Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Tradenomi, Liiketalous, Vapaasti valittavat opinnot, Rovaniemi 2021

VVTR2021

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 10 opintopistettä

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kattava kokonaiskuva digitalisaation kehityksen vaikutuksista yhteisöihin ja yhteiskuntiin. Hän tietää miten digitalisaatio on tähän mennessä muuttanut maailmaa ja millaisia muutoksia ja mahdollisuuksia on tulevaisuudessa odotettavissa. Hän tiedostaa myös digitalisaation mukaan tuomat uhat. Opiskelija ymmärtää mikä on asioiden internetin eli Internet of Things ja mitä mahdollisuuksia ja riskejä se tuo mukanaan.

Lisätiedot

Oppimisprosessi sisältää luentoja, itsenäisen kehitystehtävän ja tentin.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti vapaasti valittavana aikana verkossa. Kaikki materiaalit sekä luennot ovat saatavissa verkon kautta. Myös tentti suoritetaan verkkotenttinä.

R301LL115 Digitalisaatio 5 op
VV301LL122 Kansainvälinen tapahtumaosaaminen 5 op
VVV200OJ Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
VVV201OJ Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
VVV202OJ Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Tunnusluvut ja johtaminen 5 op
VVV506 Myynti osana työtä 5 op
VV301LL121 Oman osaamisen projektoidut työt 5 op
R301LL120 Organisaation toiminnan kehittäminen 5 op
VVV144OJ Osaamiseni on uniikkia 2 op
VV1B Ruotsin aktivointi 3 op
VVV500 Social media marketing 5 op
R801MVVIESTOJ Vastuullisuusviestintä 5 op
VVV205 Yrittäjän perhe- ja perintöoikeuden perusteet 5 op