Opinto-opas

Tourism (full time day studies) Rovaniemi, Autumn 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Orientaatio matkailun opintoihin 5
     
           
                 
Finnish for International Tourism Students 1 5
     
           
                 
Finnish for International Tourism Students 2 5  
       
             
           
Matkailualan ruotsi 5
     
           
                 
3. vieraan kielen opinnot 5  
       
             
           
Monikulttuurisuus matkailu- ja vieraanvaraisuusalalla 5
     
           
                 
Arktinen matkailu ja vastuullinen vieraanvaraisuus 5
     
           
                 
Työelämän orientoivat opinnot 10
     
           
                 
301000300100000300010000000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Matkailu globaalina ilmiönä ja elinkeinona 10
       
           
             
Matkailun liiketoimintamallit ja -prosessit 10
       
           
             
Matkailulainsäädäntö 5
       
           
             
Innovatiivinen yrittäjyystoiminta matkailualalla 5
       
           
             
Pohjoinen liiketoimintaympäristö 10  
       
             
           
Kannattavien matkailupalvelujen kehittäminen 10  
         
             
       
Markkinointi ja sähköinen liiketoiminta matkailualalla 15  
         
             
       
Matkailualan päivittäisjohtaminen 5  
         
             
       
Tapahtumien elämysmuotoilu 5    
         
               
     
Matkailualan henkilöstöhallinto 5    
         
               
     
Matkailuyrityksen strateginen johtaminen 10    
         
               
     
Elämysten muotoilu yhteistyöverkostoissa 5    
         
               
     
Elämysten muotoilu rakennetuissa ympäristöissä 5    
           
               
 
Opinnäytetyön menetelmäopinnot 5    
           
               
 
Akateeminen ja luova viestintä 5    
           
               
 
Matkailukohteiden elämysmuotoilun kehittäminen 5      
           
                 
Kansainvälisen matkailukohteen elämysprojekti 5      
           
                 
30404010030103025151001515101515257.57.510
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Palvelusaksa 5
       
           
             
Talousraportointi ja verotus 5    
         
               
     
Sustainable Logistics 5                                          
5050050050002.52.50005000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Basic Training 15
     
         
           
Advanced Training 15    
         
             
 
51015005100510002.52.510005550
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Bachelor's Thesis
                                         
Thesis Implementation and Reporting 10      
           
                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                 
000150000001500000000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 60 60 25 30 40 30 30 35 25 25 30 20 20 30 15 15 35 12.5 12.5 25

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tourism is a fast growing industry; one in ten jobs is already found in tourism. Lapland is an international tourism destination, which offers a real-life tourism laboratory and unique learning opportunities. In Lapland University of Applied Sciences, our Degree Programme in Tourism aims at giving such skills and competences which the Tourism and Hospitality field requires.

Tourism Management and Experience Design can be described as the actual specialisation area of the programme. Experience Design is seen as a holistic approach of planning and designing tourism products, services and events. In the programme-specific competences we emphasise field related skills of responsible tourism business, management and supervision as well as cultural and communication skills. Due to the specialisation area and one of the core competences in this degree programme, special attention is naturally paid to Service and Experience Design.

Entrepreneurship and business skills are included in our studies. Internationalisation and multicultural issues have naturally a central position as well, mostly due to the fact that the programme itself is international and its students come from various cultural backgrounds. Sustainable development and responsibility are the core elements which are taken into close consideration throughout the contents of the studies.

The studies take place in Rovaniemi, Jokiväylä Campus. Tourism Management and Experience Design are the specialisation elements of the programme. They are studied gradually from the very beginning of the programme and will be more focused on especially during the third and the last study year.
Tutoring issues have been paid special attention to in this programme. All students will get an individual study plan (ISP) which is compiled together with the teacher tutor. The credit transfer system and recognition of prior competence and skills are also included in the ISP process. From the student we expect active attitude and coworking skills.

Training
As a student you have a possibility to explore the tourism industry and working life, and to develop your skills in practical training periods. The practical training allows you to apply the things you have learned during your studies. The degree includes 30 ECTS of practical training and you can also complete the training outside Finland. Training offers valuable networks to the tourism companies and other organizations.


After graduating from our programme as a Bachelor of Hospitality Management you will have many interesting career opportunities in the tourism and hospitality field. There are also some basic tools and tests to be passed which are required e.g. by the Finnish legislation when working in tourism and they are also included in your studies.

Your tourism studies are divided as follows:
Basic Studies 35 ECTS
Professional Studies 120 ECTS
Free-Choice Electives 10 ECTS
Practical Training 30 ECTS
Bachelor’s Thesis 15 ECTS