Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus

TÄYFYS22

Kuvaus

Psykofyysisellä fysioterapialla edistetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä huomioiden kehon ja mielen keskinäinen vuorovaikutus. Psykofyysisillä menetelmillä lisätään asiakkaan tietoisuutta voimavaroista, kehon hahmottamisesta, kivun lievittämisestä, stressin hallinnasta ja rentoutumisesta.

Kesto (vuotta)

1

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus on tarkoitettu fysioterpeutteille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus fysioterapeutin työstä. Koulutus rakentuu ammattihenkilön aikaisemmin suorittaman alan perustutkinnon suorittamisesta sekä työkokemuksesta rakentuneelle tieto- ja taitoperustalle.

PFF18 Ammatillisen kasvun ja oman työhyvinvoinnin tukeminen 2 op
PFF16 Lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapia 2 op
PFF13 Psykofyysinen fysioterapia ja palautuminen ennakoivassa terveydenhuollossa 2 op
PFF14 Psykofyysinen fysioterapia psykiatrian erikoissairaanhoidossa 2 op
PFF12 Psykofyysinen kivunhoito ja traumainformoitu kohtaaminen 2 op
PFF11 Psykofyysisen fysioterapian teoreettisia lähtökohtia ja tutkimus 1 op
PFF15 Sovellettu rentoutus psykofyysisen fysioterapeutin työkaluna 2 op
PFF17 Syömishäiriöt, emotionaalinen traumatisoituminen ja työnohjaukselliset kysymykset 2 op