Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Sairaanhoitaja, Opinnot vaihto-opiskelijoille, Kemi, Syksy 2022

EXSAS22

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

K702DL61 Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä 5 op
K702DL210OJ Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys 5 op
K702DL24OJ Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä 10 op
K702DL63 Lääkehoidon, lääkelaskennan ja farmakologian perusteiden osaaminen 5 op
K702DL23OJ Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä 10 op
HYVO1OJNP Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmäosaaminen 5 op