Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Campus Online, Kevät 2021

CAMPUSK21

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

T31L94 SometaDuuniin 5 op
K702GL42 Muistisairautta sairastava ikäihminen 5 op
K702GL45 Ikääntyvän väestön asiakas- ja palveluohjaus 5 op
R705FL52 Työhyvinvointi ja ergonomia 5 op
R705FL53 Urheilufysioterapia 5 op
R705FL54 Fysioterapia osana kuntoutusta 5 op
VV3V3314OJ Tuulivoimatekniikan perusteet 5 op
VV3V3315OJ Aurinko-, ilma- ja maalämpöenergian hyödyntäminen kotitalouksissa 5 op
BIO2OJ Kiertotalouden perusteet 5 op
BIO4OJ Teollisen kiertotalouden tulevaisuus 5 op
R604ML71OJ Biotalous kiertotaloudessa 10 op
R604ML117 Leimikonsuunnittelu ja puukauppa 5 op
R604ML122 Ympäristökasvatus 5 op
R601ML91 Reindeer - Animal, Livelihood and Culture 5 op
R504T78OJ Salausmenetelmät 5 op
R504TL90 Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet 5 op
R504T62OJ Web-ohjelmointi 5 op
R504T61OJ Projekti 2, ohjelmointiprojekti II Backend 5 op
R504T57OJ Elektroniikka 5 op
R504T48OJ Svenska för IT-ingenjörer 5 op
R504T51OJ Ohjelmointityökalut 5 op
R702HL60 English for Student Nurses 5 op
R702HL59 Työympäristön ja työikäisten terveyden edistäminen 5 op
R702HL65 Päivystys- ja vastaanottohoitotyö 5 op
HYVO4OJ Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5 op
HYVO4OJ Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5 op
K702HL50 WHO:n imetysohjaajakoulutus 2 op
K702HL59 Terveydenhuollon laadunhallinta 2 op
VV10K Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä 5 op
R501RL120 Rakentamisen kiertotalous 5 op
R301LL75OJ Myynnin ja markkinoinnin perusteet 5 op
XYV0012OJ Venäjä, peruskurssi 1 3 op
XYV0034OJ Venäjä, peruskurssi 2 3 op
VV1KOJ Espanja 1 3 op
VV1LOJ Espanja 2 3 op
R702HL66 Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa 2 op
VR705LL1OJ Taidon oppiminen 5 op
YAMK-koulutus
YVVY02 Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta 5 op
R301YH15OJ Autonominen ja uudistuva tiimityö 5 op