Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Koulutuksella laatua ja toimintavarmuutta etähoitoon

R72TAY1

Kuvaus

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa etähoitotyön osaamista hoitajilla, erityisesti osatyökykyisten tai työkyvyn alentumisen uhan alla olevia työntekijöitä. Tämä koulutusmalli on osa hanketta, joka tavoitteena on tuottaa etähoitotyön laadun (hoitotyön osaamisen näkökulma) ja toimintavarmuuden (digiosaamisen näkökulma) varmistamisen etähoitoon. Koulutusmallissa juurrutetaan hankkeen mukana olevien koulutettavaien hoitajien kautta etähoitotyö osaksi erilaisten hoitotyöyksiköiden sujuvaa päivittäistä toimintaa kehittäen etähoitopalveluja, joka rakentuu koulutuksen aikana eri moduulien kautta. Moduulit ovat: 1) Terveydenhuollon sähköisen palvelun osaaminen, 2) Etähoitopalvelun kehittäminen asiakaslähtöiseksi ja 3) Tietoturva ja tietosuoja: etähoidon ratkaisut ja sovellutukset.

Koulutuksen toteuttavat Lapin AMK ja Lapin koulutuskeskus REDU sekä Rovaniemen kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiirin hanketyöntekijät, jotka koordinoivat ja kartoittavat omista yksiköistään koulutukseen osallistujat.

Kesto (vuotta)

0.5

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Osaamistavoitteet

Etähoitokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta etähoitotyöhön terveydenhuollon eri asiakaspalveluissa ja palveluprosessien kehittämisessä. Koulutus täydentää osallistujien ammatillista asiantuntijuutta, kriittistä ajattelua ja kehittävää työotetta etähoitotyön mahdollisuuksiin. Koulutuksen tuoma hyöty on yksilöllisen osaamisen vahvistamisen lisäksi työpaikoille kehitetty etähoidon palvelu.

Koulutuksen ydintavoitteita ovat:
- ammatillisen osaamisen hyödyntämistä ja työympäristön kehittämistä etähoitotyöhön/-vastaanottoon soveltuvaksi asiakaslähtöiseen palveluun eettisiä periaatteita noudattaen.
- ammatillisen osaamisen kriittinen kehittäminen valitsemalla työtapoja, jotka tukevat tehokkaasti ja vaikuttavasti organisaation tarjoamia terveydenhuollon palvelujen tavoitteita. Nämä tavoitteet viittaavat konkreettisesti seuraaviin osa-alueisiin:
o Perustieto- ja viestintätekninen osaaminen
o Sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen
o Eettisyys etävastaanotossa
o Kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
o Verkkovuorovaikutus ja ohjausosaaminen
o Asiakaslähtöisyys / palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä/etävastaanotolla
o Tietosuoja, tietoturva ja tiedonhallinta
o Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen ja etähoitotyöhön liittyvät välineet

R72TAY1 Koulutuksella laatua ja toimintavarmuutta etähoitoon 5 op