Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Agrologi, Vapaasti valittavat opinnot, Rovaniemi 2022

VVAG2022

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

RGCARE3OJ Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op
RGCARE10OJ Green Care -perusteet 5 op
RGCARE7 Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op
RGCARE5OJ Green Care palvelun tuottaminen 5 op
R601ML25OJ Kiertotalous ja bioenergia 5 op
R604ML72OJ Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 5 op
R601ML31OJ Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5 op
R601ML47 Porojen talviruokinnan suunnittelu 5 op
R601ML91 Reindeer - Animal, Livelihood and Culture 5 op
VV1B Ruotsin aktivointi 3 op
R601ML52 Saamelaiset ja saamelaiskulttuuri 5 op
R604ML83OJ Taajamametsien hoito 5 op
LUOVA1OJ Yleisötapahtuman järjestäminen luonnonvara-alalla 5 op
R604ML122 Ympäristökasvatus 5 op