Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Avoin AMK, syksy 2020

AASYKSY2020

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

T31L94 SometaDuuniin 5 op
K701SL43OJ Vammaistyön ja -palvelujen kehittäminen 5 op
K701SL42OJ Vammaistyön erityiskysymykset 5 op
K701SL37OJ Työllistymisen tukeminen 5 op
K701SL53OJ Sähköiset palvelut ja asiointi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
K701SL41OJ Osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen 5 op
K701SL50OJ Osallistavat ja aktivoivat työmenetelmät 5 op
K701SL36OJ Nuorisososiaalityö 5 op
K701SL34OJ Muuttuvat sosiaaliset ongelmat 5 op
K701SL38OJ Koulusosiaalityö 5 op
K701SL40OJ Kuntoutustoiminta 5 op
R301LL25OJ Johdon laskentatoimi 5 op
R301LL26OJ Talousohjaus 5 op
R301LL27OJ Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö 5 op
R301LL28OJ Sijoitustoiminta 5 op
R504TL70OJ Konenäkö 5 op
R504T59OJ Syventävä Linux 5 op
R504T58OJ Olio-ohjelmointi 5 op
R504T46OJ Lineaarialgebra 5 op
R504T41OJ Algebra, geometria ja trigonometria 5 op
R504T50OJ Ohjelmoinnin perusosaaminen 5 op
R504T52OJ Projektihallinnan osaaminen 5 op
R504T60OJ Pilvipalvelut 5 op
R504T53OJ Linux-perusteet 5 op
R504T49OJ Professional English for ICT Engineers 5 op
R504T65OJ Sulautettujen järjestelmien perusteet 5 op
R504T66OJ Automaatioverkot ja tietoliikenne 5 op
R504T73OJ Johtaminen ja esimiestyö 5 op
R504T74OJ Teknologiatuotteiden kehitysprosessi ja juridiikka 5 op
R504T75OJ Organisaation tietoturva 5 op
R504T76OJ Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 5 op
R601ML1OJ Agrologi pohjoisessa toimintaympäristössä 5 op
R601ML3OJ Suomen kieli ja viestintä 5 op
R601ML6OJ Englannin kieli ja kansainvälistyminen 5 op
R601ML7OJ Ruotsin kieli 5 op
R601ML17OJ Kasvituotanto 5 op
R601ML18OJ Yksityismetsätalous 5 op
R601ML31OJ Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5 op
R601ML25OJ Kiertotalous ja bioenergia 5 op
R601ML27OJ Porotalouden johtaminen ja hallinto 5 op
R601ML50 Saamelaiset ja saamelaiskulttuuri 3 op
R604ML14OJ English for Forestry Engineers 5 op
R604ML23OJ Metsällisen osaamisen valmiudet 5 op
R604ML26OJ Kestävä metsän käyttö 10 op
R604ML27OJ Metsikön mittaus ja metsävaratiedon hallinta 5 op
R604ML28OJ Riista-, kala- ja porotalous sekä keräilytuotteet 5 op
R604ML31OJ Suometsien hoito 5 op
R604ML39OJ Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
R604ML42OJ Metsäsuunnittelun ja kaukokartoituksen perusteet sekä metsäsuunnittelumenetelmät 5 op
R604ML71OJ Biotalous kiertotaloudessa 10 op
RGCARE5OJ Green Care palvelun tuottaminen 5 op
BIO2OJ Kiertotalouden perusteet 5 op
BIO4OJ Teollisen kiertotalouden tulevaisuus 5 op
R705FL52 Työhyvinvointi ja ergonomia 5 op
R705FL53 Urheilufysioterapia 5 op
R705FL54 Fysioterapia osana kuntoutusta 5 op
VVV213 Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op
SÄAU Sähkö- ja automaatiotekniikan opintoja 70 op
K53SL132OJ Sähköasennukset ja -suunnittelu 5 op
K53SL133OJ Automaatioasennukset ja -suunnittelu 5 op
K53SL134OJ Ohjelmoitavat logiikat ja automaatiojärjestelmät 5 op
K53SL204OJ Sähköasennusten tarkastukset ja käyttöönotto 5 op
K53SL221OJ Voimansiirto ja suurjännitetekniikka 5 op
K53SL222OJ Relesuojaustekniikka 5 op
K53SL223OJ Sähköverkon laskenta ja simulointi 5 op
K53SL301OJ Automaatiojärjestelmät projekti 5 op
K53SL302OJ Automaatiojärjestelmä 1 5 op
K53SL303OJ Automaatiojärjestelmä 2 5 op
K53SL305OJ Kiinteistöautomaatio ja rakennusten tietotekniset järjestelmät 5 op
K53SL324OJ Teollinen Internet 5 op
K53SL321OJ Automaation tietotekniikka 5 op
K53SL323OJ Mittaustekniikka ja kenttäinstrumentointi 5 op
Mobiilien järjestelmien projekti (25 op), valitaan kaikki
R504TL34OJ Mobiilien järjestelmien projekti 5 op
R504TL37OJ Pilvilaskenta 5 op
R504TL28OJ Automaatiotekniikka 5 op
R504TL43OJ Tapahtumapohjainen ohjelmointi 5 op
R504TL35OJ Mobiiliohjelmoinnin perusteet 5 op
TELU117OJ Differentiaaliyhtälöt (laaja) 5 op
R504TL14OJ Pelifysiikka 5 op
Sulautettujen järjestelmien peliohjelmistprojekti (25 op), valitaan kaikki
R504TL23OJ Sulautettujen järjestelmien peliohjelmistoprojekti 5 op
R504TL27OJ Pelimoottorit 5 op
R504TL25OJ Olio-ohjelmointi 5 op
R504TL24OJ Sulautetut järjestelmät 5 op
R504TL41OJ Ohjelmistotekniikka 5 op
X Kasvituotannon perusteet pohjoisissa olosuhteissa (10 op) 10 op
R601ML9OJ Kasvien rakenne, kasvu ja kasvuun vaikuttavat tekijät 5 op
R601ML8OJ Kasvupaikat, kasvi- ja puulajit 5 op
XX Maatilan toiminnallisuuden ja tuotantoeläinten ruokinnnan suunnittelu (10 op) 10 op
R601ML15OJ Poro-, kotieläin-, kasvi-, ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla 10 op
R601ML16OJ Eläintuotannon suunnittelu 5 op
XXX Maaseudun yritystoiminnan perusteet (10 op) 10 op
R601ML22OJ Maaseutuyrittäjyys ja työelämä 5 op
R601ML24OJ Hyvä työelämä ja johtaminen 5 op
XXXX Maatilan liiketoiminnan perusteet (10 op) 10 op
R601ML23OJ Maaseutuyritysten liiketoiminnan suunnittelu 5 op
R601ML26OJ Maatilatalouden liiketoiminnan johtaminen 5 op
. Puuhuolto, logistiikka ja metsäbioenergia (10 op) 10 op
R604ML33OJ Puuhuolto ja logistiikka 5 op
R604ML32OJ Metsäbioenergia 5 op
.... Maa- ja metsäomaisuuden hallinta (10 op) 10 op
R604ML38OJ Maa- ja metsäomaisuuden hallinta 5 op
R604ML35OJ Metsäekonomia 5 op
..... Pohjoiset ekosysteemit ja kasvit (10 op) 10 op
R604ML21OJ Pohjoiset ekosysteemit ja kasvit 5 op
R604ML22OJ Kasvien kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät 5 op
.. Kehittämistoiminta työyhteisössä (10 op) 10 op
R604ML41OJ Kehittämistoiminta työyhteisössä 5 op
R604ML40OJ Hankepohjainen aluekehitystyö 5 op
Johdatus kaivostekniikkaan (15 op)
R501RL200 Kestävä kaivostoiminta 5 op
R501RL201 Geologia ja mineralogia 5 op
R501RL203 Rikastustekniikan perusteet 5 op
International Business Basic Studies
R301DL50OJ Kansantalous 5 op
R301DL51OJ Johdatus liiketalouden opintoihin 5 op
R301DL52OJ Vastuullisen liiketoiminnan perusteet 5 op
Tourism basic studies
R801DL11OJ Orientaatio matkailun opintoihin 5 op
R801DL16OJ Monikulttuurisuus matkailu- ja vieraanvaraisuusalalla 5 op
R801DL17OJ Arktinen matkailu ja vastuullinen vieraanvaraisuus 5 op
Osallistavat ja aktivoivat työmenetelmät kasvatus- sekä koulu- ja nuorisososiaalityön ympäristöissä
K701SL38OJ Koulusosiaalityö 5 op
K701SL50OJ Osallistavat ja aktivoivat työmenetelmät 5 op
K701SL36OJ Nuorisososiaalityö 5 op
MAT Matkailun perusopintoja avoin 0 op
MATR211 Projektinhallinta 5 op
R81ELMAOJ Eläinten hyvinvointi matkailualalla 5 op