Opinto-opas

Teollisuuden verkostojohtaminen
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta