Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Yhteiset vapaasti valitattavat YAMK opinnot, Syksy 2021

YAMKYVVS21

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

YVVY03 Psykologinen turvallisuus organisaatiossa 5 op