Opinto-opas

Matkailualan osaamisen johtaminen
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Restonomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta