan yrittäjänä.

Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, johtamiseen ja projektien hallintaan. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin rakennustyömaan työnjohtajan ja rakennesuunnittelijan pätevyysvaatimuksiin sekä yleisiin rakennustekniikan koulutusohjelmien valtakunnallisesti määriteltyihin ohjeisiin. Opetussuunnitelmassa profiloituu läpileikkaavana Lapin korkeakoulukonsernin strategiset painopistealueet: Globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu, tulevaisuuksien palvelut ja etäisyyksien hallinta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa suoritat 240 op laajuisen tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä lähtökohtana on yleiseurooppalainen opintosuoritusten mitoitusjärjestelmä (ECTS). Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Opetussuunnitelma rakentuu teemoista ja opintojaksoista. Teemojen sisällöt ja opintojaksojen osaamistavoitteet kuvaavat alan keskeisen ammatillisen osaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen opetussuunnitelman rakenne:

1) Rakennusinsinöörin ydinosaaminen 150 op, joka sisältää rakennusinsinööreille tärkeät perusopinnot
2) Rakennusinsinöörin tehtäviin profiloivat opinnot 70 op, joka sisältää omaan suuntautumiseen erikoistavat ja kehittävät opinnot
3) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 20 op, joka sisältää opinnäytetyön 15 op sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien opinnot.

Ydinosaamiseen kuuluvien opintojen tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva rakennusalan merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä, perehdyttää sinut yleisiin matemaattis-luonnontieteellisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa ammattikorkeakoululaissa vaadittavan kielitaidon. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää sinut rakennusalan erilaisten tehtäväalueiden perusasioihin ja sovelluksiin. Ydinosaamiseen liittyviin opintoihin kuuluvat myös vapaasti valittavat opinnot sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Vapaasti valittaviin opintoihin (10 op) voit sisällyttää Lapin AMK:n koulutusten ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia. Harjoittelussa (30 op) perehdyt työelämän pelisääntöihin ja voit soveltaa osaamistasi rakennusalan käytännön työssä.

Profiloivaan osaamiseen liittyvien opintojen kautta perehdyt rakennusalan johonkin osa-alueeseen, kuten talonrakennustekniikkaan, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Valittavanasi on sekä suunnittelun että työnjohdon opintoja. Profiloivat opinnot ajoittuvat pääasiassa 3. ja 4. lukuvuodelle.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa sinun valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi rakennusalan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Profiloitumisvaihtoehdot

Talonrakennustekniikassa voit perehtyä rakennusalan tuotantoon tai rakennesuunnitteluun. Rakennusalan tuotannossa saat valmiuksia toimia vaativien kohteiden työnjohtotehtävissä rakennustyömailla. Rakennesuunnittelussa saat valmiuksia suunnitella vaativia betoni-, puu- ja teräsrakenteita.

Infratekniikassa saat valmiuksia toimia suunnittelijana ja työnjohtajana tie-, vesi- ja maarakennuskohteissa. Kaivostekniikassa opintosi rakentuvat nykyaikaisten kaivosten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tehtävien ympärille.

Talo- ja energiatekniikassa saat valmiuksia toimia suunnittelijana ja työnjohtajana vaativissa alan tehtävissä. Opinnot painottuvat yhteiskuntien energiahuoltoon sekä erilaisten kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiin liittyviin tehtäviin.

Lukuvuosi-/lukukausiteemat

Opetussuunnitelmassa kuvataan rakennusalan ammatillisen kasvun polkusi rakennusalan perehtyjästä alan soveltajaksi ja asiantuntijaksi. Eri vuosille sijoittuvat opinnot yhdistyvät isommiksi osaamisen kokonaisuuksiksi niitä yhdistävien vuosi- ja lukukausiteemojen mukaan. Osaamisesi kasvaa vähitellen oman rakennusalasi insinöörin tehtäviin.

1. vuositeema: Rakennusalaan perehtyjä. Ensimmäisen opintovuoden päättyessä sinulla on riittävä osaaminen työskennelläksesi harjoittelijana rakennusalan erilaisissa perustehtävissä.

1. lukukausiteema: Infra- ja geotekniikka
2. lukukausiteema: Talonrakentaminen ja talotekniikka

2. vuositeema: Rakennetun ympäristön oppija. Toisena opintovuotena perehdyt rakennusalan yrittäjyyteen ja rakentamisen materiaaleihin tai rakennusten lämmitysjärjestelmiin. Opintovuoden aikana valitset oman rakennusalasi. Opintovuoden päättyessä voit työskennellä rakennusalan ammatillisissa tehtävissä, kuten avustavissa työnjohtotöissä.

3. lukukausiteema: Rakennusalan yrittäjyys
4. lukukausiteemat: Rakentamisen materiaalit sekä rakennusten lämmitysjärjestelmät

3. vuositeema: Oman rakennusalansa osaaja. Painopisteen opinnoissa muodostavat syventävät ammatilliset ainekokonaisuudet monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Opintovuoden päättyessä voit toimia harjoittelijana rakennusalan työnjohtotehtävissä. Lukukausiteemat vaihtelevat oman rakennusalasi mukaan.

Talonrakennustekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Talonrakennuksen ja työmaan suunnittelu
6. lukukausiteema: Talonrakentamisen infra/Betonirakenteet

Infra- ja kaivostekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Infran työsuunnittelu
6. lukukausiteema: Liikenneväylät

Talo- ja energiatekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Lämmitystekniikka
6. lukukausiteema: Talotekniikkajärjestelmät

4. vuositeema: Oman rakennusalansa soveltaja. Neljännen opintovuoden aikana syvennät omaa asiantuntemustasi ammattiopintojen ja opinnäytetyön kautta. Lukuvuoden aikana osaamisesi kehittyy tasolle, jota rakennusalan insinööriltä odotetaan työelämään siirryttäessä. Lukukausiteemat vaihtelevat oman rakennusalasi mukaan.

Talonrakennustekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Betoni- ja puurakentaminen
8. lukukausiteema: Kiertotalous ja tietomallintaminen

Infra- ja kaivostekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Betonirakentaminen ja vesihuolto/Louhinta ja kaivossuunnittelu
8. lukukausiteema: Ympäristö

Talo- ja energiatekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Kiinteistöautomaatio
8. lukukausiteema: Ilmastointitekniikka

Miten opiskellaan?

Opiskelusi on toiminnallista ja käytännönläheistä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, opiskelu ulkomaisessa kumppanuusoppilaitoksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa.

Opiskelu tapahtuu päiväopiskeluna arkipäivisin oppilaitoksella tai monimuoto-opiskeluna, jolloin työssä käyminen opiskelun ohessa on mahdollista. Myös päiväopiskelijoille osa opinnoista järjestetään monimuotoisesti.
Osan opinnoistasi voit suorittaa työpaikkaopintoina, jolloin oppiminen tapahtuu toimeksiantajan kanssa erikseen määritellyissä projekteissa.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelua toteutuu alan yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa tai ulkomailla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä.

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus saada hyväksilukuja muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tasoisilla opinnoilla.