Opinto-opas

Lapin AMK Master School, syksy 2021, Master Programme in Digital Business Management

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                 
Digital Business Management
                 
Business Ecosystems 5
   
   
   
Digital Transformation Strategies 5
   
   
   
Leading Business Model Innovation 5
 
   
     
The Global Digital Economy 5
 
   
     
20010100101000
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
                 
Johtamisosaaminen
()
                 
Inclusion Management 5
 
   
     
Project Management 5
   
   
   
Kehittämisosaaminen
()
                 
Creation of Sustainable Future 5
   
   
   
Design Thinking and Creativity 5
   
   
   
Digiajan osaaminen
()
                 
Digital Platforms 5
   
   
   
Networking in International Environment 5  
   
     
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
()
                 
Business Design Project 5
 
 
   
Circular Economy in the Digital Age 5  
   
     
Digital customer experience management 5
   
   
   
Digital Brand Management 5
   
   
   
Digital Entrepreneurship 5
   
   
   
Financial and Performance Management 5  
   
     
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                 
45157.537.5157.537.5015
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Leading Knowledge and Networks 5
 
   
     
Business Research and Development Methods 5
   
   
   
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10
 
   
     
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10
   
   
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10  
   
     
30101515101515010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 95 25 32.5 62.5 25 32.5 62.5 0 25

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Lapin AMK Master School, syksy 2021

Lapin AMK Master School -KOULUTUSTEN KUVAUS

YAMK-koulutukset ovat joko monialaisia osaamista monipuolistavia ja laaja-alaistavia koulutuksia tai alan osaamista syventäviä koulutuksia, joilla on vahva yhteys asiantuntijatyössä tarvittavaan erityisosaamiseen ja työelämää uudistavaan TKI-toimintaan.

Monialaisissa koulutuksissa on keskeistä uuden tiedon tuottaminen sekä osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen työelämän kehittämisessä, vahva tulevaisuusorientaatio sekä innovointihalu ja -kyky. Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen eri alojen rajapinnoilla ja verkostoissa tuottaa uusia innovaatioita ja moniammatillisen toiminnan osaamista.

Syventävä YAMK-koulutus puolestaan kartuttaa omaan alaan liittyvää tietoa kriittisesti ja antaa valmiuksia välittää osaamista omaan organisaatioon ja sen ulkopuolelle. Koulutuksessa korostuvat asiantuntijuus alaan kuuluvan uuden tiedon tuottamiseen, käytäntöön soveltamiseen sekä syntyneen kehityspanoksen vaikutusten arviointiin littyvä osaaminen Syventävien erityisosaamisalueiden valinnat perustuvat tarkkaan harkittuun profilointiin sekä vahvaan TKI-yhteyteen.

Tutkintosi laajus on 60 op, kun taustatutkintosi laajuus on 240 op tai 90 op, kun taustatutkintosi laajuus on 210 op.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE
Koulutukset rakentuvat 1) Tutkimus- ja kehittämisosaamisen, 2) Ydinosaamisen ja 3) Profiloivan osaamisen opintojaksoista.
Koulutukset sisältävät seuraavat kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, yht. 40 op:
•Osaamisen johtaminen 5 op
•Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
•Opinnäytetyö 30 op

Koulutuksiin sisältyy lisäksi 15-20 op koulutuskohtaisia ydinosaamisen opintoja, joista valitset vähintään 15 op

Profiloivan osaamisen opintojaksot voit valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen, digitalisaatioon liittyvä osaaminen sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen. Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen CampusOnlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Master Programme in Digital Business Management