Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Campus Online, Syksy 2022

CAMPUS22

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

R504TL90 Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet 5 op
R504TL174 Pelimoottorit: Unreal Enginen jatkokurssi 5 op
R301DL41OJ Kansainvälinen projektiosaaminen ja rahoitusinstrumentit 10 op
VVV205 Yrittäjän perhe- ja perintöoikeuden perusteet 5 op
VV10K Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä 5 op
K702HL65 Gerontologinen hoitotyö 5 op
K702HL59 Terveydenhuollon laadunhallinta 2 op
R604ML122 Ympäristökasvatus 5 op
R604ML83OJ Taajamametsien hoito 5 op
R601ML25OJ Kiertotalous ja bioenergia 5 op
R601ML31OJ Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5 op
R601ML47 Porojen talviruokinnan suunnittelu 5 op
RGCARE3OJ Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op
R601ML91 Reindeer - Animal, Livelihood and Culture 5 op
R702HL42 Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana 5 op
VV3V3314OJ Tuulivoimatekniikan perusteet 5 op
VV3V3315OJ Aurinko-, ilma- ja maalämpöenergian hyödyntäminen kotitalouksissa 5 op
R81ELMAOJ Eläinten hyvinvointi matkailualalla 5 op
R801MMANAGIOJ Managing e Tourism 5 op
VVV511 Sijoitusosaaminen II 5 op
VV1KOJ Espanja 1 3 op
VV1LOJ Espanja 2 3 op
XYV0012OJ Venäjä, peruskurssi 1 3 op
XYV0034OJ Venäjä, peruskurssi 2 3 op
R705FL53 Urheilufysioterapia 5 op
T31L110 Strateginen hankintaosaaminen 5 op
T31L94 SometaDuuniin 5 op
K502K316OJ Metallien lämpökäsittely ja hitsaus 5 op
BIO4OJ Teollisen kiertotalouden tulevaisuus 5 op
BIO5OJ Kiertotalouden perusteet MOOC 5 op
YAMK-koulutus
R31YL23OJ Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta 5 op
YAMK094 Taidon oppiminen ja opettaminen 5 op
YAMK002 Transformative Technologies for Future 5 op