Opinto-opas

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK), tietotekniikka

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta