Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Insinöörikoulutus, Konetekniikka, Opinnot vaihto-opiskelijoille, Kemi, Kevät 2022

EXKOK22

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 30 opintopistettä

3K3124OJ 3D printing (book exam) 5 op
3K0026OJ Erasmus Laboratory Work 1 5 op
AMKO005 Introduction to Finnish Society and Culture 5 op
K53SL312OJ Prosessiautomaatio 5 op
K53SL311OJ Prosessiautomaation projekti 5 op
K53SL215OJ Sähkö- ja automaatiokunnossapito 5 op
K502K144OJ Tuotteen 3D suunnittelu 5 op