Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

CampusOnline, Kevät 2022

CAMPUSK22

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

R504TL171 Laadunhallinta 5 op
R504TL90 Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet 5 op
R504TL174 Pelimoottorit: Unreal Enginen jatkokurssi 5 op
R504TL156 Salausmenetelmät 5 op
R705FL54 Fysioterapia osana kuntoutusta 5 op
R705FL52 Työhyvinvointi ja ergonomia 5 op
K702GL45 Ikääntyvän väestön asiakas- ja palveluohjaus 5 op
K702GL42 Muistisairautta sairastava ikäihminen 5 op
XYV0001 Monialainen kivunhoito biopsykososiaalisessa viitekehyksessä 5 op
R705FL53 Urheilufysioterapia 5 op
VV10K Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä 5 op
K702HL50 WHO:n imetysohjaajakoulutus 2 op
K702HL59 Terveydenhuollon laadunhallinta 2 op
HYVO4OJ Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5 op
R604ML71OJ Biotalous kiertotaloudessa 10 op
R604ML95 Leimikon suunnittelu ja puukauppa 5 op
R601ML91 Reindeer - Animal, Livelihood and Culture 5 op
RGCARE5OJ Green Care palvelun tuottaminen 5 op
R702HL42 Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana 5 op
R702HL65 Päivystys- ja vastaanottohoitotyö 5 op
R702HL59 Työympäristön ja työikäisten terveyden edistäminen 5 op
VV3V3315OJ Aurinko-, ilma- ja maalämpöenergian hyödyntäminen kotitalouksissa 5 op
VV3V3314OJ Tuulivoimatekniikan perusteet 5 op
R702HL93 Sairaanhoitajan etävastaanotto 5 op
R501RL120 Rakentamisen kiertotalous 5 op
HYVO4OJ Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5 op
K502K316OJ Metallien lämpökäsittely ja hitsaus 5 op
XYV0012OJ Venäjä, peruskurssi 1 3 op
XYV0034OJ Venäjä, peruskurssi 2 3 op
VV1KOJ Espanja 1 3 op
VV1LOJ Espanja 2 3 op
K701SL53OJ Sähköiset palvelut ja asiointi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
K701SL40OJ Kuntoutustoiminta 5 op
BIO2OJ Kiertotalouden perusteet 5 op
K502K316OJ Metallien lämpökäsittely ja hitsaus 5 op
YAMK-koulutus
R301YH15OJ Autonominen ja uudistuva tiimityö 5 op