Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Sairaanhoitaja, Kesäopinnot, Kemi 2021

KESASA21K

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

K702HL31OJ Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10 op
K702HL54 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 8 op
K702HL55 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu 8 op
K702HL37 Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu 15 op
K702DL37 Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu 15 op
K702HL56 Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu 8 op
K702HL53 Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 8 op
K702HL57 Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä 8 op