Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Sosionomikoulutus, Opinnot vaihto-opiskelijoille, Kemi, Kevät 2022

EXSOK22

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

K701SL18OJ Asiakastyöosaaminen 15 op
K701SL24OJ English for Social Services 5 op
AMKO005 Introduction to Finnish Society and Culture 5 op
K701SL22OJ Monikulttuurinen työ 5 op