Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

LUC opinnot kevät 2022 (Korkeakouluyhteisön opinnot)

LUCKEVÄT2022

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

LUC-opinnot - Vapaasti valittavat Lapin yliopiston järjestämät opinnot

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 opintoihin on päättynyt. Lapin yliopiston tarjoamista kesäopinnoista löydät lisätietoja sivulta https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Avoin-yliopisto/Opintotarjonta-kevat-ja-kesa-2022

Hakuaika syksyllä alkaviin LUC-opintoihin alkaa elokuussa. Tarkemmat tiedot opinnoista päivitetään tälle sivulle, sekä avoimen yliopiston sivulle www.ulapland.fi/avoin -> Opintotarjonta.

Lapin yliopiston tarjonta
ONVAL0008 Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 5 op
ONVAL0009 Viestintäoikeus 5 op
ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op
ONVAL0011 Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa 5 op
YRIT1111 Yrittäjyyden mahdollisuudet 5 op
YRIT1113 Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 op
YRIT1115 Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5 op
Kasvatuspsykologian perusopinnot
KAPS0102 Ihmisen kehitys ja toimijuus 5 op
KAPS0113 Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen 5 op
KAPS0114 Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op
KAPS0115 Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys 5 op
KAPS0116 Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen 5 op
KKAS1100 Kasvatustieteen perusopinnot
KKAS1113 Koulutuksen yhteiskunta 5 op
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op
HAJO1100 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
HAJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op
ayYMAR0100 Markkinoinnin perusopinnot
AYYMAR1101 Markkinoinnin perusteet 5 op
AYYMAR1102 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
AYYMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op
AYYMAR1105 Markkinointiviestintä 5 op
ayYLAS0100 Laskentatoimen perusopinnot
AYYLAS1105 Tilinpäätösanalyysit 5 op
AYYLAS1107 Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet 5 op
AYYLAS1109 Yritysverotus ja verosuunnittelu 5 op
Lapin ammattikorkeakoulun tarjonta
VR705LL8OJ Physical Activity and Wellbeing in Cold 5 op
VR705LL3OJ Developing Nature Relationship in Arctic Nature 5 op
R705LL48 Markkinoi ja myy urheilua somessa 5 op
YRIT1114 Aloittavan yrityksen taloushallinto 5 op
Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteinen tarjonta