Opinto-opas

Metsätalouden koulutus
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Metsätalousinsinööri (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta