Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

CampusOnline, Syksy 2021

CAMPUSS21

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

VV3V3314OJ Tuulivoimatekniikan perusteet 5 op
VV3V3315OJ Aurinko-, ilma- ja maalämpöenergian hyödyntäminen kotitalouksissa 5 op
BIO2OJ Kiertotalouden perusteet 5 op
BIO4OJ Teollisen kiertotalouden tulevaisuus 5 op
R601ML31OJ Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5 op
R601ML25OJ Kiertotalous ja bioenergia 5 op
R601ML47 Porojen talviruokinnan suunnittelu 5 op
RGCARE3OJ Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op
R604ML83OJ Taajamametsien hoito 5 op
MATR211 Projektinhallinta 5 op
R504TL97 Projektinhallinta ja viestintä 5 op
VV10K Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä 5 op
K702GL42 Muistisairautta sairastava ikäihminen 5 op
R705FL53 Urheilufysioterapia 5 op
R705FL54 Fysioterapia osana kuntoutusta 5 op
K702GL45 Ikääntyvän väestön asiakas- ja palveluohjaus 5 op
K702HL50 WHO:n imetysohjaajakoulutus 2 op
R702HL60 English for Student Nurses 5 op
R81ELMAOJ Eläinten hyvinvointi matkailualalla 5 op
R504TL170 Projektinhallinnan perusteet 5 op
R504TL171 Laadunhallinta 5 op
R702HL42 Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana 5 op
VVV205 Yrittäjän perhe- ja perintöoikeuden perusteet 5 op
VR705LL1OJ Taidon oppiminen 5 op
K702HL65 Gerontologinen hoitotyö 5 op
VV1KOJ Espanja 1 3 op
VV1LOJ Espanja 2 3 op
XYV0012OJ Venäjä, peruskurssi 1 3 op
XYV0034OJ Venäjä, peruskurssi 2 3 op
VVV505 Henkilökohtainen talousosaaminen 5 op
YAMK-koulutus
YVVY03 Psykologinen turvallisuus organisaatiossa 5 op
R301YH15OJ Autonominen ja uudistuva tiimityö 5 op
R31YL23OJ Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta 5 op
YAMK094 Taidon oppiminen ja opettaminen 5 op