Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Campus Online, Kesä 2020

CAMPUSKESA20

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

K701SL52OJ Dokumentointi sosiaalialan työssä 5 op
R705FL54 Fysioterapia osana kuntoutusta 5 op
R301DL41OJ International Project Management and Funding Instruments 10 op
BIO2OJ Kiertotalouden perusteet 5 op
K701SL38OJ Koulusosiaalityö 5 op
K701SL40OJ Kuntoutustoiminta 5 op
K701SL46OJ Lapsi- ja perhetyön menetelmät 5 op
R604ML81OJ Luonnon monimuotoisuus 5 op
R801MMANAGIOJ Managing e Tourism 5 op
R801MOVHOJ Omien voimavarojen hallinta 5 op
R702HL39 Palvelumuotoilun perusteet 5 op
R504TL90 Pelimoottorit - UnrealEngine, perusteet 5 op
R501RL301 Rakennusten elinkaariarviointien perusteet 5 op
R604ML31OJ Suometsien hoito 5 op
VR705LL1OJ Taidon oppiminen 5 op
R599Y30 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5 op
R705FL52 Työhyvinvointi ja ergonomia 5 op
K702HL50 WHO:n imetysohjaajakoulutus 2 op