Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Sairaanhoitaja, Kesäopinnot, Rovaniemi 2022

KESASA22R

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

R702HL52 Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä II 5 op
HYVO4OJ Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5 op
R702HL54 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu  8 op
R702HL55 Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu  8 op
R702HL37OJ Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu 15 op
R702HL56 Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu 8 op
R700BB58 Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu  8 op
R702HL57 Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä 8 op