Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

LUC opinnot syksy 2021(Korkeakouluyhteisön opinnot)

LUCSYKSY21

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 100 opintopistettä

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Nämä opinnot ovat osa LUC opintoja ja ne järjestää pääosin Lapin yliopisto.

Keskustele ennen opintojen valitsemista opon kanssa opintojen sopivuudesta hopsiisi ja tutkintoosi. Opinnot ovat maksuttomia Lapin AMK:n opiskelijoille, jos voit liittää ne osaksi AMK-tutkintoasi.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2021-2022 opintoihin alkaa 10.8.2021.

Tutustu Lapin yliopiston opintotarjontaan:
• LUC-opinnot Weboodissa: https://weboodi.ulapland.fi/lay/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=luc

• Avoimen yliopiston opinnot: https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Avoin-yliopisto/Opintotarjonta-kesa-2021-ja-syksy-2021-

Avoimesta yliopistosta löydät monia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja, joihin voit ilmoittautua Lapin AMK:n opiskelijoiden maksuttomalla ilmoittautumislinkillä. Linkit löytyvät kunkin opintokokonaisuuden tai opintojakson ohjelmista. Voit ilmoittautua mm. seuraaviin opintoihin:
o Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
o Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op
o Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
o Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op
o Markkinoinnin perusopinnot 25 op
o Laskentatoimen perusopinnot 25 op

• PIA-opinnot:
Opinto-oikeus voidaan myöntää perus- ja/tai aineopintoihin tai yksittäisiin opintojaksoihin, mikäli ryhmissä on tilaa ja mahdollisten edeltävien opintojen vaatimukset täyttyvät. Hae opinto-oikeutta sähköisellä PIA-lomakkeella:https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1143824&SID=264f67f2-de4c-4a9b-b728-d39881d91825&dy=1315969201

Opintojen tiedot löytyvät WebOodista.

Lapin yliopiston tarjonta
YRIT1111 Yrittäjyyden mahdollisuudet 5 op
YRIT1113 Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 op
Kasvatuspsykologian perusopinnot
KAPS0102 Ihmisen kehitys ja toimijuus 5 op
KAPS0113 Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen 5 op
KAPS0114 Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op
KAPS0115 Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys 5 op
KAPS0116 Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen 5 op
KKAS1100 Kasvatustieteen perusopinnot
KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op
KKAS1112 Kasvatuspsykologian perusteet 5 op
KKAS1113 Koulutuksen yhteiskunta 5 op
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op
KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot
KERI0210 Johdatus erityispedagogiikkaan 5 op
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op
HAJO1100 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
HAJO1102 Johdatus globaaliin talouteen 5 op
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
HAJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op
ayYMAR0100 Markkinoinnin perusopinnot
AYYMAR1101 Markkinoinnin perusteet 5 op
AYYMAR1102 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
AYYMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op
AYYMAR1105 Markkinointiviestintä 5 op
ayYLAS0100 Laskentatoimen perusopinnot
AYYLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
AYYLAS1103 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op
AYYLAS1109 Yritysverotus ja verosuunnittelu 5 op
AYYLAS1107 Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet 5 op
AYYLAS1105 Tilinpäätösanalyysit 5 op
Lapin ammattikorkeakoulun tarjonta
YRIT1112 Ideasta markkinoille 5 op
VV10K Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä 5 op
VR705LL1OJ Taidon oppiminen 5 op
Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteinen tarjonta