Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Yhteiset vapaasti valittavat YAMK opinnot, Kevät 2022

YAMKYVVK22

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 10 opintopistettä

799Y9AOJ Eettinen johtaminen 5 op