Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Yhteiset vapaasti valittavat, Syksy 2021

YVVSYKSY21

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

LAVV17 Balanssia arkeen ja opiskeluun 5 op
R604ML82OJ Koneellisen puunkorjuun operatiivinen suunnittelu 10 op
R604ML83OJ Taajamametsien hoito 5 op
RGCARE3OJ Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op
VV2LOJ Englannin aktivointi 5 op
R601ML25OJ Kiertotalous ja bioenergia 5 op
R601ML31OJ Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5 op
R601ML47 Porojen talviruokinnan suunnittelu 5 op
R601ML50 Saamelaiset ja saamelaiskulttuuri 3 op
VV4MOJ Nature and Economic Life in Lapland, Reindeer Husbandry Case 5 op
R604M21BOJ International Forestry and Use of Northern Forests 5 op
R604M21AOJ Special Features of Using Northern Nature 5 op
VR31LL5 Sijoitusprojekti 5 op
R504TL173 Johdatus nanosatelliittitekniikkaan 5 op
VVV300 Finnish Club 5 op
VVV500 Social media marketing 5 op
VVV501 Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa 5 op
VVV505 Henkilökohtainen talousosaaminen 5 op
VVV506 Myynti osana työtä 5 op
AMKO007 Vertaisohjaus / yhteisövaikuttaminen 10 op
R504TL180 5G Forest Hackathon 1 op
Työkykykoordinaattori-koulutus, opinnot on suunnattu hoitotyön, fysioterapian ja sosiaalialan koulutusten opiskelijoille
AMKO008 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
AMKO009 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op