Opinto-opas

Metsätalouden koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                               
Johdatus luonnonvara-alalle
                                               
Opiskelutaidot ja -valmiudet 4
     
           
                 
Ammatillisen osaamisen valmiudet 10
     
           
                 
140004.79.30000004.74.74.7000000000
AMMATTIOPINNOT
                                               
Puun ja metsän mittaus 5
     
           
                 
Pohjoiset ekosysteemit
                                               
Kasvupaikat, kasvi- ja puulajit 6
     
           
                 
Kasvien rakenne, kasvu ja kasvuun vaikuttavat tekijät 5
     
           
                 
Metsänhoito
                                               
Metsän kasvatus 5
     
           
                 
Metsän uudistaminen ja metsätuhot 5
     
           
                 
Puuhuolto
                                               
Puuraaka-aine, puun jalostus ja puutavaran mittaus 5
     
           
                 
Puukauppa, leimikon ja puunkorjuun suunnittelu 5
     
           
                 
Kestävä metsänkäyttö
                                               
Metsänkäsittelyratkaisut ja luonnonhoito 5  
       
             
           
Metsän käytön suunnittelu 10  
       
             
           
Metsälliset mittaukset ja paikkatieto
                                               
Puun ja metsikön mittaus 10  
       
             
           
Kartat ja paikkatiedon hallinta 5  
       
             
           
Luonnonvarojen käyttö ja ohjaus
                                               
Ympäristönsuojelun perusteet ja kestävän luonnonkäytön ohjauskeinot 5  
       
             
           
Ekosysteemilähestymistapa ja monitavoitteinen luonnonkäyttö 5  
       
             
           
Liiketoiminta ja yrittäminen
                                               
Kannattava luonnonvarayrittäminen 5  
       
             
           
Yrityksen liiketoiminta ja taloushallinto 7  
       
             
           
Hyvä työelämä 8  
       
             
           
Kestävä puuhuolto
                                               
Logistiikan perusteet ja asiakaslähtöinen puunhankinta 6    
         
               
     
Suometsien hoito ja käyttö 5    
         
               
     
Uusiutuvat energialähteet
                                               
Uusiutuva energia ja sen käyttö 5    
         
               
     
Metsäbioenergian hankinta ja käyttö 5    
         
               
     
Pohjoisten alueiden mahdollisuudet
                                               
Special Features of Using Northern Nature 5    
         
               
     
International Forestry and Use of Northern Forests 5    
         
               
     
Kaukokartoitus ja metsäsuunnittelun perusteet
                                               
Kaukokartoitus ja laserkeilausaineistot 5    
         
               
     
Metsäsuunnittelun teoreettiset perusteet ja metsäsuunnittelumenetelmät 6    
         
               
     
Monitavoitteinen metsäsuunnitelma ja sen markkinointi 11      
           
                 
Työelämäläheinen kehittämistoiminta 12      
           
                 
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
Metsänomistus ja metsäneuvonta
                                               
Maa- ja metsäomaisuuden hoito sekä metsänomistajan palvelut 5      
           
                 
Metsäneuvonta 5      
           
                 
Landscape Planning and Management 10      
           
                 
Tuotekehitys, tuotteistus ja innovaatiot / Product Development, Productization and Innovations 5      
           
                 
Luonto- ja maaseutumatkailu / Nature Based Tourism 5      
           
                 
Metsäyrittäjyys 5      
           
                 
Sienineuvojakoulutus 5      
           
                 
Luonnonkasvi- ja marjalajien tuntemus ja käyttö 5      
           
                 
Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen 5      
           
                 
Erikoisluonnontuotteet ja innovaatiot 5      
           
                 
Luonnontuotteiden käyttö hyvinvointi- ja matkailualalla 5      
           
                 
Luonnontuotealan kouluttaminen ja neuvonta 5      
           
                 
Maisemasuunnittelu ja visualisointi 5      
           
                 
Kiertotalous biotaloudessa 5
     
           
                 
Kiertotalousprojekti 5
     
           
                 
4660429315.330.720401428316215.315.315.3202020141414313131
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                               
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                               
Harjoittelu I 15
     
           
                 
Harjoittelu 2 15    
         
               
     
1501505100051000555000555000
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Opinnäytetyö
                                               
Tutkimustoiminnan perusteet 5    
         
               
     
Opinnäytetyö 15      
           
                 
0051500001.673.335100000001.671.671.67555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 75 60 62 108 25 50 20 40 21 41 36 72 25 25 25 20 20 20 21 21 21 36 36 36

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tieto puuttuu