Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

LUC opinnot kevät 2022 (Korkeakouluyhteisön opinnot)

LUCKEVÄT2022

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 100 opintopistettä

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Nämä opinnot ovat osa LUC opintoja ja ne järjestää pääosin Lapin yliopisto.
Keskustele ennen opintojen valitsemista opon kanssa opintojen sopivuudesta hopsiisi ja tutkintoosi. Opinnot ovat maksuttomia Lapin AMK:n opiskelijoille, jos voit liittää ne osaksi AMK-tutkintoasi.
Avoimesta yliopistosta löydät monia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja, joihin voit ilmoittautua Lapin AMK:n opiskelijoiden maksuttomalla ilmoittautumislinkillä. Linkit löytyvät kunkin opintokokonaisuuden tai opintojakson ohjelmista. Opintokokonaisuudet alkavat aina syksyisin, joten voit ilmoittautua mm. seuraavien opintokokonaisuuksien yksittäisille kevään jaksoille:
• Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
• Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op
• Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op
• Markkinoinnin perusopinnot 25 op
• Laskentatoimen perusopinnot 25 op

Tarkemmat tiedot ja muu avoimen yliopiston opintotarjonta löytyvät sivulta www.ulapland.fi/avoin
PIA-opinnot:
Opinto-oikeus voidaan myöntää perus- ja/tai aineopintoihin tai yksittäisiin opintojaksoihin, mikäli ryhmissä on tilaa ja mahdollisten edeltävien opintojen vaatimukset täyttyvät. Hae opinto-oikeutta sähköisellä PIA-lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1143824&SID=264f67f2-de4c-4a9b-b728-d39881d91825&dy=1315969201
Opintojen tiedot löytyvät Pepistä (viikolta 45 alkaen)

Lapin yliopiston tarjonta
YRIT1111 Yrittäjyyden mahdollisuudet 5 op
YRIT1113 Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 op
Kasvatuspsykologian perusopinnot
KAPS0102 Ihmisen kehitys ja toimijuus 5 op
KAPS0113 Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen 5 op
KAPS0114 Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op
KAPS0115 Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys 5 op
KAPS0116 Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen 5 op
KKAS1100 Kasvatustieteen perusopinnot
KKAS1113 Koulutuksen yhteiskunta 5 op
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op
HAJO1100 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
HAJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op
ayYMAR0100 Markkinoinnin perusopinnot
AYYMAR1101 Markkinoinnin perusteet 5 op
AYYMAR1102 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
AYYMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op
AYYMAR1105 Markkinointiviestintä 5 op
ayYLAS0100 Laskentatoimen perusopinnot
AYYLAS1105 Tilinpäätösanalyysit 5 op
AYYLAS1107 Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet 5 op
AYYLAS1109 Yritysverotus ja verosuunnittelu 5 op
Lapin ammattikorkeakoulun tarjonta
VR705LL8OJ Physical Activity and Wellbeing in Cold 5 op
VR705LL3OJ Developing Nature Relationship in Arctic Nature 5 op
R705LL48 Markkinoi ja myy urheilua somessa 5 op
YRIT1114 Aloittavan yrityksen taloushallinto 5 op
Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteinen tarjonta