Opinto-opas

Liikunnanohjaajakoulutus
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Liikunnanohjaaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta