Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

LUC opinnot (Korkeakouluyhteisön opinnot)

LUC1

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Nämä opinnot ovat osa LUC opintoja ja ne järjestää pääosin Lapin yliopisto. Opintojaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut löytyvät Lapin yliopiston WebOodi järjestelmästä: ➡ https://weboodi.ulapland.fi/lay/opasopiskopas.jsp

Keskustele ennen opintojen valitsemista opon kanssa opintojen sopivuudesta hopsiisi ja tutkintoosi.

Opinnoille ilmoittaudutaan täyttämällä PIA-hakulomake, jonka linkin voit kopioida alta: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1143824&SID=264f67f2-de4c-4a9b-b728-d39881d91825&dy=772150437

Lisätietoja korkeakouluyhteisön ristiinopiskelusta ja niihin liittyvistä käytänteistä löydä LUC.fi sivuilta (https://www.luc.fi/fi/LUC/LUC-opinnot).


Lukuvuonna 2020-2021 tarjolla olevia LUC opintoja ovat:
- Kasvatuspsykologian perusopinnot
- Yrittäjyysopinnot
- Kasvatustieteen perusopinnot
- Erityispedagogiikan perusopinnot
- China Studies opinnot (englanniksi)
- Arctic Studies Programme opinnot (englanniksi)


Kasvatustieteiden perusopinnot, Kasvatuspsykologian ja Erityispedagogiikan perusopinnot ovat tarjolla Lapin amk:n opiskelijoille ja niihin ilmoittautuminen tapahtuu yllä olevan PIA-linkin kautta. Kyseisissä opinnoissa on aina tehtävä ensimmäinen pakollinen opintojakso ennen kuin muille opintojaksoille voi osallistua.

Lukuvuonna 2020-2021 on tarjolla olevat Yrittäjyys-opinnot ovat korkeakoulujen yhteiset ja opetusta voi niin verkossa kuin Lapin AMK:n tai Lapin yliopiston tiloissa. Aikataulut löytyvät tällä hetkellä selkeimmin Lapin yliopiston Weboodi-järjestelmästä.

Lukuvuosi 2020-2021 (tiedot täydentyvät)
KKAS1100.1 Kasvatusalan perusopintoja 0 op
KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op
KKAS1112 Kasvatuspsykologian perusteet 5 op
KKAS1113 Koulutuksen yhteiskunta 5 op
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op
KERI0210 Johdatus erityispedagogiikkaan 5 op
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op
RGCARE5OJ Green Care palvelun tuottaminen 5 op
LUC1-25498448-1012-KAPS0100 Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op
KAPS0102 Kehityspsykologian perusteet
KAPS0102.2 Kirjallisuustentti/-essee 3 op
KAPS0102.1 Luennot 2 op
KAPS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy
KAPS0113.2 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: kirjallisuus 3 op
KAPS0113.1 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: luennot 2 op
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan
KAPS0114.2 Kirjallisuus 3 op
KAPS0114.1 Luennot 2 op
KAPS0115 Rakkaus- ja sosiaalipsykologia
KAPS0115.2 Sosiaalipsykologia: kirjallisuus 3 op
KAPS0115.1 Rakkauspsykologia: luennot 2 op
KAPS0116 Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteet
KAPS0116.2 Kirjallisuus 3 op
KAPS0116.1 Luentopäiväkirja 2 op
LUC1-YRIT1100 Yrittäjyyden perusopinnot 25 op
YRIT1111 Yrittäjyyden mahdollisuudet 5 op
YRIT1112 Ideasta markkinoille 5 op
YRIT1113 Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 op
YRIT1114 Aloittavan yrityksen taloushallinto 5 op
YRIT1115 Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5 op
UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
LUC Studies in English study year 2020-2021
ASPB1101 Introduction to the Arctic 5 op
ASPB1102 Arctic Ecosystems and Adaptation of Species to Arctic Environment 5 op
ASPB1103 Arctic Governance and Law 5 op
ASPB1104 People and Cultures of the Arctic 5 op
ASPB11061 Indigenous (Sámi) Spirituality and Religious Beliefs 5 op
ASPB11062 Food Security and Sovereignty in the Arctic 1 op
YMAT1107 Chinese Culture and History 5 op
TCIM0403 China Business and State – Before- and After-Corona 5 op
YMAT1106 Chinese Society – China and Media 5 op
ONEVAL0018 Legal Culture and Legal system in Chinese Society 5 op
OTMEVAL0014 China's Political System and China as a Global Actor in Before and After Corona World 5 op
Language Studies/Kieliopinnot 2020-2021
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op