Opinto-opas

Lapin AMK Master School, syksy 2021, Digiajan sosiaalipalveluiden kehittäminen

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                 
Digiajan sosiaalipalveluiden kehittäminen
                 
Digikansalaisuus sosiaalialan tutkimusavusteisessa kehittämisessä 10
 
   
     
Tarveanalyysi digiajan sosiaalialan kehittämistyössä 10
 
 
   
200155015500
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
                 
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 35 op)
                 
Johtamisosaaminen
()
                 
Ennakoiva johtaminen 5
   
     
 
Henkilöstön johtaminen 5  
   
     
Inclusion Management 5
 
   
     
Kehittämistoiminnan johtaminen 5  
   
     
Project Management 5
   
   
   
Johtaminen ja kehittyvä työyhteisö 5  
   
     
Verkostojen johtaminen 5  
   
     
Vastuullisesti kestävä johtaminen 5
   
   
   
Vuorovaikutusjohtaminen 5
 
   
     
Kehittämisosaaminen
()
                 
Autonominen ja uudistuva tiimityö 5
   
     
 
Creation of Sustainable Future 5
   
   
   
Design Thinking and Creativity 5
   
   
   
Ennakoiva muutosviestintä 5
   
   
   
Kehittyvän työyhteisön hallinta 5
 
   
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5  
   
     
Uusiopalveluiden muotoilu 5                  
Asiantuntijana kirjoittaminen 5
 
   
     
Digiajan osaaminen
()
                 
Digitaalinen alustatalous 5
 
   
     
Digital Platforms 5
   
   
   
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
 
   
     
Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5
   
   
   
Networking in International Environment 5  
   
     
Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
   
     
 
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa 5  
   
     
Transformative Technologies for Future 5  
   
     
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5
   
   
   
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
()
                 
Business Design Project 5
 
 
   
Digital Customer Experience Management 5
   
   
   
Digital Brand Management 5
   
   
   
Financial and Performance Management 5  
   
     
Ennakoiva talouden johtaminen 5
 
   
     
Kehittävä yrittäjyys 5
   
     
 
Liiketoimintaprosessien kehittyvä laadunhallinta 5
   
   
   
Maine ja verkostoituva palvelutalous 5  
   
     
Sosiaali, terveys- ja liikunta-alan osaaminen
()
                 
Laatutyö ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5  
   
     
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 5
 
   
     
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5
   
   
   
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla 5
   
   
   
SOTE-johtaminen 5  
   
     
Sosiaalialan osaaminen
                 
Digitalisoituva sosiaalialan työ 5
   
     
 
Digiajan sosiaalialan osallistavat käytännöt 5
   
   
   
Digiajan muutosjohtaminen sosiaalialalla 5
   
   
   
Sosiaalialan kehittämistyön vaikuttavuus digiyhteiskunnassa 5
   
   
   
Sosiaalipalveluiden yhteiskuntapoliittisuus digiyhteiskunnassa 5  
   
     
1507042.5107.57042.582.52570
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Leading Knowledge and Networks 5
 
   
     
Business Research and Development Methods 5
   
   
   
Työelämän kehittämismenetelmät 5
 
   
     
Osaamisen johtaminen 5
   
   
   
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10
 
   
     
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10
   
   
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10  
   
     
40102020102020010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 210 80 77.5 132.5 80 77.5 107.5 25 80

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Lapin AMK Master School, syksy 2021

Lapin AMK Master School -KOULUTUSTEN KUVAUS

YAMK-koulutukset ovat joko monialaisia osaamista monipuolistavia ja laaja-alaistavia koulutuksia tai alan osaamista syventäviä koulutuksia, joilla on vahva yhteys asiantuntijatyössä tarvittavaan erityisosaamiseen ja työelämää uudistavaan TKI-toimintaan.

Monialaisissa koulutuksissa on keskeistä uuden tiedon tuottaminen sekä osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen työelämän kehittämisessä, vahva tulevaisuusorientaatio sekä innovointihalu ja -kyky. Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen eri alojen rajapinnoilla ja verkostoissa tuottaa uusia innovaatioita ja moniammatillisen toiminnan osaamista.

Syventävä YAMK-koulutus puolestaan kartuttaa omaan alaan liittyvää tietoa kriittisesti ja antaa valmiuksia välittää osaamista omaan organisaatioon ja sen ulkopuolelle. Koulutuksessa korostuvat asiantuntijuus alaan kuuluvan uuden tiedon tuottamiseen, käytäntöön soveltamiseen sekä syntyneen kehityspanoksen vaikutusten arviointiin littyvä osaaminen Syventävien erityisosaamisalueiden valinnat perustuvat tarkkaan harkittuun profilointiin sekä vahvaan TKI-yhteyteen.

Tutkintosi laajus on 60 op, kun taustatutkintosi laajuus on 240 op tai 90 op, kun taustatutkintosi laajuus on 210 op.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE
Koulutukset rakentuvat 1) Tutkimus- ja kehittämisosaamisen, 2) Ydinosaamisen ja 3) Profiloivan osaamisen opintojaksoista.
Koulutukset sisältävät seuraavat kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, yht. 40 op:
•Osaamisen johtaminen 5 op
•Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
•Opinnäytetyö 30 op

Koulutuksiin sisältyy lisäksi 15-20 op koulutuskohtaisia ydinosaamisen opintoja, joista valitset vähintään 15 op

Profiloivan osaamisen opintojaksot voit valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen, digitalisaatioon liittyvä osaaminen sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen. Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen CampusOnlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Digiajan sosiaalipalveluiden kehittäminen