Opinto-opas

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK), sähkötekniikka

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta