Opinto-opas

Teknologiaosaamisen johtaminen
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta